Центр політичних досліджень

 

 

 

 

 

 

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

НА ЛЬВІВЩИНІ

напередодні виборів-2006

 

Посібник-довідник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів - 2005


 

Рекомендовано додруку Вченою радою філософського факультету Львівського національногоуніверситету імені Івана Франка

 

 

 

 

 

 

 

Політичні партії на Львівщині напередодні виборів-2006: Довідник-посібник//Укладачі:Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2005. -  188 с.

 

Науковийредактор – Микола Поліщук, завідувач кафедри політології
ЛНУім.І.Франка

 

Надвиданням працювали:

 

Софія Байса

Назар Горін

Віктор Зінчук

Віталій Литвин

Петро Марич

Юлія Сокирка

Ольга Шиманова

Володимир Швець

 


 

Цейдовідник-посібник підготовлений Центром політичних досліджень в рамках проекту„Місцеві вибори-2006: моніторинг готовності партій Львівщини”, який реалізовувавсяза підтримки Міжнародного Фонду „Відродження”. Думки, висловлені уматеріалі, є власною точкою зору експертів Центру політичних досліджень іне обов'язково збігаються із позицією МФВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Центр політичних досліджень

 


ЗМІСТ

 

 

 

Передмова............................................................................................................

5

 

Політичні наслідки застосування пропорційної виборчої системи

під час виборів до парламенту у березні 2006 р. .........................................

 

7

 

Куди прямує партійна система України?.....................................................

13

 

Партійно-політичне життя Львівщини у міжелекторальний період......

18

 

Партійні організації Львівщини напередодні виборів: довідково-інформаційний аспект

 

 

Обласні структури політичних партій...................................................

31

Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина”……………………………….

31

Політична партія „Народний Союз Наша Україна”…………………….

37

Конгрес Українських Націоналістів……………………………………...

40

Українська республіканська партія „Собор”…………………………….

43

Всеукраїнське об’єднання „Свобода"……………………………………

46

Народний Рух України………………………………………………........

49

Громадянська партія  „Пора”……………………………………………..

51

Українська народна партія………………………………………………..

54

Партія „Реформи і Порядок”……………………………………………...

59

Соціалістична партія України…………………………………………….

61

Партія „Християнсько-Демократичний Союз”………………………….

67

Партія промисловців і підприємців України…………………………….

69

Партія регіонів……………………………………………………………..

71

Комуністична партія України…………………………………………….

73

Народна партія…………………………………………………………….

76

Народно-демократична партія……………………………………………

78

Політична партія  „Трудова Україна”……………………………………

81

Соціал-демократична партія України (об’єднана)………………………

82

 

Міські осередки у м.Червоноград.............................................................

83

 

Районні осередки у Золочівському районі...............................................

105

 

Районні осередки у Дрогобицькому районі.............................................

113

 

Матеріали фокус-групи з представниками політичних партій...............

124

 

Представники політичних партій Львівщини

про себе, владу та вибори-2006.......................................................................

 

134

Регіональний вимір потенційної підтримки партій у 2006 році

(за результатами соцопитувань) ..................................................................

 

146

 

Підтримка політичних партій та блоків на Львівщині під час

парламентських виборів 2002 року...............................................................

 

157

 

Перелік зареєстрованих політичних партій Управлінням юстиції у Львівській області

 

 

 

Обласні організації політичних партій..................................................

159

Міські організації партій у  м. Львові......................................................

168

 

Осередки політичних партій, зареєстрованих Червоноградським міським управлінням юстиції.........................................................................

 

175

 

Преса, інформагентства та інтернет-видання на Львівщині...................

177

 

Передмова

 

         Президентськівибори 2004 р. мали драматичний перебіг та доленосний характер як для України,так і для її громадян. Про події, які відбувалися напередодні виборів і під часголосувань багато вже сказано і ще більше буде написано. Ми хотіли бинаголосити на декількох характеристиках. Не зважаючи на обмеження свободи словапід час правління Л.Кучми, більшість аналітиків констатували, що парламентськівибори 1998, 2002 рр., президентські вибори 1999 р. та референдум 2000 р. небули демократичними і характеризувалися активним застосуваннямадміністративного ресурсу. Владні інститути особливо цього і не заперечували.Президентські вибори 2004 р. стали кульмінацією за рівнем підготовки та спробизастосування адміністративного ресурсу задля забезпечення бажаного дляправлячої групи результату. Однак, наявність певного рівня свободи слова,існування опозиції і розвиток громадянських організацій та ініціатив а такожгромадянська позиція значної частини населення не дозволили реалізуватизапланований сценарій, який би остаточно закріпив в Україні неоавторитарнумодель суспільства. Внаслідок «помаранчевої революції» переголосування другоготуру було визнано як дійсно демократичне. Тому, нові парламентські вибори 2006р. будуть виступати свого роду лакмусовим папірцем, який дозволить абопідтвердити відданість демократичним засадам, або продемонструє відтворення попередньоїтенденції фальшувань під час виборів.

Згідно з новим виборчим закономвибори депутатів Верховної Ради України, обласних та місцевих рад маютьвідбуватися за пропорційною виборчою системою. Це буде перший в новітній історії України досвід ( з 1998 р. під часвиборів депутатів парламенту застосувалась змішана виборча система, колиполовина депутатського корпусу обиралася за пропорційною виборчою системою).Пропорційна виборча система, як і будь-яка інша виборча система, має багатосвоїх переваг і проблемних характеристик. Однак, положенням, щодо якого немаєжодних дискусій є теза, що дана виборча система сприяє зміцненню та розвиткуінституту політичних партій. Одночасно, суспільство за багатьмахарактеристиками: якісний склад парламенту, уряду, адекватність програмсуспільного розвитку суспільним очікуванням, тощо  стає залежним від стану та рівня розвиткуполітичних партій, які проходять до парламенту країни.

Один із найбільш відомихкласиків світової політичної науки Моріс Дюверже у своїй праці «Політичніпартії» наголосив, що організаційна структура політичної партії маєрозглядатися в якості універсального критерію, який дозволяє дати вичерпнухарактеристику кожній політичній партії. На базі цього критерію він розробивсвою класифікацію політичних партій, яка залишається актуальною і сьогодні.Запропонований Вашій увазі довідник присвячений аналізу політичних партій уЛьвівській області та їх діяльності протягом 2005 року. В межах дослідженняздійснювався систематичний моніторинг за діями обласних партійних осередків таза подіями, які в них відбувалися. Протягом вересня-листопада було проведеноінтерв’ювання лідерів обласних партійних організацій щодо оцінки ними власнихпартійних структур і стану підготовки до парламентських виборів та виборів намісцевому рівні. Прикро, що деякі партійні організації (зокрема, обласнийкомітет СДПУ (о), районні та міські осередки цієї партії, Червоноградськийміський осередок НСНУ),  не дали згоди насвою участь у дослідженні.

Безумовно, вивчення політичногоінституту має передбачати його згоду і право контролю за достовірністювикористання отриманої інформації. В той же час, політична партія як суспільнийінститут, не виступає закритим клубом для обмеженого числа своїх членів. Партіястворюється для функціонування в суспільстві, серед головних своїх функцій вонадекларує представлення суспільних інтересів та їх обстоювання на різних рівняхсуспільства. Тому, вона не може існувати в закритому для суспільства режимі.Відмова від незалежного вивчення має трактуватися як спроба приховати відгромадськості певну інформацію, що є неприпустимим в демократичному суспільствіі цілком природнім станом речей у напівавторитарних спільнотах. Однак мисподіваємося, що деякі відмови мали технічні причини і в подальшому, коли мипрацюватимемо над вдосконаленням довідника, нам вдасться залучити додослідження ширше коло місцевих партійних структур.

Політичні партії на Львівщині,не зважаючи на загальну молодість цього інституту в Україні, мають вже тривалуісторію (НРУ брала активну участь у виборах до місцевих органів влади ще у 1990р.) та відповідну вкоріненість в районах області. Ми свідомо звернулися достану партійних організацій не лише на обласному рівні, але і на рівні районів.Нами було обрано три райони і, відповідно, районних центрів – Дрогобич, Золочівта Червоноград. Ці райони поєднують в собі історичну тяглість існуванняпоселень та вкоріненість населення, яке там проживає – Дрогобич і Золочів, тановочасний швидкий розвиток шахтарських поселень із активним залученнямдодаткових працівників з інших регіонів України – Червоноград; переважнопромисловий характер районів – Дрогобич та Червоноград і переважно аграрнаспеціалізація району – Золочів. Цілий ряд оцінок отриманих на районному рівнідають цікаву інформацію як в контексті однієї партійної структури, так істосовно співставлення між собою районних партійних організацій.

Сподіваємося, що підготовленийнами довідник дозволить його читачам краще зрозуміти сучасний стан розвиткуполітичних партій у Львівській області, відповідно спрогнозувати  їх перспективи після виборів 2006 р.

Водночас зазначаємо, що данийдовідник не слід сприймати як завершений процес вивчення партійних структур. Роботанад його розширенням та вдосконаленням триватиме, а відтак напередодні виборівми зможемо представити повнішу і більш ґрунтовну картину партійної палітри наЛьвівщині.

Анатолій Романюк

 

ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ЗАСТОСУВАННЯПРОПОРЦІЙНОЇ

ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ ПІД ЧАС ВИБОРІВДО ПАРЛАМЕНТУ

У БЕРЕЗНІ 2006 Р.

 

  Парламентськівибори 2006 р. мають знаменувати собою якісно новий етап політичного розвитку зяким пов’язують далекосяжні надії основні політичні актори. Головнимиполітичними наслідками від запровадження пропорційної виборчої системи всукупності із засадою формування парламентською більшістю уряду вважаються:

·    усталення політичної структуризаціїсуспільства, коли певні суспільні верстви населення будуть переважноорієнтуватися на певну/певні політичні партії;

·    зростання ролі та значення політичних партій всуспільстві, оскільки формування політичної еліти буде лімітуватисяприналежністю до тієї або іншої політичної партії;

·    адекватне представлення пріоритетностігрупових інтересів через підтримку виборцями передвиборчих програм політичнихпартій, які покликані артикулювати головні суспільні очікування та інтереси;

·    посилення політичної відповідальності партійперед громадянами за передвиборні програмні декларації та їх реалізаціювнаслідок входження в систему влади, або приналежність до опозиції;

·    впорядкування цілої партійної системи Україниза рахунок «природного відмирання» слабших партій, що дозволить перейти відатомізованого характеру партійної системи України до багатопартійності реальнихпартій.

  Прийняття пропорційного виборчого законодавствапід час гострої політичної кризи, що виникла під час президентської виборчоїкампанії кінця 2004 р., відбулося у формі широкомасштабного політичногокомпромісу, який був оформлений у Закон «Про внесення змін до КонституціїУкраїни»  № 2222-15 від 8 грудня 2004 р.Протягом значного періоду часу цілий ряд політичних партій активно домагалисязапровадження пропорційної системи виборів в Україні надаючи різноманітнісистеми аргументації. Одним з детермінуючих положень була теза про те, щомажоритарна система є залишком радянської системи, що вибори в одномандатнихокругах сприяють корупції виборців, особливо з боку найбільш заможнихкандидатів і, що, в цілому, пропорційні вибори є більш демократичними. Слідзазначити, що дійсно в більшості країн, що утворилися після падіння«Берлінського муру» : Болгарії, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії,Словенії,  Словаччині, Хорватії та Чехіїзапроваджені пропорційні виборчі системи. В той же час в Литві, Німеччині  та Угорщині функціонує змішана виборчасистема. Ми  виділяємо цей перелік країнсвідомо, оскільки щодо цих країн існує міжнародний консенсус в трактуванні їхяк демократичних країн. Що підтверджує тезу про те, що апріорі основні виборчісистеми – мажоритарна, пропорційна і змішана не можуть трактуватися як більш,або менш демократичні. Всі вони є механізмом, процедурою формування владигромадянами. Беззаперечним також є те, що в країнах де існує обмеженийплюралізм, або є сильними авторитарні тенденції, влада не поспішаєзапроваджувати пропорційну виборчу систему, надаючи перевагу мажоритарній, абозмішаній виборчій системі. Але в даному разі ми маємо говорити провідповідність виборчої кампанії критеріям демократичності виборів, незалежновід того, якою є виборча система.

  Оцінкаполітичних наслідків застосування пропорційної виборчої системи в Україні, нанаш погляд, передбачає виділення двох основних площин в межах яких будездійснюватись, або може здійснюватись така оцінка. Перша площина стосуєтьсяорганізації та проведення виборів. Друга – організації роботи парламенту таформування у парламенті уряду.

  Що стосуєтьсяорганізації та самих виборів. Перш за все, більшість дослідників звертаютьувагу на проблеми партійних списків. Запровадження системи закритих списківбуло здійснено свідомо всіма без виключення політичними партіями, як тими, щотрактують себе представниками «демократичних сил», так і тими, які вони жрозглядають як не демократичні. Головним аргументом, який покликаний виправдатитаке рішення є теза, що в умовах єдиного/загальнонаціонального виборчогоокругу, коли обирається 450 депутатів, іншого варіанту списків і не можна булодопустити. Нам видається подібна аргументація дещо софістичною. Середдемократичних країн світу загальнонаціональний виборчий округ використовуютьлише  Ізраїль (5 млн. населення) таНідерланди (15,5 млн. населення), решта країн використовують невеликі виборчі округи. Зокрема, в Австрії – 9, Бельгії– 30, Греції – 56, Данії – 10, Ірландії – 42, Іспанії – 52, Італії – 27,Норвегії – 19, Португалії – 20, Фінляндії – 15, Швейцарії – 26 та Швеції – 28виборчих округів. Єдиний позитив який ми можемо виділити, щодо «закритих»списків полягає у спрощеному способі формування списків. Мається на увазі, щоформування партійного списку відбудеться на з’їзді, коли лідер партії/блоку,або керівництво будуть мати можливість контролювати процес його формування ізатвердження. Відповідно, відпаде складна робота з регіональними партійнимиорганізаціями, яка б була не простою у разі допущення формування регіональнихсписків, або запровадження преференційних систем. За затвердженої Закономсистеми для партійного керівництва простіше буде включати в партійний списокдіючих депутатів парламенту, партійних функціонерів, необхідних для партіїлюдей, які можуть надати фінансову допомогу та інші ресурси під час виборчоїкампанії. Це призведе: по - перше, до закостеніння партійної еліти, коли змінив персональному складі будуть мінімальними і попадання нових людей буде доситьжорстко контрольоване і буде відбуватися не на підставі якісних критеріїв(засади раціональності еліти за М.Вебером), а власне на підставі суб’єктивнихкритеріїв керівництва партії/блоку. По-друге, це буде вести і до закритостіполітичної еліти країни, оскільки основну частину останньої складають власнепредставники/вихідці з партійних еліт і попадання в політичну еліту буде регламентуватисявключенням у партійні списки під час виборів. Слід наголосити, що умовоюпоступального розвитку будь якої країни виступає забезпечення процесу вільноїциркуляції політичної еліти, постійного поповнення її кращими представниками зрізних галузей суспільного життя. По-третє, закриті партійні списки будутьсприяти посиленню в партійних структурах ролі та значення партійногокерівництва, зокрема лідерів партій. Власне вони будуть визначати коговключати, або не включати до списків, кому надати перевагу/вищийпріоритет.  Якщо ми до цього додамо, що вїхніх руках будуть концентруватися фінанси, які будуть спрямованими на вибори іфінанси, які отримають партії, які пройшли до парламенту в якості компенсації віддержави після виборів, то в партіях відбудеться суттєве зростання ролі лідерівта центрального керівництва за рахунок ослаблення ролі регіональних структур.Внаслідок вищого рівня організованості і одночасної сепарованостірегіональних/обласних організацій одна від одної, в політичних партіях будеабсолютна домінація професійного партійного керівництва, що буде мати своїмнаслідком обмеження внутрішньопартійної демократії і олігархізацію партій уконтексті Р.Міхельса. По-четверте, включення до партійних списків «грошовитих»кандидатів, або тих, хто буде забезпечувати фінансування виборчої кампанії, абоздійснює компенсацію за своє місце в прохідній частині списку, буде сприятиподальшій тінізації всієї партійної діяльності. Не зважаючи на всі заявипартійних керівників, що вони не допустять продажі місць у партійних списках,ми мусимо зважати, що згідно експертної оцінки Комітету виборців України,політичні партії, які розраховують на проходження до Верховної Ради у 2006 р.повинні будуть мати бюджет не менше 50 млн. дол. США. Сформувати такий бюджетвиключно на дрібних пожертвах членів партії та симпатиків і власних партійнихкоштах буде неможливо. Тому кожна з провідних політичних сил, яка має шанси напопадання у Верховну Раду буде мати обмежене коло своїх фінансистів. І як їхняфінансова підтримка буде називатися – спонсорство, купівля місць, або щосьінше, буде залежати від смаку авторів, але сутність буде лишатися незмінною –фінансова підтримка буде надавати людям/структурам можливість вирішальним чиномвпливати на політику партії/блоку і розраховувати на наступну компенсаціюзатрат. Додамо до цього, що всі моніторинги попередніх виборчих кампанійсвідчать, що частка тіньового фінансування партій під час виборів в Україніскладає не менше 95 %. Закриті списки не будуть сприяти жодним разом подоланнюцього явища, навпаки будуть його консервувати. Більше того тіньове фінансуванняпороджує проблему існування в партії, а відповідно у владі прихованих центрівмогутності. Різновидом цього виступає феномен «оточення президента», щодо якогодискусія точиться протягом цілого 2005 р.

  Окремо слідзупинитися на ідеї/прагненні формування в Україні двопартійної системи, проможливість і бажаність чого було зроблено ряд заяв провідними партійнимилідерами. В руслі цієї ідеї, на наш погляд, знаходиться і прагнення сформуватимегаблок. Під час президентських виборів виборчий блок «Наша Україна» В.Ющенказа всіма ознаками відносився до утворення рухівського типу. Для таких утвореньвластивими є об’єднання різнорідних політичних сил заради найбільш загальної, спільноїмети. Власне це ми і мали. В одному блоці були соціалісти і представники КУНу,УНА-УНСО. Але вони були об’єднані ідеями протистояння режиму Л.Кучми –В.Януковича. Після досягнення цієї мети подальше існування такої структури стаєне реальним. По-перше, внаслідок відмінності інтересів, по-друге, внаслідокамбіцій лідерів, по-третє, внаслідок відсутності потужного ворога, якийстановить загрозу і відповідно об’єднує. Тому виникає питання що кращемегаблок, чи сукупність окремих партій. Первинним виступає плюралізм суспільнихінтересів, цій засаді буде відповідати окремішність політичних партій. Спробастворення мегаблоку в цьому контексті виглядає виборчою технологією. На нашпогляд цьому сприяє і норма виборчого законодавства, яка не передбачає різниціу виборчому порозі між самостійною партією і партійним блоком. Для довідки: вПольщі з 1993 р. діє норма згідно якої виборчий бар’єр для партій складає 5 %,а для блоків – 8 %; в Чехії він складає для партії – 5 %, для об’єднання двохпартій – 10 %, для трьох партій – 15 %, для чотирьох партій – 20 %.  Щодо формування двопартійності, то за умовпропорційної виборчої системи вона може виникнути лише штучним шляхом, природноїй буде відповідати багатопартійність

  Друга площинастосується питань формування керівних органів законодавчої та виконавчої владипісля завершення виборів. Слід наголосити, що Конституційний суд України усвоєму рішенні, оголошеному 12 жовтня 2005 р. підкреслив, що політична реформамає увійти в силу з 1 січня 2006 р. Сьогодні не підлягає сумніву теза про те,що наступний уряд в Україні буде коаліційним. За таких умов ми вже сьогоднімаємо подивитися хоча би на найбільш загальні засади формування коаліційногоуряду. В європейських країнах, де переважають коаліційні уряди, діють конституційні,нормативні акти, а також традиції, які регламентують цей процес. В Україні насьогодні не прийняті закони про Президента, уряд, опозицію. Звідси виникаєпитання – за яким принципом глава держави у квітні 2006 р. буде визначатилідера політичної партії якому має доручити формування уряду ? У Європі, якправило, перевагу  має лідер партії якаотримала відносну більшість під час парламентських виборів. І лише, якщо він незможе сформувати більшість, то тоді це право надається другій за результатомполітичній партії. За умов незначного розриву між основними конкурентами, щосьогодні ми спостерігаємо щодо трьох основних лідерів передвиборної кампанії –партії «Регіони України», БЮТ та НСНУ, легко спрогнозувати, що визначення«партійного форматора» нового уряду може виявитись зовсім не простим. Більшетого, це питання само по собі буде здатне викликати додаткову політичнунапругу. Друге проблемне питання. Домовленості між потенційними учасникамикоаліцій в європейських країнах ведуться переважно на основі передвиборчихпрограм, які отримали відповідну підтримку виборців. Весь попередній виборчийдосвід України свідчить, що програми для всіх наших партій і партійних блоківбули фактично штучним документом, який більше готувався для ЦВК, ніж длявиборців. Сьогодні, за півроку до виборів, дискусії ведуться щодо складублоків, перших п’ятірок і ще не було жодної щодо програм. Нажаль, з’їздправлячої в Україні партії – НСНУ, перша частина якого відбулася в листопаді,підтвердила дієвість нашого припущення. Головним питанням на з’їзді сталопитання персонального складу вищого керівного органу партії. Зрозумілою єособистісна вага цього питання, оскільки представленість у керівних інститутахмає сприяти кращому проходженню членів президії у партійні списки. Але, на з’їздіне було партійної дискусії щодо програми з якою партія планує йти на виборивесною 2006 р. Мабуть, подібними будуть партійні з’їзди і решти основнихполітичних акторів України.  Відповідно,ми передбачаємо, що формування передвиборчих коаліцій та коаліційного урядубуде відбуватися у форматі міжперсональних домовленостей, а не на основіпрограмних зобов’язань, підтриманих виборцями. Тобто, домовленості будуть непрозорими для громадськості.

 Третьоюпозицією є питання про рівні довіри до зобов’язань потенційних партнерівкоаліційних урядів. Надзвичайно показовою була ситуація із виконанням угоди міжВ.Ющенко і Ю.Тимошенко, яка була укладена перед виборами і стосуваласяпризначення прем’єр-міністра, коли досить багато лунало заяв про недоцільністьдотримання попередніх домовленостей. Відсутність довіри між потенційнимипартнерами не буде сприяти швидкому формуванню уряду і його діяльності.

  Ці та іншіпитання, які ми можемо поставити щодо можливих політичних наслідківзастосування пропорційного виборчого законодавства дозволяють нам зробитивисновок, що майбутні вибори можливо дозволять зміцнитися найбільшим політичнимпартіям України, посилять їх роль у формуванні більшості, уряду та системивиконавчої влади. Внаслідок цього політичні партії будуть змушені набувати риста оволодівати функціями політичних партій демократичних країн. Одночаснозапропонована конструкція виборчої системи призведе до актуалізації цілої низкипроблем в політичній сфері. Серед них слід визначити наступні: складність формуванняпарламентської більшості та коаліційного уряду протягом місячних термінів,встановлених політичною угодою від 8 грудня 2004 р. за умов відсутностінеобхідної культури політичних компромісів та досвіду не вербальної, а реальноїполітичної відповідальності. Досвід європейських країн свідчить, що коаліційніуряди характеризуються меншим рівнем стабільності, ніж однопартійні урядибільшості. У квітні 2006 р. одночасно всі головні державні інститути – главадержави, парламент та уряд на чолі із прем’єр-міністром, який перебере на себецілий ряд повноважень що раніше належали президенту країни, опиняться в новихполітико-правових межах, які будуть детермінувати відмову від попередньогополітичного досвіду і діяльність за новими вимогами. Внаслідок сказаного вище,ми цілком можемо припустити, що новий парламент, обраний у 2006 р., термін діїякого продовжений до п’яти років, не зможе пропрацювати весь свійконституційний час і Україну будуть чекати дострокові парламентські вибори. Алечерез ці проблеми – урядові та парламентські кризи пройшла більшістьєвропейських країн, які сьогодні відносяться до розвинених і демократично, іекономічно. Тому Україні перші кроки в цьому напрямку слід так само починати.Для подолання авторитарних явищ і формування консолідованої демократії буденеобхідно у найближчому майбутньому приймати новий виборчий закон. Необхіднобуде, щоб кроки до європейських стандартів ми не робили по одному раз вчотири/п’ять років, а запровадити виборчий закон, що відповідав бидемократичним вимогам та досвіду європейських країн. Новий виборчий законмусить вже бути в якості постійного, за яким мають бути проведені вибори дварази як мінімум. Лише за цих умов Україна зможе перейти в стадію консолідованоїдемократії, що надасть можливості стабілізувати політичну систему і створитисприятливі демократичні політичні умови для суспільного розвитку.


 

Юрій Шведа

 

КУДИПРЯМУЄ ПАРТІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ?

Відміна в 1990 р. шостої статті КонституціїСРСР, в якій, закріплювалося монопольне положення КПРС подолала формальніперешкоди для розвитку в Україні багатопартійної системи. З цього часу партійнасистема України у своєму розвитку зазнає ряду якісних змін, послідовно змінюючисвою конфігурацію. Партійну систему України на початку її існування можна булоб кваліфікувати як типово атомізовану. І справді, політичних партійнараховувалось чотири десятки, але жодна з них не мала ані того рівнячисельності, що дозволив би утворити дієві партійні організації на місцях, анітого рівня популярності, що давав можливість бодай половині потенційнихвиборців знати партії і розрізняти їх між собою, ані того рівня впливовості, щодозволяв би фракціям у парламенті чи у місцевих представницьких органахвпливати на формування уряду чи виконавчих структур на місцях.

Однакатомізована партійна система ніколи не є стабільною і сталою протягом тривалогочасу. З часом вона трансформується у стабільнішу систему. Прогресивнимваріантом такої трансформації є еволюція атомізованої системи у системуполяризованого плюралізму, а регресивним варіантом - є скочування атомізованоїанархії до однопартійних чи гегемоністських систем або встановлення військовихдиктатур.

Після 1996 р. можна сказати, що партійна системакраїни була перехідною від атомізованої системи до системи поляризованогоплюралізму. Про це виразно свідчить наявність у політичному спектрі сильноїдвохполюсної опозиції (антисистемних лівих та правих).

Парламентські вибори 1998 р. внесли чергові зміни уконфігурацію партійної системи України. Більшість дослідників вважають, що цівибори сприяли формуванню в Україні системи малих партій.

Згідно з П.Маєром, до категорій малих відносятьсяпартії, що отримали на виборах менше 15 % голосів. З восьми партій, що подолалиу 1998 р. 4 % бар’єр, лише КПУ набрала більше 15 % голосів виборців (24,65 %).

Відповідно з запропонованою П.Маєром класифікацієюпартійну систему, при якій дві найбільші партії, що мають у своємурозпорядженні більше ніж 80 % мандатів, треба кваліфікувати як систему великихпартій, якщо вони розпоряджаються 65 % мандатами, мова йде про систему середніхпартій, а, якщо у них 42 % мандатів, то це система малих партій. Очевидно, щопартійна система України, де дві найбільші партії КПУ і НРУ разом отримали у1998 р. 37,55 % мандатів, відноситься до останнього типу.

До аналогічного висновку ми приходимо при підрахункуіндексу фракційності (F) партійної системи України за методом Д.Рає. Значенняданого індексу змінюється від нуля (однопартійна система, при якій всі голоси імандати отримує одна партія) до одиниці (повністю фрагментована система, декожний виборець голосує за свою партію, а кожний парламентар представляє окремупартію). У даному випадку індекс фракційності (F) на парламентському рівні (запропорційною частиною) дорівнює 0,80. Така величина даного індексу булахарактерна для Бельгії (0,82), Фінляндії (0,80) і Швейцарії (0,84) в 1980 –1994 рр. (Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porownawcza / Pod. red.A.Antoszewskiego, R.Herbuta.- Wroclaw: Wydawnictwo Universytetu Wroclawskiego,s.174.).

Що стосується регіонального розподілу підтримки лівих,правих і центристських партій, то тут небагато змінилося порівняно з 1994 р.Варто лише зазначити, що в одномандатних округах на сході та півдні державиліві цього разу отримали менше мандатів, ніж чотири роки тому. Це очевидно булообумовлено вже згадуваним ефектом збільшення виборчих округів. В цьому відношенніпоказовим є те, що дві “партії влади” (НДП і АПУ) при достатньо скромнихуспіхах в загальнодержавному окрузі добились непоганих результатів водномандатних округах (14 і 8 мандатів). (Ващенко К. Деякі підсумки виборчоїкампанії партій та блоків: регіональний аспект // Нова Політика, 1998, № 2.).

Про слабкість організаційної структури українськихпартій свідчать і вибори до місцевих Рад, що проходили одночасно ізпарламентськими. Частка партійних депутатів у цих органах становила 7,76 % (КужелюкЮ.Українські політичні партії: тенденції сучасного розвитку // Українськіваріанти, 1998, № 3-4.).

Парламент XIV скликання декілька разів намагавсязмінити виборчий закон, збільшивши частку депутатських мандатів, щорозігрувались за пропорційним принципом, але всі ці спроби блокувалисьПрезидентом. Незважаючи на деякі модифікації електорального законодавства(спрощення процедури реєстрації кандидатів і партійних списків, більш чіткерегламентування передвиборчої кампанії тощо), мажоритарно-пропорційний характерелекторальної системи і формула розподілу мандатів між політичними партіями іїх блоками залишалися попередніми (Білоус А. Вибори вибору виборів.Український варіант // Пост-Поступ, 1993, № 3; Рутар С. Проблеми виборчого процесу в контексті становлення політичноїсистеми України // Республіканець, 1994, № 1; Панкевич Р. Вплив виборчоїсистеми на стабілізацію та розвиток політичної системи в Україні // Молоданація, 1997, № 7).

Виборча парламентська кампанія 2002 р. почалася, колив Україні Мін'юстом було зареєстровано близько 130 політичних партій. Основнамаса цих партій – політичний мінімум. Справді загальнонаціональний вплив тавагу мають не більше шести політичних партій. І ще близько двох десятківволодіють певними фінансовими можливостями, спираючись на обмежену аборегіональну підтримку виборців і, звичайно, мають відомих у суспільствілідерів. Самостійно ці партії не здатні вести боротьбу за парламентські мандатиі можуть досягти деяких успіхів, лише об’єднавшись у блоки.

Напередодні та після парламентських виборів 2002 р. урозвитку партійної системи виявилося ряд нових моментів.

Перш за все слід відмітити появу особливого поділупартій – на “пропрезидентські” та “антипрезидентські”. Причому даний поділ невраховує попередні ідеологічні розколи, в антипрезидентському таборівиявляються ідеологічні противники –  праві та ліві партії.

Ще одним моментом є те, що посилюється вагомістьпопулярних або просто відомих політичних лідерів, які погодилися стати на чолісписків виборчих альянсів, хоча деякі з них є лідерами політичних партій.Згадаймо, як напередодні парламентських виборів 1998 р. досить вдалийполітичний крок зробили об’єднані соціал-демократи, коли залучили до своїх лавпопулярних діячів – першого Президента Леоніда Кравчука та Євгена Марчука і занеслиїхні прізвища до першої п’ятірки свого списку.

Значна група відомих політичних діячів дала згодубалотуватися до Верховної Ради на чолі виборчих блоків. Серед них – головаАдміністрації Президента академік Володимир Литвин (блок “За Єдину Україну”),екс-прем’єр Віктор Ющенко (блок “Наша Україна”), колишній секретар Радинаціональної безпеки і оборони Володимир Горбулін (блок Демократичного союзу іДемократичної партії). Серед фігурантів перших п’ятірок виборчих блоків –Прем’єр-міністр Анатолій Кінах, екс-прем’єр ВалерійПустовойтенко, віце-прем’єр Володимир Семиноженко, колишні міністриГеннадій Удовенко та Юрій Костенко (Томенко М., Олійник В. Партійна елітаУкраїни 2000.- К., 2000; Олійник В. Парламент 2002. Час вибору.- К., 2001.).

Одним з індикаторів реального (організаційного,фінансового і кадрового) потенціалу політичних партій може бути їх участь увисуненні кандидатів в одномандатних округах. За даними Центрвиборчкому навиборах 2002 р. своїх кандидатів в одномандатних округах висунули 76 партій, зяких 42 претендували не більше ніж на 10 місць кожна і лише 13 змоглизапропонувати більше 50 кандидатів.

Із 33 списків, включених у виборчий бюлетень дляголосування по багатомандатному окрузі (11 блоків і 22 партії), 4 % бар’єрподолало шість (три блоки і три партії). Всього за переможців проголосувало75,72 % виборців, решта партій і блоків отримали 18,12 % голосів. 2,45 %виборців проголосували проти всіх, 3,71 % бюлетенів були визнані недійсними (Офіційнийсайт ЦВК: www.cvk.gov.ua).

Показник ефективного числа партій знизився порівняно з1998 р., наблизився до середніх значень у державах Центральної і СхідноїЄвропи: на виборчому рівні він склав 7,96; на парламентському – 4,6.

Своєю чергою індекс фракційності партійної системи (запропорційною часткою) піднявся до 0,88 (0,80 в 1998 р.), що свідчить про рістпропорційного представництва партій на рівні парламенту.

Оцінюючи динаміку партійної системи України, не вартозабувати, що в 2002 р. політичні партії конкурували між собою і в одномандатнихокругах за системою відносної більшості при голосуванні в один тур. Як відомо,особливою рисою даної системи є крайня диспропорція розподілу голосів: більшачастка їх пропадає, а переможця обирає меншість виборців. Відомо також, щовикористання такої електоральної формули сприяє “дуалізму партій” (Дюверже).Все це підтвердила й українська практика (Білоус А. Політико-правовісистеми: світ і Україна.- К., 1997.).

На виборах 2002 р. за 225 депутатських мандатівборолися 3084 кандидати. За переможців проголосувало 35,68 % виборців, тоді як64,32 % віддали свої голоси їх конкурентам. Два найпотужніші блоки поділили міжсобою 48 % мандатів, отриманих по одномандатних округах. Ще 42 % мандатівотримали безпартійні депутати. Отже, ми бачимо, що виборчі об’єднання, якінабрали на виборах більше 15 % голосів, разом контролюють 47,3 % мандатів. Цеозначає, що партійна система України залишається системою малих партій (закласифікацією П. Маєра).

Для виміру політичної структуризації парламенту можнавикористати введений П.Маєром індекс агрегації (співвідношення кількості всіхпарламентських партій до кількості місць контрольованих найбільшою партією упарламенті). У 1998 – 2002 рр. індекс агрегації становив в Україні 3,73. Подібна величина даного показника була у Фінляндії в 1945 – 1979 і 1980 – 1994рр. (3,38 і 3,11 відповідно), а також у Нідерландах (3,57) і Швейцарії (3,49) в1975 – 1979 рр. У цих державах маємо справу із значним ступенем фракційностіпартійних систем і багатопартійною системою коаліційних переговорів, чомузрештою сприяє факт існування відносно малих політичних партій. Дані уряди єменш стабільними, а процес їх формування залишається значно тривалішим івимагає застосування багатьох форм дискусійного характеру.

Звертаючись до політичної географії виборів 2002 року,необхідно відмітити, що представлені в парламент партії і блоки добилися успіхуу більшості регіонів держави. Блок “Наша Україна” і КПУ подолали виборчийбар’єр у 24 регіонах; блок “За єдину Україну” – у 23; БЮТ – у 19; СДПУ(о) – у16; СПУ – у 15.

Якщо розфарбувати адміністративну карту України вкольори партій-лідерів електоральної гонки 2002 р., то перед нами повстанедвоколірне полотно (з двома плямами); із заходу на схід держави, включаючи центральніобласті (Вінницьку, Київську, Черкаську і Чернівецьку), будуть переважатикольори блоку “Наша Україна”, а в усіх інших областях, за винятком Полтавськоїі Донецької (де перемогли, відповідно, СПУ і блок “За єдину Україну”) – кольориКПУ. Але насправді політичні блоки виявилися полярними лише на протилежнихкінцях України. У Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областяхвиборці віддали свої голоси винятково за праві та правоцентристські партії іблоки, тоді як у Донецькій і Луганській, а також у Севастополі – за ліві йцентристські (Офіційний сайт ЦВК: www.cvk.gov.ua).

Отже, проведений аналіз показує, що в Україні склаласябагатопартійна система з малими партіями. Як свідчить досвід, політичнемайбутнє таких партій пов’язане із створенням блоків (виборчих іпарламентських).

Ступінь поляризації українського електорату відносноневеликий, вплив антисистемних партій незначний, стійкою електоральною базоюволодіють просистемні ліві та праві партії. Звідси випливає, що партійнасистема України за класифікацією Дж.Сарторі відноситься сьогодні до помірнополяризованої системи. Подібним системам не притаманні сильні центристськітенденції, тому деякі політики стверджують, що міжпартійна боротьба можепризвести до дестабілізуючої ситуації в державі.

Звичайно, формування партійної системи в державі ще незавершилося. Для цього двох парламентських компаній явно замало. У даний моментпартії і вся партійна система України знаходиться на перехідному етапі. Абопродовжуватимуться спроби штучного створення домінуючої партії (“партіївлади”), або політичний клас України зрозуміє, що реальне змагання міжполітичними партіями за владу є необхідною умовою демократії.


ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНЕЖИТТЯ ЛЬВІВЩИНИ

УМІЖЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Після вкрайагресивної президентської кампанії-2004, діяльність політичних партій натеренах Львівщини характеризувалася не меншою активністю, проте стосувалася вжебільш меркантильних, себто вузько партійних інтересів однієї сторони владногопротистояння. Партії-переможниці розподіливши між собою „владний пиріг”, почалипрацювати на майбутню кампанію – парламентські вибори-2006.

Спостерігаласявелика активність партій, які під час президентських виборів підтримувалиВіктора Ющенка. Зокрема це були НРУ, УНП, УРП „Собор”, „Батьківщина”, „НашаУкраїна” (ПРП), СПУ. Натомість партії, котрі під час президентських виборівактивно підтримували Віктора Януковича свою діяльність звели до мінімуму.Причиною цього був провал їхнього кандидата в президенти на теренах ЗахідноїУкраїни та надзвичайна підтримка (ейфорія) населення після оголошеннярезультатів останнього туру виборів Президента. Наслідком цього лави СДПУ(о) та„Партії регіонів”, лідерів яких було звинувачено у фальсифікації виборів таінших злочинах, масово почали залишати підприємці, представники науки та освіти,інші члени партії.

Протягом січня-квітня2005 року на перше місце в діяльності партій, котрі підтримували В.Ющенкавиходить розподіл керівних посад в органах виконавчої влади. Спостерігаєтьсяконфронтація щодо т.з. „квот” політичних партій, які претендують на керівніпосади, що почало сильно ускладнювати переговорний процес щодо створення єдиноїпартії на базі блоку “Наша Україна”. Проте партії з досить розгалуженоюполітичною структурою та своїми традиціями такі як УНП, НРУ, КУН, які маютьдосить міцні позиції у Львівській області не виявляли бажання інтегруватися вєдине об’єднання.

У підсумкуУНП отримала п’ять посад голів районних державних адміністрацій (Городоцька,Жидачівська, Миколаївська, Мостиська, Пустомитівська). НРУ отримав також п’ятьпосад голів РДА (Золочівська, Кам’янка-Бузька, Сокальська, Старосамбірська,Турківська). Дві посади голів РДА посіли представники ПРП (Дрогобицька,Радехівська), дві – представники КУН (Буська, Жовківська). По одній посадіголови райдержадміністрації дісталося „Батьківщині” (Самбірська), ХДС(Сколівська), УРП „Собор” (Яворівська), ВО „Свобода” (Бродівська). Головами РДАдвох районів стали позапартійні (Перемишлянська, Стрийська).

ЛОО СПУзвинуватила керівництво області в недотриманні угоди щодо квотного принципу розподілупосад та оголосило про свою опозиційність. Проте, після зустрічей зкерівництвом обласної адміністрації та з’ясуванням всіх проблемних питань,місцеві соціалісти все ж заявили про свою підтримку обласної влади.

 В лютому партійне життя області характеризувалосяконфліктом в ЛОО “Батьківщина”. Декілька районних осередків партії висловилинедовіру керівнику ЛОО “Батьківщина” І.Деньковичу та вимагали його переобрання.

В березнізначна увага регіонального політикуму була прикута до утворення нової політичноїпартії “Народний Союз Наша Україна”. У роботі установчого з’їзду НСНУ, напочатку березня, взяла участь делегація Львівської області чисельністю 346осіб, яка складалася з представників політичних партій, громадськихорганізацій, культурної та наукової інтелігенції. Однак, серйозними опонентаминовоствореної структури у Львівській області виступили ЛОО  УНП та ЛКОНРУ. Голова львівської УНП О.Гудима повністю виключив можливість “вливання”своєї організації у лави НСНУ. Такої ж думки дотримувався і голова ЛКО НРУЯ.Кендзьор, хоча він і не виключав можливості проведення переговорів.

Середпроблем, які виникли при створенні партії “Народний союз Наша Україна”, місцевіполітологи та аналітики засобів масової інформації називали передусім такі:

Підмінапонять: Розмови про нову політичну партію велиспочатку винятково з позиції об’єднання партій – учасниць блоку “Наша Україна”,водночас на з’їзді саму партію творили “з чистого аркуша” як нове політичнеоб’єднання.

Поспіху створенні партії: Доручення створювати нову партію, отриманеР.Безсмертним від В.Ющенка, протягом лютого змінювалося декілька разів.

Відсутністьполітичної складової в новій партії: Наустановчому з’їзді не було інформації про конференції чи з’їзди “Солідарності”П.Порошенка, “Єдності” О.Омельченка, Молодіжної партії Ю.Павленка,Християнсько-соціального союзу О.Білозір, які ухвалювали б рішення просаморозпуск (за словами Р.Безсмертного, жодна партія на час з’їзду ще несаморозпустилася) чи зміну керівництва.

Оголошенняскладу майбутньої коаліції: Багатьох політиків,політологів та представників засобів масової інформації здивувала схемамайбутньої коаліції нової партії – винятково з БЮТ (Ю.Тимошенко) та НП(В.Литвин).

Неузгодженістьпри формуванні делегацій від областей: Зокрема,не була передбачена делегація від Донецької області, про яку у поспіху“забули”. Пізніше, за пропозицією Ю.Єханурова, донецькій делегації було наданостатус спостерігачів.

Твердженняпро відсутність єдиної ідеології нової партії: “Унас досі не було змоги говорити про ідеологічні та фундаментальні спільностірізних політичних сил. Такий був час. Але я передбачав, що буде й час, колинарешті зможемо говорити про створення єдиної партії. Наша мета – вибори 2006року, перед якими нам потрібно згуртуватися”, - заявив на установчому з’їздіВ.Ющенко.

Партійнежиття області в квітні 2005 року характеризувалося структуруваннямпартійних фракцій в обласній та міських радах. Так, в обласній раді, засіданняякої почалися з 24 березня було створено фракції:

- фракціяУНП (6 депутатів);

- фракція“Наша Україна” (23 депутати);

- фракція НП(19 депутатів);

- фракціяБЮТ (8 депутатів);

- фракція“Соціальна справедливість” (9 депутатів);

- група“Позафракційні” (10 депутатів);

-позафракційні депутати (6 чоловік);

Всього уЛьвівській обласній раді на той момент був 81 депутат.

В Львівськійміській раді було створено такі фракції та групи:

- фракція“Наша Україна”, куди входили депутатські групи НРУ (19 чоловік) очолює Б.Бедрило,ПРП-НУ(14 чоловік) очолює А.Стецьків, НСНУ (14 чоловік) очолює Я.Янчак, ХДС (3чоловік), КУН (1 чоловік).

- фракціяУНП (9 чоловік) оч. Ю.Кужелюк.

- фракція“Батьківщина” (9 чоловік) оч. І.Денькович.

- депутатськагрупа “Наш Львів” (10 чоловік) оч. В.Білоус.

- позафракційні(11 депутатів).

Всього уЛьвівській міській раді нараховувалося 90 депутатів.

У травніпартійна активність на теренах області була зумовлена відзначеннямпредставниками лівого спектру Дня міжнародної солідарності трудящих - 1 травня іДня Перемоги. Враховуючи, що дні 1-2 травня співпали з Великодніми святами, доякихось значних акцій політичні сили не вдавалися. Усі вони, за винятком КПУ,першочергово святкували Великдень.

9 травняпартійні осередки Львівщини відзначили гучнішими заходами. Участь у масовихакціях з покладання квітів на Марсовому полі та на Пагорбі Слави взяли такіпартії як: ЛОО СДПУ(о), яку представляли народні депутати України І.Шурма,П.Писарчук, ЛОО СПУ, ЛОК КПУ, ЛОО партії “Єдність”, а також російське культурнетовариство ім. О.Пушкіна. На мітингах основна увага учасників зверталась напривітанні ветеранів з перемогою у Великій Вітчизняній Війні, на героїчностіперемоги, на її важливості не тільки для України але й для всього світу.Представники ЛОО КПУ виступаючи перед ветеранами війни наголошували наприниженні, яке ніби то нова влада допускає щодо ветеранів, намагаючисьприрівняти істинних учасників війни, які відстояли інтереси СРСР, Європи йусього світу до тих, хто боровся проти воїнів Радянської Армії – вояківОУН-УПА.

Слідзазначити, що Соціалістична партія на Львівщині після президентських виборіввсе більше дистанціювалася від комуністів. Зокрема, День Перемоги у Львовіпредставники двох лівих сил – СПУ та КПУ – цьогоріч святкували нарізно.Соціалісти святкували разом з владою. За твердженням лідера львівських соціалістівЄ.Таліпова, “комуністи завжди використовують цей день у власних інтересах. А михочемо, щоб це було свято порозуміння та примирення, а не політичне шоу передчерговими виборами. Принцип “стінка на стінку” вже в минулому”. На мітингу,організованому соціалістами 9 травня біля Монументу Слави, Таліпов зазначив,що, завдяки Президенту В.Ющенку, вперше за 14 років незалежності владаЛьвівської області святкує разом з українським народом.

Толерантнуполітичну ситуацію, яка склалася у Львівській області, характеризувало йпроведення Дня Героїв 22 травня, який пройшов без порушень громадського порядкута сутичок між різними силами. Водночас, в області, спостерігалися й надаліспостерігаються високі очікування представників націонал-патріотичних сил щодовизнання воїнів ОУН-УПА воюючою стороною у Другій світовій війні.

