Зміст Вперед Назад

Частина 2.  ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЗАСТОСОВУВАНІ В ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

2.1.  Електронна пошта (e-mail)

Електронна пошта (ЕП) - це сукупність програмно-апаратних засобів, що забезпечують передачу повідомлень між комп'ютерами. Повідомлення можуть бути представлені як у формі звичайних текстів, так і в нетекстовій формі (програми, графіка, відео, звук), у відкритому чи зашифрованому виді. Час доставки листа може складати від кількох секунд до десяти хвилин і залежить, головним чином, не від відстані, а від кількості переходів з однієї мережі в іншу в процесі доставки, а також від організації служби ЕП у тій чи іншій мережі на шляху передачі повідомлення. Одержання електронних повідомлень, а також підготовка і відправлення відповідей на них можуть вироблятися в зручний для будь-якого учасника переписування час. З цієї причини електронну пошту відносять до неінтерактивних технологій, реалізованим у режимі "off-line", оскільки між відправленням листа й одержанням відповіді на нього звичайно проходить якийсь час (кілька хвилин, годин, днів і т.п.). Електронна пошта є однією з найбільш дешевих і порівняно нескладних телекомунікаційних технологій. Однак вона має обмежений педагогічний ефект через неможливість реалізації діалогу в реальному часі.  При реалізації заочно-дистанційної форми навчання ЕП може застосовуватися для:

Розглянемо коротко основні сервісні можливості сучасних програм ЕП, що можуть виявитися корисними викладачам при проведенні курсів ДН. Розгляд проведемо на прикладі програми Outlook Express 5, що входить до складу програмного продукту Microsoft Internet Explorer 5.

2.1.1. Створення списку розсилання повідомлень

Дана функція може виявитися корисною, якщо повідомлення адресується великій групі адресатів. При цьому склад групи характеризується  відносною стабільністю. Список групи формується в адресній книзі програми ЕП шляхом задання назви даної групи і введення даних про кожного учасника даної групи: прізвища і його індивідуальної адреси ЕП. Для того, щоб відправити повідомлення всім членам даної групи, досить у створюваному повідомленні в рядку "Кому" вказати ім'я групи.

2.1.2.Створення додатка до листа (прикріплення файлу)

Споконвічно ЕП призначалася для обміну тільки текстовими повідомленнями, представленими в коді ASCII (7-бітове кодування). При цьому по електронній пошті неможливо було відправити не тільки повідомлення, що містять графіку, аудіо- і відео матеріали, але також і текстові повідомлення, підготовлені в іншім кодуванні, наприклад, в 8-мибітовому, яке застосовується в комп'ютерних додатках з форматованим текстом (наприклад, у форматі текстового процесора Word). Це обмеження було знято з появою спеціальних програм UUENCODE і MIME, що здійснюють перед відправленням перетворення коду вихідних нетекстових повідомлень у код ASCII. Сучасні програми ЕП містять одночасно обидві програми: UUENCODE і  MIME. Вибір конкретної програми перетворення коду здійснює сам користувач при настроюванні програми ЕП. Для відправлення по ЕП нетекстових повідомлень можна скористатися функцією створення додатка до листа.

2.1.4. Встановлення правил обробки повідомлень

Викладач, що веде інтенсивне переписування з слухачами може полегшити процедуру обробки одержуваних повідомлень шляхом встановлення правил, по яких будуть оброблятися адресовані йому поштові повідомлення. Зокрема, можна здійснити аналіз повідомлень за такими  ознаками, як "відправник повідомлення", задані слова в поле "тема", по позначці важливості повідомлення, по наявності приєднаного файлу і т.п. Серед  можливих алгоритмів обробки повідомлень варто згадати сортування повідомлень по різних папках, автоматичне відправлення заздалегідь  підготовленого повідомлення (відповіді), виділення повідомлення кольором і т.д. Як відзначалося вище, одержувач повідомлення може прочитати його в зручний для себе час. Однак у випадку, коли потрібно, щоб повідомлення було прочитано негайно після одержання, відправник повідомлення може установити для нього високий пріоритет. У поштовій скриньці одержувача повідомлення такий лист буде відзначено знаком оклику червоного кольору.


Зміст Вперед Назадснегоходы поларис