Скочиляс С. Психологічне забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби. - Львів, ЦПД. - 2001

Зміст
Вперед
Назад


2.2. Сили та засоби психологічного забезпечення

Відповідно до Концепції морально-психологічного забезпечення, що грунтується на Конституції, законах і Воєнній доктрині України, Указах Президента і Постановах Верховної Ради нашої держави, рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, на Державній програмі розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року керівництво морально-психологічним забезпеченням (а психологічне забезпечення є складовою морально-психологічного забезпечення) здійснюють: Міністр оборони України, начальник Генерального штабу Збройних Сил України – перший заступник Міністра оборони України, командувачі видів Збройних Сил України, військ оперативних командувань, командири та начальники усіх рівнів відповідно до покладених на них завдань.

Командувачі, командири (начальники) несуть відповідальність за формування та підтримку необхідних морально-психологічних якостей особового складу.смотрим

Командувачі, командири (начальники) несуть відповідальність за формування та підтримку необхідних морально-психологічних якостей особового складу.

Заступники командувачів (командирів) з виховної роботи є безпосередніми організаторами психологічного забезпечення військовослужбовців в адаптаційний період та несуть відповідальність за його стан. Під час планування та організації заходів психологічного забезпечення вони підтримують постійну взаємодію зі штабами. В інтересах психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби в межах чинного законодавства України можуть підтримуватися зв’язки з центральними та іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, використовуватися місцеві засоби телерадіомовлення, друку, заклади і установи культури і відпочинку, медичні заклади.

Отже, силами психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби є командири (начальники), їх заступники з виховної роботи, органи управління, відділи виховної роботи, штаби, які залучаються до проведення занять та інших заходів з молодими військовослужбовцями в адаптаційний період. [24, 19].

Офіцери, спеціалісти, які здійснюють психологічне забезпечення повинні бути здатними до відслідковування протікання адаптаційних процесів у кожного молодого військовослужбовця, виконувати специфічні завдання психологічного забезпечення адаптаційного періоду у будь-яких умовах. Для реалізації цього командири (начальники), їх заступники з виховної роботи, військові психологи повинні постійно вдосконалювати професійну компетентність та умови праці. Основною формою вдосконалення професійної компетентності є самостійна робота над досягненням високої професійної майстерності. [28]. красивые цветы мира http://www.b-fl.ru букеты к 8 марта

Для психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби необхідно залучити найбільш підготовлені кадри, які в свою чергу повинні:

Практика показує, що найбільш продуктивно сили психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби виконують свої функції, якщо вони не тільки вдосконалюють стиль своєї діяльності, але і створюють необхідні для цього умови, приділяють увагу засобам, які використовуються при проведенні психологічного забезпечення молодих воїнів.

До засобів психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби слід віднести систему матеріальних засобів та елементів суспільної діяльності, які використовуються з метою формування та підтримання належного психологічного стану молодих військовослужбовців, їх мобілізації на виконання завдань службової діяльності.

З певним рівнем узагальнення до засобів психологічного забезпечення належать:

На наш погляд, для психологічного забезпечення військовослужбовців строкової служби в адаптаційний період необхідно мати таке матеріальне забезпечення:
  1. Робочий кабінет заступника командира з виховної роботи (психолога) з сейфом для зберігання матеріалів (документів).
  2. Матеріальна база психологічної просвіти та психологічної підготовки:
  1. Матеріальна база психодіагностики:
  1. Кімната психологічного розвантаження повинна забезпечувати:
  1. Матеріальна база психотерапевтичного впливу:
В перспективі матеріальне забезпечення щодо проведення психологічного забезпечення військовослужбовців адаптаційний період у військовій частині повинно розширюватися і включати: Наприклад, професор Смірнов І.В. розробив технологію комп’ютерного психоаналізу і комп’ютерної психокорекції, яка дозволяє: Отже, виходячи із зазначеного вище, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби в повній мірі залежить від кваліфікації та професіоналізму сил, які його проводять, а також засобів, які використовуються, і повинні відповідати вимогам сьогодення.

Далі розглянемо шляхи оптимізації психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби.


Зміст
Вперед
Назад


Скочиляс С. Психологічне забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби. - Львів, ЦПД. - 2001

meds online without doctor prescription

лечить голосовые связки Винница скачать обои тюльпаны