Скочиляс С. Психологічне забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби. - Львів, ЦПД. - 2001

Зміст
Вперед
Назад


2.3 Шляхи оптимізації психологічного забезпечення військовослужбовців строкової служби.

Як уже згадувалося, творчий підхід та здійснювана відповідно до нього професійна діяльність суб’єктів психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби можлива лише за умови впровадження оптимальної системи цього забезпечення. Розробка та реалізація такої системи на практиці можлива у вигляді оптимальної моделі, технології, алгоритму. Життя, безумовно, вносить свої корективи, але основа повинна бути вивірена, науково обгрунтована і побудована як стратегічно, так і тактично. Все це і є базою для проявлення творчості та ініціативи командирів і їх заступників з виховної роботи. Але одразу ж хотілося б застерегти командирів (начальників) від необережного та непродуманого використання як самих методик і методичних рекомендацій, так і отриманих з їх допомогою результатів психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби. Будь-яке кваліфіковане використання інструментарію психологічного забезпечення в адаптаційний період може завдавати непоправної шкоди як самопочуттю, так і життєдіяльності конкретного молодого військовослужбовця. В своїй діяльності командиру (начальнику) важливо керуватися рядом правил, що базуються на соціально-правових та професійно-етичних нормах.описалово

Отже, одним із шляхів оптимізації психологічного забезпечення військовослужбовців строкової служби в адаптаційний період є підготовка кваліфікованих кадрів для його проведення. Але тут є і свої проблеми. Назвемо деякі з них [29].

  Здесь можно посмотреть бесплатно возбуждающее видео анала.
 1. Основні труднощі у проведенні психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби лягають на плечі молодих офіцерів, котрим бракує психологічно-педагогічної підготовленості. Безумовно, досвід – справа часу. Але і офіцер до того часу, просуваючись по щаблях службової драбини, піде зі складу роти. Його замінить знову малодосвідчений випускник військового інституту. Тому, на наш погляд, вихід із такої ситуації можливий лише при підвищенні якості підготовки молодих офіцерів, або призначення для керівництва молодими військовослужбовцями в адаптаційний період офіцерів, які мають багатий досвід роботи з особовим складом..
 2. rielt.su/wp-includes/pages/sitemap.html
 3. Поточні справи, текучка дозволяють навіть досвідченим офіцерам закритися як щитом від проведення психологічного забезпечення молодих вояків. У багатьох бракує часу, щоб приділити увагу кожному молодому військовослужбовцю. В круговерті справ і турбот часто забувається, що активність у подальшій службовій діяльності, в кінцевому підсумку залежить від якості та своєчасності проведення заходів психологічного забезпечення саме в адаптаційний період.
 4. Відсутня єдина система психологічно-педагогічного вивчення особисості воїна. А без знання підлеглих неможливий успішний вплив на них з метою менш болісного та швидкого протікання процесу адаптації молодих воїнів до службової діяльності. Це аксіома, але все ще багато молодих воїнів, чиї індивідуальні психофізіологічні особливості – пітьма. Не викоренена, на жаль, інертність мислення, нібито всі молоді воїни одинакові. Недоліки у вивченні військовослужбовців нерідко зумовлені бажанням вирішувати складні питання галопом, відступаючи від наукових рекомендацій.
 5. Не вдалося подолати дистанцію душевного відчуження, авторитарного стилю спілкування з молодими військовослужбовцями. Відсутня культура в діалозі начальника з підлеглими в умовах демократизації армії і суспільства. Спілкування та вплив на молодого воїна в адаптаційний період приводиться частіше за вказівкою, ніж за потребою.
 6. Не всі командири, їх заступники з виховної роботи готові до плюралізму думок. Бракує аргументів та мистецтва переконувати, впливати на психологічний стан. Не всі керівники здатні бути взірцем розуміння різних думок, психологічних станів, різних варіантів вирішення тих чи інших проблем.
 7. fallout new vegas казино всегда в выигрыше 8 https://joy-cazzino.ru/ игровой автомат золото партии.
 8. Психологічна допомога не завжди буває конкретною. Справа частіше підміняється розмовами. Для врахування психологічного забезпечення поки що не існує одиниці виміру. Легше відзвітуватися кількістю проведених заходів щодо психологічного забезпечення військовослужбовців строкової служби в адаптаційний період – це краще сприймають комісії різних рівнів.
Не буде великим перебільшенням, якщо узагальнюючи усе, що згадано вище, відзначимо, що дефіцит впливу на особистість молодого воїна зумовлений слабкою озброєністю офіцерів основами і методикою психологічного забезпечення узагалі та специфікою його у адаптаційний період. Але не тільки цим. Зустрічаються офіцери, які взагалі не бажають займатися морально-психологічним забезпеченням, і, як його складовою – психологічним. Вони вважають, що це повинні робити виключно офіцери виховних структур.

Особливе значення психологічне забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби має в умовах реалізації Державної програми будівництва та розвитку Збройних Сил України, Програми реформування та розвитку морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України на період до 2005 року, необхідності проводити ефективні заходи зі зменшення впливу негативних проявів сучасного суспільства на морально-психологічний стан особового складу.

Вся робота командирів, їх заступників з виховної роботи щодо психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби повинна мати чітку цільову орієнтацію на найбільш ефективну та швидку адаптацію молодих військовослужбовців до умов службової діяльності. Вони (командири) повинні ясно представляти особливості об’єктивного впливу, умови його діяльності. Все це допоможе краще організувати заходи з психологічного забезпечення особового складу в адаптаційний період, співвідносити їх з реальними завданнями військової частини, реальними потребами. Не потрібно допускати постійності в проведенні діагностичних заходів, у формуванні висновків і рекомендацій. Результати тільки в тому випадку будуть близькі до істини, якщо вони отримані шляхом комплексного, усестороннього аналізу. Методики, якими командири (начальники) не оволоділи в достатній мірі, використовувати недоцільно. Особливо обережно потрібно підходити до використання психотерапевтичних засобів впливу. В основі всієї роботи щодо психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби повинен лежати відомий принцип “НЕ НАШКОДЬ”!).