Кінець весниу партійному середовищі ознаменувався наростанням непорозуміння між провладнимипартіями. Так, в інтерв’ю “Львівській газеті”, лідер УНП, народний депутатЮ.Костенко звернувся до УРП “Собор” і НРУ з пропозицією створити єдинуправоцентристську коаліцію. Він не відкидає того, що в цю коаліцію може ввійтитакож “Пора!”. Ю.Костенко негативно сприймає те, що в деяких областях НСНУпочинає “працювати з активними членами УНП”, а лідер НСНУ Р.Безсмертний сказавна одній з нарад, що пора рятувати членів УНП від УНП. З його слів, нині партіяузагальнює інформацію з цього приводу. Ю.Костенко вказав і на основніпрорахунки влади. Насамперед, вони стосуються економічної політики: неефективнамитна політика, тарифна, податкова. Також, за його словами, наразі уряду невдалося сформувати пріоритети економічного розвитку. Водночас Ю.Костенковідкинув можливість переходу в опозицію до В.Ющенка.  

У червніна політичну ситуацію в області, в першу чергу, впливала резонансна проблемащодо спільного відкриття президентами України та Польщі польських військовихпоховань та Меморіального пам’ятника воїнів УГА (24 червня 2005 року) наЛичаківському кладовищі Львова. Вже на позачерговій сесії міської ради 13 червня,абсолютна більшість депутатів погодилася з відновленням на території польськихвійськових поховань надмогильних пам’ятників французьким піхотинцям таамериканським літунам, затвердила написи та відповідні інформаційні таблиці. Зацю ухвалу проголосувало 66 депутатів. Як і першого разу, за ухвалу неголосувала фракція “Батьківщина”, натомість фракції “Наша Україна”, УНП, НРУ їїпідтримали. Як вважає голова Львівського крайового братства ОУН-УПА О.Гуменюк,позитивному вирішенню цього питання сприяло і звернення Президента УкраїниВіктора Ющенка.

Рішенняміської ради викликало неоднозначні настрої в представників політикумуЛьвівщини, політичних партій, громадських організацій. За повідомленнямЗахідної інформаційної корпорації (ЗІК) перший секретар Львівського обкому СПУЄ.Таліпов зазначив, що Соціалістична партія України позитивно оцінює ухвалуЛьвівської міської ради про відкриття 24 червня польських військових похованьна Личаківському цвинтарі у Львові. Натомість, президент концерну “Богдан”,почесний консул Грузії у Львові, член ВО “Батьківщина” Б.Федоришин зауважив, щозгадана ухвала не є відображенням настроїв громади Львова. На думкуБ.Федоришина, формулювання напису на Цвинтарі: “Тут лежить польський воїн,полеглий за Вітчизну” - “дуже умовно може вважатися компромісним”. Він заявив,що при прийнятті рішення чинився “адміністративний вплив на керівництво міста,депутатів Ради з метою отримання необхідного для центру рішення”. Федоришинпереконаний, що отримане в такий спосіб рішення “принижує гідність громадиміста і сприяє не польсько-українському порозумінню, а навпаки закладає основидля подальшого розпалювання міжнаціональної неприязні”. Незадоволеним рішеннямдепутатів міськради залишився й народний депутат України, заступник головиСДПУ(о) І.Шурма, який назвав розв’язок багаторічних суперечок сусідніх народівнавколо польських військових поховань у Львові зрадою української історії.Шурма пообіцяв на сесії ОБСЄ, що була запланована на початок липня, висловитисвоє незадоволення щодо ситуації навколо “Цвинтаря Орлят”. Претензії до написівна надмогильних плитах на Личакові висловлював й народний депутат, лідер ВО“Свобода” О.Тягнибок.

Враховуючизначний суспільний резонанс, аналітики не виключали можливих  провокацій вдень спільного відкриття президентами України та Польщі польських військовихпоховань та Меморіального пам’ятника воїнів УГА маргінальними політичнимисилами області, проте усе пройшло спокійно.

Червеньзавершився скандалом у львівському міському осередку “ВО “Батьківщина”. Рішеннямпартійного бюро з посади голови ЛМО було звільнено Е.Подляшецьку, яку такожбуло виведено зі складу бюро партійної організації. Мотиви такого рішення –розкольницькі дії останньої. Екс-голова міської організації партії “ВО“Батьківщина” відкинула усі звинувачення, які були висловлені на її адресу і непогодилася з рішенням обласного бюро партії, оскільки за статутом партії члениобласного бюро не мали права приймати рішення про її зняття з посади головиЛьвівської міської організації, а, тим паче, виключати її з лав партії.Подляшецька їздила до Києва, щоб зустрітися особисто з лідером “Батьківщини”Ю.Тимошенко і попросити її втрутитися у ситуацію, що виникла на Львівщинінавколо партії, “оскільки сьогоднішні події всередині партійної організаціїнесуть нездоровий відбиток і дискредитують партію та, зокрема, її лідера в очахвиборців”. Е.Подляшецька протягом двох років очолювала міську організаціюпартії “Батьківщина”. В.о. голови Львівської міської організації ВО“Батьківщина” було обрано заступника міського голови Львова В.Лозинського.

Червневийскандал у місцевій “Батьківщині” мав продовження у липні, коли на позачерговомузасіданні бюро ЛОО партії ВО “Батьківщина” з лав партії виключили в.о. головиЛОМО “Батьківщина молода” А.Василіва та його заступника В.Герича. Виключені зпартії члени “молодіжки” пообіцяли також шукати правди у Києві – організуватипікет під Кабінетом міністрів, щоб зустрітися з Ю.Тимошенко і безпосередньорозповісти лідеру партії про негаразди у львівській організації.

Фракційнежиття у міській і обласній радах Львівщини ознаменувалося, зокрема, тим, що„Наша Україна” (у Львівській обласній раді) оприлюднила заяву у якій вимагаланегайно налагодити конструктивну співпрацю між представницькою та виконавчоюгілками влади на Львівщині. Автори також заявили підтримку курсу ПрезидентаУкраїни В.Ющенка на консолідацію всіх державницьких сил спрямованих наінтеграцію України в Євроатлантичні структури. Натомість фракція “Батьківщина”піддала критиці діяльність обласної державної адміністрації за недостатню, наїх думку, співпрацю з депутатським корпусом. Крім того, фракція оприлюднилазаяву у якій вимагала від УСБУ та УМВСУ у Львівській області розслідуватикримінальну справу за фактом вилучення вибухівки на подвір’ї помешкання головифракції “Батьківщина” у Львівській облраді О.Канівця та забезпечити охоронуйому, його родині та його помешканню.

14 червня вЛьвівській обласній раді було заявлено про створення нової депутатської групи –фракції ХДС у складі п’яти депутатів.

Міжпартійнепротистояння у стінах Ратуші вилилося 9 червня у визнання депутатами Львівськоїміської ради з фракцій НСНУ, НРУ, ХДС ”незадовільною” роботу львівськогоміськвиконкому за 2004 рік. Депутати прийняли рішення про розпуск виконкому,проте, під час таємного голосування, забракло одного голосу для втіленнязадумів у життя. 

На початкулипня (2 липня) відбулася І-а конференція Львівської обласної організації“Народного союзу Наша Україна”. У роботі конференції взяли участь 294 делегати(із 331 обраних). Організація нараховувала понад 2,6 тис. членів. Із доповіддю“Про стан та перспективи організаційної розбудови ЛОО НСНУ” виступив головаобласної організації партії, голова Львівської облдержадміністрації П.Олійник.Конференція затвердила пропозиції Львівської міської організації щодо змін тадоповнень до Програми партії, пропозиції Комісії Львівської обласноїорганізації щодо змін та доповнень до Статуту партії, внесла зміни до особовогоскладу Ради ЛОО НСНУ, обрала делегатів на партійний з’їзд (59 делегатів плюс 4особи поза квотою). Також на партійній конференції було прийнято Меморандум“Про єдині підходи до проведення виборчої кампанії-2006” та Звернення доПрезидента України.

Посеред літаактивізувала свою роботу і нова політична партія, яку не так давно таки зареєструвавМін’юст – “Пора”. У Львові відбулася установча конференція ЛОО партії „Пора”.Участь у її роботі взяло 29 делегатів, головою було обрано члена політрадипартії А.Рожнятовського, голову ГО „Пора-90”. Делегати також обрали політичнураду обласної організації, до якої увійшло 12 членів партії. Вже  24 липняльвівська “Пора” провела гучну політичну акцію – на площі перед Львівськимдержавним театром опери та балету ім. С.Крушельницької влаштувалитеатралізоване дійство „Буняку – Пора”, в рамках якого було оголошено, щоміський голова Львова Л.Буняк став переможцем премії „Ось кара”, яка відтеперприсуджуватиметься політикам, котрі не дотримують своїх обіцянок передвиборцями, та презентовано сатиричну скульптуру Буняка. Автор скульптурипобажав залишитись невідомим, тож представив її львів’янам голова ЛОО „Пора”А.Рожнятовський. Скульптуру на відкритому джипі „Форд” перевезли до ресторану„Шекспір”, де її встановили на постійно.

Наприкінцімісяця партійне життя ознаменувалося гучною заявою кількох обласних осередків“Батьківщини” та низкою конфліктів у середині партій. Так, 25 липня уЛьвівській обласній раді голови Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської,Рівненської, Волинської облорганізацій ВО „Батьківщина” на прес-конференції,присвяченій 5-й річниці заснування партії, оприлюднили спільну заяву, у якійзастерегли усіх бажаючих дискредитувати Прем’єр-міністра, голову ВО„Батьківщина” Ю.Тимошенко, а також „внутрішніх і зовнішніх поборниківдестабілізувати ситуацію всередині партії”. У разі потреби члени партії готовівдатися до акцій протесту. Голова ЛОО ВО „Батьківщина” І.Денькович заперечиввисловлювання нардепа Я.Кендзьора про те, що в партії присутні колишні члениСДПУ(о), навпаки, проводиться серйозний відбір до вступу у партію. Голова Івано-Франківськоїоблорганізації ВО „Батьківщина” Д.Шимко назвав приїзд до Львова першим етапомпідготовки до виборів. За словам голови Рівненської ОО П.Гарвата, хоча партіяна сьогодні має більше прихильників, однак, кількість керівних посад наобласних рівнях не є пропорційною рівню підтримки теперішнього Президента навиборах 2004 року. Він припустив, що на майбутніх виборах блокування на рівніВРУ та на рівні місцевої влади можуть відрізнятися. Голови облорганізацій ВО„Батьківщина” західного регіону України „виношують пропозиції” щодо можливостідозволу на місцях вибирати соратників для блокування, - сказав П.Гарват.

30 липня, уЛьвові було змінено керівництво декількох партійних осередків. Найбільшогорезонансу набула IX конференція Львівської обласної організації партії “ТрудоваУкраїна”, на яку не допустили частину обласного активу партії на чолі з в.оголови осередку В.Клюсом та представників ЗМІ. В.Клюс в інтерв’ю інформаційномуагентству “Прес-Тайм” заявив: “Я, як діючий керівник, знаю фактично усіх своїходнопартійців в обличчя. Там я не бачив ні одного знайомого обличчя”, -наголосив він. Клюс зазначив, що ця конференція не могла бути легітимною,оскільки, за його інформацією, у більшості районних та міських партійнихорганізаціях не відбулося ще конференцій, які б обрали делегатів на обласну.

Напередодніконференції ЛОО “Трудова Україна” голову Львівської міської організації партіїІ.Лебохорського, за його словами, побили в офісі львівських “трудовиків”, що навул. Лазаренка. За словами В.Клюса, І.Лебохорський впізнав у нападникахнинішніх представників обласного осередку партії і вже написав заяву доФранківського райвідділу міліції м. Львова. В той же час сам І.Лебохорськийзабрав свою заяву, не довівши її до суду, оскільки факти, викладені у заяві невідповідали дійсності.

Наконференції ж ЛОО “Трудова Україна” головою обласного осередку партії булообрано І.Білецького – колишнього заступника голови Львівського обласногоосередку Партії Регіонів і довірену особу В.Януковича на минулих президентськихвиборах. За словами І.Білецького, до лав “Трудової України” він вступив 13червня цього року, попередньо перебуваючи з 1996 року у НДП (заступник головиЛМО партії) та з 2002 року – у Партії Регіонів. “Вже найближчим часом я маюнамір скликати прес-конференцію, де розповім про подальші плани роботиобласного осередку партії, а також проясню ситуацію щодо чуток про нелегітимністьсьогоднішньої конференції та мого обрання. До слова, я переконаний, що декількапопередніх конференцій обласної організації партії були нелегітимними, як іобрання на них голів політрад ”, – резюмував І. Білецький.

Напозачерговій конференції ЛОО партії “Третя сила” також було переобрано керівництво обласного осередку: замість Г.Козловського керівником обралиВ.Прокоп’юка.

Оригінальнимходом відзначився у Львові голова ХДПУ, народний депутат В.Журавський, якийповідомив, що виборчі списки його партії до рад усіх рівнів на виборах 2006року нараховуватимуть 50% жінок. В.Журавський заявив, що виступає за те, щоб увладі була гендерна рівність. Саме такий хід він і вважає однією із запорукперемоги ХДПУ на парламентських виборах (мова про подолання 3%-го бар’єру).Журавський також пояснив деякі позиції ХДПУ: партія проти конституційноїреформи, яка була прийнята 8 грудня минулого року, критично сприймає роботуКМУ, бо разом з підвищенням пенсій і зарплат, зросли ціни. Голова ХДПУ вважаєодним із недоліків нової влади союз із СПУ.  

Проведений усерпні, за ініціативою і у приміщенні Львівської обласної державноїадміністрації, круглий стіл між представниками обласних осередків політичнихпартій та керівництвом ЛОДА продемонстрував невисоку активність (мабуть давсявзнаки сезон відпусток) місцевого партійного політикуму. Серед вибраних(найбільш активних у своїй діяльності і залучених до управління державою) ізапрошених на зустріч з губернатором П.Олійником майже чотирьох десятківобласних осередків політичних сил, на круглому столі були присутні лише 22партії: НП, ВО „Батьківщина”, УРП „Собор”, НСНУ, НРУ, УНП, СПУ, КУН, ХДС,СДПУ(о), ВО „Свобода”, „Єдність”, ПППУ, НДП, КПУ, „Ліберальна Україна”, „Партіярегіонів”, РПУ, ”Третя сила”, ГП „Пора”, „Партія захисників Вітчизни”, „ТрудоваУкраїна”. Власне саме ці партії і можна вважати впливовими (різною мірою) урегіоні і здатними брати активну участь у вирішенні і актуалізації різного родусоціально-політичних питань області.

Участь укруглому столі з владою опозиційних партій (першою чергою, таких як ЛОКСДПУ(о), ЛРВ „Партії регіонів”, ЛОО „Трудова Україна” продемонструвала, що цісили не збираються йти у „глуху” конфронтацію і демонструють готовність докомпромісів.

Практичноусі учасники круглого столу висловили задоволення його проведенням, хоча, якпредставники партійного політикуму області, так і її керівник визнали, що цесталося із запізненням. Демократичний круглий стіл важко назвати повністютолерантним – представники певних сил, у дусі кучмівського сприйняттяполітичної дійсності, акцентували увагу на „так званій опозиційності”позавладних партій, головаЛКО НРУ Я.Кендзьор назвав опозиційні партії „бандитськими”.

Участьобласних осередків партій у круглому столі (під час якого було підписано угодупро співпрацю) була покликана сприяти вирішенню соціально-політичних питань вобласті. І не лише в області, але й на рівні Києва, зокрема у формуваннібюджетних коштів для Львівщини (відомо, що у Верховній Раді областьпредставляють не лише провладні парламентарії).

Позитивом(від проведення круглого столу) для місцевої влади, яквважалося,  мала стати можливість отримувати інформацію з перших рук,підтримувати дієвий зв’язок із політичними силами, шукати шляхи до діалогу ісуспільної злагоди. Для представників політичних партій на Львівщині круглийстіл став не лише нагодою побачити своїх колег усіх разом і поспілкуватися, алей натякнути, а то й внести пропозиції щодо можливості попрацювати у владі(наприклад, з боку  місцевих соціалістів). Як висловився  голова ЛОКСДПУ (о) І.Шурма про ідею проведення круглого столу: „Це свого роду політичнийчайник. Він дає випустити пар протистояння між політичними опонентами, якеоб‘єктивно має місце”.

Життєдайністькруглих столів, а точніше ефективність і позитивні кроки від їх проведення,мала б проявиться згодом. Проте існують у партійному середовищі регіону іпесимістичні настрої щодо продуктивності діалогу влади і представниківполітичних партій. Натомість перший секретар ЛОК СПУ Є.Таліпов запропонувавпіти далі і створити при Львівській ОДА раду партій, які підтримуватимутьПрезидента України. Подібні заяви, за умови намагання замінити круглий стіл, можнарозцінювати як переведення діалогу на вісі „влада-партії” у руслооднополярності і унеможливлює виконання головної мети – намагання досягтиконсенсусу між виконавчою владою і усіма політичними силами в області.

Ще передкруглим столом, ЛОК СПУ звернулася до влади (і першою чергою до центральної уКиєві) з приводу увіковічнення пам’яті вбитого журналіста Г.Гонгадзе. Першавимога, з котрої львівські соціалісти розпочинали список своїх пропозицій, булавиконана Президентом В.Ющенком на День Незалежності – Гонгадзе посмертно ставГероєм України. Інші пропозиції щодо цього питання пропонується втілити намісцевому рівні. Більшість з них (наприклад, щодо увіковічнення пам’ятіжурналіста у Львівському національному університеті імені І.Франка, якийзакінчував Гонгадзе тощо) є реальними для втілення у життя.

Більш гучноюбула заява ЛРВ Партії регіонів, у якій вимагалося від голови ЛОДА прозвітуватипро соціально-економічну ситуацію в області. Оприлюднений „регіоналами” аналізосновних показників соціально-економічного розвитку Львівської області за першепівріччя цього року свідчив про значний спад порівняно з січнем-червнем 2004року. Це була перша гучна заява опозиційних „регіонів” після поразки напрезидентських виборах, яка продемонструвала тверді наміри партії Януковичаконтролювати дії влади, зокрема на місцях і, особливо, у найбільш провладнійобласті. Перший заступник голови Львівської ОДА М.Сеник підготував відповідьголові ЛРВ ПР О.Радзієвському за перше півріччя цього року. Відповідь вийшлавеликою за обсягом і засвідчила, що більшість закидів у бік керівництва областіє необгрунтованими, хоча з існуванням деяких негативних явищ у економіціобласті (наприклад, незначним спадом у сільському господарстві) М.Сеникпогодився. Особиста відповідь влади опозиційній партії говорить про те, щоПартію регіонів в області сприймають серйозно і намагаються не надавати жодноїможливості критикувати облдержадміністрацію за ігнорування політичнихопонентів.

Іншаопозиційна сила – СДПУ(о) на Львівщині особливою активністю не відзначалася. Партією регіонівта «Трудовою Україною» вобласті проводилися поодинокі заходи, як наприклад покладання квітів допам’ятника М. Грушевському на День Незалежності.

Окремішньотримаються львівські комуністи, також час від часу проводячи свої акції.Наприклад, на Личаківському цвинтарі у Львові було урочисто відкрито пам’ятникколишньому першому секретарю Львівського обкому КПУ, екс-голові Львівськогоміськвиконкому В.Секретарюку, - комуністу, про якого у регіоні залишилисядосить добрі спогади.

Ульвівському партійному середовищі розпочалося серйозне обговорення наступноїпарламентської кампанії. Рада старійшин ЛОО НСНУ ратує за створення широкоїкоаліції на парламентських виборах 2006 року, до якої, мали б увійти НСНУ,«Батьківщина» та НП. Учасники Клубу політичних дискусій при ЛОО НСНУ зійшлисяна тому, що НСНУ повинна співпрацювати і з партіями національно-демократичногоспрямування: НРУ, УНП, ПРП та КУНом. Одностайно зазначається, що «ім’я В.Ющенкаповинно бути «прапором» партії НСНУ і передвиборної коаліції пропрезидентськихпартій». Нагадаємо, що незмінною залишається позиція ЛОО УНП, яка повністю виключає можливість “вливання” організації у лави НСНУ, хоча і невиключає можливості проведення переговорів. УНП надалі розглядає можливістьстворення єдиної правоцентристської коаліції разом з УРП “Собор” і НРУ, а такожГП “Пора”.

Становленнянаймолодшої партії – ГП „Пора” – на Львівщині супроводжувалося внутрішнімибаталіями між двома середовищами (А. Рожнятовського та В.Загайного), які розпочалибитву за вплив у партії перед виборами. Суть конфлікту полягає в тому, щосторони мають різні інтереси у виборах львівського міського голови-2006. Надумку місцевих аналітиків, конфлікт у „Порі” відбувається між середовищамипотенційних кандидатів – Т.Стецьківа (В.Загайний) та А.Садового(А.Рожнятовський). А це означає, що саме переможці визначатимуть політику“Пори” на виборах та її політичних уподобанців.

Характерно,що майбутні вибори до рад усіх рівнів пройдуть на фоні цілковитого розколулівих сил на Львівщині. Хоча представники КПУ і заявляють про передвиборчийФронт лівих сил, проте вже сьогодні зрозуміло, що між соціалістами ікомуністами не можлива навіть найменша співпраця у цьому напрямку. Публічно протистояння між лівими на Львівщині було продемонстроване під часкруглого столу політичних партій за участі голови ЛОДА – перший секретар ЛОКСПУ Є.Таліпов заявив, що компартія і О. Калинюк особисто мають вибачитися передусіма за діяльність Кучми. Перший секретар ЛОК КПУ О.Калинюк назвав зухвалоюповедінку секретаря Є.Таліпова і звинуватив того у політичних інтригах. 

Беззаперечнимилідерами серед політичних партій на Львівщині наприкінці літа залишалисяпровладні сили. Якби вибори до Верховної Ради відбувалися тоді, партія„Народний союз „Наша Україна” отримала б в області 60,9% голосів. Всеукраїнськеоб’єднання “Батьківщина”/ Блок Юлії Тимошенко може розраховувати на 24,9%голосів мешканців Львівщини. Ще однією силою, на яку звертають увагу львів’яни,є Соціалістична партія України, за яку би проголосували 2,4% виборцівЛьвівщини. Інші можливі учасники виборчих перегонів набирають менше 1% голосів.Такі дані опитування Центру ім. Разумкова, проведеного в рамках спільногопроекту з Центром політичних досліджень (Львів) „Активізація структур громадянськогосуспільства для вибору на користь демократії” та проекту "Аналітичнапідтримка розвитку публічної політики у Львівській області", якийреалізовується Центром політичних досліджень за підтримки МГО "Дім Свободи- Україна". Якщо ж будестворено блок “Народного Союзу Наша Україна”, Всеукраїнського об’єднання“Батьківщина”, Народної партії, про ймовірність якого говорять політичні сили,та ще й за участю Партії промисловців і підприємців, то цей блок, за данимиопитування може зібрати майже весь електорат Львівщини (87,3%). 2,6% виборцівзалишилося б СПУ. А на решту припадає потенційно лише 8,8% тих, які ще невизначилися. Даним дослідженням не брався до уваги варіант можливого блокуванняУНП з лідером-блоком (якщо НСНУ, ВО „Батьківщина”, НП, ПППУ підутьразом)/лідерами (якщо ці сили підуть окремо). Не враховано (через затягуванняреєстрації Мін’юстом) і потенціал ГП „Пора”. І якщо, припустимо, у 8,8„невизначених” відсотків входить УНП (безумовно це левова частина від цієїцифри), то ГП „Пора” не врахована взагалі. Вагоме значення в регіоні посідає іНРУ. Тому розклади безумовно мінятимуться. У бік збільшення відданихльвів’янами голосів за єдиний владно-провладний блок, у бік зменшення(подрібнення) – за окремо взятого/самостійного „помаранчевого” суб’єктапарламентських перегонів.

Важливим дляобласті залишається питання визнання воїнів ОУН-УПА воюючою стороною у Другійсвітовій війні. Відтак навколо цього питання також відбувається протистояннярегіональних політичних сил. Львівські комуністи заявляють, що проводять роботупроти реабілітації воїнів ОУН-УПА (вже ніби зібрано 16 тисяч підписів жителівЛьвівщини, які направлено у відповідні органи). Про значно більшу кількістьпідписів, вже на підтримку ветеранів національно-визвольних змагань, заявляютьпредставники місцевої УНП. Реабілітацію підтримують (на словах) і соціалісти,проте СПУ закидають те, що їхня фракція у Верховній Раді, очолювана Морозом неголосує за внесення у порядок денний „питання ОУН-УПА”.

Значногорезонансу і критики у партійному політикумі області (в томі числі і зі сторонипровладних партій, наприклад, УРП „Собор”) набуло питання тиску на місцевихвисокопосадовців, зокрема голів районів щодо партійних переходів. „Усі проблемизамикаються на НСНУ, – заявив заступник голови УРП „Собор” В.Ілик, на зустрічіголів регіональних партійних осередків, організованому Центром політичнихдосліджень (Львів).  – Не  думаю, що це є великим позитивом, оскількипрактика свідчить, що повинна бути конструктивна опозиція і мусить впливати наїї роботу. На мій погляд, після Помаранчевої революції повинно було відбутисязлиття усіх політичних сил єдиного табору для реалізації основної мети івирішення основних проблем області. Але вийшло так як завжди”.

З початкомжовтня діяльність політичних партій на теренах Львівщини характеризуваласяподальшою активізацією та підготовкою до парламентських виборів 2006 року.Спостерігається значна активність партій НСНУ, УНП, „Батьківщина”, „НашаУкраїна” (ПРП), Партія Регіонів, СПУ, СДПУ(о), „Пора”, ХДС.

Активністьтаких партій як: НСНУ, “Батьківщина”, УНП, НРУ, ХДС, деякою мірою НП, восновному, пов’язана з наявністю своїх фракцій та депутатських груп уЛьвівській міській, обласній радах. Це дозволяє їм брати активну участь вполітичному, господарському житті Львівської області, коментувати лідерам данихфракцій чи груп перебіг політичних процесів в регіоні. Активність таких партійяк СДПУ(о), Партії Регіонів, КПУ, Трудова Україна, НДП на теренах Львівськоїобласті є незначною та пов’язана, в основному, з діяльністю як народнихдепутатів України від Львівщини (І.Шурма, П.Писарчук) так і лідерів партій навсеукраїнському рівні  (П.Симоненко, В.Коновалюк, В.Янукович ). Окремупозицію займає ЛОО СПУ, яка активно коментує суспільно-політичні процеси врегіоні та має свою власну позицію щодо багатьох важливих для області питань.

У жовтнівідбувались активні процеси в житті обласних організацій політичних партій. Ціпроцеси характеризуються, в першу чергу, вибором тактики та стратегіїпідготовки до парламентських виборів, виборів мерів на теренах Львівщини. Деякіпартійні організації вже заявляють про формування виборчих списків до місцевихрад, оприлюднюють хто їх очолюватиме (ХДС, СПУ). Проте неоднорідністьвнутрішнього середовища деяких політичних партій призводить до конфліктівусередині організацій.

Продовжуютьсяконфлікти в партії “Батьківщина”. 8 жовтня відбулася звітно-виборна конференціяЛьвівської міської організації політичної партії ВО “Батьківщина” якаохарактеризувалась недопущенням на конференцію крім журналістів такожекс-голови ЛМО ВО “Батьківщина” Е.Подляшецької. Новим керівником міської“Батьківщини” став М.Мужилівський, голова об’єднання підприємців Львівщини“Крок”. Керівництво партії пояснило це тим, що конференція була закритою іпроводилася лише для членів партії і запрошених делегатів. Проте 15 жовтня підчас ІХ звітно-виборної конференції ЛОО ВО “Батьківщина” журналістів знову небуло допущено на конференцію. Делегати конференції одноголосно переобраличинного голову облорганізації партії І.Деньковича на новий термін.

Крім того,з’являються звинувачення голови партії “Батьківщина” І.Деньковича щодоможливого непрозорого формування виборчих списків кандидатур на вибори дообласної, районних міських рад. Йдеться про організацію “Крок”, якій, за словамиекс-керівника молодої організації “Батьківщина” А.Василіва, дали змогуформувати 40% списків на виборні посади в органи влади.

Активізуваласвою діяльність і ЛОО СПУ, яка дотримується державницької позиції щодополітичних процесів на території Львівської області. В оприлюдненій заявінаголошується, що після відставки уряду Ю.Тимошенко розгорнулася шаленакампанія дискредитації В.Ющенка, О.Мороза, міністрів-соціалістів. Заявникипереконані, що це робиться з однією метою: розірвати коаліцію єдності тих сил,які підтримують В.Ющенка. Треба зазначити, що останнім часом позиції СПУ наЛьвівщині суттєво посилилися. Про це свідчить і створення депутатської групиСоціалістичної партії України у Львівській міській раді.

15 жовтня уЛьвові провела свою ХІІІ позачергову конференцію ЛОО Народної партії. Участь уїї роботі взяли 296 делегатів і 30 гостей. Результати конференції показали, що НПбуде займати центристську позицію на парламентських виборах 2006 року зможливим блокуванням з УНП, НСНУ, БЮТ, хоча зважаючи на події назагальноукраїнському рівні таке блокування можливе тільки ситуативно і на рівніобласті.

В подальшомупрогнозується створення ситуативних об’єднань різних політичних сил у регіоні,спрямованих на здобуття депутатських місць в органах місцевого самоврядування.Створення цих об’єднань залежатиме і від підтримки партіями кандидатур напосаду міського голови Львова, міст обласного значення. Можна прогнозувати, щонайбільші шанси на перемогу будуть мати кандидати, підтримка яких будезабезпечена Президентом України В.Ющенком або лідером партії “Батьківщина”Ю.Тимошенко.

Окремо слідзазначити, що ЛОО УНП, НРУ, ХДС, надалі декларують свою позицію щодо визнанняОУН-УПА воюючою стороною. Час від часу дані партії організовують збір підписівта проводять мітинги щодо позитивного вирішення даного питання. 

Підсумовуючизазначимо, що загалом, суспільно-політична ситуація в регіоні буластабільно-напруженою проте прогнозованою і в подальшому буде безпосередньозалежати як від діяльності Президента України, Кабінету Міністрів, керівництваобласті, заяв та коментарів народних депутатів від Львівщини.

В подальшомуактивізація політичних сил області у зв’язку з підготовкою до парламентськихвиборів навесні 2006 року та виборами міського голови міста Львова може призвестидо посилення напруженості у стосунках між суб’єктами політичного процесу, атакож у відношенні цих суб’єктів до органів державної влади.

Важливимичинниками, які безпосередньо будуть впливати на перебіг політичних процесів натериторії області, буде ситуація у Львівській обласній та міській радах,проведення партійних конференцій, утворення ситуативних об’єднань політичнихпартій.

Цілкомпрогнозованим є можливість переформатування партійних фракцій, подрібненнядепутатських груп, створення нових депутатських об’єднань в міській та обласнихрадах, подальше збільшення чисельності фракцій НСНУ, НП, “Батьківщини” вобласній раді та посилення позицій СПУ в міській раді.

Прогнозуєтьсяподальша активність партії “Батьківщина” щодо позиціонування себе як альтернативноїопозиції, враховуючи невелику популярність партій СДПУ(о) та Партії Регіонів наЛьвівщині.

 

ПАРТІЙНІОРГАНІЗАЦІЇ ЛЬВІВЩИНИ

НАПЕРЕДОДНІВИБОРІВ

 

Довідково-інформаційний аспект

 

Підготовлено на основі інтерв’ю та матеріалів,

наданих уповноваженими представниками політичнихпартій

 

 

ЛЬВІВСЬКІ ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Всеукраїнське об’єднання „Політична партія„Батьківщина”

 

Львівськаобласна організація партії „Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина” зареєстрованау січні 2000 року.

Станом на 01.11.2005 року чисельність обласної партійної організації становила 15,5 тис. осіб.

 

Адреса обласного офісу - м. Львів, вул. І.Франка, 16/4

Тел. 299-26-98, 72-86-04, 242-00-23.

 

Керівництво:

Голова Львівської обласної партійної організації - Денькович ІванВасильович, керує обласною організацією з березня 2003 р.

 Заступники: СеменВасиль Миколайович та Козак Людмила Володимирівна.

 

В апарат обласної організації входить відділ організаційно-партійної роботи, аналітичний та юридичний відділи.

 

Представництво обласної політичноїорганізації в представницьких органах та органах виконавчої влади. Голова обласної парторганізації єдепутатом Львівської міської ради. 1 представник „Батьківщини” (ВасильПаховчишин) є головою Самбірської РДА. 4 голови районних парторганізацій(Бузької, Жовківської, Сколівської та Яворівської) є заступниками голіврайдержадміністрацій.

 

Мережа обласної партійноїорганізації. Наявність молодіжних організацій, друкованих органів та інше. Львівська обласна партійнаорганізація  структурно складаєтьсяз  9 міських, 20 районних та 6 районних в м. Львові територіальнихпартійних організацій, які в свою чергу складаються з первинних партійнихорганізацій. Всього в органах юстиції зареєстровано 786 первинних партійнихорганізацій. Створені організаціїв Бориславі, Дрогобичі, Самборі, Трускавці, Стрию, Моршині, Червонограді,Новому Роздолі. В кожному районному центрі існує своя партійна організація: Бродівська,Бузька, Городоцька, Жидачівська, Жовківська, Золочівська, Кам’янко-бузька, Миколаївська,Мостиська, Перемишлянська, Пустомитівська, Радехівська, Самбірська, Сколівська,Сокальська, Старосамбірська, Стрийська, Турківська, Яворівська. Кожна районнаорганізація налічує від 200 до 500 членів партії.

З квітня  2003  року на теренах Львівщини діє громадськамолодіжна організація „Батьківщина молода", яка налічує понад 500  членів та 25 районних осередків.

 З серпня  2005 року  почав  виходити тижневик  „Наша Батьківщина".  Головний редактор - Семен В.М.

 

Заяви, звернення, ініціативи обласної партійної організаціїпротягом 2005 року.Протягом 2005 року Львівська обласна організація виступила з 16 заявами тазверненнями з приводу актуальних політичних питань.

 

Навчання членів обласної партійноїорганізації, активістів, потенційних працівників виборчої комісії. Члени виборчих комісій беруть активну участь урізних семінарах, зокрема в тих, що організовує Інститут політичних технологійта інші організації. Окрім того, планується створення власної програми навчанняпо підготовці працівників виборчих комісій, активістів та членів партій.

 

Публікації в ЗМІ про діяльність обласногопартійного осередку. Заяви вЗМІ є реакцією на політичні події. Остання заява стосувалась негативнихпублікацій в пресі з приводу виключення з партії Канівця, Гайдучка у звязку з поширенням ними недостовірної та неправдивоїінформації.

Шпальти газет та сторінки Інтернету в останні місяцібули заповнені дискусійними матеріалами, які стосувалися конфліктів,  що виникли у зв’язку з виключенням з ВО„Батьківщина” Емілії Подляшецької та Олега Канівця.

 

Підготовка до виборів (кадровий потенціал длякандидатів, членів виборчої комісії). Підготовка до виборів проходить згідно затвердженого плану,створюються робочі  партійні групи навиборчі дільниці. Опрацьовуються списки пропозицій районних організацій,створено резерв керівних кадрів.

 На конференціїзвучало, що партія спроможна при нормальній агітаційній роботі набрати 50+1%голосів на Львівщині. Але передвиборна компанія ще не почалась. Оскільки„Батьківщина” не влаштовує багатьох не лише на Львівщині, то можливим єзастосування „чорного піару”. З свого боку „Батьківщина” обіцяє провести чеснівибори без застосування адмінресурсу, а лише з проведенням пояснюючої роботиштабу.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому, обласному рівнях під час виборів 2006.  Конфігураціїблоку ще нема. Ймовірним є блокування з ПРП, але через те, що Пинзеникзалишився в уряді, блок цих двох партій може не скластися. Подібна ситуаціяскладається з партією „Собор”. „Батьківщина” буде вести переговори з партією,проте блокування з Матвієнком на вибори відкидається.

 „Батьківщина”на обласному рівні готова співпрацювати з усіма, крім комуністів та СДПУ(о).

На місцевому рівні блокування буде відрізнятися відблокування національного рівня.

„Батьківщина” тісно співпрацює з об’єднаннямпідприємців „Крок”, які є членами партії і водночас мають відношення добізнесових структур, які їм допомагають.

 

Оцінка представниками обласної партійноїорганізації основних колізій політичного життя всеукраїнського масштабу:звинувачення оточення Ющенка у корупції, відставка уряду Тимошенко, оцінканового уряду Єханурова тощо.Ставлення до відставки уряду Юлії Тимошенко: гірше ніж негативно. Її звільнилине через дії уряду, а через надання переваги П. Порошенку. Однак  „Батьківщина” не критикує Президента. НаМайдані було обрано Президента і Юлія Володимирівна підтримала його. Алевибори-2006 – будуть виборами не Президента, а глави уряду.

Ставлення до звинувачень оточення президента: Піскуназняли за справу проти Порошенка, але цю проблему має вирішити суд. ЮліяВолодимирівна і Зінченко сказали, що оточення Ющенка корупційне, але гірше завсе те, що Президент подав руку Януковичу. Це дужеганебне явище, це найбільша помилка і якщо Юлія Володимирівна стане премєром, то їй слід знову повернутися до ідеалів Майдану.Ющенко ж відійшов на 180 градусів від ідей Майдану.

Оцінка діяльності нового уряду: уряд перехідний,технічний, „Батьківщина” сподівається на продовження курсу Юлії Володимирівни.Результати буде видно із виплати зарплати вчителям. „Батьківщина” прогнозує, щоуряд буде працювати до виборів.

 

Діяльністьобласної організації партії у 2005 році у дзеркалі медіа

 

За досліджуваний нами період з вересня 2004 року полистопад 2005 року місцевий осередок Всеукраїнського об’єднання„Батьківщина" характеризується перш за все розбудовою партійної структурив області та створенням фракцій у радах різних рівнів. Станом на березень булостворено фракції „Батьківщини” в обласній та львівській міській радах, крімтого з’явились депутатські групи та фракції партії у районних та міських радахЛьвівщини. Взагалі, посилення своїх позицій у місцевих радах „Батьківщина”визначила як одне з пріоритетних завдань.

У 2004 році львівські організації „Батьківщини” взялиактивну участь у виборчій кампанії Віктора Ющенка в рамках коаліції „Силанароду”.  Найбільш резонансними стали пікетування Генерального консульстваРосійської Федерації у Львові. У звернені до генерального консула активістипартії вимагали припинити кримінальне переслідування Юлії Тимошенко, оскільки,на їх думку, таким чином російська влада втручається у виборчий процес вУкраїні.

Після закінчення помаранчевої революції, в умовахневизначеності з кандидатурою Прем’єр-міністра, ЛОО партії прийняло заяву вякій пропонує Президенту Ющенку призначити на цю посаду Юлію Тимошенко.Головним питанням, яке постало перед місцевою „Батьківщиною” виявився розподілкадрових портфелів у виконавчих органах влади Львівщини. Згідно існуючої угодиміж учасниками коаліції „Сила народу” ВО „Батьківщина” претендувала на посадупершого заступника голови ОДА та 5 голів РДА. Однак, вимоги партії булизадоволені лише частково, що заклало міну сповільненої дії у майбутні відносинипартії з головою ОДА та НСНУ.

Фактично, до початку літа вималювалась більшістьознак характерних для іміджу обласної організації ВО „Батьківщина” як партії,що постійно перебуває у стані внутрішньої та зовнішньої конфронтації. Про цесвідчить, по-перше, конфлікт з обласною виконавчою владою в особі губернатораПетра Олійника. Причиною цього конфлікту стало незадоволення кадрових амбіційпартії, яка звинуватила Олійника у порушенні партійно-квотного принципу поділупосад. Збільшили напругу у відносинах між „Батьківщиною” і обласним чільником інамагання, на думку членів ВО, губернатора завадити процесу розбудови партії наЛьвівщині. Ще однією точкою конфлікту сторін є факт керівництва ПетромОлійником обласною організацією  партії НСНУ. В цих умовах „Батьківщина”оприлюднила своє занепокоєння можливістю використання адмінресурсу з боку свогоголовного конкурента на виборах, про що, власне, в одній із своїх заяв говоривголова ЛОО Іван Денькович.

Ще більш важливою як з точки зору створення інформаційнихприводів, так і формування сприйняття виборцем місцевого осередку партії, сталавнутрішньопартійна боротьба. В умовах, коли ріс рейтинг на той часПрем’єр-міністра Тимошенко, зміцнювалась структура партії, „Батьківщина” сталапривабливою, з точки зору проходження у ради різних рівнів для потенційнихфінансових донорів. Відповідно, в партію почали приходити люди, що не малижодного відношення ні до помаранчевої революції, ні до тих принципів, яківідстоювала „Батьківщина”, перебуваючи в опозиції.

Проте, варто зазначити, що такий процес буввзаємовигідним і певною мірою закономірним, оскільки партія з одного бокупотребувала підтримки у фінансуванні виборчої кампанії 2006 року, з іншого –бізнес різного калібру прагнув політичними засобами захистити свої економічніінтереси. Однак, такий процес викликав різке несприйняття старої партійноїноменклатури, що вилилося у конфронтацію всередині партії.

Першим виявом такої конфронтації стало висловленнянедовіри голові ЛОО „Батьківщина”  25 з35 голів районних осередків партії на Львівщині. Однак, жоднихпартійно-правових наслідків такий „заколот” для Івана Деньковича не мав.Наступною спробою зупинити процес „есдепізації” партії, так його назвалиексперти, стала акція частини членів „Батьківщини” під стінами кабміну 22червня. Характерно, що присутніми на ній були представники не тільки Львівщини,а й Одещини та кількох інших областей. Це свідчить, що процеси подібні дольвівських мають не регіональний характер, а є загальноукраїнською тенденцією уВО „Батьківщина”. Результатом цієї акції стало усунення з посади голови ЛМОЕмілії Подляшецької та виключення її з лав партії. Ця подія є знаковою дляльвівської „Батьківщини”, оскільки каталізувала серію протистоянь всерединіпартії. Недругорядною є також оцінка цих подій лідерами партії тапарламентської фракції. Так, зокрема Андрій Шкіль зазначив, що це протистояння– лише зміна команди партійних менеджерів з менш ефективних, що вміютьпрацювати тільки в опозиції, на більш ефективних («Поступ»). Апогею внутрішньопартійнаборотьба досягла у першій половині осені.

Взагалі, якщо оцінювати вплив тих чи інших факторівна кон'юнктуру сил всередині партії, то не можна не назвати кілька груп впливув організації та навколо неї, що намагаються формувати партійну лінію. Експертивиділяють кілька таких груп: перша – це асоціація підприємців Львівщини „Крок”,яку очолює Михайло Мужилівський. Неформальними лідерами цієї організаціїназивають бізнесменів братів Дубневичів. Про вплив цієї групи на партіюговорять чимало факторів. Перш за все, Михайло Мужилівський був обраний головоюЛМО „Батьківщина”, змінивши двох в.о. Василя Лозинського (обійняв цю посадупісля звільнення Емілії Подляшецької) та Ярину Галичич, що замінила на короткийчас останнього. Другий факт: депутат облради Олег Канівець неодноразово заявлявпро перемовини між партією та „Кроком” щодо фінансування виборчої кампанії„Батьківщини” в обмін на певну квоту місць у партійному списку до місцевих рад.Третій факт, голова ЛОО Іван Денькович заявив, що до 90% членів „Кроку” входятьу лави партії „Батьківщина”, відповідно, за його словами, це громадськеоб’єднання не може не впливати на партію.

На даний момент можна говорити, що вплив „Кроку” нальвівську „Батьківщину” є домінуючим. Під вплив кроківців повернулась львівськаміська організація, контроль над якою об’єднання втратило з відставкою ЕміліїПодляшецької, котру експерти одностайно називали креатурою братів Дубневичів.Однак за іншою інформацією в межах ширшого політичного утворення - Блоку ЮліїТимошенко суттєвим зберігається і зацікавленість цією структурою з боку ПетраДимінського.

Інтереси останнього стали очевидні, коли його діловийпартнер Богдан Федоришин вступив в ряди „Батьківщини”. Враховуючи, що на моментвступу Федоришина, який публічно заявив про свої мерські амбіції, місцева„Батьківщина” не визначилась із своїм кандидатом, багато хто з аналітиківзаговорив про можливу співпрацю Димінського та „Батьківщини” як на виборахміського голови, так і на виборах до місцевих рад. Однак, публічне відмежуванняголови ЛОО партії від заяв Богдана Федоришина під час ініційованого останнімкасетного скандалу, виявило, що вплив групи нардепа Димінського на той час бувослабленим. Не вдалось цій групі впливу закріпити свої позиції всерединіпартії, програвши боротьбу за крісла голів ЛМО та ЛОО „Батьківщини”.

Попри те, певний ренесанс впливу цієї групи можнатакож відстежити і по тому, що в "Батьківщину" після певної паузивступив голова облради Михайло Сендак, якого також вважають наближеним до ПетраДимінського.

Останньою за порядком, але не за значенням, на думкуспостерігачів, є група впливу голови ЛОО Івана Деньковича, якого чималоопонентів називають лідером есдеківського крила „Батьківщини”. Саме ІвануДеньковичу закидають прихід у партію бізнесменів та чиновників, що тісноспівпрацювали з минулим режимом. Взагалі, Іван Денькович свідомо чи несвідомостворив собі імідж безкомпромісного партійного лідера. Його ім’я чи ненайчастіше згадується  в негативному інформаційному контексті серед іншихпартійних та політичних лідерів Львівщини. Однак, феномен Деньковича полягає утому що, незважаючи на різноманітність та різновекторність інтересів усередовищі львівської „Батьківщини”, він зумів зберегти власну посаду тапримножити особисту партійну владу.

Головну роль голові ЛОО відводять і у скандалах змолодіжною громадською організацією „Батьківщина молода” та виключенню з партіїдепутатів обласної ради Романа Гайдучка та Олега Канівця, а також розпускуфракції партії в обласні раді. Перший конфлікт був запрограмований звільненнямЕмілії Подляшецької, а саме її прихильники складали основу „Батьківщинимолодої” Арсена Василіва. Він не приніс жодних негативних дивідендів, крімзакріплення за місцевою „Батьківщиною” певного скандального іміджу, то другийскандал, особливо перед наступними місцевими виборами, очевидно, може серйозновплинути на передвиборчу кон'юнктуру.    

Формальним приводом для виключення екс-голови фракціїв облраді став підпис Канівця під декларацією про створення пропрезидентськоїбільшості у вищому представницькому органі Львівщині. Однак, пізніше голова ЛООзвинуватив Канівця і у фінансових махінаціях з партійними грошима. Цей скандалпризвів до формування уявлення про те, що в ЛОО під керівництвом І.Деньковичадійсно існують проблеми з „фінансовими компенсаціями” за місця у партійнихсписках.

