На головну Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій та партійних систем. – Львів: ЦПД, 2001

Юрій Романович ШВЕДА

ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
І ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ

Рекомендовано Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка
 
 
Львів – 2002

ЗМІСТ

             

Вступ

 

ЧАСТИНА І. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

 

Розділ 1. Суть поняття “політична партія”. Походження партій та їх роль в житті суспільства

1. Політичні партії та демократія

2. Походження політичних партій

3. Партії і політична система суспільства

4. Підходи до визначення політичної партії

5. Суть поняття “політична партія”

 

Розділ 2. Етапи історичного розвитку партій

1. Історія та теорія політичних партій

2. Етапи історичного розвитку партій

3. Теорія “кризи партій” та її інтерпретації

 

Розділ 3. Cтановлення теорії політичних партій та партійних систем

1. Зародження теорії політичних партій

2. Формування “класичної” теорії політичних партій

3. Формування сучасної теорії політичних партій та партійних систем

 

Розділ 4. Елементи (індикатори) політичної партії

1. Організованість

2. Залученість

3. Узгодженість

4. Автономія

5. Проблемна орієнтація

6. Класовість

7. Партійна програма

8. Стратегія і тактика

9. Місце в системі влади

10. Інституалізація

 

Розділ 5. Функції політичних партій

1. Визначення функцій партій і їх типологія

2. Функції політичних партій – площини їх активності

3. Функції партій в недемократичних та постколоніальних державах

 

Розділ 6. Партійне керівництво

 1. Суть поняття “партійне керівництво”

2. Фактори, що визначають характер партійного керівництва

3. Типи партійного керівництва

4. Партійні коаліції

5. Теорія коаліцій

6. Теорія “кризи партійного керівництва” і її інтерпретації

 

Розділ 7. Типологія політичних партій

1. Основні підходи до типології політичних партій

2. Типи політичних партій

3. Джерела та напрямки трансформації партій

4. Класифікація політичних партій

5. Схема класифікації партій

 

ЧАСТИНА ІІ. ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ          

 

Розділ 8. Партійна система. Типологія партійних систем

1. Суть поняття “партійна система”

2. Фактори, що визначають конфігурацію партійних систем

3. Соціально-політичні поділи

4. Основи типології партійних систем

5. Типологія партійних систем

 

Розділ 9. Характеристика основних типів партійних систем

1. Особливості основних типів партійних систем

2. Однопартійна система

3. Двопартійна система

4. Багатопартійна система

5. Характеристика основних типів багатопартійних систем

 

Розділ 10. Способи визначення конфігурації партійних систем

1.Визначення конфігурації партійної системи на основі емпіричних досліджень масового виборця

2. Визначення конфігурації партійної системи на основі аналізу експертів

3. Визначення конфігурації партійної системи на основі аналізу її елементів

 

Список літератури

 

Пользуйтесь сайтом : Аренда квартир и выбор очень просто.


Публікація в Інтернет підготовлена Центром політичних  досліджень.


© Центр політичних досліджень, м.Львів, 2002.
E-mail:cpdfd@franko.lviv.ua
Design: Lubomyr Skochylias


На головну

Реализуем натяжные потолки отечественные. Гарантия 10 лет.
Смотрите на сайте бильярдный стол доминатор.
грузовые перевозки, транспортные услуги