Вся діяльність командирів, їх заступників з виховної роботи щодо психологічного забезпечення повинна носити прикладний характер і бути органічно зв’язаною з процесами життя та службової діяльності молодих військовослужбовців. Як уже згадувалось, необхідно проявляти максимум коректності. Насамперед, не допускати грубості при проведенні психологічного забезпечення. Необхідно добиватися довірливих взаємовідносин з кожним молодим військовослужбовцем. Коректність потрібна і при використанні психологічного інструментарію. Отримана інформація не може бути використана в корисливих цілях, або інших цілях на шкоду військовослужбовцю, колективу, службовій діяльності. Завжди необхідно пам’ятати, що інформація, якою володіє командир, його заступник з виховної роботи – це зброя особливого характеру.

Необхідно охоплювати психологічним впливом всю службову діяльність та життя військовослужбовців в адаптаційний період, взаємодіяти з сім’ями військовослужбовців та іншими організаціями, в яких військовослужбовець працював (навчався) до призову у Збройні Сили України, оперативно використовувати отриману інформацію та доводити необхідну її частину до тих, хто може відіграти позитивну роль у вирішенні проблем, які виникають. Своєчасність у роботі командирів (начальників) щодо психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби – важлива умова результативності цього забезпечення [23].

Необхідно також постійно поповнювати арсенал методів та засобів, добиваючись оволодіння новітніми технологіями щодо психологічного забезпечення військовослужбовців в адаптаційний період. Професіоналізм командирів, їх заступників з виховної роботи – основа успішної роботи щодо психологічного забезпечення молодих військовослужбовців.

Таким чином ми розглянули важливість та проблеми, які виникають при підготовці кадрів щодо психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби, як одного з шляхів оптимізації цього забезпечення.

Наступним шляхом, на наш погляд, є розробка (вибір) найбільш доцільного на сьогоднішній день алгоритму діяльності командирів, їх заступників з виховної роботи щодо ефективного психологічного забезпечення військовослужбовців строкової служби.

Основні положення системи психологічного забезпечення військовослужбовців строкової служби в адаптаційний період можуть бути сформульовані таки чином.

 1. Розпочинати психологічне забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби треба з вивчення індивідуальних психофізіологічних властивостей військовослужбовців. Виявлення оівня загальної фізичної та психологічної підготовленості до виконання службової діяльності, особливостей характеру, темпераменту, пізнавальних та інших психічних процесів, вихідного функціонального стану, соціально-демографічних характеристик дозволить визначити рівень психологічної готовності військовослужбовців та перспективу психологічного забезпечення з метою формування, розвитку і удосконалення необхідних якостей.
 2. Для визначення рівнів психофізіологічної готовності пропонується застосовувати різні психодіагностичні методи і метод експертної оцінки.
 3. Основною метою психологічного забезпечення в адаптаційний період є формування і підтримка у військовослужбовців строкової служби оптимального рівня готовності (як психологічної, так і фізичної), що сприяє якісному проходженню процесів адаптації військовослужбовців за відведений період.
 4. Спираючись на теоретичні засади та керівні документи, психологічне забезпечення адаптаційного періоду слід проводити за такими складовими: психологічна підготовка; психологічне супроводження; психологічна реабілітація.
 5. Під час психологічного забезпечення адаптаційного періоду слід враховувати психологічні труднощі, адаптаційні закономірності психіки, фактори та передумови.
 6. З метою ефективного проведення психологічного забезпечення військовослужбовців в адаптаційний період необхідно виробляти у військовослужбовців певну спрямованість, мотивацію військовослужбовців до службової діяльності, підйому активності психіки шляхом вироблення чітких настанов на виконання конкретних завдань.
 7. На етапі виконання службової діяльності найбільшу значущість має діяльність командирів, їх заступників з ВР щодо підтримки психологічної стійкості військовослужбовців і готовності виконати завдання з максимальним успіхом.
 8. Обов’язково проводити психопрофілактичні заходи щодо відновлення у військовослужбовців психофізіологічної рівноваги.
 9. Найти исполнителя продвижение сайтов фриланс - на фриланс ру
 10. В процесі психологічного забезпечення в адаптаційний період необхідно навчати військовослужбовців способам та прийомам, які дають змогу знижувати впливи стрес-факторів при виконанні службової діяльності.
 11. Ввести у систему підготовки офіцерів вивчення основ психології та педагогіки, психопрофілактики в умовах службової діяльності.
 12. Для більш безболісного протікання адаптаційних процесів у військовослужбовців строкової служби та якісного психологічного забезпечення в адаптаційний період доцільно створювати у військових частинах спеціальні групи, що складатимуться з психотерапевтів та психологів, для розробки та проведення заходів у межах профілактики запізнілих реакцій на психотравмуючі фактори (посттравматичні стресові реакції).
У результаті успішного психологічного забезпечення по закінченні адаптаційного періоду молодий солдат повинен стати повноцінним членом військового колективу, знайти своє місце в ньому, активно виконувати свій військовий обов’язок.

Таким чином, на наш погляд, найбільш доцільними і основними шляхами оптимізації психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби виступають:

забезпечення необхідних соціально-побутових та морально-психологічних умов, у яких проходить адаптаційний період молодого військовослужбовця.

Зміст
Скочиляс С. Психологічне забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби. - Львів, ЦПД. - 2001

hr>
Скочиляс С. Психологічне забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби. - Львів, ЦПД. - 2001