Станом на кінець жовтня в обласній раді була створенанова фракція „Батьківщини”, але питання про її легітимність залишаєтьсявідкритим. Оскільки за словами юристів ради, фракція була створена з порушеннямрегламенту. Не визнають легітимним рішення бюро ЛОО партії про розпуск фракціїі депутати під проводом Олега Канівця. Фактично, склалась ситуація, коли вобласній раді існують дві фракції „Батьківщини”: одна – формальна, інша –неформальна. Це остання точка протистояння всередині партії, оскільки всі іншіописані нами конфлікти розв’язані. Тому можна говорити, що львівська міська,обласна організації входять у виборчу кампанію достатньо централізованимижорсткою рукою І.Деньковича. Що не додає позитивного уявлення про партійнуорганізацію.

Піар-кампанія львівської „Батьківщини” не була доситьпотужною, але на фоні інших осередків партій Львівщини виглядала найпомітнішою,можливо за винятком УНП. Піар-акції партії носили форму масових заходів іздебільшого не були присвячені певним подіям чи датам. Партійні активістипроводили заходи щодо висадки дерев, озеленення та прибирання території,зокрема в Стрийському парку, дарували подарунки та медикаменти дітям однієї здитячих лікарень. Своєрідним ноу-хау стала акція „Дні Батьківщини”, щопроходила протягом кількох місяців територією Львівської області. Під час цихакцій відбувались зустрічі народних депутатів та представників партії змісцевими жителями.

Ще однією неординарною подією стала ініціативаСихівського відділення партії щодо відновлення робіт на сихівському мості.Появу такої ініціативи слід пов’язувати з протекторатом члена партії,заступника міського голови Василя Лозинського, в чиїй компетенції знаходитьсяце питання.

Діяльність львівської „Батьківщини” за досліджуванийнами період характеризується також цілою серією скандалів як всередині партії,так і з органами та посадовцями виконавчої влади Львівщини. Це зокремастосувалося призначення на посаду в.о. міської організації заступника міськогоголови В.Лозинського, якого активно звинувачували у різноманітних діях, на межізакону. Скандальний характер носила і діяльність партійної фракції у львівськійміські раді. Депутати під особистим контролем І.Деньковича послідовно захищалипозицію та особисто Л.Буняка на посаді міського голови. Дивним це було і вситуації, коли назрівала відставка останнього. На той момент було оприлюдненорезультати ряду соціологічних опитувань різних фірм, які солідарно свідчили, щорівень недовіри до Л.Буняка складав понад 70 %. Сприйняття позиції партійноїфракції громадськістю можна охарактеризувати як неадекватне. Незважаючи наневисоку активність партії у роботі з виборцями, їй вдалося кількісно збільшитисвої ряди та остаточно сформувати керівництво партійних структур, але це збільшенняявно носило кон’юнктурний характер.

Призначення на посаду керівника штабу Блоку ЮліїТимошенко (як виборчої версії партії „Батьківщина”, розширеної іншимиполітичними силами) шеф-редактора  газети„Високий Замок” Степана Курпіля дозволило, загалом суперечливий і конфліктнийімідж обласної та міської партійних організацій та особисто Івана Деньковича„розпаралелити”. Внаслідок чого імідж майбутнього виборчого блоку почаврозглядатися в позитивному контексті, а імідж партійної організації залишивсяяк неадекватний позитивному іміджу Ю.Тимошенко та партії в Україні в цілому.

 

 

 

Політична партія „Народний СоюзНаша Україна”

 

Львівська обласна організація

Кількість членів партії у Львівській області станом на28.11.2005 р. –  6109.

Адреса: Проїзд Крива Липа, 9/1.

Контактний телефон 80322 96-73-53

Керівництво:

Голова ЛОО „НСНУ” Петро Олійник.

Керівник виконкому ЛОО „НСНУ” Володимир Михайлович Вязівський

Заступник керівника Ігор Богданович Стефанишин.

 

Представництво обласної партійної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади. Партія широко представлена у виконавчих тапредставницьких органах влади на різних рівнях, зокрема, голова і заступникиголови ЛОДА, начальник управління ЛОДА, в.о. мера м. Львова, голови Старосамбірськоїрайонної ради, Стрийської районної державної адміністрації, Дрогобицькоїрайонної ради, Турківської районної ради, Самбірської районної ради, головиПеремишлянської РДА, Старосамбірської РДА, Радехівської РДА, заступник головиСокольської РДА, перший заступник голови Камянко-Бузької РДА.

 

Мережа первинних партійних осередків.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів та інше. Кількість сільських, селищних, міськихорганізацій – 155

При партії діє молодіжне крило, яке функціонує у статусі громадськоїорганізації „Молодіжний Союз Наша Україна”.

Друкованим органом партії на Всеукраїнському рівні є газета „ТАК!”.

У Львівській області видається газета „ТАК Захід!”

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевихпартійних осередків.Співпраця із ЗМІ відбувається у щоденному режимі. Функціонують центральний (www.razom.org.ua)та Львівський обласний сайти (www.razom.lviv.ua) партії.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006. 25 листопада була підписана угода про створенняПолітичного Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".  Угоду підписали Голова Ради Політичної партії"Народний Союз Наша Україна" Роман Безсмертний, Голова Народного РухуУкраїни Борис Тарасюк, Голова Партії промисловців та підприємців АнатолійКінах, Голова Конгресу Українських націоналістів Олексій Івченко, заступникГолови партії Християнсько-Демократичний Союз Володимир Марушенко, ГоловаУкраїнської республіканської партії "Собор" Анатолій Матвієнко.Відповідно можна припустити, що подібне блокування буде й на рівні областей,районів та міст.

 

Діяльність обласної організації партії у 2005році у дзеркалі медіа

 

Народний союз „Наша Україна” є однією з наймолодшихпартій на Львівщині. Проте, вплив цієї організації на політичні процеси вобласті є найпотужнішим. Характерною ознакою партії є те, що створена вона булазверху, власне ініціатива створення цієї політичної сили належить ПрезидентуЮщенку.

Львівські обласна та міська організації НСНУ булистворені у квітні 2005 року. Основними донорами членів організації стали ПРП,НРУ, УНП, КУН, тобто партії на базі яких було створено виборчий блок В.Ющенкапід час президентських виборів. Також до партії прийшли і представники іншихполітичних партій і безпартійні. Вперше за багато років прийом нових членівпартії здійснювався на підставі рекомендацій та на засіданнях бюро. Формальноюметою було недопущення небажаних членів та партійна чистота. Характерно, щоочолив  обласний осередок партії голова Львівської обласної державноїадміністрації Петро Олійник. В лави НСНУ перейшли також перший його заступникта два з трьох заступників. Знаково, що така партійно-політична рокіровка нестала причиною для конфлікту між партіями, що делегували їх на ці посади (НРУ,УНП) та НСНУ.

Якщо оцінювати представництво НСНУ в органах владиЛьвівщини, то найсильніші позиції нашоукраїнців у структурі Львівської обласноїдержавної адміністрації, досить слабке на рівні голів РДА та їх заступників.Причиною цього є партійно-квотний принцип поділу посад, який був застосований вобласті під час кадрових призначень ще до появи місцевих організацій НСНУ.Проте, партійне поповнення Народного союзу відбувається за рахунок, зокрема,переходу членів інших партій, що займають керівні посади різного рівня.

Власне, такі процеси є досить ідентичними, принаймнівізуально, до тих, що відбувалися за часів „керівної та спрямовуючої” ролі НДПта СДПУ (о). Відповідно і закиди на адресу НСНУ є аналогічними тим, яківисувались колишнім „партіям влади”. Стосуються ці закиди, перш за все,використання адмінресурсу при створенні партії, лобіювання інтересів бізнесу,наближеного до партії. Проте, знаковим є те, що подібні звинувачення на адресульвівського НСНУ значно частіше лунали з боку вчорашніх союзників по коаліції„Сила народу” – УНП, „Батьківщини”, СПУ, ніж нової опозиції: СДПУ (о) та ПартіїРегіонів.

Особливого резонансну на Львівщині набув скандал міжголовою ЛОО НСНУ і одночасно головою ЛОДА Петром Олійником та місцевою„Батьківщиною”. Остання звинуватила голову ОДА у системному тиску на членів ВОта його представників у радах різного рівня. Враховуючи, що цей скандал бувшироко розтиражований у місцевих ЗМІ з наведенням специфічних висловів, якінібито належать Петру Олійнику, іміджу губернатора та НСНУ було завдано удару.Цей скандал був першим за рахунком і став точкою відліку протистояння між двоманайбільш популярними партіями на Львівщині. І, справді, за всіма соціологічнимидослідженнями сукупний рейтинг цих двох партій коливався весною 2005 р.  вмежах 90%. В жовтні сукупний рейтинг цих партій вже склав 60%. З огляду на це,боротьба між ними у базовій області „помаранчевих” виглядає закономірністю. Щебільше загострили конфронтацію події пов’язані з відставкою уряду ЮліїїТимошенко.

Серію скандалів навколо НСНУ та його головипродовжили питання сумісництва П.Олійником депутатського мандату та посадиголови обладміністрації, що суперечить Конституції України, його непереконливепояснення можливості такого сумісництва та прагнення уникнути позбавленнядепутатського мандату. Наступним проблемним місцем став „Олійникгейт” БогданаФедоришина. І хоча жодних політико-правових наслідків цей скандал не мав, алерепутації НСНУ було завдано чергового удару. Починаючи з вересня в ЗМІ активнопочали обговорювати питання можливої відставки, в тому числі шляхом переходу напартійну роботу до Києва. Сама відставка Олійника у вигляді переходу напартійну роботу в загальноукраїнську НСНУ була практично фактом доконаним тапублічним.  Вибір Президента про збереження Олійника на своїй посаді, наодностайну думку аналітиків, свідчить, що перед Петром Михайловичем поставленозавдання максимально ефективно провести виборчу кампанію на Львівщині тадосягти адекватної для НСНУ підтримки виборців. Фактично, НСНУ опинилась передзагрозою застосування тих самих методів ведення виборчої кампанії, щовикористовувала минула влада. Спокуса використання адмінресурсу – головнапроблема, що стоїть перед партією, яка має ключові посади в області. Власнетому, П.Олійник не лише робить регулярні заяви про те, що він займаєтьсяпартійною діяльністю у позаробочий час, але і почав регулярно брати участь утелепередачах – зустрічах із журналістами. Однак виник казус, що на передачу неможуть попасти «сторонні» журналісти, а беруть лише своїх, яких відбирає апаратобладміністрації. Відповідно характер питань і відповідей носить іміджевий дляП.Олійника характер.

Про реальність повторення виборчої стратегіїколишнього режиму свідчить і повна відсутність публічної передвиборчої кампаніїЛОО НСНУ. Головна увага обласної та міської організацій зосереджена напідготовці людей до роботи у складі виборчих комісій, спостерігачів тавирішення проблеми формування списків. НСНУ мабуть найбільш «професійно»підійшов до вироблення критеріїв за якими можна було б сформувати списки партіїна місцевому та обласному рівні ( в обласній та міській організаціях булорозроблено чотири відмінних методик визначення майбутніх кандидатів в депутатимісцевих органів). Найбільш активно НСНУ працювала у форматі фракції партії уміській раді. Власне партійна фракція спільно з фракцією НРУ та групою УНП зкінця серпня виступили головними опонентами міського голови Л.Буняка і провідникамипроцедури його відставки. Публічна заява голови ЛОДА П.Олійника про політичнувідповідальність за зняття міського голови не залишає сумнівів, що це рішення ісаме зняття не були спонтанними, а були попередньо прийнятими/підтриманимикерівництвом НСНУ. Активність партійної організації також була виявлена під часвізиту до Львова Президента України В.Ющенка. Зокрема, у організаціїмітингу/віча через привезення з районів представників, випуск наочної агітації.Хоча під час візиту виникало питання – що зробила партійна організація НСНУ, а щообласна адміністрація?

За період діяльності партії по жовтень 2005 рокупроцес партійної розбудови Народного союзу на Львівщині мав дуже високі темпи.За короткий час було створено осередки в районах, містах обласногопідпорядкування і навіть у багатьох селах. Народний союз „Наша Україна” маєпотужне представництво у Львівській міській та обласних радах, а також в іншихрадах області. Фракції НСНУ в основному були створені на базі фракцій блоку„Наша Україна”. У цьому відношенні процес створення фракцій для НСНУ, навідміну від тієї ж „Батьківщини” був безпроблемним.

Окремо варто торкнутися питання про співробітництвофракцій депутатської групи НСНУ у львівській міській та обласних радах зголовою ЛОО НСНУ Петром Олійником. Нашоукраїнці обласної ради певний період недосить активно співпрацювали з головою облдержадміністрації, і було зумовленоце, перш за все ігноруванням останнім кадрових пропозицій обласної ради, дебули присутніми прізвища багатьох майбутніх членів НСНУ. Потім був певнийперіод похолодання відносин двох гілок влади на Львівщині під час якого навітьоднопартійці з ради не мали контактів з головою ЛОДА. Однак підписанняммеморандуму про створення в обласній раді пропрезидентської більшості, фактичнобуло відкрито новий період співробітництва нашоукраїнців з двох гілок влади.

Інша ситуація спостерігалась у міській раді, дефракція НСНУ так само як і в обласній раді, є найчисельнішою. Особливу єдністьдепутатів-нашоукраїнців з міськради та нашоукраїнцями виконавчої влади булопродемонстровано під час голосування по „Цвинтарю Орлят”. В даному випадкуможна говорити про певний феномен, оскільки депутати нашоукраїнці вибралипріоритетом реалізувати партійну лінію (яка полягала у відкритті цвинтарянавіть на умовах поляків), знехтувавши тим, що їх як представників місцевоїгромади, які повинні, згідно закону, самостійно вирішувати такі питання,поставили перед фактом необхідності виконання домовленостей, які на себе взялацентральна влада.

Початок виборчої кампанії ставить на порядок денний цілунизку складних питань перед НСНУ. По-перше, серед членів партії є багато діючихдепутатів, велику групу представляють також бізнесмени, які входять до складуради підприємців при голові міської організації О.Мандюку і які надаютьфінансову допомогу в роботі міської організації, відповідно вони будутьпретендувати на попадання в партійні списки. Зменшення рейтингів підтримки НСНУбуде вести до зменшення прохідної квоти партії. По-друге, на рівні держави НСНУстворює виборчий блок з числа НРУ, ХДС, КУН, УРП «Собор», відповідно партійніорганізації на місцях, особливо НРУ, будуть претендувати далеко не насимволічне представництво у партійному списку блоку на місцевих виборах.По-третє, існує дуже гостра проблема кандидата на міського голову. В середовищіНСНУ заявили про бажання кандидування А.Садовий і, можливо, З.Сірик та М.Сеник.НРУ вже офіційно висунув В.Куйбіду. Однак, А.Садовий і В.Куйбіда є головнимиконкурентами на виборах, більше того між ними присутній конфлікт. Вирішення цихта інших проблемних питань буде далеко не простим.

 

Конгрес УкраїнськихНаціоналістів

 

Обласна організація утворена в 1993 році

Орієнтовна чисельність партійної організації – 4500чол.

Адреса: вул.. Нечуя-Левицького, 4

Тел. 238-67-63

Керівник Проводу Львівської обласної організації КУН – МихайлоВовк,  голова Бродівської РДА

 

Представництво обласної партійної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади.  Депутатівобласної ради - 4, в міській організації представлені 1 депутатом в зв’язку зпереходом декількох депутатів в НСНУ. 2 члени партії працюють головами РДА, єзаступники голів також в Сколе, Мостиськах, Городку, Жовкві, Сокалі. Є такожначальники, заступники управлінь обласного рівня, депутати багатьох рівнів,голови міст, сільських рад.

 

Мережа первинних партійних осередків: районних організацій – 19; міськихорганізацій – 12, всього є 31 осередок, що підпорядковуються обласномуосередку. Відбувається поширення і реєстрація нових осередків, залученнямолодого і середнього покоління, на 70% партія оновилася молоддю Середкерівників первинних партійних організацій лише 3-4 залишилося людей старшогопокоління, решта молодь 30-45 років. Є молодіжна організація „Референтура”, якає структурним підрозділом обласної організації і при всіх районних організаціяхє молодіжна організація. Друкованих органів нема. Львівський друкований органбув переведений в Київ, а зараз створюється новий у Львові.

 

Заяви, звернення, ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року

Заява-протест проти будівництва на Високому Замку,виступали з ініціативою використання коштів не на будівництво замку, а нареставрацію центральної частини Львова. Зараз розглядаються в Києві питанняцільового вкладання коштів в пам’ятки Львівщини, що мають певне історичнезначення, особливо в контексті подій Національно-визвольної боротьби. Міськаорганізація висунула ініціативу відкриття Інституту національної пам’яті, якуна загальнодежравному рівні підтримав президент. Заява стосовно збереженнястабільної політичної ситуації в місті Львові, звернення проти обливання,обписування будівель (зокрема було облито пам’ятники Шухевича, Коновальця,реакція міліції – звичайне хуліганство). Ініціатива щодо визнання ОУН-УПА,сприяли розгляду проектів законів з цього приводу представниками КУН ЄвгеномГірником та Олексієм Івченком. Ініціатива стосовно прийняття на державномурівні закону  про заборону комуністичноїі фашистської ідеології, як це зробили чехи і представники Прибалтики.

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчих комісій: цього  року представники партії не потрапили нанавчання, які відбувалися в Брюховичах, оскільки запрошення прийшло запізно. Впопередні роки були активними учасниками у президентській та парламентськійкампанії.

 

Публікації в ЗМІ: в районних таобласних газетах занадто мало, на думку партії, висвітлюють і публікуютьматеріали про їх діяльність. Можна сказати, що ігнорують партію, але якщо іпублікують, то багато перекручень. Публікувала про партію „Львівська газета”,„Експрес”, співпрацюють з телебаченням, каналами НТА, радіо „Незалежність”

 

Підготовка до виборів: в партії єбагато досвідчених людей, великий кадровий потенціал з вищою освітою та звисоким рівнем підготовки. Буде проведена окрема диференційована підготовкакадрів, планується затвердження заходів по підготовці кадрів.

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктами передвиборчої програми осередку: за часів СРСР Львів був примусовоіндустріалізований, але це себе не виправдало, оскільки Львів не має запасівкорисних копалин, зараз існує великий рівень безробіття. Партія стоїть напозиціях, що слід призупинити відтік людей за кордон. Виступають за створеннянових робочих місць та відповідного інвестиційного клімату. Наголос слід робитина розвитку туризму, культури, оскільки Львівщина є самодостатнім регіоном ізвеликим потенціалом. Роблять наголос на цінність сімейного життя. У Львові слідрозвивати сферу послуг. Робиться акцент на розвиток села.

 

Актуальний стан співпраці з осередками іншихпартій: можливе формуванняблоку з 6 партій, що створений на всеукраїнському рівні, велися переговори з Асоціацієюроботодавців Львівщини. На рівні Львова конфігурація сил буде формуватися післявизначення із підтримкою конкретного кандидата на посаду мера.

 

Оцінка основних колізій політичного життя: корупція існує всюди, а корупційні скандали єроздмухані штучно з метою кинути тінь на Ющенка. Відставка Тимошенко –правильний крок Ющенка. Вона зробила багато помилок фахових, особливо цестосується заяви про реприватизацію 300 підприємств. Це в свою чергу негативновплинуло на інвестиційний клімат в Україні. Оцінка уряду Єханурова – позитивна,сам Єхануров є толерантною, освіченою, культурною  особою.

 

Діяльністьобласної організації партії у 2005 році у дзеркалі медіа

 

Обласна організація партії веде активну роботу і єпредставлена у виконавчій владі головою Буської РДА Михайлом Вовком та головоюЖовківської РДА  Михайлом Заблоцьким.Партія бере участь в публічних акціях як самостійно, так і у спілці з іншимиполітичними силами. Власні акції Конгресу, в основному, носятькультурно-просвітницький національний характер.

На окрему увагу заслуговує  Свято національної ідеї, організованеактивістами КУНу. Святкування саме такого заходу яскраво виділяє кунівців зчисла інших правих партій. Під час цієї акції активісти партії провели вічебіля пам’ятника Шевченку у Львові, де одночасно із святкуванням черговоїрічниці створення УПА, вимагали у своїх виступах державного визнанняповстанської армії. Характерно, що значну увагу було приділено молоді, для якоїспеціально влаштували рок-концерт. Відзначення Свята національної ідеї маломісце у багатьох містах та селах Львівської області. Крім цього кунівці провелиі ряд інших акцій. Зокрема, було організовано піший хід з нагоди дня газети „Нація і держава”, виступи громадськихдіячів, презентації, показові виступи мистецьких колективів біля пам’ятникакобзарю. Конгрес 30 червня 2005 року провів урочисте віче з нагоди річниціпроголошення Акту відновлення Української держави. Своєрідним піаром можнаназвати і взяті зобов’язання кунівців щодо відновлення фасаду будинку на площіРинок 10, де, власне, і відбулося проголошення Акту. Дещо вибивається зідеологічного контексту піар-заходів лише акція по збору бажаючих навпорядкування дитячого майданчика та толоку в парку на вул. Мазепи-Орлика, якаскоріше притаманна партіям „екологічного спрямування”.

Активною партія була і упродукуванні заяв стосовно подій місцевого та національного масштабу. Так, КУНвисловив свою категоричну незгоду із планами екс-міського голови ЛьвоваЛюбомира Буняка відносно відбудови Високого замку. Кунівці у своїй заявінаголосили на необхідності відновлення існуючих історичних пам’яток, щознаходяться у жахливому стані, а не будівництві химер. Не залишилася позаувагою партії і проблема „Цвинтаря Орлят”. Конгрес озвучив свою незгоду ізнаявністю мілітарних символів на цвинтарі, наголосивши на необхідностідоопрацювання цього питання, однак в цілому підтримав факт відкриття польськихпоховань як крок до історичного примирення та порозуміння між сусіднімидержавами. В інших заявах, звернених як до громадськості, так і, в першу чергу,до вищих державних органів та посадових осіб, КУН пропонував визнати УПАвоюючою стороною у Другій світовій війні, надати статус державного свята 30-мучервня, заборонити діяльність таких партій як КПУ та ПСПУ. Цікавою виглядаєініціатива щодо створення у Львові Інституту національної пам’яті.

Протягом року пройшла еволюцію позиція партіїстосовно формату власної участі у виборах 2006. Якщо на початку року КУНзаявляв про самостійний похід на вибори, то чим ближче до останніх, тимліберальнішою ставала позиція партії в цьому питанні. Заяви про самостійнуучасть поступово трансформувались у бажання ввійти у правий націоналістичнийблок, а закінчились входженням у блок Віктора Ющенка „Наша Україна”,ліберальний за своїм характером.

Така позиція КУНу зумовлена не тільки слабкоюпартійною структурою, а й певною стратегією. Остання зорієнтована на входженняпартії  у блоки з іншими політичнимисилами на місцевому та національному рівнях та проведення через квоти усписках, хоча і невеликі, своїх кандидатів. Новим аспектом політичнихперспектив КУНу став факт перебування голови партії Олексія Івченка на посадіголови НАК „Нафтогаз України”.

 

Українська республіканськапартія „Собор”*

 

Обласна організація політичної партії утворенавідразу після установчого з’їзду Української республіканської партії, якавиникла після реорганізації Української Гельсінської Спілки 1989 року, аукраїнська громадська група сприяння виконання Гельсінських угод  з’явилася в 1976 році. Українськареспубліканська партія – створена 23 травня 1990 року і недавно святкувала15-річчя.

 

Склад: Провід, який складається з 15 чоловік, Рада – 80 чоловікі загалом організація налічує 3560 чоловік.

Адреса: м. Львів, вул. Стефаника 10.

Телефон: 72-00-33, 72-91-55

Керівництво:        

голова - Ростислав Новоженець,

заступники – Віталій Ілик, Ірина Луковецька, ТарасБучковський.

 

Представництво місцевої партійноїорганізації  в представницьких органах таорганах виконавчої влади. Вльвівській обласній раді є 1 депутат – Михайло Барбара, який пройшов поЯворівському виборчому окрузі, у львівському виконкомі – Андрій Соколов, дольвівської міської ради за підтримки УРП „Собор” пройшов Василь Кириченко, якийвдруге є депутатом Львівської міської ради (перейшов до фракції ВО„Батьківщина”). В різних представницьких органах є близько 90 депутатів – церайонні ради, є фракція в Миколаївській районній раді, яка складається з 17чоловік. Головою Яворівської адміністрації є Ростислав Новоженець, головоюМиколаївської районної ради є Ігор Півка, заступником голови цієї ж ради єпрофесор Войнович. В Яворівській районній раді – 17 чоловік, в Старому Самборіє депутатська група з 4 чоловік, фракція в Кам’янко-бузькій міській раді 12чоловік з 32.

 

Мережа первинних партійних осередків.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів. УРП „Собор” має розгалужену мережу по всіхадміністративних одиницях. Існує молодіжна організація, яку очолює АндрійСеменюк (студент історичного факультету ЛНУ).

Друкований орган: обласна газета „Незалежність”, головнийредактор - Іван Білик. В Перемишлянах - „Клич волі”, в Дрогобичі –„Незалежність” для внутрішнього партійного користування з обмеженим тиражем.

 

Заяви, звернення, ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року. В Києві по публікаціям, 20-30 публікацій в місяць,постійно присутні в інформаційному просторі. Під час акцій „Повстань,Україно!”, „Україна без Кучми” та інших приймали безпосередню участь. Заявистосовно непорозумінь, що виникли в Помаранчевому блоці і з своєї сторони УРП„Собор” намагалася унеможливити ці речі. Заяви стосовно мови, тривалий чассудилися з обласною адміністрацією стосовно виконання ухвали сесії обласноїради від 2000 року про стан функціонування української мови. Суд відбувався вГалицькому районі м. Львова, згодом було подання до апеляційного суду, а заразвимушені звертатися до Верховного суду, бо суди залишили справу без розгляду.

 

 Навчаннячленів місцевих партійних осередків, активістів, потенційних працівниківвиборчих комісій. Проводять регулярно навчання в Інституті політичних технологій, в ЦПДта на Площі Ринок 8. Недавно був семінар в Бірках за участю Жиребецького,Ковтунця, навчання в Яремчі. Новоженець був куратором Яворівського, Жовківськогорайонів. Шостак був першим заступником в Галицькому районі.

 

Публікації в ЗМІ про діяльність обласноїпартійної організації: регулярно з’являються публікації про кам’янко-бузьку, дрогобицькуорганізацію, постійні круглі столи стосовно „Галолу”, долотного заводу,постійні публікації в яворівській організації, особливо – вкладці у „ВисокомуЗамку”. Голова самбірського районного осередку є начальником міської освіти,тому постійно з‘являються публікації.

 

Підготовка до виборів (кадровий потенціал длякандидатів, членів виборчої комісії). Розглядається як «шанс на місці», з метою взяти якийсь зріз влади іпродемонструвати свій потенціал, свою візію. Прерогатива - яворівський район,особливий акцент на вибори мера Яворова, Самбора, наперед висувати кандидатурудля обговорення місцевими політичними елітами. Серйозна робота постаросамбірському районі, зокрема в них є секретар добромильської ради, будутьборотися за крісло мера Добромиля. До обласної - висунули Білика, серйозно будепретендувати Андрій Соколов, член виконкому, голова конфедерації вільнихпрофспілок

 

Основні проблеми місцевості, вирішенняяких  стане пунктами передвиборчоїпрограми партії:непричетність до влади не дає змоги вирішувати ці проблеми, окрім Самбору таЯворова. Будуть боротися за посаду мера Моршина.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції і блоки із осередками інших партій намісцевому рівні під час виборів 2006. Співпраця і коаліція можлива з усіма, хто сповідує українськунаціональну ідею, рада визначилася за продовження співпраці в рамках блокуТимошенко, готові йти у різному форматі «правиці», окрім ідеологічно несуміснихпартнерів. Щодо ПРП відзначають, що це технологічно потужна політична сила,представники якої серйозно працюють на всіх виборчих рівнях.

Щодо УНП також ведеться співпраця, зокрема требавідзначити наявність офіційного листа від голови ЛОО УНП з проханням підтриматиО.Гудиму в передвиборчій боротьбі на посаду мера м. Львова. Це питаннярозглядалося на проводі УРП „Собор” і на даний момент обговорюється. Такожвідбувся спільний провід з УНП на рівні „перших осіб”. На проводі УРП „Собор”був присутній голова ЛОО ВО „Батьківщина” І.Денькович. В питаннях прийняттярішень про блокування виходитимуть із необхідності збереження власноїполітичної сили.

 

Діяльністьобласної організації партії у 2005 році у дзеркалі медіа

 

Партія позиціонує себе як класичнанаціонально-демократична політична сила. Короткого аналізу заяв „Собору”достатньо, щоб переконатися в істинності цього твердження. Так, лідер обласноїорганізації Ростислав Новоженець розкритикував законопроект народного депутатаОлександра Мороза щодо надання російській мові офіційного статусу. Більш тогопорівняв його з Валуєвським циркуляром та Емським указом і назвав це спробоюпродовжити колонізаторську політику. Аналогічна за змістом була заява партії іщодо ситуації з гастролями російських артистів в Україні, соборівці звинуватиличиновників місцевого масштабу у саботуванні політики Президента у сферіпідтримки української культури. УРП „Собор” став однією з небагатьох партій,які підтримали ідею проведення люстрації.

Взагалі, голова ЛОО партії Ростислав Новоженець єодним з найактивніших серед чільників львівських осередків. Дещо зменшилоінформаційну активність та присутність Новоженця у місцевих ЗМІ призначенняйого головою Яворівської РДА. Цей факт викликав неоднозначне сприйняття як уЛьвові, так і у Яворові, принаймні засоби масової інформації рясніли повідомленняпро не дуже вдалий період, як в них вказувалося, керівництва Новоженцем одним зяворівських підприємств. Проте, кадрові амбіції республіканців одним головою райдержадміністраціїне обмежувались: партійці у своїй заяві до голови ОДА вимагала 17 посад різногорівня в області.

УРП „Собор” одним з першим, до відомого розколу,визначився із своїми політичними симпатіями на виборах-2006. Республіканцізаявили про бажання йти на вибори у складі блоку Тимошенко, відмовившись відпропозиції влитися у лави НСНУ. Свою категоричну позицію соборівці пояснюютьпідписанням меморандуму між Ющенком та Януковичем. Непоганою перспективою дляпартії виглядає і можливе прохідне місце Ростислава Новоженця у списку БЮТ.Крім осіннього розколу в партії на національному рівні, місцевий УРП „Собор”пережив весняний розкол, коли львівський міський осередок прийняв рішення провласне влиття у лави НСНУ. Фактично, робота міської організації булапаралізованою майже рік.

УРП „Собор” проводила помітну агітаційну кампанію. Восновному це відбувалося шляхом заяв та презентацій Ростислава Новоженця. Середтаких акцій можна виділити зустріч голови ЛОО партії із духовенствомЯворівщини, політичним активом району, судовий процес проти Львівської обласноїдержавної адміністрації через невиконання ухвали сесії облради від 2003 рокущодо мовного питання, спільні акції із білоруськими громадськими та політичнимисилами. Також республіканці відзначились своїми досить оригінальними заявамищодо нейтралізації опозиції в Україні та удосконалення охорони державногокордону.

Ще одним інформаційним приводом, у зв’язку ізяким ЛОО УРП „Собор” знову вийшла на перші шпальти ЗМІ стала пертурбації укерівництві на рівні Києва і відповідно - зміна керівництва на обласному рівні, коли від керівництва ЛОО булоусунуто Ростислава Новоженця і обрано керівником Ірину Лукавецьку. Останній,щоправда, з таким рішенням не погодився.

 

 

Всеукраїнськеоб’єднання „Свобода"

 

Утворена в 1991  році як СНПУ.  У лютому 2004 року на 9 зїзді партію було перейменовано уВО „Свобода”.

Орієнтовна кількість членів - до 4 тис.

Адреса: 79000, м. Львів, вул. Чайковського, 17.

Тел.: (0322) 72 58 40.

Голова ЛОО - Олег Панькевич, депутат Львівської обласної ради, головаБродівської РДА.

 

Представництво обласної партійної організації в представницькихорганах влади та органах виконавчої влади.

- депутат Львівської обласної ради, голова Бродівської РДА;

- заступник голови Кам'янка-Бузької районної ради;

- депутати Бродівської районної ради;

- депутат Жовківської районної ради;

- депутат Миколаївської районної ради;

- начальник відділу Сколівської РДА;

- спеціаліст Новороздільської РДА.

 

Мережа первинних партійних організацій. Наявність молодіжнихорганізацій, друкованих органів та інше. На сьогоднішній день зареєстровані районніорганізації у 18 районах області, а також міська у Львові і 11 міських у містахЛьвівщини. Друковані органи масової інформації: Львівська обласна газета«Всеукраїнське об'єднання «Свобода»».

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчої комісії. Починаючи з 1991 року проводяться спеціальні навчаннядля людей, які  стають членами виборчихкомісій або спостерігачами на президентських, парламентських і місцевихвиборах. 80% кадрів є постійними, а 20% є новими. Тому для них даютьсянастанови і проводяться консультації щодо участі у виборах і роботі надільницях.

 

Публікації в ЗМІ про діяльність обласноїпартійної організації.Говорити про публікації в ЗМІ нереально, оскільки кожен місяць вони інші.Невідомо чому для більшості українських ЗМІ ВО „Свобода” є табу. Колипроводяться соцопитування до переліку партій ВО „Свобода” не вносять. ВО„Свобода” замовляє незалежні соціологічні опитування не для публікацій, а длятого, щоб знати свій рейтинг і планувати подальшу роботу. Найбільше публікаційв „Львівській газеті”, „Поступі”, Інтернет-видання: „ЗІК”, „Вголос”, „Високийзамок” - дуже рідко, „Експрес”- ще менше, хоча останнім часом були згадки.

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктами передвиборчої програми осередку.  Першочерговезавдання: повернути Україну українцям. Якщо говорити про господарку, то в першучергу за результатами замовлених ВО „Свобода” соцопитувань – це вода, оплата,вартість і якість комунальних послуг. На місцевому рівні основні проблеми зводятьсядо таких: дороги, комунальні послуги, вода, боротьба з бюрократією.

Напрацювання в культурній сфері. ВО „Свобода” турбує можливевиключення Львова з ЮНЕСКО. Турбує стан історичних місць, зокрема замків  Львівщини і не тільки, особливо ті, біля якихбудуються хмарочоси і супермаркети. Львівщина мала б стати  однією з базових областей, яка б маланаповнювати державний бюджет коштами з туризму, вона б мала стати своєрідноюкультурною маркою.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006. Під час різних політичних, суспільних подій „Свобода”може співпрацювати і співпрацювала з різними організаціями, іншими політичнимипартіями. Якщо бачення ВО „Свободи” розходились з кимось, то спільні акції непроводились. У ВО „Свобода” є нормальні стосунки з рухами, з КУНом, з УНА-УНСО,тобто з будь-якими політичними партіями, якщо на якусь конкретну проблематикунемає розходжень в думках і поглядах.

 Минулого рокубула підписана заява вчителів. Перший раз за понад 60 років вдалося сісти заодин стіл вчителям і націоналістичним організаціям. Це були „Свобода”, КУН, ОУНі ОУН-Р, тобто „мельниківці” і „бандерівці”. У ВО „Свобода” в наявності єоригінал заяви, підписаний керівниками цих чотирьох організацій, скріпленийпечатками. „Свобода” далі притримується тих домовленостей і наразі інші двіорганізації про ці домовленості забули, мотивуючи це тим, що це ніби булапідписана заява до президентських виборів, але це не так. ВО „Свобода” готовеоб’єднуватись, про об’єднання вже заявило УНА на своєму з’їзді, що вони хочутьблокуватись з „Свободою”, Консервативна партія України теж висловила бажанняпро блокування. ВО „Свобода” готове до співпраці з усіма, крім демлібаралів,таких як НСНУ.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточенняЮщенка у корупції, відставка уряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єхануроватощо. В травні місяці ВО„Свобода” був підготовлений лист до народного президента, в якому були слова:„Віктор Андрійович придивіться до свого оточення”. Десятки тисяч людейпоставили під цим свої підписи, хоч там була критика діючого президента. І тойлист був направлений Президенту України. Лист був підписаний „Все ще з віроюваші терплячі українці 11 травня 2005 року”. Оприлюднені звинувачення вкорупції прозвучали лише на початку вересня.

Щодо уряду Тимошенко, то це є прерогатива Президента, він може послати чи непослати у відставку. Але дивує один факт, 24 серпня 2005 року на майданіНезалежності Президент, вітаючи український народ з незалежністю, дає найвищийбал роботі уряду і через два чи три тижні той же Президент України ВікторАндрійович Ющенко відсилає уряд у відставку, мотивуючи це поганою роботою ізниженням показників. В принципі може бути. Він дав п’ять балів. Подванадцятибальній шкалі? Можливо. Він президент, він господар свого слова. Вінйого дав, він забрав. Те, що це є політична гра – однозначно. Але не требазабувати, що в 2001 році Леонід Данилович відіслав Ющенка і його уряд з тієюсамою мотивацією. Після того, він став Президентом і, можливо, зробив таку жпомилку.

Оцінка нового уряду Єханурова. „Стара гвардія прийшла,побачила, перемогла. Склад уряду Єханурова. Він був керівником Фонду держмайна.А що в Україні не знайшлось українця на посаду прем’єра? Та, в принципі, головаРНБО теж молдаванин. Система уряду в більшості своїй теж не українці. Українціє у всіх держустановах, тільки в одного Віктора Андрійовича українців немає.Щодо діяльності уряду Єханурова, то побачимо. Його так само піарять, як іпопередній уряд. Щодо його економічних кроків, то поки що не відчутно.”

 

Діяльністьобласної організації партії у 2005 році у дзеркалі медіа

 

ВО „Свобода” має досить розгалужену партійнуструктуру в області, а також власного представника у виконавчій владі – головуБродівської РДА – Олега Панькевича. Взагалі, позиції „Свободи” у Бродівськомурайоні є чи не найпотужнішими: до лав партії входить значна частина номенклатури.Саме, масовий прихід свободівців у владу спровокував протидію з боку іншихполітичних сил району. Тому конфлікт між головою РДА Олегом Панькевичем таголовою районної ради Назаром Котишиним, який не належить до „Свободи” виглядаєнеминучою закономірністю. Те ж саме можна сказати і про начальника Бродівського районного відділу культури і туризму ГалинуЗварич, яка звинуватила голову райдержадміністрації та обласного осередкупартії по сумісництву у політичному тиску на неї як члена НСНУ. Певна політичнанапруга в районі, створена протистоянням свободівців та їх опонентів, все такине переросла в політичну кризу і обмежилася лише взаємними звинуваченнями. 

Однак, головним ресурсом та обличчям партії є нардепОлег Тягнибок. В чому, власне, полягає головна сила і слабкість партії. За умоввдалої іміджевої розкрутки депутата, партія могла б набрати додатковихелекторальних балів. Проте, на данний момент, є підстави стверджувати, щовідбувається зворотній процес. Серія скандалів, в яких Олег Тягнибок бувзвинувачений у ксенофобії не могла не відштовхнути від нього поміркованийелекторат, а це явно не сприятиме подальшій розбудові партії.

Цілком можливо, що саме ці фактори стали причиноюрозколу в партії після „помаранчевої революції”, коли з її лав вийшла значна частинакерівництва та інтелектуальних лідерів. Очевидним є те, що головний акцентпартія робить на місцеві вибори, оскільки її електоральне поле є доситьвузьким.

Серед піар-акцій партії треба виділити досить цікавеноу-хау під назвою „Програма захисту українців”, яка була презентована не лишеу містах та селах Львівщини, але і в багатьох інших регіонах. Дана програма, засловами лідерів Всеукраїнського об’єднання, є ідеологічною основою партії, якасвоєю головною метою ставить захист прав етнічних українців. Іншимитрадиційними акціями „свободівців” були вшанування пам’ятних для українців датнародження видатних діячів та роковин подій. Так, активісти партії організуваливіча до 149-ї річниці з Дня народженняІвана Франка та 185-річчю з дня народження Пантелеймона Куліша. ВО„Свобода” виступила з ініціативою введення у школах уроків „Голодомори вУкраїні у ХХ столітті” та „Геноцид українців у ХХ столітті”. Додатковим баломдо позитивного іміджу партії та її лідера стало поширення серед ЗМІповідомлення про успішне лобіювання Олегом Тягнибоком виділення коштів нагазифікацію та соціально-економічний розвиток чотирьох районів Львівськоїобласті, три з яких входять до мажоритарного округу народного депутата.

Партія періодично оприлюднює заяви зверненні, в основному,до Президента, в яких висловлює власну незгоду із кадровою та національноюполітикою глави держави. Зокрема, свободівці критикують Ющенка за „загравання зчужинцями”, що проявляється, на їх думку, у здачі національних інтересів тапоступках у власній національній гідності. Піддано критиці було відкриття уЛьвові „Цвинтаря Орлят”, відсутність політичної волі у керівника державистосовно визнання воїнів УПА воюючою стороною у Другій світовій війні.Неординарною ініціативою можна вважати звернення лідера „Свободи” ОлегаТягнибока до керівництва країни повернути графу національність у паспорти, таксамо як і формувати органи державної влади за квотним національним принципом.Періодично свободівці критикують Президента за помилки у кадровій політиці, називаючийого оточення космополітичним.

ВО „Свобода” заявила про власне бажання створити блокправих націоналістичних сил для участі у наступній виборчій кампанії. Однак,успішність цієї ініціативи, станом на листопад, можна поставити під сумнів,оскільки офіційно жодна політична сила на пропозицію свободівців не пристала. Зкандидатом на посаду міського голови „свободівці” ще не визначились, томуконкретної кандидатури не називають.

Народний Рух України

 

Львівська крайова організація

Станом на 01.10.2005 р. ЛОО НРУ налічує 7702 члени.

Адреса: 79000, м. Львів, вул. Коперника, 11

Тел. /факс 2999-257, 2999-134

 

Керівництво: голова ЛКО НРУ – Ярослав Кендзьор, народний депутатУкраїни

 

Мережа первинних партійних осередків. Наявністьмолодіжних організацій, друкованих органів та інше. Станом на 1.10.2005 р. у Львівській областізареєстровано 23 районних організації, 4 міських організації, 6 районних вмісті Львові і 3 міськрайонні організації. Загалом ж є 485 місцевих первиннихосередків.

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчої комісії: І в Львівській області і в Києві  навчання членів територіальних та дільничихвиборчих комісій проводились в два етапи, плюс є такі люди, які неодноразово бралиучасть у виборах, починаючи з 1990 року.

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктами передвиборчої програми: 1) запровадження нових робочих місць в межах самеЛьвівської області; 2) залучення інвестицій у регіон.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006. Де-факто в області найбільші осередки – це осередкиРУХу. Нормальні відносини в партії з НСНУ, КУНом, але вже складніше з„Батьківщиною.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточенняЮщенка у корупції, відставка уряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єхануроватощо: підтримують крокиПрезидента, переконані, що уряд має бути професійний та менше займатисяполітикою. Виступають за роз’єднання бізнесу і політики, уряду і бізнесу.Оцінка уряду Єханурова: використання позитивного імпульсу колишнього уряду,помилки  виправляються, позитиви розвиваються.Оцінка виступів Президента і екс-прем’єра: Тимошенко вживала занадто загальніфрази, але і є певний позитив у знаходженні взаєморозуміння і відкиданнявзаємного протистояння під загрозою приходу до влади третьої сили.

 

Діяльністьобласної організації партії у 2005 році у дзеркалі медіа

 

Народний Рух України є найстаршою політичною силою наЛьвівщині. Проте, сьогоднішня політична ситуація в Україні ставить передпартією завдання не маргіналізуватися, якщо не національному, то принаймні намісцевому рівні. Особливо критичною ця ситуація виглядає, якщо враховувати, щоНРУ є найбільш організаційно розвинутою партією на Львівщині та має найбільшукількість членів.

Поява нової партії НСНУ змусила змиритися рухівців зпереходом у лави конкурента чималої кількості власних представників у владі,серед них і губернатора Петра Олійника. Активність НРУ на Львівщині не є надтовисокою. Багато експертів пов’язують це з тим, що голова ЛКО НРУ ЯрославКендзьор проводить значно більше часу в Києві, ніж у Львові, а яскравихособистостей партія на Львівщині не має. НРУ фактично не веде активноїагітаційної кампанії, послуговуючись стеоретипом, що має стабільний національноорієнтований електорат.

Акції НРУ здебільшого проходять у спілці з іншимипартіями: УНП, КУН та інші. Орієнтовані вони на протест проти чиновниківрізного рівня, здебільшого місцевого самоврядування, які на думку учасниківакцій, причетні до корупції або не виконують певних соціальних зобов’язань.Прикладом можуть бути акції протесту проти міської влади Трускавця, Борислава.

Єдиним серйозним конфліктом всередині партії можнавважати протистояння між нардепом Ярославом Кендзьором та заступником головиобласної ради, також рухівцем, Ігорем Держком. Це протистояння виникло наоснові порушення Ігорем Держком партійної дисципліни і публічної підтримки нимкандидатури Михайла Сендака на посаду голови ОДА, замість висунутого НРУ ПетраОлійника. Однак, цей конфлікт, на відміну від багатьох інших конфліктів непереріс в системну кризу всередині партії, оскільки Держка не підтримала жоднаструктурна одиниця Львівського НРУ. Розуміючи програшність власного становища,Держко залишив лави НРУ.

Фактично, серйозну діяльність НРУ заміняєінформаційна присутність Ярослава Кендзьора на шпальтах місцевих ЗМІ, якийзначно частіше коментує події національного, а не місцевого масштабу.Виключення складає конфлікт з Л. Буняком і активна боротьба членів НРУ –депутатів за усунення останнього з посади. Неактивною виглядає робота партії на місцевому рівні з пошуку політичнихсоюзників на місцеві вибори.

НРУ на регіональному рівні, подібно як ізагальноукраїнському буде партнером НСНУ по блоку. Обласний провід НРУ висунувВ. Куйбіду кандидатом в мери. Сьогодні він є одним із лідерів за опитуваннями. Ключовепитання  - чи стане В.Куйбіда спільнимкандидатом блоку.

 

Громадянська партія  „Пора”

 

Львівська обласна організація партії „Пора” утворена9 липня 2005 року.  Станом на 16.11.2005організація нараховує до тисячі членів у Львівській області.

Найвищим керівним органом є збори або обласна конференція, між зборами конференціюочолює політрада, яка має виконавчий орган.

Керівництво: Голова ЛОО: ДемянМалярчук, голова виконкому: Андрій Рожнятовський.

 

Юридична адреса партії: вул. Зелена, 162.

Контактний телефон: 241-80-46.

 

Представництво обласної партійної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади. У зв’язку з тим, що змінені правила гри всуспільстві організація вважала не потрібним рекомендувати людей у виконавчіоргани влади, тому що сьогоднішнє суспільство живе за тими законами, проти якихповставало рік назад.

 

Мережа первинних осередків. Наявністьмолодіжних організацій, друкованих органів та інше. Партійна організація створювалась з осередків,місцеві організації проходили рекомендаційні тестування в комісії з етики. Впроцесі реєстрації виникали проблеми, потрібно вирішити певні юридичні моменти.В кінці листопада 90% осередків буде зареєстровано. Найголовніше, що „Пора” маєсвоїх прихильників. І це покажуть вибори 2006 року.

Є декілька громадських організацій, які носять бренд„Пора”, серед молодіжних є одна „Пора” загальноукраїнська і є громадськаорганізація „Пора 90-х”, де об’єднані учасники голодувань на початку 90-х, є„Нова пора” і ряд  інших громадськихорганізацій, необов’язково, що там є прихильники партії „Пора”. Функціональномета політичної партії одна, а громадських організацій – інша.

Друкований орган організації:  загальноукраїнська „Громадський захист”(„Гроза”), на місцевому використовувалась газета „Пора перемагати”. „Гроза” маєзагальнодержавну реєстрацію, всі інші видання є нерегулярними.

 

Заяви, звернення, ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року. Ініціатива закладення парку Івана Павла ІІ на Сиховінавесні 2005 року, відношення до ініціативи відбудови Високого Замку екс-мераЛьвова Л. Буняка; ініціатива по встановленню пам’ятника Л. Буняку, ініціативазапровадити на виборах 2006 року принцип позитивної змагальності, а не принципобливання конкурентів брудом.

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчих комісій. На даному етапі це становить проблему, тому щопартія не є партією, куди вливаються ті чи інші партійні функціонери (політичніфлюгери, як було зазначено на установчій конференції, які хочуть за будь-якуціну залишитись при владі). Актив і члени партії „Пора” вчаться самостійно ітакож залучаються фахівці з університету імені Івана Франка. На кінець 2005року „Пора” вийде як монолітна фахова структура.

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевихпартійних осередків. Багато висвітлювали діяльність „Пори” як на загальноукраїнському, так іна місцевому рівнях. Востаннє було висвітлено як діяла місцева організація Городоцькогорайону, де було підтримано представників малого і середнього бізнесу.Діяльність партії найбільше висвітлювалась майже у всіх газетах, за винятком„Високого замку”. На всіх місцевих каналах висвітлювалась та чи іншадіяльність.

 

Підготовка до виборів (кадровий потенціал длякандидатів, членів виборчої комісії). Розробляється як стратегія, так і тактика. Стоїтьпитання, щоб „Пора” йшла на вибори самостійно і самодостатньо.

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктами передвиборчої програми осередку. Йде розробка передвиборчої програми. І всі проблемимісцевості зараз акумулюються, тобто райони і місто мають опитувальники.Основним є вивчення причин цих проблем і розробка нормативних актів і шляхіввирішення цих проблем. Серед всіх партій, які входили  в коаліцію „Сила народу”, які ставлять замету розбудову держави, „Пора” не бачить суперників і вона готова задекларуватисвої наміри проти виливання бруду в період передвиборчої кампанії.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006. Про це слід говорити вже після закінченняпередвиборчої кампанії 2006 року. „Пора” на вибори йде сама. „Пора” не будепрацювати як з зовсім крайніми правими, так і зовсім крайніми лівими партіями.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточенняЮщенка у корупції, відставка уряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єхануроватощо. Корупціяв оточенні Ющенка, непорозуміння у відставці Тимошенко, на думку „Пори”, єнеспівмірними звинуваченнями, якщо стоять на шальках терезів ті люди, якізамішані в корупції, а саме Юлія Тимошенко. Всі бачили як формувався уряд.Новому уряду Єханурова рано ще давати оцінку. Оцінку слід дати, коли Українаповністю вступить в опалювальний сезон. Основна проблема – це енергетична кризав Україні. „Пора” свідома того, що не було б перемоги Ющенка, якби ряду кроківне зробила Тимошенко (вона не пішла окремо кандидатом на вибори ПрезидентаУкраїни), також відбулося те, що українська демократія здатна об’єднатися, алетільки перед роздільною стіною. „Пора” повинна стати над ситуацією, так як цебуло перед подіями Помаранчевої революції. „Пора” не буде акцентуватись наособистостях. Тимошенко перейшла в опозицію до Ющенка. Це не можна назватиреваншизмом. Найкраще, щоб „Пора” запропонувала свою концепцію українськоїдержави.

Відставка Тимошенко – це крок, спрямований на спробупогасити конфлікт в суспільстві, який назрівав. Оскільки сторонами конфліктубули Порошенко, Третьяков, з однієї сторони, і Тимошенко, з іншої, булоприйнято рішення усунути одних та інших.

Консолідація НСНУ і „Батьківщини” залежить від командцих політичних сил. Можливе їхнє об’єднання в парламенті, коли вони усвідомлятьвтрати одних та інших.

 

Діяльністьобласної організації партії у 2005 році у дзеркалі медіа

 

Партія „Пора” стала своєрідним політичнимпродовженням Громадянської кампанії „Пора”, що взяла активну участь у подіяхпомаранчевої революції. Однак, варто зазначити, що, власне, партія веде свійродовід від однієї з двох громадянських кампаній, а саме так званої „жовтоїПори”. Трансформація, останньої у політичну партію створила конфлікт навколонової організації, що суттєво впливає на її діяльність. Фактично, нова партія,за словами її чільників, стала об’єктом періодичних завуальованих та відкритихнападок з боку колишніх союзників. Випробуванням на міцність для „Пори” сталавідмова Міністерства юстиції у реєстрації. Однак, після затяжного протистояння Мін'юстута „Пори”, гору взяла остання. Непорозуміння в пористів виникали і всерединіорганізації під час обрання обласного та міського керівництва партії.

Головними завданнями, які для себе визначила партія увласній резолюції під час установчих зборів є боротьба з „політичнимифлюгерами” та захист інтересів малого та середнього бізнесу. Діяльністьмісцевої „Пори” проходить в руслі характерного для неї пікетування різнихустанов та протестних акцій, спрямованих, в основному, на активізацію боротьбимісцевої влади з найбільш одіозними фігурами колишнього режиму. Активністьпартії помітна у розповсюдженні власних пропагандистських друкованихматеріалів, які спрямовані не на власну рекламу, а на критику чинної влади.Продовженням цієї кампанії стала також зустріч Президента Віктора Ющенка з активістамипартії, переодягненими у головних дійових осіб минулої влади, що, за задумоморганізаторів, повинно символізувати симбіоз помаранчевої та біло-блакитноїноменклатури. Своєрідним перфоменсом став захід „Пори” із встановленнямпам’ятника найбільш бездарному міському голові, в якому легко впізнававсяЛюбомир Буняк, на чому, власне, і акцентували увагу пористи. До сфери інтересівпартії потрапив і футбол: активісти заявили про власну готовність відстоятиправо львівських вболівальників спостерігати за грою улюбленої команди.

Серед заяв варто виділити вимогу щодо заборони такихпартій як ПСПУ, КПУ та «Братство» і визнання ОУН-УПА. Ця заява була викликананезгодою партійців з діями названих політичних сил під час відзначення річницістворення УПА. Активісти громадянської партії назвали лівих антидержавнимисилами та висунули вимогу заборони цих партій. Також пористи відзначились своїмгумористичним зверненням до президента РФ Путіна. Пористи засудили одноіменнуорганізацію за спекулювання, за їх словами, брендом „Пори” та використанняобразу Че Гевари. Партія відмежувалась від меморандуму Молодіжної організаціїСоціалістичної Партії України та ЛМО ГК „Пора” (Олега Сорочкіна) провикористання образу Че Гевари.

Великого значення партія надає власній участі умісцевих виборах, хоча не ставить за мету потрапити до місцевих рад за будь-якуціну. Логічним в цьому контексті є рішення обласного та міського осередків йтина вибори окремо від інших партій. Партія веде значну роботу по розбудові своєїструктури в області та роботі із залученням молоді. Характерно, що за словамиголови ЛМО Маркіяна Іващишина, пористи не залучатимуть у партійні спискибізнесменів. Пріоритетами „Пори” є не стільки проходження виборчого бар’єру яквласне позиціювання у політико-партійному спектрі. Та кампанія, яку веде заразпартія чітко свідчить, що організація взяла курс на завоювання протестногоелекторату та певне протиставлення себе існуючій владі, закидаючи останнійневиконання цілого комплексу зобов’язань.

 

 

Українська народнапартія

 

СтановленняЛОО УНПвідбувалося 12 грудня 1999 року на базі структур ЛКО НРУ . У січні 2003 р.організація отримала назву Українська Народна Партія.

ГоловаЛьвівськоїобласної організації УНП – Олекса Гудима, член РУХу з 1989 р., заступник головиУНП, народний депутат України.

Перший заступник голови ЛОО УНП Юрій Кужелюк – 1950 року народження.,член центрального проводу УНП, керівник фракції УНП у Львівській міській раді,голова Львівської міської організації УНП.

 

Станом на 15 листопада2005 року організація налічує 7320 осіб, 720 зареєстрованих первинних осередків, без врахування20 районних організацій, 6 районних організацій у м. Львові, 9 міськихорганізацій у містах обласного значення, 32 міські організації в містахрайонного значення.

 

Адреса:м.Львів, вул.Ш.Руставеллі, 2

тел.(0322) 72-19-26; 72-18-06

 

Представництво місцевих партійних осередків впредставницьких органах та органах виконавчої влади. Члени УНП очолюють: Городоцьку РДА, Жидачівську РДА,Мостиську РДА, Миколаївську РДА, Пустомитівську РДА, Стрийську районну раду. Фракції у радах: Львівська обласна -фракція УНП, 6 депутатів, очолює Г. Юрків; Львівська МР – фракція УНП, 9депутатів, очолює Ю. Кужелюк; Бориславська МР – УНП, 7 осіб; Буська РР –фракція УНП, 23 депутати, очолює Б. Глова; Бродівська МР – фракція УНП 8 депутатів,Бродівська РР – 1 депутат; Винниківська МР - фракція УНП, 3 депутати, очолює В.Стефанинин; Жидачівська РР – 10 депутатів, партгрупа УНП; Жовківський РР – партгрупаУНП, 7 депутатів, голова А. Косенко; Золочівська РР – 2 депутати, Кам’янка-БузькаРР - 1 депутат, Кам’янка-Бузька МР - 2 депутати, Миколаївська РР – 5 депутатів,Миколаївська МР - 4 депутати, Мостиська РР- фракція УНП, 7 осіб, голова -І.Давидяк; Новороздільська МР- фракція УНП 9 депутатів, очолює А. Шалаєв;Перемишлянська РР – фракція УНП, 7 депутатів, голова – М.Бакай; ПустомитівськаРР – 4 депутати, Самбірська РР – 1 депутат, Самбірська МР – фракція УНП, 3 депутати, голова - І.Швед; Сколівська РР– 3 депутати, Старосамбірська РР – фракція УНП, 10 чол, голова – А. Волощак,Старосамбірська МР – 3 депутати, Стрийська РР – фракція УНП, 12 чол,голова  - М.Кушина; Стрийська МР – 3депутати.

 

Мережа місцевого партійного осередку.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів та інші публікації. 20 районних організацій у Львівській області,6 районних організацій у м. Львові, 9 міських організацій у містах обласногозначення, 32 міські організації в містах районного значення.

 

З ЛОО УНП співпрацюють ЛОО Української народноїмолоді, ЛОО Української студентської спілки, Львівською обласною філією «Фондупідтримки молодіжних ініціатив», Львівським Молодим Рухом.

 

В структурі ЛОО УНП працює прес-служба.  Силами ЛОО УНП у Львівській області черезпередплату розповсюджується 48 тисяч примірників газети Української народноїпартії „Народне слово”, у якій виходить додаток „Народне слово. Львівщина”.

 

Заяви, звернення, ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року. 

Січень 2005: Львівська обласна організація УНП закликалазвільнити місцеве самоврядування від корупціонерів; лютий 2005: Заява ЛМО УНП щодо недоцільності об’єднання в єдинупартію на базі Блоку «Наша Україна»; березень2005: УНП провела акцію «Схід-Захід», щоб привернути увагу до проблемививчення української мови на сході України; ЛОО УНП закликала Львівську міську та обласну ради долучитися дозаконодавчого визнання всіх учасників національно-визвольних змагань учасникамибойових дій; квітень 2005 р.: Заява УНП, щодо необхідностізахисту місцевих бюджетів у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати,що поставило під загрозу виконання міського бюджету на 2005 рік; травень 2005 року: Львівська обласна організаці УНП проводить у районахобласті серію круглих столів з обговорення проекту закону «Про територіальнийустрій України». ЛОО УНП виступає проти поспішного впровадження реформи; ініціатива травня 2005 року: Збірпідписів за визнання збройної боротьби УПА національно-визвольним рухом занезалежність України; серпень, 2005:Заява ЛОО УНП протинезаконного продажу земель, що перебувають у користуванні військових частин,жовтень 2005: Заява Ради ЛОО УНПіз закликом до створення національно-демократичної коаліції на виборах 2006року; Заява Львівської міської організації Української Народної Партії зприводу злочинного розбазарювання земель приміської зони Львова;  Заява УНП щодо кадрової політики у міськійраді Львова після відставки міського голови Буняка.

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчих комісій. Перший етап навчання відбувся у червні 2005 року,другий етап відбудеться у грудні 2005 р., третій етап - у лютому 2006 р.

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевихпартійних осередків.Львівська міська та обласна організація УНП постійно співпрацюють із засобамимасової інформації. Всі ініціативи та повсякденна діяльність організаціївисвітлюються у друкованих та електронних ЗМІ. Особливої уваги ЗМІ надаливисвітленню діяльності УНП зі збору підписів за визнання УПА, діяльностідепутатів фракції УНП у Львівській міській раді щодо захисту від вирубуванняБрюховицьких лісів, контролю за реалізацією кредиту Світового банку напокращення водопостачання Львова, бюджетного процесу у Львові, позиції УНП щодоадміністративної реформи.


Підготовка до виборів (кадровий потенціал для кандидатів, членів виборчоїкомісії). З липня 2005 р. працює Львівський обласний виборчий штаб УНП, звересня 2005 року працює Львівський міський виборчий штаб УНП, з жовтня 2005року працюють 6 районних у місті Львові виборчих штабів УНП, з листопада 2005року працюють 28 районних та міських (у Львівській області) виборчих штабів УНП.

У лютому 2005 р. конференціями ЛОО УНП та ЛМО УНПзатверджені критерії формування виборчих списків УНП до Львівської обласної таЛьвівської міської рад, а також рекомендації, щодо критеріїв формуваннявиборчих списків УНП до районних та міських рад.

Рішенням Ради ЛОО УНП 12 вересня 2005 р. О. Гудимувизначено претендентом на міського голову Львова. 12.11.2005 р. Рада ЛОО УНПзатвердила кандидатів від УНП на посади міських голів міст обласногопідпорядкування, та взяла до уваги інформацію обласного виборчого штабу прозавершення складання попередніх списків кандидатів на посади сільських,селищних та міських голів (420 претендентів).

На конференції ЛОО УНП 20.11.2005 року затвердженосписок з 26 претендентів від ЛОО УНП до виборчого списку УНП до Верховної РадиУкраїни.

Підготовлено попередні пропозиції по делегуванню 15 уОВК, , 880 у ТВК, 2200 претендентів у ДВК.

 

Основні проблеми місцевості, вирішення яких станепунктами передвиборчої програми осередку.

-        Раціональневикористання земельних ресурсів;

-        Підтримкамолодіжного житлового будівництва;

-        Будівництвоу м. Львові сміттєпереробного заводу;

-        Розвитокенергозберігаючих технологій;

-        Розвитоктуристичної інфраструктури, зокрема агротуризму.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006. УНП послідовно виступала за створеннянаціонально-демократичної коаліції на ідеологічних засадах. Рішення проутворення виборчого блоку національно-демократичних сил разом з Партією вільнихселян і підприємців України, політичною партією “Україна Соборна” та РеспубліканськоюХристиянською партією прийняв VІІ позачерговийз’їзд Української народної партії, який відбувся 27 листопада в Києві.Відповідно до рішення з’їзду конфігурація блоку повинна дотримуватися на всіхнизових рівнях.

 

Діяльність обласної організації партії у 2005 роціу дзеркалі медіа

 

Українська народна партія належить до правих,національно-демократичних партій, що традиційно користуються підтримкою наЛьвівщині. УНП в період з вересня 2004 року по жовтень 2005 року була однією знайбільш згадуваних партій.

Вона взяла активну участь у „помаранчевій революції”та наступному формуванні місцевої виконавчої влади. Особливістю поведінки УНПпід час формування кадрової політики на Львівщині, стала її демонстративнанепретензійність. Партія навіть прийняла заяву, в якій закликала місцевіосередки політичних сил домовитися в питанні призначення кадрів зарадизбереження стабільності в області. Незважаючи на це УНП отримала посади як нарівні заступника голови ОДА, так і на рівні начальників управліньоблдержадміністрації та голів РДА. В той же час УНП так само як НРУ сталажертвою створення нової партії НСНУ, оскільки в ряди останньої перейшло чималопредставників партії у владі. Однак, реакція самої УНП була доволі стриманою,більш того перехід партійців в ряди іншої політичної сили був поясненийуенпістами як своєрідне делегування кадрів молодій партії НСНУ.

Незважаючи на послаблення позицій партії у виконавчійвладі, їй вдалося створити фракцію у львівській обласній  раді та деякихрайонних радах області в додаток до існуючої фракції в міській раді.Розходження з пропрезидентською партією НСНУ здебільшого на національномурівні, викликані, на думку більшості експертів, незадоволенням кадрових амбіційлідерів партії, а також невизначеністю ідеології Народного союзу, спонукалиуенпістів відмовитися від ідеї створення спільного виборчого блоку разом знашоукраїнцями. Тим самим УНП закрутило інтригу і на місцевому рівні – з кимвсе-таки блокуватиметься партія?

За період від весни по осінь 2005 року, УНП устамисвого обласного чільника неодноразово заявляла про можливі виборчіконфігурації, чим крім всього іншого досягалось й іншої мети – постійногонагадування виборцю про власне існування. УНП оголосила про свою відмовублокування з НСНУ та НП, оскільки вони, за словами уенпістів, є ідеологічнодалекими від націонал-демократів. Зокрема, це стосується питань визнанняОУН-УПА та створення ЄЕП. Поступово від розмов про блокування з БЮТ, УНПзаговорила про власну ініціативу створити та очолити блок партій правоцентристськогопартійного спектру. Таке рішення виглядає найбільш логічним та виправданим,якщо не з точки зору досягнення виборчого результату, то принаймні з точки зорувласного позиціювання у партійно-політичному середовищі.

В цей же контекст якомога краще лягає і насиченапіар-кампанія УНП. Піар-акції партії вирізняються, перш за все своєюідеологічною складовою. Протягом року партія провела кілька піар-акцій.Головною став збір підписів за визнання вояків ОУН-УПА воюючою стороною уДругій світовій війні. Активісти партії, як і було обіцяно, зібрали понад одинмільйон підписів. Крім цього УНП періодично приймала заяви-звернення як доПрезидента Ющенка, так і до екс-прем’єр-міністра Тимошенко із вимогою наданняветеранам УПА відповідного статусу. Акції такого змісту мали місце і підстінами Львівської ОДА. Однак, характерною рисою цих акцій була мала кількістьучасників та звуження цієї проблематики лише до рівня інтересу однієї партії.

Активісти УНП взяли участь у серії акцій „Схід іЗахід разом”, в рамках якого було ініційовано збір україномовної літератури дляжителів східних областей. Крім цього львівська УНП прийняла заяву, в якійвимагала від керівництва держави відновити розслідування справи загибелікомпозитора  Володимира Івасюка. Зрозуміло, дана заява була зроблена вроковини смерті митця.

Загалом піар-кампанію УНП на Львівщині можна назватинайактивнішою  серед інших політичних партій. Крім того, вирізнялася вонавикористанням чи не найменшої кількості чорного піару. Єдиним прикладомостаннього стали звинувачення голови ЛОО УНП Олекси Гудими у корупційних діяхна адресу екс-мера Любомира Буняка, що були висунуті на початку 2005 року.Проте, цей хід зашкодив не так Буняку як самому Гудимі, оскільки останній бувзвинувачений у відповідь прихильниками мера у розкраданні грошей, спрямованихна потреби Майдану та у незаконному використанні будинку, зареєстрованого вякості офісу, для проживання власної родини.

Взагалі, питання Буняка та міської ради булопріоритетним у діяльності голови ЛОО Олекси Гудими. Він регулярно висловлювавсвоє незадоволення діяльністю тоді ще мера Любомира Буняка, і чи не першимпублічно озвучив тезу про можливість і необхідність висловлення недовіриостанньому. Фракція УНП у міській раді регулярно блокувала ініціативи мера збудь-якого питання. Цікавим фактом є те, що Гудима неодноразово висловлювавсвоє бажання бачити в кріслі в.о. міського голови Зеновія Сірика (згіднозаконодавства тільки Сірик міг обійняти цю посаду, проте компліментарність наадресу останнього була постійно присутня). А вже після відставки Буняка тапершого місяця керівництва Сірика, фракція УНП практично відмежувалась відспівробітництва з ним та зняла з себе відповідальність за ситуацію в місті.Високу активність проявляє УНП і у передвиборчій кампанії на посаду міськогоголови Львова. Вона першою з політичних партій визначилась зі своєюкандидатурою – це Олекса Гудима і розпочала активну пропагандистську кампанію(наочна агітація на білбордах, активна публікація рекламних матеріалів угазетах, тощо).

Щодо парламентських та місцевих виборів, то партіянаразі заявила, що ітиме на вибори  у форматі Народного блоку ЮріяКостенка. Однак, на наш погляд, наразі це виглядає лише як спроба підвищитисвою політичну вагу з метою подальшого входження у якийсь із блоків, щоматимуть реальні шанси на проходження до органів влади.

 

Партія„Реформи і Порядок”

 

Львівська обласна організація утворилася наЛьвівщині в 1997 році.

Адреса: проїзд Кривої Липи, 6.

Телефон 297-19-32

Голова ЛОО ПРП – Тарас Стецьків, народний депутат

Склад: 1500 чоловік в області. Чисельність партії впала узв’язку з переходом значної частини членів до НСНУ. 18 липня 2004 року партіюбуло перейменовано на  „Наша Україна”, 9липня 2005 року на установчому зїзді зновубуло перейменовано партію на „Реформи і порядок”. Це було пов’язано з тим, щовона входила в блок „Нашої України”.

За статутом є Рада партії, в яку входять 5 чоловік.Голова міської організації – Олег Бас. В Раду ще входять 4 особи. Вищийкерівний орган – конференція, між конференціями важливі питання вирішує Рада.

 

Представництво обласної партійної організації в представницьких органах  та органах виконавчої влади: стався перехід людей, які були при владі ізПРП в Народний союз „Наша Україна”. Нечітка позиція керівництва партії, зокремаПинзеника, спричинила перехід активної частини партії в „Нашу Україну”, томунема представництва в органах влади.

 

Мережа первинних партійних осередків. Наявністьмолодіжних організацій, друкованих органів та інше: міська партійна організація нараховує 250-270 членів,відсутність чіткої позиції зумовлює малу кількість членів партії. В області вусіх районних центрах зареєстровані партійні організації і в містах обласногозначення, окрім Моршина. Молодіжних організацій нема.

 

Заяви, звернення, ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року. Останнє звернення до З. Сірика стосовно формуваннявиконкому і включення туди Теодора Дяківа, який є активним членом партії, алеце не було враховано.

Навчання членів обласної партійноїорганізації, активістів, потенційних працівників виборчої комісії: проводяться навчання, було вже проведено 2семінари по навчанню голів і членів окружних комісій, які відбулися в червні тажовтні. Зокрема, співпрацюють із фондом виборців України (Ковтунець іЖеребецький).

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевихпартійних осередків: лишеінформаційні новини.

 

Підготовка до виборів (кадровий потенціал длякандидатів, членів виборчої комісії): формується база даних по Львову, роздані вказівкирайонним і міським осередкам, щоб вони готували потенційних членів в окружнікомісії, територіальні та дільничні комісії.

 

Проблеми місцевості, вирішення яких станепунктами передвиборчої програми: вирішення проблем, повязаних із тарифами на воду ітепло.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів: на останньому з’їзді партії, який відбувся в жовтні місяці, виступизвучали стосовно блокування з Тимошенко. В грудні на зїзді партії буде підписано документ стосовноблокування на виборах до Верховної Ради. Найгостріше стоятиме питання стосовноквот (20-30%). Переговорний процес веде лідер партії Пинзеник.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточенняЮщенка у корупції, відставка уряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єхануроватощо. Тарас Стецьківпроводить регулярні зустрічі з львів’янами. Планується акція на Майдані 20листопада, де люди будуть мати можливість дати оцінку владі. Також існує великазагроза, що Янукович набере відповідну кількість голосів і стане лідеромпарламентських перегонів, тоді постає питання „навіщо ми робили Революцію?”.Люди, які прийшли до влади мали мало досвіду у виконавчій владі. Системазалишилася така сама, і не зруйнувавши її, нічого не зробиш, в нас нестворилася система противаг. Оточення Ющенка можливо і було корупційним, алейого команда йому сама ж нашкодила. Відзначають несистемні дії уряду Тимошенко.

 

Діяльністьобласної організації партії у 2005 році у дзеркалі медіа

 

Партія, яку традиційно зараховують до правоцентристськихта таких, що мають найбільшу підтримку в Західній Україні, за досліджуванийперіод не проявляла високої активності, втім як і на протязі кількох останніхроків. Серед факторів, що зумовили таку пасивність партії, експерти називають,перш за все, зосередженість голови її обласної організації Тараса Стецьківа на„київській політиці”. Про своє існування ПРП нагадує не завдяки діяльностіміського чи обласного осередків, а через публічні дії та заяви своїхпредставників у Львівській міській раді та інших органах комунальної тадержавної влади.

Проте, головним ньюзмейкером пеерпістів ульвівських ЗМІ є саме голова ЛОО Тарас Стецьків, хоча його коментарі стосуютьсяздебільшого подій національного, а не регіонального масштабу.

Незважаючи на позірну неактивність, партіямає досить міцні позиції в області: це і немала частина владної номенклатурирізного рівня і, як стверджують поінформовані джерела, потужна фінансова тамедійна підтримка з боку наближеного бізнесу та ЗМІ, фінансованих останнім.

Чи не найбільш гучною подією, пов’язаною зпартією стала епопея із зміною назви з ПРП на „Наша Україна”. Таке рішенняпеерпістів стало несподіванкою для союзників з помаранчевого табору і жоднихдивідендів, крім напруження у стосунках з останніми, не принесло. Ідеястворення єдиної правої партії навколо екс-ПРП провалилася, і врешті-решт вжеза нової влади партія Пинзеника повернула собі стару назву. Однак, особливогорозчарування з приводу такого розвитку подій не висловив навіть Тарас Стецьків,який визнав помилковою стару партійну ініціативу як з політичної, так і зюридичної точки зору.

Пожвавлення в діяльності партіїспостерігається ближче до кінця року. Причиною цього більшість експертівназивають не тільки початок виборчої кампанії у ради всіх рівнів, але йпрагнення Тараса Стецьківа взяти участь у виборах міського голови Львова.

Однак, поки достеменність цього не будеофіційно задокументована, доти не можна буде говорити і про те, яке самепартійне середовище представлятиме на міських виборах цей імовірний кандидат.Не визначеною залишається і позиція львівського ПРП стосовно формату участі увиборах до місцевих рад. Але як би там не було інформаційна активністьСтецьківа, зазначимо, а не ПРП, дає підстави говорити про існування мерськихамбіцій в Тараса Степановича. В цьому руслі варто розглядати і його періодичнізаяви про власне лобіювання виділення коштів на відзначення 750-річчя Львова.Хоча треба зазначити, що такі заяви зробили чи не всі народні депутати відЛьвівщини.

Офіційно свою позицію львівська ПРП (тоді ще„Наша Україна”) озвучувала дуже рідко і лише з надзвичайно важливих для неїпитань. А саме пеерпісти висловили свою незгоду з кадровою політикою ПетраОлійника і зняли з себе відповідальність за ситуацію в області. Незадоволеннякадрових амбіцій ПРП вилилося у звинувачення на адресу голови ОДА у порушенніпопередніх домовленостей і як наслідок перекладання політичної відповідальностіперсонально на губернатора. Активність та дух корпоративізму проявила львівськаобласна організація партії, відстоюючи свого однопартійця керівникакомунального підприємства „Спортресурс” та депутата Львівської міської радиВіталія Загайного під час його протистояння з нардепом Петром Димінським.

 

Соціалістичнапартія України

 

Львівський обласний комітет

Адреса: вул. Володимира Великого, 52 кімната 200,

Контактний телефон: 63-31-90

Керівництво - Євген Таліпов, перший секретар ЛОК СПУ.

 

СПУ була створенана установчому з’їзді 26 жовтня 1991 року. Львівська міська партійнаорганізація розпочала свою діяльність 18 січня 1992 року, а 22 лютого 1992 рокустворена обласна організація.

 

Сьогодні в лавахСоціалістичної партії на Львівщині - 5700 осіб. Зареєстровано 985 первиннихпартійних організацій. Всього в місті Львові - 1509 членів партії. Партійніосередки створені у всіх 9 містах обласного підпорядкування і в 20 районахобласті. Таким чином існує 29 суб’єктів, які мають юридичні адреси, всі маютьприміщення, печатки.

 

Представництво місцевої партійноїорганізації в представницьких органах влади та органах виконавчої влади. Наприкінці жовтня була створенасоціалістична група в Львівській міській раді. Понад 40 соціалістів - депутатиміських, районних, сільських, селищних рад безпосередньо на Львівщині. Вобласній раді зараз немає депутатів від СПУ. В міській раді є Колодко, Широн,Пелещишин. Зараз готуються соціалістичні групи в Дрогобицькому,Пустомитівському, Золочівському, Буському, Стрийському районах, в Самборі,Бродах. В. А. Козлов, колишній член СПУ і колишній редактор „Галицької правди”є керівником прес-центру УМВС у Львівській області. Було запропоновано 85представників СПУ у владні структури, але домовленостей не було досягнуто. СПУпропонувала голів Буської райдержадміністрації (Геращук Я.С., перший секретаррайонного осередку партії), Пустомитівської райдержадміністрації (Шклієнко Д.П., член політради, голова фермерського господарства „Цезар”).

 

Мережа первинних партійних осередків.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів тощо. Зареєстрована спілка молодих соціалістів,яка зараз нараховує понад 500 членів. Створено первинні організації спілки увсіх 20 районах і 9 містах обласного підпорядкування. Вони зареєстровані вуправлінні юстиції. Склад партійної організації: до 30 років – понад 30%, до 40років – 24%, від 60 і старше – 8,2 %. В цьому році до партії було прийнятобільше 2000 членів , більшу частину яких складає студентська молодь і молодь до25 років. В 2004 році кількість членів партії зросла на 894 чол. Омолодженняскладу Львівської обласної партійної організації є одним з стратегічних завданьСПУ. Окрім того, постає питання зміни кадрів. Так, 75-річний керівникдрогобицького міського комітету СПУ не хотів здавати свої позиції, проте йогозміна призвела до зростання кількості членів з 63 до більш ніж 300. Така жпроблема існувала і в Самбірському районі. На Львівщині немає боротьби міжстаршим і молодшим поколінням членів СПУ.

Друкований орган - в обласного комітету партії є газета „Галицька правда”, тиражякої 60 тисяч. Передплачено газети „Товариш” – 49 тисяч, „Сільські вісті” 22тисячі.

 

Заяви, звернення та ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року. Заява по справі Гонгадзе, по увічненнюйого пам’яті, подання на присвоєння Гонгадзе Героя України, прохання проперейменування вулиці в Києві, встановлять пам’ятний знак Г. Гонгадзе. НаЛьвівщині львівський міськвиконком дав відповідь, що одна з вулиць будеперейменована у вулицю Г. Гонгадзе, але відмовили одну з аудиторійдержуніверситету назвати імені Гонгадзе, мотивуючи це тим, що вже є аудиторіїФранка і Шевченка.

Звернення щодо житлово-комунальних послуг. Заява до ПрезидентаУкраїни в зв’язку з ситуацією, що склалася після відставки уряду Тимошенко.Заява в зв’язку з подіями 15 жовтня у Києві. СПУ засуджує дії тих, хто давдозвіл одночасно проводити заходи двом протилежним сторонам. СПУ знає, щопримирення між правими і лівими ортодоксами не буде через різні постаті івідсутність діалогу. Інша справа - порозуміння. СПУ підтримала ПрезидентаУкраїни з приводу початку діалогу між ветеранами, щоб   закінчилась вїхніх душах боротьба. Щоб на майбутнє вони не сприймались як дві ворогуючісили. Наприкінці жовтня СПУ провела акцію „чистий лист” по прибиранню сміття.СПУ також за те, щоб з політичної арени пішли ті, хто забруднюють Україну. ВСПУ особливе ставлення до Меморандуму. Влада дала індульгенцію тим, хтознущався з українського народу під час виборчої кампанії. Позицією Президентапро об’єднання нічого не об’єднаєш. Одна справа, коли з бізнесом потрібно вестидіалог. Проте український бізнес закривавлений. Який же чесний бізнес уСуркіса, Ахметова, Медведчуків і у Пінчука? Всі ж знають, що це за бізнес. Іншасправа, що Україною зацікавлені інвестори., бізнесмени, що покращують економікуУкраїни і доходи йдуть від інвестицій. Такий підхід СПУ сприймає по-іншому.

СПУ підняла питання з приводу дитячих майданчиків і дитячих садочків.Тільки в місті Львові з 637 дитячих майданчиків 317 продані для забудови, 89дитячих садочків знищені. Стоїть черга в 10 тисяч чол., чекають на дитячісадочки. Вони ж продані за безцінь приватним структурам. СПУ підняла питання,пов’язане з харчуванням дітей, щоб діти з 1 по 4 клас безкоштовно харчувались.СПУ не піариться як „Самопоміч”. Голова обласної організації СПУ розуміє, щойде боротьба за посаду мера. Вона стала політичною посадою, а тут має бутигосподарник, який би розумів, що Львів – це прикордонне місто. Воно на слуху увсієї України. І це місто, яке дало демократичний поступ не тільки в 90-хроках, але й раніше. В нас постійні йдуть ініціативи не заради PR чипередвиборчої кампанії. СПУ все робить послідовно. Якщо СПУ бере проблему,пов’язану з дитячими майданчиками, то це не для передвиборчої кампанії, а дляреального її вирішення.

Ще одна заява СПУ з приводу ОУН-УПА. Таліпов Є. М. вважає, що таполітика, яка ведеться, не приведе до примирення. Завдання СПУ полягає в тому,щоб ВРУ, якою зараз керує Литвин, прийняла остаточне рішення в законодавчомупорядку. Є документ напрацьований комісією Кабінету Міністрів, є поданняКириленка. Цю проблему потрібно вирішити шляхом голосування. Або ж можнапровести референдум і встановити позицію народу щодо цього питання.

 

Навчання членів місцевих партійнихосередків, активістів, потенційних працівників виборчої комісії. На професійній основі в обласномукомітеті партії працює 4 особи і у львівському міському комітеті 2 особи. Рештавсі працюють на громадських засадах. СПУ постійно проводить семінари зсекретарями по організаційно-партійній роботі, бере участь у всіх міжнароднихзаходах. 15-16 жовтня був семінар для начальників штабів міських і районнихкомітетів партій, який проводили поляки, Інститут демократії США і посольствоВеликобританії. Навчання проводилось по технологіям передвиборчих кампаній.Наприкінці жовтня були громадські слухання при міському голові на темупокращення життя львів’ян.  В СПУ також є п’ять помічників-консультантів.

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевихпартійних осередків. УЗМІ постійно з’являються інформаційні матеріали. В СПУ є й власна газета„Галицька правда”. Сьогодні створені всі штаби. Таліпов Є. М. очолює обласнийштаб, в якому працює 16 чоловік.  Є всі 12 окружних виборчих штабів, призначеніначальники штабів, 24 уповноважених – по 2 на кожен виборчий округ і вже єкерівники районних штабів. Вони пройшли навчання. З ними проводяться наради, наяких обговорюються питання проведення виборчої кампанії, перевірка списків.Робота по створенню на кожній виборчій дільниці первинних партійнихорганізацій, завданням яких буде фактично  працювати від дому до дому, віддверей до дверей. Для цього вже працює постійна схема.

 

Основні проблеми місцевості, вирішенняяких стане пунктами передвиборчої програми. На сьогодні ЛОК СПУрозглядає декілька проблем. По-перше, це питання, пов’язане з безкоштовноюосвітою. СПУ запропонувала міністру освіти Ніколаєнко підтримати пропозицію проте, щоб студенти першого курсу вузів навчалися безкоштовно. Це пов’язано ізнезабезпеченістю студентів. Інші питання стосуються дитячих майданчиків,безкоштовного харчування, соціального захисту, боротьби з безробіттям,соціального захисту ветеранських організацій, шляхи порозуміння між ветеранамиВеликої вітчизняної війни і ОУН-УПА. СПУ має масу напрацювань, пов’язаних зсоціальними питаннями. Проводиться робота з партійними керівниками. Такожпитання залучення інвесторів, зближення політичного спектра, підготовкипроведення круглих столів за участю облдержадміністрації. Було запропоновано,щоб при голові облдержадміністрації була політрада, яка б проговорювала всіпитання пов’язані з покрашеннями соціально-економічної ситуації в регіоні. СПУзвернулась до депутатів ВРУ, які представляють регіон з тим, як вони лобіюютьінтереси львів’ян, що вони роблять для того, щоб сюди йшли кошти на соціальнезабезпечення, покращення стану доріг, села. Соціальна сфера в селі нерозвинена, відсутні пошта, аптека, магазини, відсутнє освітлення, телебачення,радіомовлення, проблема працевлаштування, міграції. А найголовніше, що вимогиМайдану не виконуються.

 

Актуальний стан та перспективи співпрацііз осередками інших партій. Можливікоаліції або блоки із осередками інших партій на місцевому рівні під часвиборів 2006. СПУ потужно працює з НСНУ. В Таліпова склалися хороші стосунки зОлійником ще  у 2003 році і вони такими залишають й по сьогодні,також з керівництвом ОДА і облради. Сьогодні політичні сили в Україні і наЛьвівщині, зокрема, повинні прагнути до співпраці, а не конкурувати за посади.

В СПУ були непогані стосунки з „Батьківщиною”, але сьогодні вонирозірвані. СПУ не має протиріч всередині, на відміну від „Пори”, „Батьківщини”.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточенняЮщенка у корупції, відставка уряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єханурова. Щодо входження України в НАТО СПУзаймає нейтральну позицію. В України існує внутрішній борг понад 200 млрд. ізовнішній понад 12 млрд. А для того, щоб здійснити структурне переобладнанняпотрібно 39 млрд.  для збройних сил. А в державі на сьогодні існуютьпроблеми з виплатами пенсій, виплати боргів викладачам, медикам. СПУспівпрацюватиме з партіями, які виступають за Україну, це державницькі партії,партії центристського, лівоцентристського спрямування. СПУ буде виступатинезалежно від ідеологічних догм з тими політичними партіями, які дбають проЛьвів.

Уряд Тимошенко більше був заполітизований, він працював на те, щоб„пропіарити” себе на майбутніх виборах. Кожен міністр повинен працювати на своюгалузь, на те міністерство, за яке він відповідає.

Сьогодні СПУ підтримує уряд Єханурова, в якому є три міністри відСПУ і голова ФДМУ В. Семенюк. Є також два голови облдержадміністрацій:Полтавської (С.Бульба)  і Одеської (В. Цушко).

 

 

Діяльність обласної організації партії у 2005 році у дзеркалімедіа

 

Обласна організація соціалістичної партії України є чи не єдиноюполітичною силою на Львівщині, яка, маючи невисокий рівень підтримкиелекторату, в межах до 3% - за результатами парламентських та президентськихвиборів, делегувала у владу значну кількість своїх представників. Такий, наперший погляд парадокс, слід пов’язувати з активною участю партії впомаранчевій революції.

Не отримавши значної підтримки виборців в першому туріпрезидентських виборів, про що свідчить результат кандидата від СПУ ОлександраМороза 1,57 %, партія отримала 25% квоту на представництво у владі. Такийрозклад викликано наслідком загальнонаціональних домовленостей між учасникамикоаліції „Сила народу”. Тому відповідь на питання про адекватність між роллюльвівської СПУ у перемозі „помаранчевого кандидата” та бонусів, що їх отрималисоціалісти у вигляді владних крісел є очевидною.

Загалом, якщо оцінювати діяльність ЛОК СПУ, то потрібно назвати їїнадзвичайно активною. Особливо вражає вміння соціалістів отримувати посади. Такпід час переговорного процесу з новопризначеним губернатором Олійником,секретар ЛОК СПУ Євген Таліпов кілька разів заявляв про порушення домовленостейгубернатором щодо поділу посад. Таким чином, ставлячи голову ОДА перед загрозоюрозвалу переможної коаліції, соціалісти змушували обласного чільника йти нановий раунд переговорів. Врешті решт після серії заяв про те, що соціалістинезадоволені розподілом посад, СПУ прийшла до спільного знаменника з чільникомобласті, хоча лідер ЛОК час від часу говорить про недостатнє залученнякадрового потенціалу партії.

Взагалі, діяльність ЛОК СПУ як і партії в цілому характеризуєтьсячіткою орієнтацією на використання принципу  політичної доцільності таотримання політичних дивідендів. Саме тому місцеві соціалісти неодноразовопроводили акції протесту під стінами львівської ОДА проти політики уряду тамісцевої влади в агропромисловому комплексі. Ще однією рисою політичноїповедінки соціалістів стало їх тотальне дистанціювання від комуністів такомуністичної ідеології. Ключові та знакові для лівих дати (як 1, 9 травня, 7листопада) представники СПУ святкують окремо від комуністів.

Таке позиціювання призвело до виникнення конфлікту не тільки міжосередками партій, а й до особистого протистояння їх секретарів Таліпова таКалинюка. Взаємний обмін звинуваченнями двох лідерів мав місце на сторінкахмісцевих ЗМІ і явно не додав прихильності виборців ні для одних, ні для інших.Між місцевими осередками СПУ та КПУ можна провести чіткий вододіл в планівикористання політичної стратегії та адаптації до специфіки регіону. Якщо КПУзалишається в своїй ідеології та діяльності ортодоксально лівою і відстоюваннякомуністичних ідеалів для неї є пріоритетнішим, ніж певна їх модернізаціязаради здобуття виборця, то ЛОК СПУ, особливо, у 2005 році показала себе якпартія, що ставить на перше місце успіх у наступних місцевих виборах.

Одним з численних свідчень цьому може бути позиція партії впитанні визнання воїнів ОУН.-УПА. Якщо місцеві комуністи виступають протизрівняння їх у правах з воїнами радянської армії, більш того пропонуютьстворити меморіал жертвам УПА, то соціалісти показали себе більшимибандерівцями, ніж деякі праві. Принаймні, заяви місцевого СПУ про необхідністьвизнання ОУН.-УПА неодноразово звучали у місцевих ЗМІ. Таку позицію слідоцінювати як елемент свідомої політичної стратегії, розрахований на західнийрегіон.

Власне, цього не приховує і сам секретар ЛОК Євген Таліпов, який,за його словами, є автором цієї стратегії. Передвиборчий характер таких заявстає очевидним і з позиції центрального керівництва партії та парламентськоїфракції. Вона полягає у тому, що дане питання, за словами головних соціалістівв кращому випадку не на часі. Взагалі, місцеві соціалісти відмовились відбудь-яких гасел про захист російської мови, критики націоналістів, чітконацілившись на розширення своєї електоральної бази. Простежується і змінастратегії щодо регіону з боку керівництва партії. Вперше керівником виборчогоштабу СПУ в області призначено О. Донія з Києва, який був серед лідерівстудентського голодування, має імідж реформатора.

 

 

Партія„Християнсько-Демократичний Союз”

 

Львівська обласна організація

Адреса: м. Львів, вул. Освицька, 9/4

Тел.: 2978356

Голова ЛОО ХДС – Антін Ружицький, народний депутат України

 

Спочатку партія називалася Християнсько-національнийсоюз (ХНС), утворилася в 1997 році, пізніше відбулося об’єднання партійхристиянсько-демократичного напрямку ХДПУ і ХНС. На базі цих партій в 2003 роцібуло утворено ХДС. Партія була учасником блоку „Наша Україна” на парламентськихвиборах 2002. Чисельність на Львівщині – 2 000 осіб.

 

Представництво обласної партійної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади. Є фракція в обласній раді у складі 6 депутатів, уміській раді депутатська група у складі 10 депутатів, яка входить в блок „НашаУкраїна”, є також депутати в самбірській міській раді. В Дублянах секретар радиє членом їхньої партії, мер міста Камянка-Бузька.

 

Мережа первинних партійних осередків.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів та інше: в усіх районах, містах обласного значення єзареєстровані осередки, зараз виходять на рівень селищ і сіл. Є молодіжнаорганізація – „Християнсько-демократичний союз молоді”, яка утворилася весною2005 року, має 60 активних членів, які проводять масові акції, опікуютьсядитячим будинком. Друкований орган: „Християнський демократ”  і є обласна партійна газета, яка виходитьнеперіодично. Практично кожного понеділка відбувається президія. Існує зїзд, обласна конференція обирає раду партії, в якувходять представники районів, голова, заступники.

Склад обласної Ради партії близько 40 людей. Зі складу Ради обираєтьсяПрезидія обласної організації (11 членів), щопонеділка відбувається засіданняпрезидії, щомісяця засідання обласної партійної ради.

 

Заяви, звернення, ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року На Президії, звичайно, обговорюється ситуація впартії, приймаються заяви, звернення.

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчої комісії: Навчання планується проводити центральним офісом.

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевихпартійних осередків.Нормально присутні в Інтернет-просторі, присутні в пресі. Рекламні матеріали непроплачуються в пресі, на відміну від багатьох інших партій. На місяць - згадокблизько 10 в усіх газетах міста.

 

Підготовка до виборів (кадровий потенціал длякандидатів, членів виборчої комісії). Для того щоб стати кандидатом в депутати від ХДС, ця людина повиннаподати заяву, мотивувати причину свого бажання стати депутатом, чим вона будезайматися в раді і обов’язково повинна вказати свої попередні здобутки. Всписку до обласної ради першим номером буде пропонуватися Василь Федак відСамбірщини.

 

Проблеми місцевості, вирішення яких станепунктами передвиборчої програми осередку: створена робоча група президії в складі 3 чоловік,яка працює над тезами до програми в обласну раду. Пріоритетом є освіта,соціальна сфера, допомога сім’ям, ветеранам, самотнім матерям, боротьба зкорупцією, прозорість у діяльності влади, активний моніторинг використаннябюджетних коштів, контроль за діяльністю органів виконавчої влади. Активнороздумують над висуванням свого кандидата на міського голову.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006. На вибори планують іти самі, принаймні на місцевихвиборах, але можливе блокування з іншими партіями, які говорять, що Україна маєбути європейською, демократичною, християнською державою. Серед партнерів –партії правого і правоцентристського спрямування - НСНУ, НРУ, УНП та іншіпартії, але рішення про блокування приймає з’їзд партії як вищий орган, який будев кінці листопада, тому зараз говорити чітко неможливо. Готові йти самі  в питанні кадровому і фінансовому, аледоцільніше йти блоком.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточення Ющенкау корупції, відставка уряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єханурова:  дуже негативнаоцінка подій, що сталися, оскільки це негативно впливає на сприйняття людьмицієї влади. Виникає недовіра і до керівництва державою і до уряду та іншихструктур влади, а головна функція зараз – повернути довіру виборців до влади.Не відбулося зміни еліти ні на державному, ні на регіональному рівні. ХДС єпартією європейською, правоцентристською, антикомуністичною, активно партіяпрацює по всій Україні, особливо на Півдні. ХДС зараз нема в переліку рейтингів партій, хоча до самої назви довірувиявляють 15% опитаних.

 

Діяльністьобласної організації партії у 2005 році у дзеркалі медіа

 

ХДС належить до числа малих партій на Львівщині.Особливо активно про себе християнські демократи заявили після „помаранчевоїреволюції”, в якій підтримали Віктора Ющенка. Партія має депутатську групу уміській раді, також була створена фракція в обласній раді навесні 2005 року. Доїї складу увійшли відомі люди в області: бізнесмени, громадські діячі.

ХДС публічно себе позиціонує як провладна партія, але участі в розподілі портфелів невзяла. Незважаючи на провладне позиціювання, партія взяла на себе рольактивного контролера діяльності місцевої виконавчої влади. В цьому руслізакономірна і поява багатьох заяв, у змісті яких йдеться про застереження ХДСдо влади в методах використання державних коштів. Так, зокрема, партія поширилазаяву-звернення до керівництва львівської ОДА, в якій вимагає пояснити комуналежать престижні іномарки, якими користуються чиновники. Аналогічною зазмістом була чергова вимога ХДС до ЛОДА про звіт за кошти, використані навстановлення вивіски „Управління земельних ресурсів”. Характер таких заявносить відверто популістський зміст, і головною їх метою є не стількиз’ясування істини як чергове нагадування виборцеві про власне існування.

Загалом, діяльність ХДС здебільшого характеризується,власне, більше розповсюдженням таких заяв через електронні ЗМІ, ніж рутинноюпартійною роботою. Серед піар-акцій християнських демократів можна виділитиблагодійні заходи в основному для знедолених дітей, присвячені здебільшогодатам визначних християнських свят. Крім того ,через співпрацю зі своїминімецькими однопартійцями, християнські демократи намагаються реалізуватисвоєрідну програму гуманітарної медичної допомоги для однієї з лікареньобласті.

Своє прагнення йти на місцеві вибори самостійнохристиянські демократи аргументують високою популярністю християнських ідейсеред мешканців Львівщини, що дозволяє, за їх власними соціологічнимидослідженнями, пройти необхідний 3% бар’єр. Однак, така позиція в кінці жовтнябула замінена на більш прагматичну, яка полягає в тому, що партія увійде доможливого блоку з НСНУ. 

 

 

Партія промисловців іпідприємців України

 

Львівська обласна організація Партії промисловців іпідприємців України створена 28 лютого 2001 року. До її складу входять:Львівська МО ПППУ ( 6 партійних осередків районів м. Львова), 15 районнихорганізацій, 7 міських (міст обласного підпорядкування).

 

Адреса секретаріату  – 79016, м. Львів, вул. Городоцька, 85, оф. 231

Телефон, факс (032) 297 06 42

Електронна пошта pppu@org.lviv.net

Чисельність - 3 108 чл.

 

 

Керівництво:

Голова ЛОО ПППУ -  Макара Володимир Васильович, генеральний директор ТзОВ„Інтерконт”. Заступники голови: - віце-президент ОПОЛу - регіональноговідділення УСПП Вельгош  Михайло Васильович,     директор ЛФ АТ „Укрінбанк” Загірний Роман Йосипович, першийпроректор Інституту підприємництва таперспективних технологій при НУ „Львівська політехніка” Якубенко Василь Миколайович, генеральний директор Торгового дому „Агронафтопродукт” Кисіль Володимир Олександрович.

КерівникСекретаріату ЛОО ПППУКошель Ігор Петрович       

 

Представництво місцевих партійних осередків впредставницьких органах та органах виконавчої влади.        Львівськаобласна рада – 1, Львівська міська рада – 1,      міські ради – 2, районніради – 67, сільські та селищні ради - 132

 

Мережа місцевого партійного осередку.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів.      Зініціативи молодих партійців створено дві молодіжні громадські організації:          „Молода сила”, „Європейський вибір”.

 

Заяви, звернення, ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року.   1 червня - за підтримки ЛОО ПППУ - акція на радіо „Львівська хвиля” до Дня захисту дітей  „Я побачив цей світ”; 7 липня,  26 листопада - акція в м. Львові „Вибори намайдані”; 4 вересня - з ініціативи Мостиської РО ПППУ - проведення обласних змагань„Козацькі забави”; 24 жовтня - з ініціативи Городоцької РО ПППУ - скликанняпозачергової сесії Городоцької районної ради з питань, пов'язаних з єдинимподатком; 5 листопада - з ініціативи Городоцької РО ПППУ - відкритий турнір зважкої атлетики.

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевихпартійних осередків.     ЛОО ПППУ активно співпрацює з газетами: „Поступ”, „Молода Галичина”, „Суботня пошта”, „Аргумент влада”, радіо: „Незалежність”, „Львівська хвиля, ТБ: НТА, Львівська ДТРК; газетамита радіо районів та міст області.

 

Діяльністьобласної організації партії у 2005 році у дзеркалі медіа

 

Після поразки власного кандидата Анатолія Кінаха,партія підтримала на президентських виборах Віктора Ющенка. Проте, дивідендів увигляді посад на Львівщині партія не отримала, хоча і пропонувала своїхпредставників новому губернатору. Зокрема, промисловці і підприємці пропонувалина посаду заступника голова ОДА з питань АПК.

ПППУ позиціонує себе як провладна партія, алеосновним її недоліком на Львівщині, на думку більшості експертів, є стійкесприйняття як політичної сили, що зорієнтована на захист інтересів східнихіндустріальних регіонів. Партія не має власних груп та фракцій у радах різнихрівнів  області, проте представлена узначній кількості районів та міст обласного значення. Промисловці поставилиперед собою завдання збільшити кількість активістів у кожному первинномуосередку та створити низку нових парторганізацій.

Як і найбільші партії ПППУ орієнтується навикористання у власній пропагандистській роботі образу власного лідера АнатоліяКінаха. Звідси і звернення ЛОО партії до центрального партійного керівництва зпропозицією йти на вибори в іменному блоці Анатолія Кінаха. Хоча влітку головальвівської обласної організації Володимир Макара заявляв про необхідністьблокування з пропрезидентським НСНУ. Можливо, прагнення до самостійної участі внаступних виборах є наслідком боротьби НСНУ та БЮТ. Про стурбованість фактомцієї боротьби львівські промисловці та підприємці неоднарозово наголошували усвоїх заявах. Незважаючи на різнобій у заявах, рішення про остаточний варіантпоходу на вибори, станом на кінець жовтня не було прийнято. Очевидно, воностане результатом переговорів на національному рівні із союзними політичнимисилами. Лише зрідка ПППУ проводить піар-акції. Такою можна назвати проведенняопитування серед мешканців Львова щодо популярності партій.

 

Партія регіонів

 

Львівськерегіональне відділення політичної партії “Партія Регіонів” утворене 23 грудня 2000 р.

 

Адреса: 79058, м.Львів, вул. Чорновола, 63 кім. 701

Телефон : 241-72-00;     294-84-20.

 

На кінець 2001 року в області створено у всіх районах,містах обласного підпорядкування районні, міські партійні організації, а в нихпервинні осередки. Керівництво – голова, заступник голови, виконком, Рада увсіх районних, міських організаціях, в первинних осередках – голова, заступникголови. Очолює обласну організацію голова обласної організації, в нього чотиризаступника, прес-секретар, виконком, Рада.

Чисельність обласної організації станом на листопад - більше 3500членів партії

 

Голова Львівського регіонального відділення Партіїрегіонів  (ЛРВ ПР) – Радзієвський ОлексійВасильович.

 

Представництво місцевої організації впредставницьких органах та органах виконавчої влади. На обласному рівні ні в представницькихорганах, ні в органах виконавчої влади представників партії не має. Єпредставники в органах виконавчої влади на рівні районів, міст.

 

Мережа первинних територіальних осередків.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів. У всіх районах Львівської області існуютьрайонні, міські організації Партії Регіонів. Створена та зареєстрована направах юридичної особи молодіжна організація «Союз Молоді регіонів України»,мережа якої є у всіх районах Львівської області. Друкованого органу львівськаобласна організація Партія Регіонів не має.

 

Заяви, звернення ініціативи місцевих партійнихосередків протягом 2005 року.Упродовж 2005 року партія зробила чимало заяв, звернень про незадовільний стансоціально-економічного розвитку Львівської області, про те, що діюча влада наЛьвівщині цинічно не виконує свої передвиборчі обіцянки, займається політичнимиінтригами, мститься тим хто має інші політичні переконання. ЛВР ПР категоричнозасуджує прояви необільшовизму, переслідування людей за їх погляди, порушенняКонституції і Законів України. Були оприлюднені заяви про критично низькийрівень господарювання в економічній сфері Львівщини, особливо в сільськомугосподарстві, на споживчому ринку. В своїх заявах ЛВР ПР каже категоричне «Ні»черговому обману народу, наполягаючи на публічному звіті обласної влади за стангосподарки, пропонує депутатському корпусу Львівщини розглянути не тількисоціально-економічний стан в регіоні, але й дати принципову оцінку тим, хторозпочав в області кадрову вакханалію та інше.

 

Навчання членів партійних осередків,потенційних працівників виборчих комісій. Навчання проводяться за розробленими проектамипланомірно.

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевихосередків. Зі всіма засобами масовоїінформації існують тісні контакти.

 

Підготовка до виборів (кадровий потенціал длякандидатів, членів виборчих комісій).  Кадри кандидатів і членіввиборчих комісій є в достатній кількості.

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктом передвиборчої програми осередку.

1. Розв’язання проблем сільського господарства

2. Подолання корупції і хабарництва.

3. Відновлення промислового виробництва.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006. ЛВР ПР вважає за доцільне утворити об’єднанняполітичних партій і громадських організацій на підтримку Партії Регіонів.Створення блоку на рівні області вважає недоцільним.

 

Оцінка представниками осередків основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточенняЮщенка у корупції , відставка уряду Тимошенко , оцінка нового уряду Ю.Єханурова. Звинуваченняоточення Ющенка в корупції ЛВР ПР вважає правильним та аргументованим. Щодовідставки уряду Тимошенко, то ЛВР ПР вважає цей факт внутрішнім непорозумінням«помаранчевих». Як і уряд Тимошенко, так і уряд Єханурова нічого не зробили, невиконали передвиборчих обіцянок В. Ющенка.

 

Діяльність обласної організації партії у 2005році у дзеркалі медіа

 

Партія, що декларує свою опозиційність післяпоразки власного кандидата, суттєво згорнула діяльність, хоча й ставить передсобою амбіційне завдання потрапити в місцеві ради.  Шанси пройти у радирізних рівнів на Львівщині у  ПР примарні,зважаючи на рейтинг, який показують дані соціологічних опитувань.

Ймовірно, що після не дуже вдалого рокудіяльності нової влади популярність партії дещо зросте. Хоча стосуватиметься цеперш за все міста Львова, оскільки тут є потенційний електорат ВіктораЯнуковича, мається на увазі більша частина російськомовного населення міста.

Досить слабка організаційна робота обласноговиборчого штабу партії під час минулих президентських виборів, про що говорилияк опоненти регіоналів, так і пізніше вони самі, не призвела до суттєвихкадрових змін в керівництві місцевого ЛРВ. Партія „Регіонів” не веде активногопартбудівництва в області, чим ризикує повторити помилки минулої виборчоїкампанії.

Діяльність партії зводиться, здебільшого дозаяв її лідера Олексія Радзієвського з приводу тих чи інших подій. В основномуголова львівського регіонального відділення партії критикує нову владу заекономічні, соціальні прорахунки та використання адмінресурсу. Характерноюособливістю критики Радзієвського є неперсональність та загальний характеркритики, головна увага зосереджується на невиконанні обіцянок, що їх давалавлада на початку своєї каденції, також постійно проводяться аналогії міжрезультатами роботи теперішньої та колишньої влади, зрозуміло на користьостанньої.

ЛРВ партії активно закликає обласну виконавчувладу до діалогу з широким колом політичних сил, не тільки провладних. Партіярегіонів не веде активної пропагандистської кампанії, обмежуючись лишеперіодичними заявами, які здебільшого не мають значного інформаційногорезонансу. Зокрема, на привернення уваги місцевого виборця до нібито важливоїролі, яка відводиться Партією Регіонів Львівщині, була розрахована заяваОлексія Радзієвського про вакансію у парламентському списку партії 3-4 місцьдля представників області. Головним ресурсом партії за відсутності активноїроботи стане бренд Віктора Януковича.

 

 

Комуністична партія України

 

Львівський обласний комітет

Адреса:вул. Є. Коновальця, 7/1

Телефони: 238-38-84, факс 237-03-80

 

Керівництво – Олександр Калинюк, перший секретар ЛОК КПУ

Складпартійного бюро: 78 чоловік

Чисельність партійної організації: 1900 членів

 

 

Представництво місцевої партійної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади. У виконавчій владі - мер в м. Турка. Упредставницькій владі - Дячук Василь Григорович (депутат в Стрийській міськійраді ); Стефанія Кончина (депутат Бориславської міської ради).

 

 Мережапервинних партійних осередків. Наявність молодіжних організацій, друкованихорганів та інше. 33 міських і районних партійних комітети.

Діяльність молодіжних організацій - Обласнакомсомольська організація.

Друкований орган – газета „Вільна Україна”.

 

Заяви і звернення, ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року: 17 вересня заява про возз’єднання Західної України,заява стосовно бронзового бюсту Леніна, заява про початок війни 22 червня, 13 жовтня заява стосовно вандалізму іхуліганства.

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчих комісій. Центральний комітет виїжджав в серпні місяці доПереяслав-Хмельницького під Києвом, де проводилися навчання. Планується всередині грудня ще одне навчання, де будуть зібрані секретарі всіх районних іміських комітетів з усієї України в Києві.

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевихпартійних осередків: постійнопишуть в „Експресі”, „Поступі”, „Львівській газеті”, зокрема, щодо встановленняпам’ятного знаку безневинним жертвам УПА.

 

Підготовка до виборів (кадровий потенціал длякандидатів, членів виборчої комісії). Скрізь в окружні комісії подають своїх представників і своїхуповноважених, особливо туди, де є можливість подолати 3% бар’єр, зокрема, вЧервонограді, Стрию, Дрогобичі та Бориславі. Кадровий потенціал: колишнідиректори, кандидати та доктори наук.

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктами передвиборчої програми осередку. Буде прийнята програма 27 листопада на зїзді партії і всі місцеві осередки будуть брати її заоснову на місцях. По Львову не вирішене питання води, по області – питанняробочих місць, які були обіцяні на Майдані і наведення порядку в економіці, якафактично була зруйнована за 15 років (яскравим прикладом цього є завод „Кінескоп”,який за часи СРСР давав 20% валютної виручки до бюджету, а зараз він фактичноне існує, хоча робив продукцію, яку закуповували і Австрія, і Італія). Розвалитидопомогли конкуренти із Заходу. Чи інший приклад – ЛАЗ, який випускав більше12 000 автобусів в рік, а зараз – ледве до 500, а люди залишилися безроботи.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006. На місцевому рівні можлива співпраця ізсоціалістичною партією, але вона пішла до влади і відмовилася відзадекларованих програм та співпраці.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу. Нічого нового нема, що Янукович, Тимошенко, Єхануровпроводять курс своїх попередників. Починаючи з 1991 року всі працюють на догодуЗаходу. Вступ до СОТ - це не захист своїх товаровиробників, а виконаннявказівок Заходу. Таким чином ми будемо повністю залежні від їх інвестицій, своюнаціональну та економічну безпеку поставимо в залежність від Заходу. Продаж „Криворіжсталі”:”Ми зарізали курку, яка несла золоті яйця”. Кожна пята тонна сталі виплавлялась на Криворіжсталі, вонадавала 10 млрд. доларів в рік доходу, з них – 2 млрд. чистого. Ющенко - „Кучма-3”.Ті, хто прийшли до влади – прийшли через родинні звязки, щоб цього не було, треба було відділити владувід бізнесу. Із приходом до влади почався перерозподіл між тими олігархами, якібули при владі і тими, які прийшли. КПУ бачить сумні перспективи в економіці.

Відставка Тимошенко – чисто тактичний крок з метою їїпозбутися, оскільки вона отримала значні дивіденди і почала працювати на своюпартію. Для комуністичної партії вигідна боротьба і бруд між цими силами, аЮщенко буде втрачати в порівнянні з Тимошенко. Існують сумніви щодо їхоб’єднання, хіба в певних ситуаціях.

 

Діяльністьобласної організації партії у 2005 році у дзеркалі медіа

 

Партія не має на Львівщині серйозної підтримкивиборців. Основу її електорату становлять колишні військові, працівникирадянських силових структур, партійні номенклатурники, більша частина яких єпереселенцями зі східних областей України або інших республік колишнього СРСР.Характерною ознакою прихильників КПУ є те, що це люди вже немолодого віку.

З кожними наступними виборами, після відміни заборонидіяльності КПУ, партія набирає все менше відсотків на Львівщині. З одного боку,це можна пояснити зменшенням кількості електорату партії в силу віковогофактору її прихильників, з іншого – частину традиційних соціальних тарусофільських гасел комуністів було перехоплено іншими партіями. Не останнюроль у зниженні популярності партії відіграє, на думку експертів, і надтоконсервативна ідеологія українських комуністів, що не відповідає реаліям життя.Проблемою комуністів, з точки зору досягнення позитивного результату наЛьвівщині, залишається неухильне дотримання принципу демократичного централізмуу внутрішньопартійному житті. Авторитарна партійна дисципліна, що зумовлюєвідсутність ініціативи на місцях, змушує, зокрема, і львівський обласнийкомітет проводити лінію центрального керівництва, яка apriori не може враховувати специфіку кожного регіону.Фактично, місцеві комуністи є заручниками політики, яка формується в центральномукомітеті партії. За таких умов ЛОК КПУ може розраховувати лише на своїхнайвідданіших прихильників, мови про розширення електорального поля в данійситуації не може бути.

Взагалі, поведінка львівських комуністів свідчить пропевну ієрархію пріоритетів, які полягають в тому, що дотримання ідеологічнихдогм для лівих є значно важливішим, ніж навіть невеликі кон'юнктурні поступкизаради досягнення бажаного результату на виборах. Проте, таке прагненнязберегти чистоту ідеології скоріше виглядає архаїзмом та повною самоізоляцієювід умов навколишнього політичного середовища, ніж прагматичною політикою.  Така стратегія, або скоріше за все їївідсутність, і відрізняє місцевих комуністів від соціалістів. Останні ж постійнозвинувачуються представниками КПУ у зраді марксистсько-ленінських ідеалів.

Конфлікт між львівськими комуністами та соціалістамимає кілька аспектів. Перший – це конфлікт двох виборчих стратегій, якіґрунтуються на декларуванні різних політичних цінностей та гасел, припозиціюванні двох партій в одному і тому ж самому лівому партійному спектрі.Звідси і боротьба за звання більш лівої партії і прагнення монополізувати правона цю ідеологію. Другий – це паралельне існування двох лівих партій у владі таопозиції. Третій – це особиста конфронтація голів осередків партій Таліпова таКалинюка. Останнє стало темою для обговорення на сторінках місцевої преси, щоявно не додало авторитету та рейтингу лідерам і самим партіям.

Піар-кампанія комуністів відзначається проведенням традиційних мітингів на найбільшзначні для лівих дати. Так 9 травня комуністи провели традиційну акцію наМарсовому полі, де зуміли зібрати близько 300 людей. В день роковин нападуфашистської Німеччини на Радянський союз було проведено мітинг-реквієм посолдатам радянської армії, що загинули у Другій світовій війні. Крім того,комуністи, за їх словами, проводили збір підписів громадян проти визнанняОУН-УПА воюючою стороною у Другій світовій війні. В цьому контексті булаозвучена ініціатива по спорудженню памятників жертвам ОУН-УПА.

Незважаючи на такий політичний агностицизмльвівських комуністів, вони на виборах до місцевих рад, за словами першогосекретаря ЛОК КПУ Олександра Калинюка, розраховують подолати 3-відсотковий барєр і сформуватифракції в обласній та міській радах Львова. 

 

Народна партія

 

Львівська обласна організація. Народна партія утворенана основі Аграрної партії України, що в свою чергу була перейменована в Народнуаграрну партію. 11 лютого 2005 року на 7 позачерговому з’їзді партії прийняторішення назвати партію „Народна партія” (постанова 8/7) з метою розширеннясоціальної бази  партії.

 

Керівництво партії: голова – Снітинський Володимир Васильович, ректорЛьвівського державного аграрного університету.

Адреса: вул.Вороного, 3

Контактні телефони: 297-83-03 (голова і приймальня), 297 – 84- 14(керівник секретаріату), 255 – 06- 06 (оргвідділ) 297-85-62 (міська партійнаорганізація).

Склад: на регіональному рівні нараховується близько 500чоловік

 

Представництво місцевої партійної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади: мають свою фракцію в обласній раді (18 депутатів) і13 депутатів в районних радах. У виконавчій владі – заступник голова ОДАСтефанишин Іван Миколайович – голова міської партійної організації Львова. На13 з’їзді проголошував заяву про об’єднання всіх демократичних сил регіону.

 

Мережа первинних партійних осередків.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів та інше. Структура партії – регіональна, є районніпартійні організації, 9 міських обласного підпорядкування організацій і в містіЛьвові - 6 районних партійних організацій, які є зареєстровані юридичнимиособами.

Органи управління - виконавчий комітет, рада, якаскладається з 65 чоловік. Створено посаду – керівник секретаріату, який маєпряме підпорядкування регіональній організації. В партії обов’язково є головачи його заступник, керівник секретаріату і бухгалтер, які працюють на постійнійпрофесійній основі.

Є молодіжна організація „Молодь за Литвина”.

Друкований орган мають всеукраїнський, обласний і нарівні району - газета „Народна” і „Сільський час”, а також  вкладки по районах.

 

Заяви, звернення, ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року.  Ініціювалистворення єдиного блоку, про що було написано в „Експресі”, „Високому Замку”.

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчих комісій. Після завершення формування списків буде відбуватисянавчання. Навчання працівників секретаріату проводиться раз на 2 тижні.

Працюють з „Львівською газетою”, яка орієнтована наінтелігенцію, періодичну інформацію дають в „Львівській газеті” і „Суботній пошті”

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктами передвиборчої програми осередку. Поставити професіоналів на ті ділянки виконавчоївлади, де  сьогодні бачатьнедоопрацювання, нема професіоналів у промисловому комплексі, люди, які бпрацювали з бізнесовими структурами, головна проблема – проблема села, йогоструктури.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших політичних партій. Можливі коаліції або блоки із осередкамиінших політичних партій на місцевому рівні під час виборів 2006. З усіма, окрім лівих сил.

 

Оцінка основних колізій політичного життявсеукраїнського масштабу: звинувачення оточення Ющенка у корупції, відставкауряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єханурова тощо. Спочатку Ющенко повинен заплатити своєму оточенню задопомогу, а згодом його відкинути. Тимошенко – людина-екстреміст із власнимиамбіційними  планами, спрагнена влади,працює для самозабезпечення, для самозадоволення. Оцінка нового уряду – нижче„трійки”. Ющенку слід хоч раз на два тижні звертатися до народу, пояснюючи своїкроки.

 

 

Діяльністьобласної організації партії у 2005 році у дзеркалі медіа

 

Під час президентських виборів партія підтримала ВіктораЯнуковича, однак, незважаючи на поразку останнього, новий політичний сезон НПрозпочала в ролі своєрідної третьої сили. Більш того, народники отримали кількапосад у владі. Це стосується заступників голів РДА з аграрної політики, кількапосад у структурі львівської обласної державної адміністрації, що такожналежать до питань АПК. Посаду голови львівської міської організації НП займаєзаступник голови Львівської ОДА ІванСтефанишин. 

Львівські народники протягом року пройшли через рядвнутрішніх конфліктів та розколів. Існує кілька причин цих конфліктів.По-перше, позиція партії під час президентських виборів. Вона неоднозначносприймалась членами львівських організацій як і під час виборчої кампанії, так,і особливо, після неї, що не могло не відбитися на настроях і ставленні частиниактивістів до керівництва. Тому логічними, хоча і непереконливими, виглядаютьзаяви post-factum голови ЛОО НП Володимира Снітинського про прагнення народниківпідтримати на виборах Віктора Ющенка, яке з об’єктивних причин не могло бутиреалізоване. По-друге, незадоволення частини членів партії перетворенняНародної Аграрної Партії на Народну Партію. Справа не у назві, а відеологічному змісті, який несе ця зміна назви, що означає фактичну відмовулідерів партії від селянської ідеології. Не можна виключати того, що значначастина людей прийшла в партію саме з метою відстоювання цієї ідеології. По-третє,бажання частини членів партії змінити як керівництво обласного осередку, так іполітику, що велася останніми роками.

Саме ці причини, в основному, зумовили вихід з партіїцілих районних організацій (Личаківська районна та інші міські організаціїм.Львова). Партію покинули такі особистості як ректор Зооветеринарної академіїРоман Кравців та голова ЛМО НП Йосип Мочарський. Прагнучи змін кадрових та вдіяльності партії, противники голови ЛОО змушені були поступитися більшчисленній та впливовій групі підтримки Володимира Снітинського.

Єдиним, широко розрекламованим піар-заходом партіїстало святкування дня міста Дрогобича, куди народники безуспішно запрошувалиВолодимира Литвина. Треба зазначити, що партія має свої осередки у всіхрайцентрах та великих містах області, а також створила фракції в окремихрайонних радах, зокрема, Мостиській та Перемишлянській.

 

Народно-демократичнапартія

 

Львівська обласна організація утворена влітку1996 року

Адреса: вул. Богомольця, 9

Телефон: 75-35-11

 

Керівництво: голова обласного осередку – Ігор Маковецький, є члени правління, є президія обласноїорганізації.

 

Склад: близько 1000 чоловік

 

Представництво місцевої партійної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади: у виконавчій владі нема, у представницьких – на рівнірайонних та міських осередків, наприклад, Дрогобицький, Сколівський, в обласнійраді – 5 членів партії, зокрема, Тарас Федак – заступник голови.

 

Мережа первинних партійних осередків.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів та інше. В половини районівнема осередків, є молодіжна організація „Народно-демократична ліга молоді”, якуочолює Андрій Василевич, який входить в секретаріат. Друкованих органів нема.

 

Заяви, звернення, ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року: Обласна партійна організація завжди мала своюпозицію, не підтримували Януковича, а вважали, що на вибори повинен був ітилідер їхньої партії – Валерій Пустовойтенко.

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,потенційних працівників виборчої комісії: є частина людей, які були задіяні напопередніх виборах і мають досвід, але є і нові люди. Навчання проводяться  на рівні Києва, але до цих виборів навчанняще не було. Проводять інструктаж в себе в партії

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевихпартійних осередків: вобласних ЗМІ публікацій дуже мало, що повязано зтим, що великої активності вони не мають, і, на жаль, через невизначеність упозиціях партії це приводить до втрати авторитету. Згадки є в „Львівськійгазеті”, „Поступі”.

 

Підготовка до виборів (кадровий потенціал длякандидатів, членів виборчої комісії: є не тільки члени партії, а й симпатики, які дали згоду балотуватисявід НДП, в тому числі і члени партії-депутати обласної і міської рад.

 

Проблеми місцевості, вирішення яких станепунктами передвиборчої програми: безробіття, зайнятість, оплата праці, яка єдуже низькою, питання житла для молодих сімей, вважають, що гроші від продажу„Криворіжсталі” слід запустити в кредитування соціального житла на прийнятних,довгострокових умовах, тоді б ці гроші а) не вплинули на інфляцію, б) допомоглиб значній частині громадян і це би створило додаткові робочі місця.

Важливим є питання екології, особливо у Львові – цепитання будівництва сміттєзвалища.

Проблеми у місті Львові, бо сьогодні містом не можнане лише проїхати, а й пройти.

Проблема сільської інфраструктури, бо в селі неманавіть школи, ні спортзалу, спортивного майданчика, компютерного класу, питання зайнятості на селі є дужеважливим.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006: Народна партія Литвина, ПРП.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточенняЮщенка у корупції, відставка уряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єханурова: Всі ці події – це рік втрачених можливостей,як всередині держави так і зовні. Є велика частина фахівців, які не задіяні, аз іншої сторони, прийшли люди, які ганьблять львівську владу. Втрачаютьсяможливості за межами держави, бо зявиласяпрохолода у ставленні до України і ,на жаль, існує ймовірність, що покращенняцьому не буде. Розумно було запросити Януковича до себе відразу після виборівдля побудови однієї держави і співпраці. Натомість цього не було зроблено і вкоманді, що перемогла, порозуміння не було знайдено. Фактично і „БЮТ”, і НСНУ повсіх регіонах програють. Прогноз на майбутні вибори: наступна ВР буде зовсім інша,ніж ця. Проблема є не тільки в опозиції, а всередині владної команди. Все цеприводить до зневіри громадян, до втрати авторитету України, до залежності віднаших сусідів.

Єхануров, пропрацювавши багато років у владі, незробив жодних вчинків, які б його скомпрометували. Проте, працюючи колись вуряді Ющенка віце-прем’єром, Тимошенко зробила дуже багато позитивних кроків.Єхануров: а) має великий потенціал, б) не зробив ще кроків, які б йогоскомпрометували, в) це дуже хороша фігура як на прем’єра. Для України було бнепогано, що після парламентських виборів Єхануров залишився прем’єр-міністром.Він міг би стати компромісною фігурою, яка б врівноважувала політичні сили. В парламентібуде три домінуючі сили – це БЮТ, НСНУ і Регіони України. Єхануров не здатнийпідіграти тій чи іншій стороні.

 

Діяльністьобласної організації партії у 2005 році у дзеркалі медіа

 

Не проводила активної політичної діяльності протягомдосліджуваного періоду. Єдиним, що мало резонанс – це конфлікт місцевої ЛОО зцентральним керівництвом партії щодо незгоди підтримати на президентськихвиборах провладного кандидата Януковича. Львівська НДП оголосила про підтримкуна виборах кандидата Ющенка.

Високий потенціал перманентного протистояння в партіїзберігався і після президентських виборів. Але цього разу він був пов’язаний ізнеобхідністю визначатися яку нішу, владну, нейтральну чи опозиційну, займеполітична сила по відношенню до нової влади. Дійшло до того, що обласнаорганізація НДП пригрозила у березні вийти з лав партії, у випадку колизагальноукраїнський з’їзд народних демократів вирішить перейти в опозицію доВіктора Ющенка. Однак, в опозицію до Президента НДП не перейшла чим збереглаєдність своїх рядів. Хоча така єдність виглядає досить умовною, враховуючинездатність львівського осередку визначитись із підтримкою власної конкретноїкандидатури на посаду голови партії. Найбільш активною є робота Дрогобицькогоміського осередку партії, що час від часу проводить благодійні акції. На думкуаналітиків, без потужних політичних союзників та адміністративного ресурсупартія не здатна ставити та виконувати серйозні завдання.

Основна проблема партії в цілому та її львівськогоосередку, зокрема – це пошук себе у нових політичних умовах. Відсутність чіткоїполітично-партійної орієнтації зумовлює неминучу політичну маргіналізаціюпартії, яка де-факто такою вже є. Сприятиме цьому і рішення партії, станом нажовтень, йти на парламентські вибори 2006 року самостійно. НДП не бере активноїучасті у політичному житті області, а скоріше лише позначає власну присутність.

 

 

Політична партія  „Трудова Україна”


Львівська обласна організація

Адреса: вул. Лазаренка, 2, 59

Контактний телефон: 295-03-86, тел/факс: 238-86-92

Голова ЛОО „Трудова Україна” – Ігор Білецький

 

Вищим органом організації є Правління, яке складається з 7 чоловік,рішення приймаються більшістю. Утворена 21 грудня 2000 року, реєстраційнесвідоцтво №801, зареєстрована міністерством юстиції і є юридичною особою вструктурі, всі решта районні організації не є юридичними особами.

Чисельність партійної організації станом на 1 жовтня становить872 особи

 

Представництво місцевої партійної організаціїв представницьких органах і органах виконавчої влади:  нема членівпартії, які є в органах влади.

 

Мережа партійних осередків. Наявністьмолодіжних організацій, друкованих органів та інше: Складається зрайонних  та міських організацій, всього20 організацій. Молодіжної організації нема, але будуть над цим працювати.

 

Заяви, звернення та ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року: Із заяв – це в більшості привітання із днем Перемоги,покладання квітів.

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчої комісії: звичайно, будуть відбуватися із початком виборчоїкомпанії, в більшості централізовано – Київ, зараз розробляється графік.Серйозно осередки працюють в Трускавці, Дрогобичі, в інших містах обласногопідпорядкування. Є люди, які працювали секретарями і головами  виборчих дільниць і партія знову буде їхрекомендувати.

 

Основні проблеми, вирішення яких станепунктами передвиборчої програми:головне – це лейбористська ідея, це є підтримка трудового класу. Цялейбористська ідея є найбільш необхідна населенню на даному етапі, оскількипідприємства стоять, сільське господарство занепало. Основні проблеми – це єрозвиток промисловості, збільшення кількості робочих місць.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006: поки що є декларативна домовленість із НДП, оскількице одна фракція, але ніяких договорів про співпрацю ще не укладено, ще невелися переговори. Коновалюк із Супруном є співголовами бюджетного комітету. Дорозколу ставили ціль на вибори йти самостійно, але на останньому з’їзді вонистали прихильниками того, щоб під гаслами „Трудової України” об’єднувати іншіпартії.

 

Оцінка представниками осередку основних колізійполітичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточення Ющенка укорупції, відставка уряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єханурова: голова обласного осередку „Трудової України” не можеоцінити оточення Ющенка відносно корупційності. Але відбувся круглий стіл Зінченказ Порошенком, де пропагувалося, щоб учасники Майдану об’єдналися і спільно йшлина вибори. Припускається, що це можуть бути їх власні „розклади”. Відставкауряду Тимошенко - Президент на день Незалежності дає позитивну оцінку уряду, афактично через два тижні його відправляє у відставку, при чому 60% відсотківуряду залишилося, тому це скоріше була відставка самої Юлії Тимошенко. УрядЄханурова – це уряд тимчасовий. Продаж „Криворіжсталі” - це заслуга урядуТимошенко, яка сама підготувала всі документи.

 

Діяльністьобласної організації партії у 2005 році у дзеркалі медіа

 

У квітні 2005 року у партії відбулася змінакерівництва. Лідером став В.Коновалюк. Внаслідок цього упродовж значної частини2005 року головною ознакою діяльності партії стало внутрішньопартійнепротистояння.  У травні-червні булопроведено акцію „Діалог в ім’я майбутнього”, затверджено маніфест партії, щопроголошує такі тези: „Побудуємо гідне життя разом!”, „Сильним – роботу,слабким – турботу” та ін. Змінилося керівництво Львівської обласноїорганізації. Після звільнення за власним бажанням у квітні цього року В.Тимківаз посади голови ЛОО ТУ, виконуючим обов’язків був А.Лалак, аж поки 30 липня2005 року на IX конференції не обралиголовою І.Білецького.

На початку вересня частина партійців заявила про своюнезгоду із діяльністю лідера Валерія Коновалюка. Подальші судові справи довели,що дії В.Коновалюка відповідали букві закону, на відміну від його опонентаВ.Сівковича. Мін'юст офіційно заявив, що у Міністерстві юстиції зареєстрованалише одна партія „Трудова Україна” і її головою є Валерій Коновалюк. А 25листопада ідеологи суперечок, що тривали до недавнього часу, В.Сівкович таВ.Табачник стали членами Партії регіонів.

 

Соціал-демократичнапартія України (об’єднана)

 

Адреса: 79003, м. Львів, вул. Саксаганського, 3

тел./факс (0322) 40-32-12, 40-31-77, 40-32-44

E-mail: sdpuoloo@lviv.farlep.net

Очолює обласнийкомітет СДПУ(О) – секретар. Зараз цю посаду займає Ігор Шурма, народний депутат України

 

Кількість членів - невідома. Отримати дані про кількістьчленів із першоджерела не вдалося. Немає її і у відкритих джерелах інформації.Ігор Шурма на прохання журналістів ще у квітні нинішнього року відмовивсянадати цю інформацію. Відомо лише, що напочатку нинішнього року 4 тисячі членів СДПУ(О) на Львівщині покинули лавипартії.

 

Детальніша інформація прообласний комітет і місцеві осередки відсутня, оскільки представники партії відмовилисябрати участь в інтерв’юванні


ЧЕРВОНОГРАДСЬКІ МІСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

 

Політична партія „Батьківщина”

 

Місцева партійна організація утворена 26 грудня 2000 року.

Склад:292 особи

Адреса:м. Червоноград, вул. Шевченка 15а

Телефони: (03-249) 2-04-07, 4-19-94

Керівник осередку: Васильчук Микола Йосипович

 

Представництво місцевої політичної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади. Від партії представлено 3 депутати в ЧервоноградськійМіській Раді, 8 чоловік в Соснівській Міській Раді, 2 чоловіка в ГірницькійСелищній Раді.

 

Мережа місцевої партійної організації. Політична партія „Батьківщина” нараховує 17первинних осередків в Червонограді, Соснівці та Гірнику. В структуру її входитьтакож організація „Батьківщина молода”. Друковані органи на рівні міставідсутні, публікації про діяльність Червоноградського осередку „Батьківщини”можуть міститись на сторінках друкованих видань обласного осередку партії.

 

Навчання членів партійної організації. Такі навчання відбуваються періодично,особливою активністю проведень вони відзначались на семінарах до виборівПрезидента України 2004 року. Періодично проводяться зібрання та засідання,присвячені підготовці до Парламентських виборів 2006 року. Така ж роботапроводиться щодо майбутніх представників виборчих комісій. Особлива активністьспостерігається із відкриттям громадської приймальні політичної партії вЧервонограді. Партійна організація добре організована та дисциплінована, в нійпанує дух взаємної відповідальності і вимогливості. Партія, як єдиний організм,беззастережно керується у своїй діяльності Статутом та рішеннями центральнихорганів, вона рішуче очищається від провокаторів і розкольників.

 

ЗМІ про діяльність політичної організації. За 2005 рік – 3 виступи голови політичноїпартії „Батьківщина” по м. Червонограду через місцеву радіостанцію „НовийДвір”. Липень 2005 року – публікація статті про діяльність політичної партії„Батьківщина” в місцевій газеті „Вісник”. Інших публікацій про діяльністьосередку немає (тих що стосуються 2005 року).

 

Підготовка до виборів 2006 року. Партія сподівається на здобуття значноговідсотка місць в Червоноградській міській раді. Число депутатських місцьмісцевої ради – 35. Звичайно, такі прагнення здобуття 100% мандатів –  значною мірою ілюзорні , адже в місті існуютьй інші впливові політичні сили. Проте керівник партії Васильчук МиколаЙосипович говорить, що з впевненістю можна розраховувати на 40% місць в міськійраді як мінімальну величину успішності виборчої кампанії.

Крім планів щодо Червонограду, ще більші надії„Батьківщина” декларує щодо Соснівки. Склад Соснівської міської ради – 15чоловік, при цьому партія розраховує як мінімум на 60% місць. Крім того,„Батьківщина” вже сьогодні говорить про ймовірність обрання головою Соснівськоїміської ради представника від „Батьківщини”. Такі ж надії покладаються і наГірник, де планується набрати понад 50% голосів і мати голову ради від партії.

 

Прагнення вирішити основні проблеми міста. Насамперед діяльність партійної організаціїстосується комплексного підходу до вирішення проблем життєдіяльності містаЧервонограда, Соснівки та Гірника. Проблеми цього плану стоять перед майжеусіма політичними силами – учасниками виборів. Стосовно Червонограду основніпроблеми визначені, як і плани їх розв'язання, немає жодних позитивних уявленьщодо розвитку Соснівки, яка знаходиться на межі занепаду. Це визнають всі –політики, демографи, екологи, соціологи та футурологи. Перспектив розвиткуміста Соснівка практично не видно, а партіям слід в своїх програмах пропонуватихоч якісь вигідні кроки. „Батьківщина” прагне забезпечити поступову програмузабезпечення жителів Соснівки житлом в різних районах Червонограда, забезпечитигромадян роботою, прийняти міри по оздоровленню населення. Пропонуються шляхиналагодження транспортної розв’язки Соснівки з метою реалізації на її територіїхоча б мінімальних фінансових та трудових потоків.

Наступна мета - зробитипріоритетом розвиток духовності. В принципі розвиток духовності в місті і такзнаходиться на значному рівні. Але через політичні кризи та катаклізминаселення втратило довіру до можливості покращення свого становища, становищасвоїх дітей, побудови демократичного суспільства. Тому „Батьківщина” прагневідновити та зміцнити духовну культуру та потенціал населення міста. Ця метаможе бути послідовно забезпечена зі сторони партії на основі виявлення, оприлюднення і врегулювання всіхсуспільних конфліктів, розвитку громадянської культури, совісті та порядку. Вмісті не спостерігається роз’єднаності, навіть на духовному рівні.„Батьківщина” прагне зберегти консолідованість людей.

„Батьківщина” виступає з ідеєю об'єднання зусильміської влади і конфесій у боротьбі проти наркоманії, СНІДу, дитячоїбезпритульності, проституції, злочинності та інших суспільних хвороб.Особливістю є тенденція повноцінного захисту української мови та національноїкультури в місті. Робиться ставка на них як на джерело консолідації тастабільності.

„Батьківщина” прагне забезпечити розвиток реальногомісцевого самоврядування.

Партія виступає за швидке вирішення реальнихпроблем на рівні міста в економічній сфері. Серед них:

§       перекриттявсіх можливостей для ухиляння від сплати податків

§       поетапніпідвищення заробітної плати для спеціалістів різних галузей

§       створеннянеобхідних умов праці у вугільній промисловості (сьогодні ці умови задовільнілише)

§       вирішенняпроблем із заробітчанською міграцією населення міста в інші країни світу (цяпроблема переходить в соціально-демографічну)

§       введеннядотування підприємств

§       відродитипрестиж і пріоритет чесної праці, її гідну оплату згідно трудового іінтелектуального внеску кожного громадянина

 „Батьківщина”обіцяє виступити з питанням суттєвого підвищення пенсій на основі принципу їїзалежності від стажу та умов праці. Партія планує звернутись до обласних тазагальнодержавних структур з метою перенарахувань в пенсійних видатках дляколишніх працівників вугільної промисловості. Планують вирішити проблемуСоснівки в захисті довкілля та забезпеченні чистою водою.

 

Перспективи співпраці з іншими партіями. Партія „Батьківщина” – самодостатня політичнапартія. Щодо можливості блокування висловлюється негативно (хоча певні варіантиє, але остаточно вони не розроблені). Партії за мету ставить одноосібнездобуття значної кількості голосів на міському рівні, тому блокуватись поки щоне готується. Все ж вона вступила в міжпартійні переговори на рівні міста, якірозпочались 4 жовтня 2005 року. Саме там мають бути вироблені вектори міжпартійної співпраці „Батьківщини”.

 

Оцінка основних колізій політичного життявсеукраїнського масштабу.Керівник організації висловився із гаслом: „Бандитам – тюрми, олігархам –ревізію набутих злочинним шляхом мільярдів. Відставка уряду Ю.Тимошенко –ганебне явище в політиці В. Ющенка та його оточення”.

Негативно на місцевому рівні організація ставиться ідо нового уряду Єханурова. В його уряді „повинна бути червона лініязабезпечення благ українському народу”.

 

Партія „Реформи і порядок”

 

Місцева партійна організація утворена 5 листопада 2001року.

Склад: дані відсутні

Адреса: м. Червоноград, вул. Мазепи 16/29

Телефони:

Керівник осередку: Залівський Андрій Іванович

 

Представництво місцевої політичної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади. Партія має досить значний політичний вплив на теренахміста. Це стосується одночасно і представництва в органах місцевої влади. Відразупісля створення вона стала дуже популярною політичною силою міста. Досьогоднішнього дня – це одна із найпотужніших політичних організаційЧервонограда. Характеризується значним інтелектуальним  та професійним потенціалом. Від партіїпредставлено сьогодні 5 депутатів в Червоноградській міській раді. Керівникосередку Залівський Андрій Іванович став кандидатом на керівника відділу зпитань внутрішньої політики Червоноградського Виконкому міської ради. Скоріш завсе саме його кандидатура буде ухвалена. Вплив ПРП дещо менший в Соснівці та Гірнику, проте на рівні Червонограда– значний.

 

Мережа місцевої партійної організації. Політична партія „Реформи і порядок має незначнукількість  первинних осередків в Червонограді,Соснівці та Гірнику. Загалом зареєстровано по одному первинному осередку вЧервонограді та Соснівці, а також діє незареєстрований осередок в Гірнику.Друковані органи на рівні міста відсутні.

 Більшістьколишніх членів НДП поповнили ряди партії „Реформи і порядок”. Причиноюпереходу стала підтримка Пустовойтенком кандидатури Л. Кучми на президентськихвиборах 1999 року. Через це відбувся значний приріст електорату даноїполітичної партії в місті.

 

Навчання членів партійної організації. Періодично проводяться зібрання та засідання,присвячені підготовці до парламентських виборів 2006 року. Такі ж зібранняпроводились в ході виборчого процесу 2004 року. На час проведення дослідженняне спостерігалось громадської приймальні даної партії. Партійна організаціядостатньо організована та дисциплінована, в ній панує дух взаємноївідповідальності і вимогливості. Керівник осередку Залівський Андрій Іванович –молода (28 років), енергійна людина, професіонал, історик. За всією партійноюорганізацією міста визнається міцний характер та інтелектуальна спрямованість.Члени парторганізації зацікавленні у взаємообміні набутого досвіду, на цьомувони і вибудовують свою партійну діяльність. Це і є основний розрахунковийелемент їх активності. Партія, як єдиний організм, беззастережно керується усвоїй діяльності Статутом та рішеннями центральних органів. Партіяхарактеризується постійністю та стабільністю по відношенню до членів даноїорганізації.

 

Підготовка до виборів 2006 року. В принципі в Червонограді цю політичну силуможна вважати самодостатньою одиницею. Вона добре організована,  достатньо активна та послідовна в своїх діях.Попри той факт, що партія має сьогодні найбільшу кількість представників в міськійраді, вона швидше за все буде йти на компроміс із іншими політичними силами. Цевиходить із вимог залучення широкого поля електорату в протистоянні з іншимиполітичними силами міста. В принципі очікуваним результатом є представництво натому ж самому рівні, який спостерігається і сьогодні (можливо дещо вищіпоказники). Керівник партії Залівський Андрій Іванович говорить, що звпевненістю можна розраховувати на більший % місць в міській раді а також навищий рівень представництва даної політичної сили у Виконавчому комітеті ради.Для цього ПРП активно співпрацює з іншими політичними силами даногоспрямування.

Партія традиційно з моменту свого створення малазначні політичні впливи, пріоритети та симпатії. На минулих парламентськихвиборах вона здобула непогані результати, а на цих виборах її симпатії можуть хібащо зрости через налагоджені внутрішньоорганізаційні та міжпартійні стосунки.

 

Прагнення вирішити основні проблеми міста. Щодо основних пріоритетів політичної партії„Реформи і порядок” в місті, то вони звучать наступним чином:

§ вирішення проблем із занепадом місцевоїекономіки (занепад вугільної промисловості, зменшення кількості робочих місць,повільні темпи розвитку приватного підприємництва, або ж низький рівень довірипрацездатного населення до таких підприємств. Саме цю сферу представникиполітичної партії вважають найбільш перспективною для реформування тавпорядкування на теренах міста. З унормуванням становища в сфері економіки,можна буде говорити про реформування інших секторів суспільних відносин). Слідстворити сприятливі умови для підприємницької діяльності (по відношенню дозалучення іноземних інвестицій в розвиток приватного бізнесу міста). Слідвідокремити міську владу від прямого втручання в економіку (лише втручання нарівні арбітражу основних спорів). Пріоритетом вважається прозора приватизаціяпідприємств (виключно всіх підприємств, навіть підприємств вугільноїпромисловості. Сьогодні в місті діє 10 шахт, серед них лише 1 є приватизована івідповідно рівень забезпечення її матеріальними і адміністративними ресурсами євищий по відношенню до інших об’єктів, які є не приватизовані). Усуненнямонополізму в окремих секторах економіки – в даному випадку також в сферівугільної промисловості та сфері торгівлі в місті. Вагомим ПРП вважає зниженнязагального податкового тиску.

§ Реформа системи освіти та охорони здоров'я(введення державного медичного страхування та страхування життя громадян, якедля малозабезпечених верств населення має відбуватися на безоплатній основі)

§ надання спеціальних дотацій із міськогобюджету  червоноградському інтернату

§ заохочення процесів нарощення робочих місць(одна із найбільш болючих проблем для міста)

§ заохочення проведень наукових досліджень,художньої творчості, підтримки творчої молоді міста

§ децентралізація управліннясоціально-економічною, культурною сферою країни – поглиблення розвиткумісцевого самоврядування (є прагнення створити справжню громаду, як носіяпріоритетних інтересів червоноградців)

§ сприяння розвитку культурної своєрідностіміста (розвиток української національної свідомості, високого рівня політичноїкультури)

§ налагодження співпраці Червонограда ізсусідніми містами та міськими громадами (на рівні регіону, держави,міждержавної співпраці територіальних громад, що сьогодні є на низькому рівні.Так на міждержавному рівні є співпраця з міськими громади Польщі та Франції)

 

Перспективи співпраці з іншими партіями. Сьогодні вже можна говорити про активнуспівпрацю ПРП з іншими політичними силами на рівні міста. Співпраця розпочатаіз моменту заснування даної політичної сили в Червонограді. Досить активноювона була в ході виборчого процесу 2004 року. Сьогодні вона починає стрімконаростати знову. Партія активно прагне блокуватись із певними політичнимисилами міста. До них можна віднести наступні - НСНУ, КУН, УНП, НДП, НРУ. ПРП бере активну участь в діяльностіміжпартійної наради „Сили народу” (з початку жовтня 2005 року).ПРП вЧервонограді відкрита до співпраці з соціальними і політичними силами у тихпитаннях, де її підходи і оцінки збігаються.

Оцінка основних колізій політичного життявсеукраїнського масштабу. ПРПпозитивно сприйняв факт відставки уряду Тимошенко. Це видно із позицій тих сил,з якими буде блокуватись партія на виборах до парламенту 2006 року. Говоритьсяпро необхідність побудови уряду єдиної або дуже близької політичної орієнтації,де б не було протиріч програмних засад представників різнопланових політичнихпартій. Призначення Єханурова прем’єром також сприйнято позитивно, з точки зорупрограмності дій уряду. Тай представники ПРП залишились в урядових структурах.

 

Українська народна партія

 

Місцева партійна організація утворена 4 квітня 2003року

Склад: близько 70 чоловік

Адреса: м. Червоноград, вул. Паркова, 2а

Телефони: (03-249) 4-20-75

Керівник осередку: Фір Ярослав Михайлович

 

Представництво місцевої політичної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади. Партія не має депутатів в органах місцевогосамоврядування на рівні міста. Але в принципі сьогодні ця політична силапочинає нарощувати вплив на рівні міста. З моменту свого оформлення воназалучила представників Українського Народного Руху та нових представників(власне орієнтованих від початку на УНП). Український Народний Рух мав низькийавторитет в Червонограді, тому перехід частини його членів в УНП, а згодом іпереоформлення УНР в УНП стало кроком надії по відношенню до набуття якіснонових форм представництва в місті. Рівень представництва УНП в Соснівці іГірнику практично схожий до рівня Червонограда.

 

Мережа місцевої партійної організації. Політична партія нараховує 14 первиннихосередків в місті та прилеглих населених пунктах. Планується створити своїпредставництва при виборчих дільницях. Друковані органи на рівні міставідсутні, публікації про діяльність Червоноградського осередку УНП можутьміститись на сторінках друкованих видань обласного осередку партії тадрукованих видань НСНУ.

 

Навчання членів партійної організації. Проводяться загальні збори партії, збори упервинних осередках, дебати з основних питань щодо блокування даної політичноїсили з іншими партіями в місті. На час проведення дослідження не спостерігалосьгромадської приймальні даної партії. Та й взагалі головна партійна організаціяв місті працює в обмеженому режимі. Партійна організація достатньо організованата дисциплінована.

 

Підготовка до виборів 2006 року. Навряд чи партія отримає самостійно значнийвідсоток голосів по місту, тому гостро стоїть питання блокування з іншими політичнимисилами. Все ж спостерігається певна політична активність. Це не стосуєтьсязалучення нових партійців, але пов’язано із співпрацею із НСНУ (на рівні громадськоїприймальні НСНУ). Активною є позиція щодо пошуку варіантів майбутньогопредставництва партії в міській раді, отримання депутатських мандатів. На нашудумку, цього можна досягнути лише в результаті блокування з іншими партіями.Можна розраховувати на певний % місць в міській раді лише при умові активноїспівпраці із іншими політичними силами. Разом з тим УНП прагне мати посадовціву виконкомі міської ради, що сьогодні вважається ще складнішим завданням (зважаючина  політичні впливи інших партій міста).

На рівні Соснівки становище УНП ще важче. Через меншукількість депутатів Соснівської ради розраховувати на представництво стає щебільш залежними від процесів блокування.

Але загалом варто сказати про поступовий ріст рівняпредставництва даної політичної сили на рівні міста. За рік чисельність партіїявно зросла. Ріст становить 20 чоловік. Але позиція серед виборців є не такоюблагополучною, як цього б хотілось керівникам та партійцям.

УНП вела активний збір підписів населення міста напідтримку визнання УПА воюючою стороною в Другій світовій війні. Це відбувалосьв рамках всеукраїнського процесу підтримки визнання Повстанської Армії. Загаломдля Червонограда із його населенням в 75 тис. чоловік було зібрано не дужезначну кількість голосів - 4 тис. підписів.

Місцеві члени УНП періодично здійснюють поїздки доЛьвова для проведення акцій обласного рівня. Тут варто зауважитидисциплінованість та послідовність діяльності даної політичної сили.

УНП забезпечує підписку газети „Народне Слово” дляполітичних в’язнів, колишніх воїнів УПА. Така діяльність ведеться вже 3 роки (змоменту виникнення даної політичної сили на рівні міста). Такими акціямиведеться боротьба УНП із КПУ, що також прагне залучитись підтримкою ветеранівміста.

 

Прагнення вирішити основні проблеми міста. Це загальні проблеми, що характерні впрограмах майже всіх політичних сил на рівні міста. Насамперед тут діяльністьпартійної організації стосується комплексного підходу до вирішенняжиттєдіяльності міста Червонограда, Соснівки та Гірника.

Плановані зміни:

§       інтеграціявсього населення міста до єдиних українських цінностей та національнихінтересів, врахування місцевих інтересів, прав територіальних громад, вільнихзборів громадян

§       створитидля  людини, громадянина такі умови, абиз гідністю можна було б їх назвати головною цінністю державної політики таполітики органів місцевого самоврядування

§       налагодженняспівпраці із профспілками, об'єднаннями власників та державними інститутами

§       активнесприяння створенню нових робочих місць через всебічну підтримку розвитку малогота середнього бізнесу

§       становленняшироко розгалуженої системи добровільних об'єднань та організацій громадян, задопомогою яких вони здатні самостійно захищати свої права, свободи та інтереси

§       боротьбапроти наркоманії, СНІДу, дитячої безпритульності, проституції, злочинності таінших суспільних хвороб

§       зміцнення духовної культури та потенціалу населенняміста

§       децентралізаціяуправління соціально-економічною, культурною сферою

§       розвитоккультурної своєрідності міста

 

Перспективи співпраці з іншими партіями. Бере участь в міжпартійних зібраннях „Силинароду”. На основі цього планує виробити власну стратегію відносно майбутньогоблокування. Тут є дві можливості: підтримка сил НСНУ або підтримка сил „Батьківщини”.За нашими спостереженнями здійснюється більша підтримка НСНУ. Про це говорятьпредставники партії, колишній керівник відділу з питань внутрішньої політикиміської ради. Тобто скоріш за все позиція УНП зупиниться на виборі саме такихсил як НСНУ, КУН, НДП, НРУ, ПРП. Але поки що немає дуже активних кроків доспівпраці.

 

Оцінка основних колізій політичного життявсеукраїнського масштабу. Доданої проблеми – двозначне ставлення. УНП зі своєї сторони не задоволенапредставництвом її на рівні урядових структур і критикувала Президента зарозрив угоди про партійну співпрацю із „Батьківщиною”. Але з іншої сторониінтереси УНП співпадають із платформою НСНУ. Тому однозначності важко чекати домоменту визначення із блокуванням партії

 

 

Комуністична партія України

 

Місцева партійна організація утворена 04.01.2002

Склад: чітко не визначений

Адреса: м. Червоноград, вул. Шевченка 10/10,

Керівник осередку: Ткачук Іван Григорович

 

Представництво місцевої політичної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади. Ця політична сила ніколи не була  дуже популярною на теренах містаЧервонограда. Вона не має представників серед депутатів ЧервоноградськоїМіської Ради та у виконавчому комітеті міської ради. Дещо більші впливи КПУ маєв Соснівці, де знаходиться первинний осередок партії. Проте загалом немаєпідстав говорити про значущість ролі даної сили в політичному житті міста.

 

Мережа місцевої партійної організації. Існує два зареєстрованих осередки КПУ –Червоноградський та Соснівський. Більшого впливу партія здобути не спроможна вданій політичній ситуації міста. Періодично проводяться збори партійців впозаосередкових приміщеннях, але вони не носять значної політичноїорганізованості. В структуру КПУ не входять жодні молодіжні організації івзагалі вплив її серед мешканців міста ґрунтується виключно на населенністаршого віку, що  умовно і є основнимелекторатом компартії в місті. Друковані органи на рівні міста відсутні,публікації про діяльність Червоноградського осередку КПУ – явище доситьрідкісне (щодо місцевих друкованих видань).

 

Навчання членів партійної організації. КПУ – ліворадикальна політична сила, тому йпроцес підготовки партійців проводиться  у первинних осередках на основі відповіднихідеологічних засад. Тому важко оцінити конкретну підготовку в даному напрямку. ЛавиКПУ на місцевому рівні представляються виключно колишніми партійцямирадянського періоду, колишніми професійними робітникам, що мігрували із східнихрегіонів України. До того ж вплив даної політичної сили має тенденцію допостійного зменшення. Це пояснюється частково питанням вживання українськоїмови в місті. За останні 3-4 роки кількість російськомовного населення міста знизиласьі це опосередковано вплинуло на зміну позиції політичної партії в мовномупитанні, яке було одним із основних в політичних протистояннях з іншимиполітичними силами. Одне, що можна сказати із великою впевненістю – це те, щопартія, як єдиний організм, беззастережно керується у своїй діяльності Статутомта рішеннями центральних партійних органів. Вони здійснюють постійні зауваженнята апеляції до представників органів місцевого самоврядування.

 

Підготовка до виборів 2006 року. Партія – ліворадикальна. Через це в неївиникають передвиборчі проблеми на рівні Червонограда. Перша проблема – в містініколи не було значних тенденцій у підтримці партій такого спрямування. Другапроблема – в місті значний потенціал центристських та правоцентристськихполітичних партій, які власне і поведуть боротьбу за посади в органах місцевогосамоврядування. По третє –  досі жоднівибори не були для КПУ в місті успішними.

Все ж підготовка здійснюється (можливо не такимиметодами як інші партії міста). Здійснюються значні апеляції до ОрганізаціїВетеранів міста, що знову ж таки підкреслює тенденцію до орієнтації на певне,дуже вузьке електоральне поле. Певні успіхи тут прослідковуються, але прозалучення значного відсотка виборців говорити не варто. Суттєво це не змінитьрозстановки сил для КПУ.

В принципі очікуваним результатом є представництво натому ж самому рівні, який спостерігається і сьогодні (тобто що КПУ не посядежодних посад при владі). Але саме керівництво має дещо інші плани, говорячи прозростання впливу партії в місті. Партія традиційно з моменту свого створення немала значних політичних впливів, пріоритетів та симпатій в місті. Створена вонаскоріше за все з метою противаги існуючим політичним силам, які мають вплив вЧервонограді.

 

Прагнення вирішити основні проблеми міста. Насамперед діяльність партійної організаціїстосується комплексного підходу до забезпечення життєдіяльності містаЧервонограда, Соснівки та Гірника. Проблеми цього плану стоять перед майжеусіма політичними силами, учасниками виборів. Здебільшого практикуються коментуваннястановища в галузі вугільної промисловості та пенсійної реформи. ПроблемамСоснівки надається особлива увага (з огляду на те, що там міститься первиннийосередок партії). Відзначається проблемність перспектив розвитку Соснівки,наголошується на необхідності пошуку варіантів розвитку населеного пункту (хочареальних варіантів не представлено).

Червень 2005 року – збори КПУ. На них поставленепитання про недопущення зростання цін на комунальні послуги. Традиційнозвернення було направлене до трьох інстанцій – Президент, Обласна рада, Міськарада.

Періодично виступають з акціями щодо забезпеченнядержавного регулювання цін на медикаменти. В цьому руслі не добились значнихзрушень.

 

Основні ідеї КПУ  для Червонограда:

§       Критика буржуазно-націоналістичних, антисоціалістичних сил

§       припинення капіталізації суспільства (це стосується виключно всіхсфер міського життя)

§       суспільна власність на засоби виробництва

§       реальне зміцнення громадського порядку і законності в місті (вонина дуже низькому рівні, особливо громадський порядок)

§       зменшеннянехтування інтересами і законними правами громадян домінімуму

§       розвиток самоврядування трудових колективів, перетворення їх наповноправних суб’єктів як у галузі економіки так і в суспільно-політичномужитті (це насамперед стосується профспілок міста Червонограда, розвиткуколективів різних державних підприємств та установ)

§       підвищення ролі депутатів місцевого рівня

§       ріст частки вкладень у розвиток освіти, науки, культури, охорониздоров’я, всієї соціальної сфери

 

Блокування: 

Партія змушена блокуватись з іншими політичними силамив місті. Можливі варіанти блокування – це або СПУ, або „Регіони”. В першомувипадку співпраця не спостерігається, бо це суперечить загальнодержавнимстратегіям даних політичних партій, а в другому випадку блокування можливе,проте виникає та сама ж проблема, адже „Регіони” мають ще менший вплив у місті,ніж КПУ. Партія не брала участі у зібранні голів партійних осередків міста, якерозпочалось на початку жовтня і має періодичний характер. Ці переговорипроводяться з метою налагодження між партійної комунікації в місті.

 

Оцінка основних колізій політичного життявсеукраїнського масштабу.Традиційно КПУ на місцевому рівні критикує і Президента, і  колишнього прем’єра. Щодо розпуску уряду, тоце було сприйнято як ще один крок до зростання бюрократичного апарату зісторони Ющенка. Новий прем’єр – допомога в цьому процесі. КПУ здійснює такийаналіз на основі критики і „Батьківщини” і особливо НСНУ.

 

Народний Рух України

 

Місцева партійна організація утворена 18.09.1998

Склад: понад 300 чоловік

Адреса: м. Червоноград, вул. Шевченка 15

Телефони: (03-249) 2-78-36

Керівник осередку: Розлуцький Василь Семенович

 

Представництво місцевої політичної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади. Із 1989 року - це дуже популярна політична сила натеренах міста (спочатку як політичний рух та громадська організація, а згодом іяк політична партія). Це політична сила, яка виступає з ідеями національноговідродження та патріотизму. До 1998 року – це одна із найпотужніших політичнихорганізацій Червонограда. Характеризувалась значним інтелектуальним  та кадровим потенціалом. Від партіїпредставлено сьогодні 1 депутат в Червоноградській міській раді, 1 депутат вСоснівській міській раді. Керівник осередку Розлуцький Василь Семенович є членом Виконкому Червоноградської міськоїради.

 

Мережа місцевої партійної організації. Політична партія „Народний Рух України” нараховує досить великукількість  первинних осередків вЧервонограді, Соснівці та Гірнику. Станом на 1991 рік існувало 69 первиннихосередків даної політичної сили. З 1998 року почався різкий спад популярності іактивності даної партійної організації. Причин можна шукати багато, протеосновними із них є:

§       Розгалуженняна певні напрямки в середовищі самого Руху

§       Виникненняальтернативних програм і політичних партій, що переманили частину членів в своїряди (на фінансовій та професійній основі)

§       Зменшеннявагомості проблем національно-патріотичного змісту (з точки зору зменшенняпроблемності самих сфер даного питання в Червонограді, для НРУ)

Сьогодні Рух має 3 офіційних осередки: Червоноград,Соснівка, Гірник і значну кількість незареєстрованих осередків. Проте їхкількість далеко не сягає пікової в 69 осередків на момент найбільшого розквітуданої політичної сили у місті.

В 1998 році НРУ мав постійних 5 тис. виборців (посамому Червонограду). Як на населення в 75 тис. чоловік, то такий відсоток єдосить значним. Проте за останні 6 років кількість прихильників НРУ зменшиласьу двічі. Сьогодні говориться про наявність потенціальної кількості голосів всторону НРУ на виборах 2006 року в 2 тис. чоловік. Звичайно, цього буде малодля того щоб розраховувати на міцні позиції у міській владі, тому відразу жвиникає питання блокування із іншими політичними силами в місті. Тенденції доспаду підтримки НРУ зберігаються.

В структуру НРУ в Червонограді входить також організація„Молодіжний рух України”. Донедавна керівником його був Сорока Андрій, алесьогодні склалась ситуація невизначеності щодо нової кандидатури на посадукерівника молодіжного осередку. Загалом молодіжні структури ведуть активнугромадсько-політичну діяльність, суть якої полягає в примноженні культурноїспадщини українського народу, залученні нових членів в ряди первинноїмолодіжної організації. Ведуться постійні міжміські комунікації, що стосуєтьсяі молодіжної і основної організації НРУ.

Друковані органи на рівні міста відсутні, публікаціїпро діяльність Червоноградського осередку „Народного Руху України” можутьміститись на сторінках друкованих видань обласного осередку партії, крім того,вже є домовленість про ефірний час на місцевому телеканалі „Бужани”. Сюдивключається подача інформації про ідеї НРУ в різних сферах життя (економічна,гуманітарна, соціальна, політична, правова). Домовленість існує від 9 жовтня2005 року.

На початку жовтня 2005 року – зустріч із Львівськимкерівництвом НРУ – досягнуто згоди про створення періодичного друкованоговидання партії. Незабаром повинна початись реалізація проекту.

 

Навчання членів партійної організації. Такі навчання відбуваються періодично,особливою активністю проведень вони відзначалась на семінарах до виборівПрезидента України 2004 року. Періодично проводяться зібрання та засідання,присвячені підготовці до парламентських виборів 2006 року (в загальному кожноговівторка, але тепер планується збільшити їх кількість). Така ж роботапроводиться щодо майбутніх представників виборчих комісій. Партійна організаціядобре організована та дисциплінована, в ній панує дух взаємної відповідальностіі вимогливості. Партія, як єдиний організм, беззастережно керується у своїйдіяльності Статутом та рішеннями центральних органів. Цікавим явищем є вшануваннямужніх вчинків членів даної партійної організації. Всі відносини ґрунтуються наповазі та витриманості. Партія характеризується постійністю та стабільністю повідношенню до членів даної організації (членство – це честь, всі цеусвідомлюють і пишаються цим). Тому дуже мало переходів із лав НРУ в іншіполітичні сили на рівні міста.

 

ЗМІ про діяльність політичної організації. Періодично коментується діяльність членів даної політичної партії. Цепов’язано із співпрацею, направленою на радіостанцію „Новий двір” (Червоноградськарадіокомпанія). Про діяльність НРУ періодично публікуються статті в „НовинахПрибужжя” (міська газета). Це пояснюється вагомістю посади керівника партійноїорганізації Розлуцького Василя Семеновича.

 

Підготовка до виборів 2006 року. Партія сподівається на значний відсоток місцьв Червоноградській міській раді. Проводиться активна діяльність по залученнюнових партійців. Проте значного відсотку забезпечено скоріш за все самостійноне буде. Партія повинна блокуватись з іншими політичними силами в місті. Впринципі очікуваним результатом є представництво на тому ж самому рівні, якийспостерігається і сьогодні (можливо дещо вищі показники). Керівник партії Розлуцькийговорить, що з впевненістю можна розраховувати на певний % місць в Міській Раділише при умові активної співпраці із іншими політичними силами. Власне щодоцього питання, то НРУ активно співпрацює з іншими політичними силами даногоспрямування.

НРУ має схожі плани як до Червонограду, так і до Соснівкита Гірника. Рівень його активності однаковий в усіх населених пунктах навколоЧервонограду. Тобто активна позиція і співпраця дозволить рухівцямрозраховувати на певні результати.

Проблемою НРУ є те, що важко буде знайти 5 яскравих осібв бюлетенях (на виборах), які б відповідали інтелектуальним, професійним таморальним критеріям.

 

Прагнення вирішити основні проблеми міста. Насамперед – це стандартне коло питань, щостосується Червонограду та його околиць. Особливість НРУ полягає в особливійувазі щодо питання української мови в місті. Ще не зникли сумніви на рахунокзменшення кількості україномовного населення міста. Деякі факти викликаютьпотребу культурницької політики на збереження кількості україномовногонаселення і статусу української мови. Це доповнюється метою пріоритетного розвитку духовності. Черезполітичні кризи та катаклізми населення втратило довіру до можливостіпокращення свого становища, становища своїх дітей, побудови демократичногосуспільства. НРУ прагне відновити та зміцнити духовну культуру та потенціалнаселення міста.

 

Перспективи співпраці з іншими партіями. Як вже сказано НРУ буде блокуватись. До сил,з якими можливе блокування, можна віднести наступні: НСНУ, КУН, ПРП, УНП. Роботаз цього питання вже ведеться. Початком було 2 жовтня 2005 року, коли почалароботу між партійна нарада „Сили народу”. 19 жовтня відбулось наступнезасідання, де позиції партій були ще більш узгоджені. НРУ в Червоноградівідкрита до співпраці з соціальними і політичними силами у тих питаннях, де її підходиі оцінки збігаються. Вона готова дискутувати і шукати компроміс у будь-якихспірних питаннях.

 

Оцінка основних колізій політичного життявсеукраїнського масштабу. В принципірух позитивно поставився до розпуску уряду Ю. Тимошенко (негативних тенденційпомічено на місцевому рівні зі сторони керівництва не було). Всі події пояснюютьсярозбіжністю програмних платформ тих партій, представниками яких є Ющенко іТимошенко. Ця ж позиція прослідковується і в основних принципах міжпартійногоблокування Руху.

 

Народно-демократична партія

 

Місцева партійна організація утворена 11 березня 2003 року.

Адреса:м. Червоноград, вул. Шевченка 15а

Телефони: (03-249) 2-12-11, 2-55-73

Керівник осередку: Берекета Ярослав Дмитрович

 

Представництво місцевої політичної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади. Колись це була дуже популярна політична сила натеренах міста Червонограда. Більшість колишніх членів партії поповнили лави партії„Реформи і порядок”. Причиною переходу стала підтримка Пустовойтенкомкандидатури Л. Кучми на президентських виборах 1999 року. Стався своєріднийрозпад політичної партії в місті. Згодом вона відновила свою політичнудіяльність. До 1999 року – це одна із найпотужніших політичних організаційЧервонограда. Характеризувалась значним інтелектуальним  та професійним потенціалом. Сьогодні відпартії представлено 1 депутат в Червоноградській міській раді, 2 чоловіка вСоснівській міській раді, 1 чоловік в Гірницькій селищній раді. ПредставникомНДП в Червоноградській міській раді є Керуючий справами виконкому.

 

Мережа місцевої партійної організації. Політична партія нараховує незначну кількістьпервинних осередків в Червонограді, Соснівці та Гірнику: по одному первинномуосередку у кожному із перечислених населених пунктів, а також своїпредставництва при виборчих дільницях. Друковані органи на рівні міставідсутні, публікації про діяльність Червоноградського осередку Народно-демократичноїпартії можуть міститись на сторінках друкованих виданьобласного осередку партії.

 

Навчання членів партійної організації. Такі навчання відбуваються періодично,особливою активністю проведень вони відзначалась на семінарах до виборівПрезидента України 2004 року. Періодично проводяться зібрання та засідання,присвячені підготовці до парламентських виборів 2006 року. Така ж роботапроводиться щодо майбутніх представників виборчих комісій. На час проведеннядослідження не спостерігалось громадської приймальні даної партії. Партійнаорганізація достатньо організована та дисциплінована, в ній панує дух взаємноївідповідальності і вимогливості. Партія, як єдиний організм, беззастережнокерується у своїй діяльності Статутом та рішеннями центральних органів.

 

Підготовка до виборів 2006 року. Партія розраховує на проходження 3% вЧервоноградській міські раді. Не проводиться активна діяльність по залученнюнових партійців. Партія має блокуватись з іншими політичними силами в місті. Впринципі очікуваним результатом є представництво на тому ж самому рівні, якийспостерігається і сьогодні. Керівник партії Берекета Ярослав Дмитровичговорить, що з впевненістю можна розраховувати на певний % місць в міській раділише при умові активної співпраці із іншими політичними силами (чого сьогодніне спостерігається).

Крім планів щодо Червонограду, певні надії НДП  має щодо результатів виборів в Соснівці –планують отримати більший відсоток голосів виборців ніж на попередніхпарламентських виборах. Склад Соснівської міської ради – 15 чоловік, при цьомупартія розраховує як мінімум на 2 місця. Такі ж надії покладаються і на Гірник,де планується набрати також лімітний % голосів.

 

Прагнення вирішити основні проблеми міста. Насамперед тут діяльність партійноїорганізації стосується комплексного підходу до вирішення питань життєдіяльностіміста Червонограда, Соснівки та Гірника. Проблеми цього плану стоять передмайже усіма політичними силами, між якими буде йти вибір.

 

Плановані зміни:

§       реалізаціяправа працездатних громадян на отримання роботи та справедливу оплату праці(зменшення кількості безробітних в місті, зменшення масових трудових міграцій всусідні країни)

§       налагодженняспівпраці із профспілками, об'єднаннями власників та державними установами

§       своєчаснавиплата заробленого та відповідальність за несвоєчасність оплати виконаноїроботи (ця проблема є гострою в Червонограді та прилеглих населених пунктах істосується розвитку вугільної промисловості міста. Проблема практично набула вирішенняза останні два роки (2004-2005), але заборгованість зберігається на рівні 2-3місяців. НДП прагне викорінити систему поетапної виплати заробітної плати,перейти до повного помісячного фінансування)

§       активнесприяння створенню нових робочих місць через всебічну підтримку розвитку малогота середнього бізнесу, сімейного підприємництва. Це стосується також розвиткупромисловості, яка із 1991 року перебуває в стані занепаду в місті. Плануєтьсявідновлення занепалих підприємств з метою залучення професійних працівників істворення нових робочих місць

§       житловебудівництво (суть полягає в тому, що в місті є декілька незакінчених об’єктівзабудови, спорудження яких йде дуже низькими темпами. НДП планує прискорититемпи забезпечення населення житлом)

§       гарантуваннябезоплатного рівня державної медичної допомоги із щорічним переглядом відповіднодо рівня росту добробуту населення міста (сюди слід віднести і заходи постворенню якісно нових умов для осіб, які перебувають на стаціонарному тапрофілактичному лікуванні)

§       домогтисьзбільшення видатків на охорону здоров'я із місцевих бюджетів, виконаннявидатків на придбання медикаментів та харчування хворих в закладах охорониздоров'я (в місті такий підхід вже давно не застосовується)

§       розвитокспорту та інших форм активного відпочинку молоді; відновлення традицій масовоїфізичної культури; формування здорового способу життя молодих людей (впорівнянні із 1996-1998 роками рівень залученості молоді міста до фізичноговиховання та культури скоротився  майжевдвічі)

§       становленняшироко розгалуженої системи добровільних об'єднань та організацій громадян, задопомогою яких вони здатні самостійно захищати свої права, свободи та інтересивід будь-якого беззаконня та свавілля, змушувати місцеву владу та її органивраховувати у своїй діяльності різноманітні громадські інтереси (для прикладу –кількість стабільно існуючих громадських організацій міста Червонограда становитьблизько 20, а така їх кількість для міста із населенням 100 тис. (разом ізприлеглими населеними пунктами) явно не відповідає рівню становленнягромадянського суспільства)

§       примноженняактивного функціонування української мови як державної в усіх сферах життя(рівень вжитку української мови є досить низьким як для міста Західної України.Причина коріниться ще в моменті розбудови міста – із 1950-их років відбуваласьпримусова міграція російськомовного населення в Червоноград із метою розвиткувугільної та військової промисловості. Через це - значний відсоток російськомовного населення)

§       активнесприяння збереженню самобутності національних меншин, їх мов, культурнихнадбань (в принципі їх кількість для Червонограду є незначною, і вони не маютьвеликого бажання співпрацювати із місцевими громадами)

§       зростанняролі міської Червоноградської влади шляхом адміністративної реформи,реорганізація системи формування місцевого бюджету. Більша незалежністьЧервоноградської міської ради та її Виконавчого комітету від ЛОДА.

§       боротьбаіз злочинністю в місті (рівень її – один із найбільших в Україні)

 

Блокування:

НДП в Червонограді відкрита до співпраці з соціальнимиі політичними силами у тих питаннях, де її підходи і оцінки збігаються. Вонаготова дискутувати і шукати компроміс у будь-яких спірних питаннях. Керівникосередку закликає всі політичні сили до спільних роздумів, дискусії і пошукуоптимальних рішень в усіх сферах життя. (це потрібно для даної партії з метою отриманнядепутатських місць в міській раді, але все ж не здійснюється на достатньомурівні).

 

Оцінка основних колізій політичного життявсеукраїнського масштабу. Намісцевому рівні ця проблема пов’язана із питанням блокування з іншимиполітичними силами. Поки що на рахунок цього питання звучать лише загальнізаяви, а конкретних кроків не зроблено.

 

Партія регіонів

 

Червоноградська міська організація Львівського регіональноговідділення Партії Регіонів утворена  13липня 2001 року. В керівництво – раду партії – на міському рівні входить 5чоловік.

Адрес партійної організації – м. Червоноград вул.Шкільна 6/16. Вона зареєстрована у всіх фондах міста, в тому числі – упенсійному, соцзабезі, податковій інспекції. Має свій рахунок в Приватбанку,який був відкритий в 2001 році із моменту створення партійної організації вмісті.

Контактний телефон: (803249) – 4-15-11

Керівник організації: Недашковський Сергій Іванович.Він обраний керівником в 2001 році із моменту утворення осередку. В 2003 роцівідбулось переобрання керівника організації. За статутом партійної організаціїтакі вибори керівника проводяться кожних 2 роки.

 

Представництво місцевої політичної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади. Ця політична партія не мала значної популярності вмісті. В міській раді та виконавчих органах влади Червонограда, Соснівки іГірника немає своїх представників взагалі. Керівництво пояснює це незначнимитермінами існування політичної партії в місті, неможливістю проведенняпідготовки до виборів 2002 року (всього за період існування в 1 неповний рік довиборів).

Організація – молода. Не було організацій, якіспівпрацювали б в 2002 році із Регіонами. Один із варіантів – колишня Аграрнапартія України. Контакти із нею налагоджувались на обласному рівні, алерішучого блокування не відбулось, тому Регіони йшли на вибори 2002 рокусамостійно. Говорити про  значнийінтелектуальний та професійний потенціал партійної організації сьогодні наміському рівні важко (причиною цьому є не дуже велика активність партійноїорганізації міста).

 

Мережа місцевої партійної організації. В Червонограді, Соснівці та Гірнику зареєстровано5 партійних осередків партії регіонів в місті. Згідно закону про політичніпартії та статуту політичної партії вони створені за територіальним принципом. Друковані органи на рівні міста відсутні,публікації про діяльність Червоноградського осередку Партії Регіонівможуть міститись на сторінках друкованих видань обласного осередку партії. В2002-2004 роках були публікації на рівні міських друкованих видань. В 2005 році– немає жодної статті щодо діяльності партійної організації. Причина – низькийрівень політичної активності.

Існує молодіжне крило Партії Регіонів в місті. Вононазивається – „Молодь Регіонів України”. Крило існує паралельно із основноюорганізацією партії, має своє керівництво та членство. Але порівняно із іншимиполітичними силами в місті – малоактивне.

 

Навчання членів партійної організації. Такі навчання не відбуваються періодично,особливою активністю проведень вони відзначалась на семінарах до виборівПрезидента України 2004 року.  В 2005році такого навчання не проводилось взагалі. Але планується старт такогопроцесу в грудні 2005 року в ході підготовки до парламентських виборів 2006року. Поки що немає варіантів щодо способів його організації. Проте основнийпік навчання планується на січень-лютий 2006 року. Керівництво партійноїорганізації вважає за найдоцільніше залучити до навчань своїх партійців. Партіябеззастережно керується у своїй діяльності Статутом та рішеннями центральнихорганів (це яскраво відображено у всіх заходах та планах Партії Регіонів наміському рівні).

 

Підготовка до виборів 2006 року. Про кадровий потенціал говорити відмовились.На листопад 2005 року ідей щодо даного питання сформовано не було. Плани щодоцього питання скоріш за все будуть сформовані в грудні 2005 року.

Вже є попередній варіант виборчих п’ятірок на 2006рік. Але скоріш за все він сильно відрізнятиметься від основного варіанту передвиборами.

На цих виборах партія сподівається на відсоток місць вЧервоноградській міські раді. Проте значного відсотку  (через низький рівень політичної активності вмісті) забезпечено скоріш за все не буде. Не проводиться активна діяльність позалученню нових партійців. Партія повинна блокуватись з іншими політичнимисилами в місті.

 

Блокування:

На останній політичній раді в Києві було вирішено, щона вибори 2006 року партія йде самостійно. 6 листопада 2005 року – 2 частина7-го з’їзду Партії Регіонів. На ньому позиція дещо видозмінилась. Сьогоднідопускається блокування із певними політичними силами. На міському рівні цеможе стосуватись СДПУ(о).

 

Оцінка основних колізій політичного життявсеукраїнського масштабу.Керівник організації говорить про негативне ставлення до попереднього урядуТимошенко. Щодо Єханурова – то позиції чіткої ще не складено. Взагалі ведетьсязначна критика всієї президентської команди Ющенка. В уряді, за словамикерівника, панує популізм, а не професіоналізм. Це і є основний прорахуноквиборців 2004 року. Щодо популістів в уряді Тимошенко – то їх там булабільшість. Відставка уряду була неминучою. Харизма Тимошенко врятувати відцього уряд не могла жодним чином.

 

Соціалістична партія України

 

Місцева партійна організація утворена в серпні 1991року.

Склад: 73 члени

Адреса: 80100, м. Червоноград, вул. Стуса14/45

Телефони: (03-249) 2-71-22

Керівник осередку: Крупін Олег Леонідович

 

В 1991 році відбувається перехід частини членів КПУ вряди СПУ на рівні міста. Комуністи і соціалісти вирішили об’єднатись дляреалізації соціалістичної ідеї в Україні і місті зокрема. Партія СПУ в Червоноградістворена на базі партійної організації шахти ім. Героя Радянського Союзу О.Лопатіна (№1 Червоноградська, що в даний момент закрита). СекретаремЧервоноградської міської партійної організації став і на сьогодні нимзалишається Крупін Олег Леонідович. 

Офіційно реєстрація партійної організації соціалістіввідбулась 10 липня 2000 року. Станом на 31 жовтня 2005 року чисельність партіїстановить 73 члени. 28 вересня 2005 року на звітно-виборчій конференції обранийміськком  у склад 7 чоловік. Першимсекретарем  знову обрано Крупіна О.Л.

 

Представництво місцевої політичної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади.  На виборах домісцевих рад у 1998 році до складу Червоноградської міської ради був обранийвід СПУ Бабійчук Володимир Германович. В органах виконавчої влади представниківданої політичної сили немає. Сьогодні партія починає здобувати нові варіантиполітичної підтримки. Представництво партії на Президентських виборах становило2,5 % голосів (по місту).

 

Мережа місцевої партійної організації. Мережу місцевої політичної організаціїскладають 24 первинних осередки СПУ, які діють на виборчих дільницях міста. Ємолодіжна організація – Спілка молодих соціалістів (СМС), в якій нараховується15 членів віком до 18 років. Керівник спілки – Лащук Олександр. Друкованихорганів немає. Публікується в ЗМІ рідко, але коли подаються матеріали, то їхпублікують в газетах „Новини Прибужжя” та „Галицька правда”.

 

Навчання членів партійної організації. Навчання членів місцевих партійних осередківздійснюється власними силами на підставі методик, які надаються центральнимиорганами партії соціалістів.

Працює громадська приймальня Олександра Мороза. Черезнеї здійснюється допомога тим, хто звертається до даної політичної сили впитаннях комунального обслуговування, юридичних роз’яснень та інших питань.

 

Прагнення вирішити основні проблеми міста. Підтримуються і проводяться мітинги. Останнійіз них -  мітинг, організований спільноіз радою ветеранів, 9 травня для відзначення Дня перемоги. Ще один такий мітинг– 18 липня – до дня звільнення Червонограда від німецько-фашистськихзагарбників. 28 жовтня – мітинг до дня звільнення території України віднімецьких військ.

СПУ підтримала акцію протесту жителів м. Соснівкипроти намагання влади відкрити в місті туберкульозний диспансер. Але це питанняслід вирішувати в загальному по Червонограду. Там функціонує амбулаторневідділення і пропонувалось створення стаціонарного відділення на територіїміста. А такі об’єкти дозволено створювати на відстані 1 кілометра віднаселеного пункту. На цій основі і побудовані кроки партії в протистоянніданому питанню. Такий об’єкт за ініціативою СПУ повинен бути створений замежами міста Червонограда.

СПУ здійснює підтримку ВГРЗ, які вимагають виплатизаборгованості по зарплаті, яка на листопад 2005 року складає 4 місяці. Цепідприємство, яке є дотичним до функціонування вугільної промисловості. Тому,на думку соціалістів, питання заборгованості повинне бути вирішене негайно.

СПУ здійснює підтримку вимог працівників шахти „Надія”проти закриття цієї шахти. СПУ критикує звинувачення проти директора шахти п.Криштопи, якого переслідують за розтрату майна на свої потреби. Тому СПУ апелюєдо детального вирішення даної проблеми (вже залучені комісії із обласнихвідділень). СПУ вважає, що керівник веде правильну соціальну політику і не слідприв’язувати, його особу до можливості закриття шахти „Надія”. Це першаприватизована (і єдина) шахта, яка має своє підсобне господарство і забезпечуєсвоїх працівників фінансово-матеріальними достатками.

Вже сформовані виборчі п’ятірки по 126 виборчому округу:Червоноград, Соснівка, Гірник, Сокаль, Великі Мости, Угнів, Белз, Сокальськийрайон. Програма вже формується, але повне їх розкриття відбудеться в грудні2005 року. Партія вже має і надала проект змін щодо розвитку міста Червонограда,на основі якого й буде розроблятись подальша діяльність політичної сили.

 

Блокування.  Питання проблокування сьогодні дуже вагоме для даної політичної сили. Партія розраховує набративищий відсоток ніж в 2002 році, але її реальні плани сьогодні не виходять замежі 3 депутатів міської ради (сьогодні – 1 депутат).Якщо блокування дозволитьзбільшити кількість і впливовість представників на рівні міста, тоді СПУ будеактивно блокуватись із ними. Не буде блокування із КПУ, Регіонами та СДПУ (о).Вирішується питання про перспективи блокування із „Батьківщиною” або НСНУ. Алепоки що реальних координаційних дій не проводиться, все це залишається тількиваріантом подальшої партійної діяльності. Керівник СПУ в місті говорить, що ситуаціярозколу політичних сил грає прямо на руку СПУ. Так можна визначити реальногопартнера по співпраці.

 

Оцінка основних колізій політичного життявсеукраїнського масштабу.Оцінку уряду Єханурова не дано: такі висновки слід робити з часом. Питаннябюджету – це сумісне питання і в Єханурова і в Тимошенко. СПУ не підтримуєбюджету 2006 року. Але  є критика завідхід від позицій міжпартійного партнерства. Метою Тимошенко, за словамикерівника партії в Червонограді, було „задушити Ющенка” (в політичному сенсі).

 

Програма змін в місті Червоноград і Сокальськомурайоні. Кандидати в депутативід Соціалістичної партії України у випадку обрання їх депутатами ставлять за мету добиватися впровадженняосновних заходів, запропонованиху передвиборчій програмі Соціалістичної партії України до виборів до Верховної Ради у 2006 році, а в містіЧервоноград та Сокальськомурайоні вважають за необхідне:

-        дбати за розвиток культури і духовностісеред молоді;

-        вестирішучу боротьбу проти корупції і хабарництва, злочинності і наркоманії;

-        відстоюватиінтереси працюючих, створювати умови для зменшення безробіття;

-        захищатигромадян, їхні права і гідність від чиновницького рекету, від байдужості ісвавілля влади;

-        берегти,як зіницю ока, комунальну власність, відчуження комунальної власності проводитивідкрито, гласно і за участю громад;

-        домагатисявиводу за межі міста Червоноград туберкульозного диспансеру і не переноситийого у м. Соснівку;

-        вирішитипроблему організації поховань одиноких людей і облаштування кладовищ, створитиспеціальну комунальну похоронну службу;

-        вирішитипроблему утилізації сміття;

-        вирішитипитання використання незавершеного будівництва;

-        забезпечитизбільшення кошторису харчування дітей в дошкільних закладах і учнів в перших -четвертих класах;

-        забезпечитиякісне і сучасне облаштування освітніх закладів міста, проведення поточнихремонтів не за рахунок батьків учнів, а за бюджетні кошти і спонсорськоїдопомоги підприємств;

-        забезпечитимешканців міста якісним і своєчасним комунальним обслуговуванням: вода ,газ,тепло, електропостачання, ремонт доріг і дахів, дитячих і спортивнихмайданчиків, прибирання і освітлення вулиць та дворів, реконструкція місцьвідпочинку в населених пунктах і на пляжах ріки З.Буг;

-        ремонтдоріг між населеними пунктами в районі;

-        контрольза збереженням і ефективним використанням сільськогосподарських земель,відновлення природної родючості земель;

-        домагатисяповної газифікації всіх сіл району.

 

ЗОЛОЧІВСЬКІ РАЙОННІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Політичнапартія «Народний союз Наша Україна»

 

Районна організація створена 25.05.2005 р.

Адреса партійної організації – м.Золочів, вул.Шашкевича 9/1.

Голова Золочівської районної партійної організації НСНУ -Кашалаба Богдан Іванович

Склад - 127 членів. Події пов’язані із скандалами навсеукраїнському рівні не відобразились на процесі поповнення партійнихрядів  у районі. Ніхто зі складу партії не вийшов. В керівництво партійноїорганізації входить рада партії, яка складається із 14 членів, виконкомпартійної організації - із 3.

 

Представництво місцевої партійної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади. 9 осередків за межами Золочева. Член партії єзаступником голови райдержадміністрації і відповідає за аграрний сектор, такожв  районній раді є 8 депутатів, які єчленами НСНУ.

 

Мережа первинних партійних осередків.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів та інше. Своєї самостійної молодіжної організаціїпартія немає. Власних друкованих органів партійна організація немає.

 

Заяви, звернення, ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року. Заяви робили з приводу відзначення Незалежності,після партійного з‘їзду в липні місяці була також зроблена заява від фракціїпро недоцільність підвищення ставок єдиного податку від фізичних осіб.

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевихпартійних осередків. Публікаціїв газеті «Народне слово».

 

Підготовка до виборів (кадровий потенціал длякандидатів, членів виборчої комісії). Звернення на районному радіо. Місцеві партійні осередки у Вільшанці,Куровичах брали активну участь у відзначенні річниці Незалежності України.Активісти цих осередків виступали перед громадою, брали участь у концертах,їздили і з пропагандистською і культурницькою діяльністю і по інших осередках.

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктами передвиборчої програми осередку. Головна проблема району-безробіття. Тому пріоритетомдля партії є створення нових робочих місць. Та промисловість, яка була ранішезараз зруйнована, тому потрібно відбудовувати виробництва. Можливо слідактивніше залучати інвестиції, сприяти торговому бізнесу.  Залишаються питання і екологічного характеру.Зокрема, проти вирубки лісів, які сьогодні носять масовий характер. Не працюютьзараз підприємства по переробці деревини. Будуть підтримувати середній і малийбізнес району.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006. До сьогодні існувало об‘єднання «ДемократичнаЗолочівщина», куди входили всі партії району демократичного спрямування, крімідеологізованих партій, таких як комуністи, соціалісти. Ця коаліція мала хорошуперспективу іти на парламентські вибори разом. Навіть після відставки уряду Тимошенко партія не хоче розривати стосункиз „Батьківщиною” в Золочеві, а навпаки хоче співпрацювати з ними. „Ніяких конфліктівміж нами нема, а якщо вони і будуть опонентами на виборах, то НСНУ будетолерантним і не буде підривати їх імідж. НСНУ не може зараз входити вконфлікт, оскільки виборець розуміє, що до влади вони прийшли разом, тому неможна показувати йому, що є сварки за владу. НСНУ за співпрацю  на місцевому рівніі з Батьківщиною і з Рухом”, - зауважив голова Золочівської районної партійноїорганізації НСНУ.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточенняЮщенка у корупції, відставка уряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єхануроватощо. Звинувачення Ющенка іПорошенка, зокрема, затронули і районну організацію, вплинули на авторитет партії.Відставка уряду Тимошенко була сприйнята спочатку з осторогою, але коли виявилисьпевні факти роботи уряду було переглянуто своє перше враження щодо йоговідставки і партія підтримує рішення президента.

Єхануров - людина з великим досвідом в уряді, вмієвирішувати проблеми загальнонаціонального характеру, прагматична, йогодіяльність повинна сприяти економічному піднесенню України. Все буде видночерез 2-3 місяці.

 

Народний рух України

 

Золочівська районна організація заснована у 1993 році.

Нараховує на сьогодні 285 членів.

Голова Зубар Володимир Володимирович (т. 4-24-44, 4-23-42)

Заступники: Золотник Борис (т.4-25-05), Пастух Володимир (т.7-03-38), Яким Богдан (т.4-21-43, 4-28-13),Луговий Антон (т.7-07-92)

 

Представництвомісцевої партійної організації в представницьких органах та органах виконавчоївлади.  Золочівська районна рада – 11депутатів,  Золочівська міська рада – 8 депутатів, міськийвиконавчий комітет – 2 члени, голова Золочівської РДА-Б.А.Золотник, заступникголови РДА - В.В.Зубар, начальник районного відділу освіти В.З.Бартошик

 

Мережапервинних партійних осередків. Наявність молодіжних організацій, друкованихорганів та інше. 35 осередківНРУ. Золочівська РО Молодого  НародногоРуху. Періодично виходить газета „Опісля”.

 

Заяви, звернення, ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року. Прийнято 4 заяви і 2 звернення опубліковані в ЗМІ. 3ініціативи РО НРУ відбулася зміна керівництва Золочівської МПДІ (податкової).

 

Навчання членів місцевих партійних активістів,потенційних працівників виборчих комісій. Проведено 2 навчальні семінари по підготовці довиборчої кампанії 2006

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевихпартійних осередків. Інформаціяв 5 номерах районної газети „Народне слово”

 

Підготовкадо виборів (кадровий потенціал для кандидатів, членів виборчої комісії). Партія претендує на 50% кандидатів удепутатський корпус місцевих рад, на 305 кандидатів у члени дільничих виборчихкомісій, на 70 кандидатів у члени ТВК.

 

Основніпроблеми місцевості, вирішення яких стане пунктами передвиборчої програмиосередку.

1. Створення робочих місць

2. Залучення інвестицій у виробництво.

3. Ремонт доріг у м.Золочів

4. Боротьба проти „тіньового” виробництва

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006. Тісна співпраця з УНП, КУН, „Батьківщиною”, УРП„Собор, ПРП, „НСНУ”. Коаліційне політичне об‘єднання „ДемократичнаЗолочівщина”, яке окрім перелічених вище партій включає ще 10 громадськихорганізацій національно-патріотичного спрямування.

 

Оцінкапредставниками осередку основних колізій політичного життя всеукраїнськогомасштабу: звинувачення оточення Ющенка у корупції, відставка уряду Тимошенко,оцінка нового уряду Єханурова тощо. Більшість осередків НРУ довіряє і підтримує Президента В.Ющенка. Критичнонастроєні по відношенню до Безсмертного, Мартиненка, Червоненка та Порошенка,проте звинувачення в корупції вважають спекулятивним перебільшенням.

До відставки уряду Ю.Тимошенко ставляться негативно,хоча вважають, що це не має драматичних наслідків для держави.

Вважають, що уряд Єханурова здатен впоратись зсоціально-економічною ситуацією в Україні, висловлюють застереження, щодотвердості національно-патріотичних переконань членів Кабінету МіністрівУкраїни.

Висловлюють незадоволеність тим, що окрім Б.Тарасюкавід НРУ ніхто не потрапив до складу Кабінету Міністрів України.

 

Республіканська партія Україна

 

Голова районної організації - Станович Борис Володимирович.

Хоча це нова партія , вже на даний час є 78 людей, якіувійшли до її складу.

 

Представництво місцевої партійної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади. 20 осередків в районах і селах, де вже сформованігрупи, які будуть займатись виборчою агітацією.

 

Мережа первинних партійних осередків.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів та інше. На даний час друкованих органів на місцевомурівні нема. Проте є багато статей у „Високому Замку”, „Народному слові”.Друкований орган партії називається «Республіканець» і випускається в Киві,планується, що вона буде розповсюджуватись і у Золочеві.

 

Заяви, звернення, ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року. Проведено чемпіонат міста Золочів серед школярів додня незалежності України з великого тенісу.

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчої комісії. Для керівного складу партії було проведено навчання уЛьвові. 5 жовтня була проведена районна конференція, на якій була більшістьчленів партії.

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктами передвиборчої програми осередку. Будуть ставити наголос на проблемах, які існують нетільки в Україні загалом, а й на тих, що існують в області і районах, зрештою,і у селі. Безумовно, найгостріше на сьогодні стоїть питання зайнятостінаселення, збільшення робочих місць. Також існує проблема доріг району,проблеми сім‘ї.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006. Щодо співпраці, то вже є певні домовленості зкерівником партії Бойком і лідером ППУ Кінахом. На місцевому рівні, безумовно,будуть співпрацювати із усіма демократично налаштованими силами, не буде якихосьтемників  і тому подібних речей.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточенняЮщенка у корупції, відставка уряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єхануроватощо. Президент зробив правильнерішення  щодо відставки уряду Тимошенко,тому що згідно із показниками кількість робочих місць не збільшилась, ВВПзменшився і т.п. Уряд не справився із завданнями покладеними на нього, хоча зіншої сторони він мав занадто мало часу для цього.

Про уряд Єханурова говорити ще занадто рано. Цей урядпідтягне а можливо і вирішить ту проблему, яка була оприлюднена після відставкипопереднього уряду. Єхануров - це людина на своєму місці.

 

Соціалістична партія України

 

Адреса партії : 80700 Львівська обл., м. Золочів, вул.Черемшини 34, тел. 4-59-82

 

Рішенням Політичної Ради СПУ 26 березня 1992 рокузасновано Золочівську районну організацію Соціалістичної партії України .

 

1 секретар РК СПУ– Тимофєєва Антоніна Сергіївна.

 

Станом на 1992 рік організація нараховувала 6 членів,станом на 01.10.2005 року – 250 членів СПУ, особливий приріст припадає на2004-2005 рр. – 200 членів. Після виборів президента, Помаранчевої революції –приплив у ряди масовий. Планується до виборів чисельність збільшити до 300осіб.

 

Представництво місцевої партійної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади. В представницьких органах та органах виконавчої владипредставників Соціалістичної партії до 2004 року не було, з 2005 року активнуучасть беруть 17 осіб, особливо після вступу організації до коаліції «Силанароду». Працює організація в тісній співдружності з партією «НСНУ»,«Батьківщина», Народною партією, ППУ, з об’єднанням «Спілка Українок»,«Просвіта», об‘єднанням «Громадський контроль», об‘єднанням Свіча,  котрі 3 серпня 2005 року вступили до лав СПУ, збільшивши організацію на 50чоловік.

 

Мережа первинних партійних осередків.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів та інше. РО нараховує 90 первинних партійнихорганізацій, за територіальною ознакою, а також у 2004-2005 рр. створені ППО накожній виборчій дільниці. Осередки очолюють в основному активісти з вищоюосвітою.

В 2005 р. створена Спілка молодих Соціалістів, якуочолює студент Львівського університету «Ставропігіон». Партійна організаціяпостійно бере участь  в друкованихорганах місцевої преси «Народне слово», а також в обласній газеті «Галицькаправда», в республіканських газетах «Товариш» і «Сільські вісті».

В 2005 році підписано 250 осіб на газету «Товариш» і700 осіб на газету «Сільські вісті».

 

Заяви, звернення, ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року. Партійна організація в 2005 році вела роботу понаданню допомоги малому бізнесу на ринку м.Золочів, по організації гарячогохарчування учнів в новому навчальному році.

Вирішуються питання по наданню допомоги підприємцям упитаннях боротьби з хабарництвом, податкової служби, санепідемстанції, пожежної інспекції. В 2005 роцікількість перевірок значно зменшилась. Проводилась перевірка стану дитячихмайданчиків, їх паспортизація, виявлено недоліки, вирішення яких триває.

Звернення партії по недопущенню збільшення орендноїплати вирішено позитивно.

Звернення до Золочівської міліції в питаннях станукриміналітету.

Протягом 2005 року Золочівська Районна організація СПУспрямовувала свою діяльність на реалізацію в життя лозунгу партії Мороза «Зачесну владу, за краще життя» Особливу увагу було приділено наступним питанням:

1.     Проблеми в житлово-комунальній сфері, виступив місцевій пресі по недопущенню підвищення житлово-комунальних тарифів

2.     Звернення до місцевої влади та прокуратури попроблемах громадян згідно їх скарг під час прийому. Таких звернень в 2005 р.було 6.

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчої комісії. З членами партії проводиться навчання як активістами партій, так і обласноюпартійною організацією і політрадою СПУ на чолі з народним депутатомУкраїни  Йосипом Вінським. Таких семінарівв 2005 році було 7. Особливу увагу приділяється підбору членів виборчих дільниць,їх навчанню. На кожній виборчій дільниці задіяно 4 чоловіки, тобто майже 400чоловік в цілому.

 

Підготовка до виборів (кадровий потенціал длякандидатів, членів виборчої комісії). Підготовка до виборів ведеться з початку 2005 року, особливу увагу приділяєтьсякадровому оновленню, поповненню своїх рядів авторитетними високопрофесійнимипрацівниками освіти, медицини, представниками малого і середнього бізнесу, управлінцями, менеджерами.

 

Основніпроблеми місцевості, вирішення яких стане пунктами передвиборчої програмиосередку. Особливимипроблемами  місцевості є стан безробіття,відсутність робочих місць, повний занепад колишніх промислових підприємств(м‘ясокомбінат, консервний завод, спирт завод, вир завод), стан АПК в селахрайону.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших політичних партій. Можливі коаліції або блоки із осередкамиінших партій на місцевому рівні під час виборів 2006. До виборів РО СПУ йде самостійно, але в тіснійспівпраці з місцевими партіями і об‘єднаннями, котрі поділяють політику Мороза.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточенняЮщенка у корупції, відставка уряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єхануроватощо. Звинувачення оточенняЮщенка у корупції, відставка уряду Тимошенко сприймають позитивно. Логікадіяльності ґрунтується на принципах, що політика, яка проводиться не повинназруйнувати Україну, як державу. Партія критично ставиться до Меморандумупідписаному В.Ющенком та В. Януковичем, бо в них йдеться про амністіюкримінальному  свавіллю, яке творилось зволі Кучми, Януковича, а виходить, що злодії не будуть сидіти в тюрмах. Метасоціалістів, щоби влада працювала чесно, ефективно, краще за попередню,соціалісти критикують уряд, але не вимагали його відставки, бо хотіли, щоб вінпрацював ефективніше. На першому місці мають бути інтереси народу, держави, бовони набагато важливіші ніж існуючі непорозуміння між Ющенко і Тимошенко.

Треба зробити все, щоб Кучмізм не повернувся. Під часпризначення Ю.Єханурова на посаду прем’єр-міністра партія хотіла одного, щоб урядпрацював ефективно, щоб був чіткий механізм взаємодії СПУ з урядом. Наступнівибори повинні зміцнити позиції, завойовані Майданом - демократію, свободуслова і права людини і СПУ прикладе для цього усі свої зусилля.

 

 

Конгрес УкраїнськихНаціоналістів

 

26 січня 1993 р.– партія зареєстрована в Мін’юсті. Натой час осередок нараховував  3 особи.

На сьогодні свого приміщення не має, тому тимчасовознаходяться в приміщенні НРУ, що знаходиться за адресою 807000 м.Золочів Львівської області, вул. Пушкіна 5.

 

Представництво місцевої партійної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади. В органах виконавчої влади мають 3 депутатів міськоївлади і міський голова був висуванцем КУН і Просвітою. В сільських радахКурович і Глинян є по одному члену КУНу.

 

Мережа первинних партійних осередків.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів та інше. Мережа районного партійного осередкунараховує 37 первинних партійних організацій. На сьогодні працюють надзбільшенням їх кількості.

Пріоритетним є омолодження складу КУНу, тому навітьіснують вікові обмеження при вступі до партії.

 

Заяви, звернення, ініціативи місцевихпартійних осередків, активістів протягом 2005 року. Беруть участь в регулярних місцевих мітингах і концертах,присвячених Дню Незалежності України, Дню Конституції. Також у серпні 2005 рокумолодим складом КУНу було організовано День українського націоналіста, в якомувзяли участь декілька десятків учнів із різних шкіл для заохочення молоді довступу в ряди партії і водночас підняття освітньо-культурного рівня молоді.

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчих комісій. Як такого партійного навчання не було, так як і непроводились партійні семінари і конференції.

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевихпартійних осередків. Був рядпублікацій у місцевій газеті «Народне слово»

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктами передвиборчої програми осередку. Головними проблемами району є безробіття, поганий стандоріг,  корупція на районному рівні.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточенняЮщенка у корупції, відставка уряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єхануроватощо. В ситуації, що склаласьпісля відставки уряду Тимошенко підтримують дії Президента, оскільки розуміютьперед яким складним рішенням він постав, а також розуміють, що для кардинальнихперетворень в країні потрібні і зміни. Одночасно не засуджують діяльність урядуТимошенко, водночас наполягають на якомога швидшому розслідуванні справ,пов‘язаних із корупцією у вищих ешелонах влади. Роботу нового уряду Єхануроваоцінювати ще рано, сподіваються, що вона буде ефективною і на благо нашоїкраїни. Водночас засмучує, що це людина з колишнього кучмівського табору.

 

 

 

 

 

 

ДРОГОБИЦЬКІ РАЙОННІ ТА МІСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Політична партія „Народний СоюзНаша Україна”

 

Дрогобицьку міську організацію  утворено 5.05.2005 р.

Голова МО – Іванців Богдан Михайлович.

Політрада у складі 18 чол.

Голова виконкому – Гладун А. Б.

Чисельність – 98 чол.

 

Представництво місцевої партійної організаціїв представницьких органах влади та органах виконавчої влади: Міська організація „НСНУ” має фракцію уДрогобицькій міській раді. Член партії – секретар ради.

 

Мережа первинних партійних осередків.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів тощо. Міськаорганізація має осередок у Стебнику. Є молодіжне крило. Друкованих органівнемає, зате є доступ до електронних ЗМІ, власником яких є голова організації.

 

Заяви, звернення та ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року: Протягом 2005 року зроблено декілька заяв щодополітичної ситуації.

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчої комісії. Проведено одне навчання.

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевихпартійних осередків. Зробленотри публікації в місцевій газеті „Галицька зоря” і біля 20 на ТРК „Алсет” продіяльність МО „НСНУ”.

 

Підготовка до виборів (кадровий потенціал длякандидатів, членів виборчої комісії). На сьогоднішній день МО готова до виборів, підготовлені спискикандидатів у депутати, а також членів виборчих комісій, спостерігачів іагітаторів.

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктами передвиборчої програми: Реорганізація комунальної сфери, злиття медициниміста і району, ефективна робота комунальних підприємств міста на благо йогомешканців. Прозора і ефективна приватизація і продаж землі. Всім хто має бажаннябудуватися – земельну ділянку. Покращення екології. Допомога малому ісередньому бізнесу. Відповідальність влади за роботу кожного підприємства.Утворення нових робочих місць. Будівництво житла для малозабезпечених сімей іпрацівників бюджетної сфери.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006: МО „НСНУ” з усіма політичними силами містазнаходиться в партнерських стосунках.

Вважають недоцільним блокування на місцевому рівні зіншими політичними структурами на виборах до місцевих органів влади. Приблокуванні знову створюється так званий „колгосп”, немає відповідальностіпартійної структури за діяльність влади, відбувається унеможливленняефективного впливу партійної організації на діяльність міської ради.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточенняЮщенка у корупції, відставка уряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єханурова: Члени МО добре розуміють, що відбувається вполітичному житті держави. Вони довіряють В. А. Ющенко, не вірять у міфи про корупціонерів в його оточення; Тимошенкодійсно слабий прем’єр-міністр, а Єхануров в майбутньому прем’єр-міністр зновими повноваженнями.

 

Всеукраїнське об’єднання„Батьківщина”

 

Районна організація утворена в 2000 році.

Склад: Дрогобич+Стебник – 430 осіб

Адреса: м. Дрогобич, вул.. Шевченка, 2

Тел.5-12-45, тел/факс (03244) 2-13-03

 

Голова: Мацюрак Юрій Іванович

Заступник: Летнянчик Микола Миколайович

11 членів бюро

 

Представництво місцевої партійної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади. Перший заступник міського голови, керуючий справамиміськвиконкому. Мацюрак Ю. І. – Завідуючий організаційним відділом міськоїради.

Представницькіоргани:

Депутати Дрогобицької міської ради:

Собат Володимир Олексійович – голова постійної комісіїз питань депутатської діяльності, громадських правопорушень і самоврядування.

Гамаль Роман Несторович

Пукало Оксана Михайлівна

Пукало Роман Михайлович

Волошин Богдан Васильович

Депутати Стебницької міської ради:

Таривода Микола Зенонович

Боднар Ігор Степанович

Стечківич Богдан Васильович

Пєх Петро Ярославович

 

Мережа первинних партійних осередків.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів та інше. „Батьківщина молода” – керівник БекешкоЯрослав (вул.. 22 січня, 40).

Друкований орган – „Слово Батьківщини”, вкладка вчасопис „Вільне слово”.

 

Заяви, звернення, ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року.

1. Ініціатива депутатської фракції щодо ухвали Дрогобицькоїміської ради  від 22.06.2005 №538 „Прокодекс поведінки посадових осіб Дрогобицької міської ради та її виконавчихорганів; врахування рекомендацій комітету міністрів Ради Європи в контексті дійпроти корупції.

2. Заява депутатської фракції про зняття депутатськоїнедоторканості з депутатів фракції „Батьківщина” Дрогобицької міської ради.

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчої комісії. Навчання поки не було, але будуть проводитисянавчання активістів, кандидатів в члени виборчих комісій та спостерігачіввиборчих комісій на виборах 2006.

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевихпартійних осередків.

1. „Високий замок”, 20.10.2005, вкладка „Дрогобиччина”,стаття „З кандидатом на посаду мера Дрогобицька „Батьківщина” ще не визначилась.

2. „Слово Батьківщини” (вкладка від 3.11.2005) „Хтопредставлятиме політсилу Ю. Тимошенко в Дрогобичі”.

3. „Галицька зоря” 20.10.2005. Стаття „Дорожів іДрогобич поєднали легкоатлети” – участь міської організації партій„Батьківщина” в традиційній легкоатлетичній естафеті з нагоди відзначення УПА.

4. Виступ по радіо з нагоди 5-ї річниці утворенняполітичної організації.

 

Підготовка до виборів (кадровий потенціал длякандидатів, членів виборчої комісії). Буде запропонований повний список кандидатів в депутати Дрогобицької іСтебницької міських рад. Дрогобич – 40, Стебник – 30.

Кандидати на міських голів Дрогобича і Стебника.

Буде сформовано партійні групи (по 5 чоловік) на кожнувиборчу дільницю Дрогобича і Стебника.

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктами передвиборчої програми осередку. Проблема утвердження законності в місті, реформуванняжитлово-комунальної сфери, водопостачання та енергозбереження, ремонт доріг,утилізації та переробки побутових відходів, особлива увага приділяєтьсягуманітарній сфері (освіта, медицина, культура), екологічна безпека міста.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006. Питання про блокування з іншими партіями вирішуєтьсяна партійних зїздах. На місцевому рівні не виключаютьперспективу блокування з іншими партіями.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточенняЮщенка у корупції, відставка уряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єхануроватощо. Були шокованіінформацією про звинувачення у корупції і обурені відставкою уряду Тимошенко. Уряд Єханурова – тимчасовий уряд,який навряд чи задовольнить сподівання громадян.

 

Народний Рух України

 

Місцевий осередок утворений 24 березня 1994

Голова – Спецівка Ростислав Степанович

Заступники:

Войнович Ігор Васильович (6-11-93)

Хміль Петро Ілліч (3-88-52)

Строга Олександр Дмитрович (70-5-61)

Стебник: заступник голови – Галяк Анастасія Михайлівна(4-20-87)

Молодіжна лінія: Гряско Сергій Миколайович(80503701110)

Чисельність: 333 особи.

Адреса: м. Дрогобич, Пл. Ринок

 

Представництво місцевої партійної організаціїв представницьких органах та органах виконавчої влади: Войнович І.В. - заступник голови райдержадміністраціїз економічних питань і залучень інвестицій.

Хміль П.І. – начальник відділу культурирайдержадміністрації

Спецівка Р. С.- начальник відділу у справах молоді таспорту.

Гринчишин Б.І. – спеціаліст управління соціальногозахисту та праці.

 

Мережа первинних партійних організацій: 35 організацій в Дрогобичі, Стебнику.

„Молодіжний Народний Рух” – керівник Тряско Сергійзаймаються проведенням акцій, заходів, дискотек. Створено в квітні 2004 року.Зараз налічує близько 30-40 чоловік. По селах створюються осередки молодіжногоРУХу.

Власних друкованих органів не мають.

 

Заяви, звернення та ініціативи протягом 2005року: виступали на захистдрукарні „Коло” від утисків податкової інспекції в газеті „Галицька Зоря”(кінець 2004 року)

-   ініціювали зустріч голови райдержадмістрації зактивом РУХу у червні 2005 року, крім політичної ситуації в регіонірозглядалася соціально-економічна ситуація, господарські питання.

-   Звернення щодо розколу в таборі ПомаранчевоїРеволюції (внутрішнє – на засіданні ради у вересні, виступ за те, щоб припинитирозлом)

 

Навчання членів місцевих партійних осередків: сформовані списки потенційних працівниківвиборчих комісій, але навчання почнуться з початку грудня.

Вже готові списки по підбору до рад різних рівнів;членів сільрад, по членах виборчих комісій. Крім того, готові спискиспостерігачів та агітаторів.

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктами передвиборчої програми осередку: По місту:

-   залучення інвестицій у великі промисловіпідприємства;

-   працевлаштування молоді;

-   сприяння розвитку малого і середнього бізнесу.

По регіону:

-   газифікація, телефонізація

-   допомога пенсіонерам, одиноким людям похилоговіку;

-   працевлаштування молоді

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших політичних партій: виступають як співзасновники блоку Ющенка „Наша Україна”. Хочутьвисунути умову, щоб дозволити на міському і регіональному рівні коригуватипитання вибору партії для співпраці (зокрема, з ПРП)

 

Оцінка основних колізій політичного життя: Оцінюють уряд Єханурова позитивно. Виступають заприпинення розкольницьких дій, за єдність всіх політичних сил, які підтримують політикуПрезидента. Не відкидають можливості корупції у таборах обох блоків, алеголовним не стільки корупція, скільки взаємопоборювання, „вибивання із сідлаодного і другого”.  Критикують Ю.Тимошенко за прийняття бюджету 2005 року, що призвело до знищення малого ісереднього бізнесу, але плюсом виступає продаж „Криворіжсталі”. Вважають, щоуряд Єханурова довго не протримається.

 

Українська народна партія

 

Районна організація заснована у 1989 році якНародний Рух.

Голова організації: Боян Юрій Ярославович,  роб. 2-80-54

Заступники: Чекан Анатолій Іванович, Одір Іван Васильович,   роб. 2-80-54

Чисельність партії: місто – 89 чоловік, район -150 осіб.

Адреса: Дрогобич, вул. Шевченка, 2

Тел/факс: 8(3244)3-98-07

 

Представництво місцевого осередку партії впредставницьких органах та органах виконавчої влади: 4 депутатиміської ради.  Члени партії:

Черан А.І. – голова відділу сім’ї та молоді

Назарович Іван – голова дрогобицького центрузайнятості

Вачлига Мирон – ДЮСШ (школа акробатики)

Бочковський Ігор – Інститут управління

 

Мережа первинних партійних осередків: по Дрогобичу є 20 осередків. Молодіжне крило –Українська народна молодь (25 чол.), голова – Рудницький Степан; заступники:Лішнянський Андрій (голова студентського братства), Шипіла Ольга.

Ініціювали створення молодіжної координаційної ради,але ще не оформили документів.

Друкований орган: центральний друкований орган –„Народне слово” (виходить 1 раз на тиждень), „Львівщина”. Газетарозповсюджується безкоштовно. Друкуються в газеті „Мій Дрогобич”.

 

Заяви, звернення, ініціативи:

-   питання про внесення національності в паспорт(звернення до ВРУ, МВС);

-   питання про забезпечення інсуліном діабетиків;

-   звернення у міську раду про забезпеченнянаселення інформацією, завдяки чому в Інтернеті з’явився сайт міської ради.

 

Навчання членів партійної організації, потенційнихпрацівників виборчої комісії: до виборів утворений штаб, розписані всінавчання. Весна – літо – осінь навчання керівників.

До виборчої компанії створено 4 кущі по Дрогобичу і їхголови будуть навчатися у Львові. Готова документація по дільницях.

 

Публікації в ЗМІ: „Народне слово”, „Мій Дрогобич”.

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктами передвиборчої програми осередку: зараз вивчаютьсянедоробки місцевої влади, щоб потім подати програму. Голова організації буде балотуватисяна міського голову. При вивченні списку виборців помічено, що його складено валфавітному порядку, що дозволяє перевірити тільки себе, а сусідів – ні, щоможе уможливити фальсифікацію. Закон про вибори до ВРУ – головний, а тому„перекреслює” деякі пункти закону про вибори до місцевих рад.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій: будуть називатися „Український Народний блокім. Ю. Костенка”. Ідуть на вибори окремо, можливе приєднання спілки фермерів тагромадських організацій. Інших партій не буде.. Розраховують по Україні – 10%,по Дрогобичу – 20%.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: з квітня – травня НП виокремилася у фракцію.

 

 

Партіяпромисловців і підприємців України

 

Дрогобицька міська організація ПППУ створена влютому 2001 року.

В складі міської партійної організації –керівники і працівники промислових підприємств, підприємств малого і середньогобізнесу, закладів освіти.

Кількість МО – близько 200 осіб.

Згідно статуту обрано керівний орган міськоїорганізації – Раду та Голову організації.

Голова Дрогобицької міської організації ПППУ – СадлівськийПетро Васильович.

Заступник голови – Чень Степан Володимирович.

Адреса: м. Дрогобич, вул.. Індустріальна, 1

Тел.. 3-82-35

 

Представництво місцевої партійної організаціїв представницьких органах влади та органах виконавчої влади: В Дрогобицькій міській раді є два депутати –представники МО ПППУ.

 

Мережа первинних партійних осередків.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів тощо. В міськійорганізації ПППУ створено 7 первинних осередків. Ведеться робота по створеннюпервинної молодіжної організації.

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчої комісії. Під час виборчих кампаній 2002 р. і 2004 р.проводились навчання з питань виборчого законодавства та практичної роботи, зактивістами партії, які безпосередньо були задіяні у виборчому процесі та зчленами виборчих комісій.

Такі навчання планується провести з вказаною категорієюлюдей в процесі підготовки до виборів 2006 року.

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевихпартійних осередків. Припідготовці до виборів 2002 р. і 2004р. в ЗМІ висвітлювались матеріали продіяльність міської організації ПППУ. Зокрема, про підготовку і проведеннязустрічі Голови ПППУ, кандидата в Президенти України Кінаха А.К. з жителямиДрогобицького району в жовтні 2004 року.

 

Підготовка до виборів (кадровий потенціал длякандидатів, членів виборчої комісії). МО ПППУ готується до виборів. Підібрано кандидатури в члени виборчихкомісій, кандидатури по виборах депутатів до місцевих органів влади.

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктами передвиборчої програми. Основні проблеми – збільшення кількості робочихмісць, ріст заробітної плати і реальних доходів населення, підтримка і розвитоксереднього і малого бізнесу, залучення інвестицій та замовлень на діючихпідприємствах, відродження промислового потенціалу, надання допомоги міськійвладі у вдосконаленні роботи комунального господарства міста, вирішенняекологічних проблем міст Дрогобича і Стебника.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006: Про оцінку політичного життя можна говорити дужебагато. Члени ПППУ оцінюють її так, як і всі громадяни України. Прагматично ікритично оцінюють діяльність уряду Ю. Тимошенко, в основному підтримують діїуряду Єханурова. ПППУ твердо підтримує лінію Президента В. Ющенка і вважає за необхіднезгуртуватися і об’єднатися перед загрозою реваншу тих політичних сил, якіпрограли вибори 2004 р.

 

Партія „Реформи і порядок”

 

Дрогобицький партійний осередок утворений в1997 році.

Чисельність – 142 осіб.

Голова – Летянчин Михайло Іванович.

Заступник – Трускавецький Микола Степанович

Адреса: м. Дрогобич, вул.. Грушевського, 15

Тел.. 2-02-76

 

Представництво місцевої партійної організаціїв представницьких органах влади та органах виконавчої влади: Представництв в представницьких органах таорганах виконавчої влади немає.

 

Мережа первинних партійних осередків.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів тощо. Мережа: 7осередків. Молодіжна організація 21 чол.

 

Заяви, звернення та ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року: Заяви, що стосуються:

-  минулих виборів

-  формування органів влади

-  кадрової політики

-  формування майбутніх місцевих органів влади.

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчої комісії. Кількість членів міської партійної організації, щобудуть брати участь у організації майбутніх виборів – 125 чол. Навчання ще непроводились, але будуть.

 

Підготовка до виборів (кадровий потенціал длякандидатів, членів виборчої комісії). Підготовка до виборів ще не почалась. Планується проведення навчань.Свої люди будуть працювати в територіальних виборчих комісіях на виборах домісцевої влади і Верховної Ради.

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктами передвиборчої програми: Передвиборча програма ще не розроблена.

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006: Рішення про співпрацю відкладається до 10 грудня.Можливі три варіанти:

1) самі

2) блок з „Батьківщиною”

3) ПРП, „Пора”, УНП.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточенняЮщенка у корупції, відставка уряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єханурова: Звинувачення в корупції може бути доведенелише у суді. Можна обговорювати тільки доведені факти.

Відставку Тимошенко вважають невірним рішенням.

Уряд Єханурова оцінювати ще рано, але його потрібнопосилити.

 

Громадянськапартія „Пора”

 

Дрогобицький осередок створений 14.10.2005

Склад – близько 120 чол.

Голова: Кучма Тарас

Заступник: Демків Тарас

Голова виконкому: Лепак Василь

Секретар: Фізик Люся

 

Представництво місцевої партійної організаціїв представницьких органах влади та органах виконавчої влади: Народні депутати – 3 місцеві депутати.Представницька влада – 2 чол.

 

Мережа первинних партійних осередків.Наявність молодіжних організацій, друкованих органів тощо. Молодіжнийосередок (голова – Микола Монастирський), лікарський осередок (голова –Володимир Кулина), підприємницький осередок (голова – Михайло Петруняк).

Готується листівка, планується випуск 1 раз на дватижня, ближче до виборів – щотижнево.

 

Заяви, звернення та ініціативи місцевихпартійних осередків протягом 2005 року:

-   заява про зняття недоторканості

-   заява до Хомика (усно) на рахунок відписокПрезидента на звернення громадян

-   збір коштів „бідним депутатам на зарплату”

-   виїзд деканату греко-католицької церкви напрощу до Грошева

-   відкрито пам’ятний знак „барабан-бочку” нарічницю Помаранчевої революції, „щоб нагадував владі, що може зазвучати і вДрогобичі”

-   акція „Пора їх спитати” – за одну ніч обклеїлиДрогобич і Дрогобицький район;

-   автопробіг до Дня Студента по місту

-   автопробіг по селам до Дня ЗУНР

-   готуються громадські слухання по культурі імедицині

 

Навчання членів місцевих партійних осередків,активістів, потенційних працівників виборчої комісії. Навчання ще не проводяться. Проводиться технологічнапідготовка з активістами до виборчої кампанії (як розклеювати листівки і т. п.)

 

Публікації в ЗМІ про діяльність місцевих партійнихосередків. Публікації вгазетах „Поступ”, „Високий Замок”, „Вільне слово”, „Галицька Зоря”. Остання –про акцію зняття депутатської недоторканості у „Вільному слові”.

 

Підготовка до виборів (кадровий потенціал длякандидатів, членів виборчої комісії). Узгоджуються кандидатури до Бориславського і Дрогобицького штабів.Ведуться переговори з Сокальським і Старосамбірським районами.

 

Основні проблеми місцевості, вирішення якихстане пунктами передвиборчої програми: Основні проблеми нестандартні:

1) культура (якщо підвищиться загальний рівенькультури, вирішаться проблеми з корупцією)

2) розвиток малого і середнього бізнесу

3) підняття, об’єднання медицини (районної і міської,щоб був один бюджет). По цьому питанню ще будуть громадські слухання

4) стандартні проблеми – дороги, комунальні послуги

 

Актуальний стан та перспективи співпраці ізосередками інших партій. Можливі коаліції або блоки із осередками інших партійна місцевому рівні під час виборів 2006: Коаліцію створювати не будуть. Можлива співпраця зКУНом, „Батьківщиною”, „НСНУ”, Партією захисників Вітчизни.

 

Оцінка представниками осередку основнихколізій політичного життя всеукраїнського масштабу: звинувачення оточенняЮщенка у корупції, відставка уряду Тимошенко, оцінка нового уряду Єханурова: Ющенка 90% вважають Президентом. Томупотрібно допомагати виявляти і очищати людей, які себе заплямували.

Щодо відставки Тимошенко думки розділилися: однівважають, що це необхідність, інші – помилка. Взагалі „Україна – мама з двомаруками Тимошенко і Ющенко”.

Уряд Єханурова – перехідний уряд.

Негативне ставлення до подій в Києві, коли побилиОУН-УПА. Мають ідею подати до суду з метою визнання КПУ і соціалістівантидержавними партіями.

Не мають однозначної позиції стосовно входження доНАТО і ЄС.

Основною соєю перешкодою вважають розчаруваннянаселення і малу активність молоді, тому проводять активну роботу з молодіжнимиорганізаціями.

 

 


МАТЕРІАЛИ ФОКУС-ГРУПИ

З ПРЕДСТАВНИКАМИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

(квітень 2005 р.)

 

Засідання фокус-групи проведено Центромполітичних досліджень (м.Львів)  успівпраці з Українським незалежним центром політичних досліджень (м.Київ).

Мета зустрічі полягала в з’ясуванні станувідносин між осередками партій і керівництвом обласної державної адміністрації,а також між партіями, громадськими організаціями та підприємницькимиструктурами, що функціонують на Львівщині.

Завдання, що ставилося передорганізаторами фокус-групи:

-дати оцінку позицій і ролі партій, підприємницьких структур та громадськихорганізацій у ході виборів Президента України в 2004 році;

-з’ясувати, яким чином і наскільки змінився персональний склад ОДА та яким євплив партійних осередків на формування кадрової політики в органах виконавчоївлади; отримати інформацію про соціально-політичні очікування населення;

-визначити, якою є роль політичних партій у формуванні та здійсненні державноїполітики в регіоні, які процедури дотримуються у відносинах партійних осередківз облдержадміністрацією (наприклад проведення консультацій перед прийняттямрішень, роз’яснення політики, що проводиться, спільні засідання та ін.), які зних є ефективними, хто виступає їх ініціатором;

-отримати інформацію про оцінку представниками партій діяльності в областігромадських організацій та ефективності громадських ініціатив;

-з’ясувати, якими бачать представники партій оптимальні відносини з підприємцямив контексті наближення парламентських виборів та партійного будівництвазагалом;

-спрогнозувати перебіг виборчої кампанії у Львівській області у світліпропорційної виборчої системи.

Назустрічі було представлено широкий спектр політичних сил Львівщини, що далозмогу різнобічно розглянути винесені на обговорення питання.

 

Списокучасників

 

БОЛКУН Андрій Богданович,заступник голови Львівської обласної організації партії"Християнсько-демократичний союз"

ІЛИК Віталій Ярославович,заступник голови Львівської обласної організації партії "Собор"

КАЛИНЮК Олександр Наумович,перший секретар Львівського обласного комітету Комуністичної партії України

КОЗАК ЛюдмилаВолодимирівна, заступник голови Львівської обласної організації Всеукраїнськогооб’єднання "Батьківщина"

ЛАСІЙЧУК Петро Михайлович,голова районної організації Української народної партії

МАКАРА ВолодимирВасильович, голова Львівської обласної організації Партії промисловців іпідприємців України

РУЖИЦЬКИЙ Антон Матвійович,голова Львівської обласної організації партії "Християнсько-демократичнийсоюз"

СНІТИНСЬКИЙ ВолодимирВасильович, голова Львівської обласної організації Народної партії України

ТАЛІПОВ Євген Михайлович,перший секретар Львівського обласного комітету Соціалістичної партії України

ЧЕРКАШИН Олег Федорович,консультант парламентської фракції Комуністичної партії України

 

Урезультаті обговорення було отримано якісну інформацію про особливості розвиткупартійних осередків у Львівській області, особливості взаємодії представниківпартій, громадських організацій та підприємців між собою, з одного боку, та зорганами державної влади - з іншого. Матеріали фокус-групи можуть бутивикористані для оцінки перспектив політичного розвитку регіону в період міжпрезидентськими виборами 2004 року і парламентськими виборами 2006 року.

 

1.  Оцінка позицій і роліпартій, підприємницьких структур та громадських організацій у ході виборівПрезидента України в 2004 році

Учасникиобговорення зійшлися на думці, що найвагомішу роль у ході виборів глави державивідіграла громадськість. Її активність було найбільш помітною та вагомою нафоні слабкості місцевої влади, що зосередилася на доповідях на підтримкукандидата в президенти, прем’єр-міністра України Віктора Януковича. Суттєвезначення мав "галицький менталітет": "...галичани мають усе-такисвою думку попри владний тиск". Крім того, на Львівщині "у владнихструктурах було дуже багато представників, які працювали на Україну".

Впливпартій на хід виборчої кампанії у Львівській області учасники оцінили на рівні15%. "Дільниці були сформовані на 60% з людей, які свою партійнуналежність чітко не афішували. Це представники освітянських та інших кіл. Нажаль, "кучмізм" долучився до руйнації партій дуже плідно".

Якзначні для перебігу виборів у грудні 2004 року учасники назвали устремліннявеликої маси підприємців, особливо із середовища малого та середнього бізнесу,адже "бізнес з боку діючої провладної системи державної податковоїадміністрації - апологетів соціал-демократів, які в той час правили на теренахЛьвівщини, зазнавав значного тиску. За таку ведмежу послугу, яку зробилаСДПУ(о) на предмет відведення від підтримки державних структур і єдиногокандидата, їм треба пам’ятник поставити, тому що саме вони були дієвимиучасниками у створенні негативного іміджу єдиного провладного кандидата.Бізнес, а це були і трудові колективи, і громадські формування бізнес-структур,- саме вони були реальними провідниками підтримки нових ідей помаранчевоїреволюції в трудових колективах, у середовищі, де вони працюють, деспілкуються, їхні родини і діти. Бізнес доклався до підтримки помаранчевоїреволюції в Києві настільки вагомо, що потім забагато було ресурсів і допомоги,яка вже до Києва не відправлялась". У той же час було висловлено думку, що"найбільше бізнес долучився вже тоді, коли відчув, куди терезиперехилились, і в тому напрямку були докладені зусилля".

Такожучасники зауважили, що бізнес активно працював в обох таборах: "Більшачастина середніх підприємств підтримувала опозиційного представника, а значначастина серйозних, крупних - кандидата від влади". "І Янукович тайого команда вклали сюди великі гроші. І те, що вони отримали 4,6% у другомутурі, а Віктор Ющенко - 94%, - це галичани зрозуміли, що з тією системою,режимом Кучми, який у 1994 і 1999 році був підтриманий галичанами, [неможливоспівпрацювати], настільки [він] з неповагою ставився до народу, це пішовспротив режиму Кучми. Другою причиною програшу Януковича став спротивставленику режиму Кучми. Третє питання своєчасне - це політична реформа, ічетверте - народ втомився".

Пролуналотакож твердження, що "в даному випадку, якщо йдеться про вибори ПрезидентаУкраїни, які були нещодавно, працювали політичні технології, які визначили сутьцих виборів, які відбувалися. Причому ми вважаємо, що штаб цих політичнихтехнологій знаходився за межами України, звідки керували ними".

Підчас обговорення було зроблено наголос на особливій ролі УГКЦ, активнимиприхожанами якої є близько 90% жителів регіону.

2. Яким чином і наскільки змінивсяперсональний склад ОДА та яким є вплив партійних осередків на формуваннякадрової політики в органах виконавчої влади, чи виправдовуютьсясоціально-політичні очікування населення

Достатньокритично учасники зустрічі поставилися до кадрової політики в регіоні,відзначивши, зокрема, брак взаєморозуміння між партіями і владою із цьогопитання.

Сторониоцінили роль політичних партій регіону в формуванні кадрової політики якнедостатню: "...партії до формування сьогоднішньої політики незалучаються. Ми бачимо це на прикладі нашого губернатора, який формує особистоцю владу". За словами присутніх, представники нової влади не дослухаютьсядо пропозицій інших партій, навіть учасниць блоку "Сила народу"."Значно більший вплив на формування посад у місцевих структурах малинародні депутати від Львівщини у Верховній Раді", один із яких пролобіювавчотирьох голів РДА. "На сьогоднішній день усі керівники обласного рівня,окрім одного, є членами правлячої нині партії, що нагадує те, як було колисьпри Компартії". Крім того, "три з них є і представниками одногорегіону. Це дуже поганий принцип. Ми пам’ятаємо, як Стрий був головним містомЛьвівської області. Тепер Червоноград планує зреалізувати цю візію. Це згубнийпринцип, він веде до клановості. Сподіваємося, що цього не відбудеться в такіймірі". Відзначалося, що у Львівському регіоні "не було виконанодомовленостей з кадрових питань, які були закладені, коли формувалася коаліція.Призначення на посади в області йшли імпульсивно, непродумано, а має бутикоманда. Коли вже вибирають когось, то, відповідно, з командою потрібно тулюдину вибирати. Одна з причин - це абсолютно авторитарний стиль управлінняголови ОДА Олійника, який не схильний до дотримання демократичних принципів. Аякщо ми говоримо про демократичні підходи і хочемо будувати демократичнудержаву, то ми повинні думати, хто має керувати на таких високих посадах, яккерівник обладміністрації".

Приверталиучасники увагу і до випадків порушення процедур під час призначення на посади.Зокрема, "керівник області публічно заявив, що порушує закони України,Конституцію, поєднуючи посаду з мандатом народного депутата. І сказав публічно:"Подавайте на мене в суд, я буду закон порушувати". На сайті ОДАнемає жодного з розпоряджень адміністрації. От керівник Донецької областістворив політичну раду, через яку йшли всі кадрові призначення в Донецьку. Мище на початку березня надіслали офіційного листа губернатору про створення"круглого столу" партій, який існував у минулому. Сьогодні середина квітня,відповіді так і немає. Всі призначення начальників обласних управлінь ідуть ізпорушенням чинного законодавства. Має бути оголошений конкурс на заміщеннявакантної посади. А призначаються люди поза конкурсом - ті, які не булидержавними службовцями. В майбутньому будь-яке їхнє рішення можнаоскаржити". Учасники губилися також у здогадках, чому на посадипризначають нефахівців: наприклад, "в одному із районів області молодийхлопець, референт народного депутата від цього району, сьогодні очолює райдержадміністрацію".

Результаттакої кадрової політики, на думку учасників фокус-групи, невтішний: "Складвлади змінився на 100%. Якщо говорити про перших осіб районних, про голів,заступників голів адміністрацій - формально зміна пройшла, це нові обличчя. Алеце ті ж самі люди, які в минулій владі займали високі посади. Тобто склад владизмінився формально", "хто хитріший, надів оранжеву краватку, светр ісміливо вступив у владні структури".

Дужесерйозною перешкодою представники партій назвали "тиск на окремихпредставників партій, які працюють в органах влади. Від них вимагають абозвільнитись із займаних посад в силу тих чи інших обставин, або змінюватипартійну орієнтацію". В районних державних адміністраціях починає панувати"монопольний" принцип: якщо ти не начальник штабу "НашоїУкраїни", то ти взагалі не повинен претендувати на крісло.

Присутнівідзначили, що сподівання на оновлення принципів діяльності влади невиправдовуються належною мірою: "Результатами виборів скористалися неширокі маси, які підтримали принцип та ідеї, задекларовані в ході помаранчевоїреволюції, а та частина функціонерів, яка, власне, формально очолювала штабніструктури кандидата в президенти Віктора Ющенка. Розрив між цими двомамоментами є дуже суттєвим. Будуються ілюзії, що ті лідери, які сьогодні привладі, які сьогодні мають посади, - вони організували цю справу. Зовсім ні. Цебіда, якщо вони цього не зрозуміють". "Сподівання щодо нової влади єнабагато гіршими, ніж ми очікували. Реальність гірша. Попри все, поки що за 70днів діяльності нового губернатора якоїсь серйозної на загальнообласному рівніініціативи, акції, реальної справи керівництвом області не зроблено". Але,оцінюючи здобутки влади, учасники зійшлися на думці, що минуло ще замало часудля того, щоб робити однозначні висновки. "Дуже прикро, що багато людейабсолютно придатних, високопрофесійних лишаються сьогодні незатребуваними дляроботи. Це для нас трохи незрозуміло. Думаю, тут немає людей, які би мали іншудумку, що ті проблеми, які має Україна, можна тільки спільно побороти. Я недумаю, що зараз хтось зацікавлений у створенні опозиції, бо опозицію створитидуже важко буде в нашому регіоні, як і в Україні, бо крім груп, фракцій,зайнятих людей, поки що масово наші громадяни не готові до якихось дій. Аледавайте дамо час владі, нехай вона покаже. Треба посіяти, а потім питати".

Вказувалося,зокрема, що "є недосконалою нинішня структура управління областю, тому щоза підсумками роботи за минулий рік Львівщина за темпами приросту промисловостімає 20-те місце, сільського господарства - 24-те, а по інноваційних технологіях- 26-те. При цьому ламається структура управління: відсутній заступникгубернатора з питань промислової політики й енергетики, відсутній заступник зпитань агропромислового комплексу. Тобто [некерованими залишаються] найбільшважливі галузі економіки Львівщини, які би могли активно впливати на розвитокпроблемних економічних напрямків. На жаль, сьогодні на перший план висуваютьсяпитання соціальні. Вони важливі, але без успішного розвитку економіки регіонуне буде наповнення бюджетної сфери. Це треба розуміти. Всі інші соціальніпрограми базуються на успішній діяльності економіки регіону. І ці питання слідзагострювати".

Буловисловлено дещо різкі і навіть крайні думки про стиль роботи владних структурна Львівщині: "У голови ОДА поки що такий апарат, такі помічники, яківважають, що крісло і кабінет - вершина їхньої діяльності. А до міської владивзагалі нема чого ходити, бо там не знають, хто чим займається. Вчора йде сесіяміської ради, прийшли громадяни, мешканці міста Львова, і кажуть їм зупинитисвавілля влади по продажу дитячих майданчиків. Із 637 дитячих майданчиків містаЛьвова понад 300 вже продано. Кому - незрозуміло. Влада ще не пройшла той шлях[і не думає про те], що біля її стін хтось буде [стояти]. Але зараз будепосівна - це іспит для влади. На нього будуть реагувати опозиційні сили".

Учасникизустрічі наголосили на необхідності того, щоб політичний лідер регіону -Народний союз "Наша Україна" відігравав провідну роль у консолідації тихполітичних сил, які підтримали Віктора Ющенка і які надали підтримку тарозвиток основним ідеям і завданням помаранчевої революції. Це особливо важливоз огляду на те, що "сьогодні ми бачимо явний відхід від задекларованихпринципів у силу формування чисто однопартійної системи правлячої партії. Якщовзяти персональний склад не за політичними, а за професійними і діловимиякостями, освіченістю, то явно нова влада програє старій, як не дивно. Мичекали оновлення влади і прориву в демократичній розбудові нашого суспільства,економічного прориву. Сьогодні, володіючи тим потенціалом, кадровим складом,влада не здатна вирішити це завдання. Крім того, всі політичні структури, якіпідтримували Ющенка, свідомо усунуті від будь-яких серйозних пропозицій. Вони приймаютьсячисто формально і чисто формально відкидаються діючою владою. Існує загроза, щотакі кроки різко посилять опозиційні настрої в суспільстві. Всі призначеннязроблені з політичних міркувань. Це керівники штабів, це довірені особи.Незважаючи на їхню невідповідну кваліфікацію і рівень підготовки вонипризначаються керівниками регіональних та районних органів влади і формуютьпрактично апарат обласної адміністрації. Відгородившись від політичних сил ігромадських організацій, влада йде шляхом самоізоляції. Це дуже небезпечнийшлях. І якщо той шлях не буде поправлений, [не будуть виправлені] ті кроки іполітика нинішніх лідерських політичних сил, то тієї підтримки, на яку вонисподіваються, вони в народу не отримають".

Підсумовуючирезультати розгляду питання про вплив партій на діяльність влади, представникипартосередків повідомили про створення фракцій у радах різних рівнів: обласнійі міській та районних радах. Було наголошено на наявності домовленості міжпредставниками коаліції "Сила народу" В. Ющенком, Ю. Тимошенко та О.Морозом від 9 лютого 2005 року, де було запропоновано створити в кожномурегіоні, районі, області спільні політичні ради, які мали обговорювати всіпропозиції політичного, економічного, соціального, духовного характеру та рештупитань. Але влада, яка обрала авторитарний стиль керівництва, "ніколи небуде спиратися на політичні партії. Ми багато говоримо про європейський вибірУкраїни, а поки що діємо по-азійськи".

 

3. Роль політичних партій у формуванні та здійсненнідержавної політики в регіоні. Оцінка наявних процедур у відносинах міжпартійними осередками і облдержадміністрацією

Лейтмотивомв обговоренні цього питання стала думка про недостатньо вагому роль партій уформуванні регіональної державної політики як через її невизначеність нацентральному та обласному рівнях влади, так і через брак ініціативи самихпартосередків.

"Відкритогодіалогу між партіями і владою немає. Є кулуарні домовленості, в кабінеті. Немаєпублічної прозорої політики діалогу. Це найбільша проблема. Влада не цікавитьсяпрактично думкою партій, вона не цікавиться їх кадровим потенціалом, іншимимоментами. Тобто зникла форма діалогу, його потрібно відродити. Але влада нейде на це. Ми пропонували його різні форми. Але це мала б робити і влада, якадекларувала діалог і прозорість своєї роботи". У деяких висловлюванняхвчувався щирий біль з огляду на те, що "Львів, який колись називалиукраїнським П'ємонтом, зараз фактично стає оплотом тоталітаризму йавторитаризму. Єдиний вихід - це дійсно об'єднання громадських організацій,об'єднання політичних партій - і просто вимагати створення рад при всіх органахдержавного управління. Потрібно якимсь чином вплинути на навчання губернаторадемократичним методам управління. Цього треба вчити, бо з цим не народжуються.Потрібно наполягати на створенні ради політичних партій плюс ради громадськихорганізацій і навчати керівників, яких зараз призначили, методам демократичногоуправління".

"Владана Львівщині стає однопартійною. Це дуже небезпечно в умовах сьогоднішньогодня. Не буде в нас можливості консультацій влади із суспільством, громадянами,якщо влада почне ізолюватись у форматі однопартійності. Це дуже небезпечнатенденція. Справа може зрушити, якщо ми визначимося, що таке адміністрація. Чице є продовження адміністрації Президента, чи це є офіси міністерств, Кабінетуміністрів? Те, що сьогодні із структури обласних адміністрацій випадає рядгалузевих заступників, - це процес, який випереджає реальний стан. Ми не маємоправа робити це в тих умовах, коли ці галузі потребують управління. Чим скорішеми прийдемо до нормально впорядкованої системи, до структурованої влади, якабуде мати довіру у народу, тим краще".

"Покищо консультації влади з партіями відбуваються кулуарно, на основі приватнихпопередніх знайомств і контактів. Очікуваного результативного спілкуваннянемає. Але все поступово вирівняється, якщо ми будемо активними, якщо політичнісили будуть активними, якщо ми будемо тільки про це й говорити. Ініціатива маєйти знизу, якщо хочемо будувати громадянське суспільство". "Заразбагато людей кинулося по захист. І йдуть вони не до влади, а до партій, якимдовіряють. Люди настільки зневірились у попередній владі, що, очевидно, невірять, що нова влада чимось краща, і тому йдуть до тієї партії, яка має високийрейтинг".

Якодин із механізмів співпраці партій і влади було запропоновано створенняпартійних фракцій, які нині постають у радах усіх рівнів (обласній, міській,районних), "тому що фракція - це структура, яка займає позицію, якаголосує, приймає рішення, приймає бюджетні моменти". Наводилися також іншіприклади співпраці: дорадчі ради з окремих питань при керівникові обласноїдержавної адміністрації, введення в колегії облдержадміністрацій керівниківвеликих підприємств та авторитетних людей, дорадчі ради з питань підприємництва,дорадчі ради з питань збору податків при ДПА та інші форми, "які життявиправдало. Вони допомагали і будуть допомагати в подальшому прийняттікваліфікованих рішень, [розв’язанні] потрібних для регіону та економікиважливих питань чи додатковому ініціюванні розгляду проблем, які існують,доведенні їх до урядових структур. Власне, знаючи, що сьогодні, як ніколи,прийшли люди, які не мають досвіду управлінської роботи, їм така кваліфікаціядуже потрібна. Нас дивує, чому ці форми на сьогоднішній день, незважаючи нанаші неодноразові звернення, практично не відновлюються і не практикуються. Ядумаю, ми будемо своє право і традиції відстоювати".

Лідерипартосередків зійшлися на думці про необхідність самим більш активно просуватисвої підходи. В ході зустрічі представники партій висунули ініціативу провести"круглий стіл" політичних партій Львівщини та з виробленимипропозиціями з важливих для області питань звертатися до представниківоблдержадміністрації: "Чекати від влади - це гаяти час. Необхідно створитиполітичну раду [з тих], хто захоче до неї приєднатися, взяти ініціативу на себеі запросити владу до себе. Сказати: "Ми вам пропонуємо діалог, осьпрограма, давайте разом дбати про соціально-політичний розвитокЛьвівщини". Форуму політичних партій [варто було би] дати політичну оцінкупершим 100 дням роботи нашого губернатора. Владі повинні допомогти політичніпартії, особливо на Львівщині. Не потрібно говорити, що все в нас негативно. Єполітичні партії, ми от зустрічаємося. Є певні розбіжності. Чому вонивідбуваються? Тому що влада, керівництво ще не усвідомлюють ролі політичнихпартій і свого місця. Якщо вона це усвідомить, [то діятиме по-іншому], а першийприклад буде зараз посівна. Нинішні керівники РДА ще не пройшли це. Але я неможу оцінювати все тільки в чорних тонах. Що мені сподобалось? Зараз головирайдержадміністрацій зустрічаються [з нами]. Раніше, при Кучмі, головарайдержадміністрації тільки взнає, що їде політична сила, відразу бігом у кущі- тільки його й бачили. Сьогодні вони зустрічаються [з представниками партій],вислуховують [їх] і приймають відповідні рішення. Я вважаю, що, мабуть, було бправильно після сьогоднішнього нашого зібрання розширити коло [учасників такихзустрічей] і через заступника голови ОДА Тараса Батенка, через голову ОДА ПетраОлійника зробити так, щоб відбулася зустріч із політичними партіями ігромадськими організаціями найбільш потужними на Львівщині - з лівого спектру,із центру і з правого [крила]. Не тільки так, що Народний союз "НашаУкраїна" має скрізь 80%, адже є й інші решта: є й Народна партія України,є й Соціал-демократична партія (об’єднана). І останнє. Нам, представникамполітичних партій і громадських організацій, потрібно також самим частішезустрічатися, не боятися протилежної думки. У нас сьогодні одне завдання - щобУкраїну сприйняла і Європа, і Сполучені Штати Америки, і Росія. Ми вже в новомуспектрі, ми не головорізи, які вбивають журналістів, які знущаються наднародом. Новий підхід ми повинні показати. А політичні партії повинні відігратитут абсолютно іншу роль: не тільки критикувати, але й підставляти плече - іпідставляти конкретними пропозиціями, конкретними програмами. Тоді нам повіритьі народ, і влада повернеться до нас".

 

4. Оцінка представниками партійдіяльності в області громадських організацій та ефективності громадських ініціатив

Представникипартійних організацій Львівщини вказали на нагальну потребу в розширенні колагромадських організацій та зростанні числа і вагомості ініціатив у Львівськійобласті та наголосили на корисності зміцнення контактів між партіями ігромадськими організаціями.

"Ранішевідбувалась імітація взаємодії влади з громадськими організаціями. Звичайно, їмневигідно було розширювати коло цих громадських організацій, з якими [належало]спілкуватися. Потрібно було певне коло замкнути, і не було бажання йогорозширювати. На жаль, є велика спокуса в нової влади по тих же відпрацьованихрейках піти. Та не все втрачено. Зараз якраз ця точка відліку йде, і якщо ми цімеханізми зуміємо проконтролювати, якщо ми нав'яжемо десь необхідність цьогодиспуту, я думаю, ситуація виліковна і може змінитися".

Булоконстатовано, що сьогодні активного діалогу партій з громадськими організаціяминемає. Якщо навіть і робляться якісь спроби, то це йде на рівні підкупу:мовляв, "ми вас підтримаємо, тільки маніфестуйте, що ви прихильники тієїчи іншої політичної сили. Не хотілося б називати такі громадські організації,але вони особливо рельєфно починають проявлятися під час виборів. Сьогодні людишукають захисту, але це є люди, які не об’єднані в громадські організації.Кожен сам собі старається дати раду. Є кілька дрібних структур, які пробуютьщось робити, - аналітику, опитування, але на серйозному рівні їх не чути вобласті. Немає жодних проектів моніторингових, ніхто з громадських організаційна себе сміливість [таку] не бере. Мабуть, треба мати певну сміливість, щобговорити проти чинної влади. Люди бояться влади. Не тієї влади, яка прийшла, авзагалі люди владі не довіряють, бояться її. Потрібно досить багато часу, щобїх переконати".

Утой же час відзначалося, що поширюється практика створення кишенькових ГО, якіімітують громадську активність та використовуються з політичними цілями. Буловисловлено такий погляд, що "наразі дуже слабкий рівень співпраці НУО іполітичних партій, практично серйозної співпраці немає. Зараз виник громадськийпроект "Самопоміч" в області, але цей проект"мерсько-політичний" - від слова "мер". Посаду цю і хочездобути організатор даного проекту".

Обстоюваласьі протилежна позиція: немає нічого дивного в тому, що політичні інтересивідстоюються саме такими методами. Адже кожна партія має "свої"громадські організації, з якими вона традиційно співпрацює. Деякі партії маютьпостійні широко розгалужені і структуровані громадські організації, як, наприклад,Український союз промисловців і підприємців. У регіоні в такий спосіб працюютьтакі організації, як "Правозахист", жіноче об’єднання "Замайбутнє дітей України", Спілка молодих соціалістів, Спілка власниківземельних та майнових паїв, однак "немає підстав говорити, що всі такогороду організації заангажовані політично".

"Громадськіорганізації засвідчили, що можна започаткувати якусь справу і показатиприклади, як має відбуватися співпраця. Але, на жаль, на сьогодні громадянам уЛьвівській області мало відомо про якісь ефективні моніторингові проектигромадських організацій, хоча вони є дуже важливими. Де-не-де виникають якісьпроекти, що фінансуються різними донорами, [вони] проводять моніторинг окремихепізодів у суспільному житті, а ось на оцінку діяльності нової влади [охочих]поки ще немає. Це дуже важливо, і я вважаю, що тут, на Львівщині,потрібно". Водночас наголошувалося, що "для проведення таких речейгромадські організації мають мати певні кадрові і певні фінансові можливості.Без цього це зробити неможливо, це буде на любительському рівні". Упредставників партій існує гостра потреба в дослідженнях, що їх роблятьнеприбуткові аналітичні організації, "якщо такі дані об'єктивні".Моніторингами потрібно займатися постійно, але незалежно, незаангажовано длятого, щоб показати місце і політичним партіям, і владі, і громадськості:"Не тільки так, що за два місяці до виборів - народ до мене, а я до нього.[Треба], щоб це було постійно".

Представникиполітичних організацій регіону відзначили можливі точки спільної діяльностіпартій та громадських організацій. Для Львівщини такими є питання щодофункціонування мов, визначення ролі ОУН-УПА у Другій світовій війні, оцінкисоціальної та конфесійної ситуації, наслідків Скнилівської трагедії,моніторингу діяльності місцевої влади.

Доповідачізвернули увагу на те, що вагомою в розбудові демократії має стати і рользасобів масової інформації, які можуть доносити до громадян позиції народнихдепутатів, котрі є, відповідно, представниками різних партій, а також представниківусіх партійних осередків області з вагомих для регіону питань. "Засобимасової інформації також повинні формувати думку не тільки з огляду на те, щопровладні туди ходять хлопці і дівчата, [треба], щоб і політичні партії різногоспектру були представлені щомісяця на цих каналах і могли висловити свою думкуз приводу дій влади. А то виходить, що все тільки або позитивно, або негативно.А в нас хвилина на телебаченні - це 900 гривень, хвилина на радіо - 300гривень".

Загаломзазначалося, що "попередній політичний режим систематично і системнознищував не те що громадянське суспільство, але й самі ініціативи щодосуспільного реформування. Тому є зрозумілою відсутність розвинених громадськихорганізацій різного плану". Учасники зустрічі спрогнозували, що"зараз розпочнеться процес активного формування громадськихорганізацій".

 

5. Оцінканаявного і бажаного форматів відносин партій із підприємцями

Учасникиобговорення поділилися своїми враженнями стосовно відносин, що складаються вобласті між бізнес-структурами та окремими підприємцями, з одного боку, тапартійними осередками - з іншого, а також висловили свої думки з приводубажаної моделі таких зв’язків. Домінувала думка про назрілу необхідністьструктурувати такі відносини, відійти від їх персоналізації та домогтисяпрозорості, особливо в питаннях фінансування партій підприємцями: "Заразпартії та бізнес-структури перебувають у взаємному пошуку. Партії шукаютьпідприємців, які можуть профінансувати виборчі проекти, а бізнес шукає партії,які стануть лобістами їхніх інтересів. Це нормальний процес, який відбуваєтьсяв кожній державі, в кожному суспільстві. Звичайно, це не можуть бути відносини,які були в нас за СДПУ(о), коли в примусовому порядку [підприємництво]змушувалося до фінансування тих чи інших партій або фондів".

Зприводу преференцій, що їх шукає бізнес під час виборів, присутні висловлювалипереважно одностайну позицію, яка полягала в доцільності надання таких перевагу тому разі, якщо бізнесмен сповідує ідеологію партії, а надто якщо він є їїчленом чи активним прихильником, та в несхвальному ставленні до просуваннябізнесменів у Верховну Раду лише заради здобуття депутатської недоторканності."Бізнес має право бути присутнім у партійних списках, тому що це люди, якічогось досягнути у своєму житті, які мають бачення тих чи інших процесів. Вониє продуцентами податків, надходжень до бюджету. Це люди активні за своїмижиттєвими принципами, і це нормально, що вони будуть у партіях і партійнихсписках. Якщо бізнесмен купує губернатора, який є в партії, - це корупція. Аякщо він дає гроші на ідею - це інше питання".

"Двамоменти відносин партій і бізнес-структур. Перший. Зверніть увагу на ліквідаціювсіх пільг, які ініціював уряд. Це свідомий політичний крок, [який має на меті]послабити фінансові можливості своїх політичних супротивників. Політичніструктури, які сьогодні при владі, роблять проблеми для всіх інших, посилюючисвої позиції. Це зрозуміло. Але кожна політична партія має своїх симпатиківсеред бізнесу. Керівники підприємств, бізнес-структур поділяють ідеї тапринципи, які пропагує чи сповідує та чи інша політична партія. Тому, природно,ці симпатики будуть фінансувати партію. Одні з чисто меркантильних міркувань, аінші просто за ідею. Чи мають право вони бути у списках, [висуватися]кандидатами до різних рівнів депутатства? Без сумніву, мають. Бізнес-структури,промислові структури, як правило, зосереджують людей достатньо досвідчених,суспільно вже реалізованих, які є потенційними лідерами різних рівнів. Ісьогодні, оцінюючи, виступаючи, пропагуючи, готуючи якийсь законопроект, вінмає фахово проявити свої якості, кваліфіковано довести переваги того чи іншогозаконопроекту. Тобто нам потрібні фахівці: економісти, виробничники, юристи.Скоріше за все, процес інтеграції бізнес-структур і політичних партій будепродовжуватися. Інша справа, коли є завідомо кримінальний бізнес або коли йдутьу депутати (особливо Верховної Ради) для того, щоб відхреститися відвідповідальності перед законом. Категорично треба таким крокам давати відсіч. Іпартії можуть це зробити, адже практично всі знають, які структури в нашомурегіоні займаються кримінальним бізнесом. Ми знаємо, хто які хабарі плативдержавній податковій адміністрації раніше. Тут інформація внутрішньопартійначітко поставлена, і цю інформацію потрібно грамотно використовувати. Кожнапартія повинна, [з огляду на] інстинкт самозбереження, не допустити в своїряди, до [кола] своїх лідерів та депутатів представників такого бізнесу. Ядумаю, що буде страшний спротив у кожній партії. А якщо це чесний, нормальнийбізнесмен, то треба тільки вітати".

Учасникизвернули увагу на підготовку до виборів, що її проводить місцева влада, адже"зараз поставлено завдання: Народний союз "Наша Україна" впарламенті повинен отримати 305-310 голосів. У містах, районах та областях вониповинні отримати 60-80%". Тому "сьогодні створення Народного союзу"Наша Україна" - це спроба, з одного боку, сконсолідувати активнісили на підтримку програми народно обраного президента Ющенка, а з другого боку- різко послабити потенційних противників. Розстановка начальників штабівЮщенка главами райдержадміністрацій - це вже явна домашня заготовка довикористання адмінресурсу. Але тут може спрацювати зовсім зворотний ефект.Влада може піти шляхом створення кишенькових громадських організацій іповторити досвід їх використання, який був у попередників. Кампанія по виборахдо місцевих рад і Верховної Ради вже розпочалася. В усіх серйозних політичнихпартіях почалося формування штабів, уже є завдання по підбору кандидатів у депутативсіх рівнів. Ми всі в однаковому стані, всі однаково надаємо занадто великогозначення майбутнім виборам, щоб [бути в змозі] відсторонитися від тогопроцесу".

"Сьогоднівже є таке явище, як бізнес партій. Що б ми не говорили, все одно цю лавинузупинити неможливо. Тут треба виключно законодавчу базу змінювати. Скільки б неговорили, що потрібно відділити бізнес від влади, Ющенко показав сам, як цереально робиться, так що ми тут на місцях так само від цього не відділимося.Багато бізнесменів вступає після революції в партії. На Львівщині громадськаорганізація "Спілка ділових людей" робить корисну справу,започаткувавши реальні кроки до поліпшення ситуації на Львівщині. І надітей-сиріт вони звернули увагу відразу, і на покращення екологічної ситуації уЛьвові. Найбільший патріотизм бізнесменів був під час помаранчевої революції.За 12-бальною шкалою 12 балів їм потрібно дати, тому що вони йшли за ідею.Завдання партій - знайти процедури, за якими [можна було би] прозоро формувативиборчі списки, але таких процедур ми ще не виробили".

Учасникинаголосили на необхідності жорсткого розділення бізнес-діяльності і влади,проте висловили переконаність у тім, що наразі таких реальних механізмів неіснує. "Людям специфічного мислення, націленим на отримання зиску, нічогоробити в законодавчих, представницьких органах. Постійний брак законодавства,невідповідності та неузгодженості окремих законів між собою - це якразрезультат того, що є такі вузькоспеціалізовані люди. Вони голосують або вносятьпоправки в кодекс про шлюб і сім'ю, знаючи про шлюб і сім'ю тільки на прикладівласної сім'ї. У Верховній Раді - законодавчому органі - повинні бути політики.Важко уявити, наприклад, Бориса Олійника, який десь за 100 доларів щосьпродасть. Просто рівень людини і таке інше. У владі повинні бути політики,політики з ім'ям бажано, щоб плями на цьому імені були болісні йому і йогородині. На жаль, така ситуація зараз нездійсненна".

Партійнадіяльність потребує реальних фінансових ресурсів, тому преференції підприємцямщодо включення на перші місця в списках політичних партій виправдані,"тільки треба намагатись об'єктивно оцінити преференції і, відповідно,розміри тих преференцій". "Звичайно, бізнесмени підуть до партій. Якполітична партія може організувати передвиборну кампанію, якщо зараз вона будекоштувати не менше 15-20 мільйонів доларів? Немає таких коштів - не підеш навибори. Як ти будеш звертатися до громадян, як ти будеш по селах вестипропаганду, виходити на засоби масової інформації і таке інше? Тому потрібно шукатибізнесменів. На Львівщині попри все переважне значення для входження в списоквідіграє політична спрямованість того чи іншого бізнесмена".

Партійнілідери наголосили на своїй переконаності в тому, що слово їхніх регіональнихструктур буде вагомим під час укладання списків на виборах до парламенту, але взв’язку із зростанням значення органів місцевого самоврядування та регіональнихструктур державної влади не варто оголювати керівництво партійних організаційна місцях. "Есдеки зрозуміли, що на Львівщині повинен бути обов’язководепутат Верховної Ради. Шурма - депутат Верховної Ради України. І в комуністівтакож є Голуб. А зараз стоїть питання не тільки ввірватись у Верховну РадуУкраїни. Хто ж буде партійною роботою на місцях займатися? Хто ж буде виборамина місцях займатися? Все краще віддали у владу. Влада заковтнула, а хто ж будепроводити передвиборну кампанію і представляти в ради? Тим більше, що векторВерховної Ради України міняється - вона буде переходити зпрезидентсько-парламентської [форми правління] до парламентсько-президентської.Причому так само буде в районах, в області. Тоді вже депутати всіх рівнівматимуть вищий статус і вищу відповідальність. І там повинні бути найбільшзрілі, професійно підготовлені і чесні люди. І вони вже будуть контролювати цювладу, чого влада боїться".

 

 


ЛІДЕРИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЛЬВІВЩИНИ
ПРО СЕБЕ, ВЛАДУ ТА ВИБОРИ 2006

(липень2005)

Улипні відбувся круглий стіл політичних партій Львівщини на тему „Львівщина міжпрезидентськими та парламентськими виборами”. Круглий стіл був організованийЦентром політичних досліджень

Удискусії взяли участь голови та члени керівних органів обласних та міськихосередків політичних партій Віталій Ілик (УРП «Собор), Богдан Горбовий (НСНУ),Олексій Радзієвський (Партія Регіонів), Віталій Молдован (КПУ), ІгорМаковецький (НДП), Богдан Бедрило (НРУ), Андрій Карпінський (СДПУ (о)), ВасильПавлюк (ВО „Свобода), Андрій Болкун (ХДС), Володимир Макара (ПППУ) та ін.

Основнимипитаннями для обговорення стали актуальні соціально-економічні тасуспільно-політичні проблеми регіону, питання політичної відповідальності,оцінка діяльності обласної та міської влади, співпраці Львівської обласноїдержавної адміністрації і Львівської обласної ради, а також плани партій намайбутні вибори.

1.Соціально-економічні та політичні проблеми Львівщини

 

ВіталійІлик, заступник голови УРП „Собор”:

Відносносоціально-економічних проблем то вони в області постали у дуже гострій формі.Напруга соціально-економічна дуже значна. Взяти до уваги хоча б кількістьжителів нашої області, які перебувають за межами держави на заробітках.

Також наша партія мала справу з кількома об’єднаннями акціонерів („Райдуга”,”Сяйво”), які зіткнулися з проблемами некоректної приватизації, через щопідприємства посаджені на мілину. Про це можна говорити багато. Формально ідеінвестор, використовуючи  вже розвинену інфраструктуру міста, хоча так немає бути, але реально так є. І буквально за 500 метрів від садиби господарябудується, наприклад, завод латексних виробів. Тут можна згадати і вислівімператриці Марії Терези, яка говорила, що „всі злодії, яким нема місця у Віднівтікають на Галичину”. А це дає підстави для аналізу їхньої компетенції.

І щеодна проблема – безробіття. Нова команда обіцяла на перспективу покращити умовипраці, створити багато нових робочих місць. Наразі зрушень у цьому плані нема.

Відносносуспільно-політичних проблем. Всі проблеми замикаються на НСНУ. Не думаю, що цеє великим позитивом, оскільки практика свідчить, що повинна бути конструктивнаопозиція і мусить впливати на її роботу. На мій погляд, після Помаранчевоїреволюції повинно було відбутися злиття усіх політичних сил єдиного табору дляреалізації основної мети і вирішення основних проблем області. Але вийшло такяк завжди.

 

БогданГорбовий, член президії ЛОО НСНУ:

Нашапартія, на відміну від інших партій, є молодою, тому ми зараз працюємо надпрограмою нашої політичної сили. Основні пункти нашої стратегії це поверненнязаробітчан, проблеми інвестицій, виховання молоді, навчання школярів, проблемиекології, зокрема, вирубка лісу та вивіз деревини. Ще одна проблема длявирішення – це розвиток сільського господарства, яке зараз дуже занепало. І длянас розвиток малого фермерства є зараз дуже актуальним.

Наступне– це розвиток туризму, зокрема, сільського та у Карпатах.

Щодопроблем регіону. Ми зараз працюємо над розробками взаємодії із „братніми”партіями, над конкуренцією із партіями із протилежного табору. Тобто тактика тастратегія розробляється.

 

ІгорМаковецький, голова ЛОО НДП:

Спочатку,проблеми суспільно-політичного характеру. Для Львівщини притаманним є те, щобудь-який голова, який приходить, через деякий час чує під стінами „Геть!”. Цехарактерно для Львівської області.

Нажаль, наболілі проблеми є. По Яворівському району. Це серйозна депресивна зона,оскільки люди працювали на „Сірці”, яка просто не мала перспективи. Так само іСтебник: нема виробництва, є алкоголізм, наркоманія.

Проблемашахтарів. Ми виплачуємо їм зарплатню у борг, оскільки третину шахт на сьогодніпотрібно закрити. Існує і проблема Добротвірської ТЕС, яка також єбезперспективною, хіба що із залученням великих інвестицій можна буде про щосьговорити. Але нова влада не може підняти шлюзи для інвестицій і вирішення цихпроблем. 

 

ВіталійМолдаван, перший секретар міському КПУ:

Ми єофіційно задекларованою опозицією. Ми маємо чітку позицію і найближчим часомоприлюднимо нашу програму. На вибори ми ідемо фронтом лівих сил.

Щодопроблем регіону, ми проводимо роботу проти реабілітації воїнів ОУН.-УПА. Знашого регіону уже зібрані 16 тисяч підписів, які уже направлені у відповідніоргани.

Настакож турбують ціни на продукти у області.

 

БогданБедрило, голова ЛМО НРУ:

Проблемирегіону є для нас сталими, тяглими і відомими не залежно від влади. У нашійвладі ніколи не було чужих людей, але проблеми все одно не вирішувалися. Томунова влада повинна прикласти всі зусилля для ефективної роботи.

УЛьвові, ми розуміємо, на майбутніх виборах у органах місцевого самоврядуваннябудуть представлені різні політичні сили і дикої ворожнечі між ними не буде.Прогрес буде, адже інколи легше віднайти ситуативного союзника у лавахопонента, аніж домовленість між спільниками, тим паче, що і досвід такий вже є.

Щеодним важливим моментом, який впливає на конструктивну співпрацю між всімаполітичними силами регіону, це ведмежа послуга певних „постатей”, які б могли івідійти у даній співпраці на дещо задній план.

 

ВасильПавлюк,  Голова ЛМО „Свобода”:

Щодопредставників влади та  їхню відповідальність. Простий приклад: ВасильЛозинський, чию кандидатуру лобіювали з УНП на відповідну посаду, коли вінпосварився з Гудимою, то він швиденько перескочив у „Батьківщину”. Хтовідповідає за членів тої чи іншої партії. Ось поки не буде відповідальності упартіях за своїх представників, змін на краще не буде. А це все чистої водипопулізм.

Щодостворення НСНУ, то це мені нагадує советські часи. Наступний момент – це змінасудової системи, системи оплати праці, система пенсійного забезпечення ідотримання закону, а не телефонного права. 

 

АндрійКарпінський,  заступник голови ЛОО  СДПУ(о):

Першапроблема регіону – це створення нових робочих місць, а це відбудеться лише призалученні інвестицій. Також існує проблема вільних економічних зон. Можливо непотрібно усе так відразу ламати, говорячи, що воно не є ефективним. На моюдумку, краще реформувати ці зони і нехай вони працюють дальше.

Львівщинамає можливості і розвитку туризму. Львів не має ні програми дій, невисловлюються також ніякі думки. Щодо сільського господарства. Прибуток можедавати тваринництво, але і тут є проблеми, взяти хоча б контрабанду м’яса.

 

ОлексійРадзієвський, голова ЛОО Партії регіонів:

Ситуаціяу нашому регіоні є важкою з чіткою тенденцією до погіршення. Це тривожитькожного: жителя, партію, громадську організацію.

Львівщинасьогодні демонструє збільшення безробіття. Це ганебне явище, яке б’є в першучергу по молоді. Область сьогодні демонструє також динаміку зростаннязаборгованості по виплаті зарплати: понад 41 млн. грн.. Понад 61 тисячаофіційно зареєстрованих безробітних, і це не відображає повної картини.

Такожскоротилися інвестиції зі всіх джерел. Зовнішні та внутрішні інвестиціїобходять Львівщину. Цей процес набуває драматичного характеру. Ми сьогоднімаємо усі підстави сказати, що ейфорія після приходу нової команди переросла урозпач, а сьогодні переростає у роздратованість за те, що обіцянки, за які вониголосували не виконуються.

Владаповинна аналізувати свої дії насамперед через призму програми дій Президента„10 кроків на зустріч людям”. Сьогодні робиться демарш в сторону відлюдей.  Великою помилкою сьогоднішньої влади, якій ми бажаємо всілякихуспіхів, є зорієнтованість на вирішення кадрових питань лише в межах певнихполітичних сил. Кадрів у них нема, які б мали достатній досвід по керуваннюдержавними справами. Тому на кожному кроці є великі провали, і опиратисяпотрібно на всі політичні сили, радитися з ними, прислухатися до них.

Великоюпомилкою є й те, що обласна влада офіційно не зафіксували свої стартові умови,інакше оцінка може даватися складно. Сьогодні один аргумент: винна стара влада.Але не було зафіксовано моменту. Також не має офіційно затвердженої програмидій кожного району по Львівщині. Кожен голова райадміністрації зобов’язанийпублічно задекларувати свою програму дій. Тому нема на підставі чогоаналізувати, бо нема програми дій, не було громадського слухання. 

Требаробити серйозні кроки в критичному аналізі дій нової влади по всіхнапрямках. 

 

АндрійБолкун, заступник голови ЛОО ХДС:

ПанОлексій сказав дуже вдало. І в мене також зафіксовані ті ж пункти по проблемахЛьвівської області: проблеми корупції, кадрів, екології, безробіття. Алепотрібно зазначити, що дійсно нема стратегії діяльності, програми дійкерівництва ЛОДА. Не має, і що дуже прикро, діалогу з народом і з партіями. Миз березня просимо губернатора про зустріч. Відповіді нема. Чи це боязнь, чи що?Наступне: довіра до влади. Якщо керівник порушує Конституцію, то про яку довіруможе йти мова.

Проблематуризму. Про що можна говорити, якщо в нас ліквідоване управління туризму. Хтобуде фахово займатися цими проблемами. Також інвестиції, нема управління, яке бзаймалося і цими проблемами.

Наступне.Великим недоліком є і те, що нема у владі нових свіжих ідей, нових облич.Скажімо, до прикладу, губернатор Донецької області заборонив своїм заступникамбути членом політичної партії, оскільки вони об’єктивно будуть працювати і на партію.

Такожпроблемою нашої області  є не дискусія, а конфлікт між НСНУ і„Батьківщиною”. Це вже перейшло усі межі, адже така ситуація впливає і наміжнародний процес: взяти лише питання Цвинтаря Орлят, по якомупредставники  НСНУ та „Батьківщини”  не віднайшли домовленостей. Хочапозиція „Батьківщини” з точки зору національних інтересів була правильною. Самевідкриття показало, що поляки зробили не так, як планувала собі це українськасторона. А це говорить про те, що нема у владі єдиного бачення перспектив,майбутнього розвитку регіону. А проблема і тема №1 зараз у владі – це вибори2006 року.

ВолодимирМакара, голова ЛОО ПППУ:

Шановніколеги! Я хочу, щоб ми подивилися на розвиток нашого регіону через призмуборотьби національно-патріотичних сил. Для нас ця проблема стала насьогоднішній день визначальною у діяльності політичних партій. Хто найбільшийпатріот? Для впливу на електорат використовуються усі методи, щоб отриматидивіденди на вибори. Можливо це пов’язано у історичному плані. Але пора в нашомусередовищі виникнути консолідуючій структурі. Ми всі чекали, що такоюконсолідуючою політичною силою стане НСНУ. Виникнення НС збурило усі політичніпроцеси у протилежну сторону, і для мене це вкрай дивно. Адже війна міжбратніми партіями перейшла всі розумні межі, а в кінцевому результаті цестворює вкрай придуркуватий образ Львівщини на загальноукраїнському рівні.

Такожу діяльності політичних партій ігноруються усі проблеми економічного характеру.Зверніть увагу на те чи виносяться вони на дискусію, чи пропонується у тій чиіншій формі їх розгляд. Практично ці речі не лише замовчуються, але ними і неволодіють лідери політичних партій. Чергові вибори, звичайно, принесуть змінупартійних лідерів, але ми в першу чергу повинні взяти на себе політичну відповідальність:мер, губернатор, депутат. І провести дискусію на рівні громади: яким коженбачить для себе мера, депутата, губернатора. Це дуже важливо, щоб ми створилинормальні рамки до тих питань, які турбують суспільство. І я б хотів, щоб нацьому етапі ми сформували для керівника області правила гри, принципивзаємовідносин між партіями, командою губернатора, тобто сформувати усю системуполітичних взаємовідносин у області.

Я бхотів сказати, що соціально-політична напруженість у області, яку ми всі відчуваємо,це вкрай негативний фактор, який погано впливає на вирішення економічнихпроблем. Проблема безробіття – це найгостріша на сьогодні проблема. 500 тисячреальних безробітних, які заробляють хліб за межами області.  А уДонецькій області зараз 10 тисяч вільних місць, і губернатор запрошує львів’яняк добрих працівників до себе на роботу і гарантує оплату від 500 до 1000 євро.

Внас пріоритетом зараз повинно бути створення для кожного району комфортних умовдля проживання, створення розвинутої  економіки, розвиток малого ісереднього бізнесу. Ці проблеми, як базові, не лише відійшли, а навітьзамовчуються на рівні керівництва. І це дає мені усі підстави зробити висновок,що сьогоднішній апарат області просто не здатен професійно аналізувати івирішувати усі ці проблеми. Я наведу просту, усім відому цифру. Минулого рокуКабмін дав таку оцінку Львівській області: промисловість по темпах розвитку –20 місце, розвиток сільського господарства – 24, інвестиції – 26. Виходячи зцього потрібно було б діяти за такою логікою - проблеми у промисловості,значить ставимо фахівця на промисловість; сільське господарство - необхіднозалучати інвестиції, вкладати їх у село. Це надзвичайно складний напрямокроботи. І заступник, який займається цими питаннями є - Валерій П’ятак, хорошийчоловік, але він жодного дня не працював на виробництві.

Явсе розумію, але ми говоримо про професійність і повну безвідповідальність. Ами спостерігаємо, як людина, не пропрацювавши 3 місяців, вже займаєтьсякорупційною діяльністю, використовуючи бюджетні кошти. Ми сьогодні готуємо такіподання до губернатора і відповідних органів. Де таке бачено - ми прийшли нагаслах революції до влади, ще печатка не висохла, а певні особи дозволяють собітакі речі. На жаль, влада відмовляється від професійного діалогу, і це йде відпрем’єра. Ми говоримо про роботодавців, про в'їзні мита, про економічні зони,про 5 млн. робочих місць. Так давайте не просто говорити, а професійнопідходити до цих питань. І це переноситься на район. А це говорить про те, що проблемавлади рівня району – це проблема №1. І, якщо, таким чином, буде сформованомайбутній адмінресурс і штаби Нашої України, я боюся, що у людей виникнезворотна реакція, наші люди не дурні і здатні відрізняти речі.

Мичекаємо виборів, а живемо кожен день і нічого не робимо. Я повністю підтримуюдумку, що економічна ситуація на Львівщині погіршується і при чому активно.Хочу сказати, що влада хоче поставити під свій контроль малий та середнійбізнес. Львівщина і Кіровоградщина – це дві області, де не створений Фондпідтримки підприємництва. А це говорить про підхід влади до розвиткуінфраструктури області. І хоче Петро Михайлович чи ні, а зустрітися йому ізпредставниками політичних партій прийдеться. Час для нас сьогодні дуже дорогий.А то я знаю вже у відпустки збираються, перепрацювалися. Нема коли відпочивати,потрібно працювати.

 

2.Політична відповідальність: оцінка дій обласної і міської влади

 

ВіталійІлик, заступник голови УРП „Собор”:

Післятого як губернатор став головою НСНУ і 3 з 4 заступників опинилися у ційструктурі, влада сама вибрала свій хрест і свою відповідальність. Зважаючи нанадану легітимність, влада сама вибрала свій шлях.

Щододіяльності  ЛОДА , то за 100 днів давати оцінку рано. Проте дії її внапрямку політичному є необачними. І перехід райголів в лави партії іформування з відчутним тиском місцевих організацій нагадує мені адмінресурсчасів кучмізму. Щодо роботи ЛОРА, то, на жаль, олігархія у нас ще не виродився.Мапа її сильно змінилася. Утворилося багато груп та фракцій. А у фракції„Батьківщина” по її створенні взагалі не було членів партії „Батьківщина”.

Взаємовідносиниміж ЛОДА та ЛОРА  бажають бути кращими. За Гладія і Сенчука ЛОРАперетворилася у „річ в собі”, тому судячи з досліджень, які тоді проводилися,для жителя села селищний голова був приорітетнішим, а ніж депутат обласноїради. Зацікавленість була низькою, і, відповідно, найбільші махінаціїпроводилися там. Львів представляють 3 людей, а Дрогобицький район - 12.

Щодомера, Буняка висувала наша партія. На жаль, Любомир Костянтинович не пішов наспівпрацю з нами, не пристав на наші пропозиції, тому на певному етапі ми віднього дистанціювалися. Гостро постало питання продажу земельних ділянок, цінаяких зросла на порядок. Його необачні кроки стосовно до преси, нігілізм дополітичного процесу спричинився до того, що його рейтинг є дуже низьким.

 

БогданГорбовий, член президії ЛОО НСНУ:

Скажу,що потрібна стратегія. А стратегія – це мистецтво ведення політичних баталій ізаключається у боротьбі партій за владу. Наша партія також бореться за владу.На сьогоднішній день ми не є партією влади, це нонсенс. Ми є у боротьбі завладу. Це покажуть вибори у парламент. Так є таке бажання, але не більше. Заразми у конкурентній боротьбі за голоси електорату. Зараз кожен тягне ковдру насвою сторону. На Львівщині склалася ситуація, що ряд депутатів, маючи своїфірми, йдуть у владу по декілька раз, роблять мало для регіону. І нашимзавданням  є боротьба проти такого корпусу депутатів.

Щостосується ЛОДА і ЛОРА – це складні відносини. І адміністрація, і рада зробиларяд суттєвих промахів. І повинні бути віднайдені шляхи виходу із проблемноїситуації.

Щодомера, то він себе показав фігурою аполітичною. Ні політик, ні адміністратор, нігосподарник. Чого варті лише ті кучугури снігу на вулицях міста після опадів,які пролежали тиждень, а на них ніхто не реагував. Такого ще у Львові не було,щоб сніг не прибирався.

Нічогоне робиться. Це жахливо, що він якимось чином належить до „Батьківщини”. А хтобуде мером – це питання львів’ян. Чи це Садовий, який стрімко рветься відСамопомочі до мера, але побачимо, як будуть викристалізовуватися усі процеси.Наразі свого кандидата ми не маємо.

 

ІгорМаковецький, голова ЛОО НДП:

Якщоговорити про відповідальність, то влада на сьогодні зробила багато помилок.Наведу декілька прикладів. Перше: політреформа. Був досягнутий консенсус і вонабула проголосована. Друга проблема – ЄЕП. Відслідкуймо ставлення влади до цієїорганізації, коли вона була ще в опозиції і тепер. Таке враження, що за часівКучми ЄЕП був непотрібний, а коли при владі Ющенко та Тимошенко, він ставнеобхідним. І коли говорити про Львівську обласну раду, то декілька ненайгірших депутатів були позбавлені посад за невірне голосування, за те, що мийдемо під Москву. Також питання сумісництва. Не може бути, що Клюєв сумісник,то це погано, а Порошенко сумісник, то це добре. Що хтось Конституцію змінив?

Наступне.Адміністративно-територіальна реформа. Для мене  різні речіадміністративна та територіальна реформи. І ми можемо поставити собі запитання:де фінансова основа цього всього. Давайте змоделюємо бюджет кожного району,подивимося, що ми маємо реально.

Щододіяльності ЛОДА та ЛОРА, можливо мені про це некоректно говорити і давати за 120 днів оцінки, але за цей період повинна бути напрацьована програма: з чимми ідемо. Вона повинна бути роздана політичним партіям, громадянам длярозгляду, публічної дискусії.

Щодовідносин між ЛОДА та ЛОРА, мені вкрай неприємно констатувати доконаний фактпротистояння. Одна справа опонувати і дискутувати, а інша жовчю в’їдатися. Церізні гілки однієї влади, які повинні доповнювати та співпрацювати.

Мерповинен враховувати перш за все думку того, хто за нього голосував, не говорячивже про ЗМІ та все решту.

Іпро майбутні вибори. Я хочу сказати, що не можна сидіти і чекати виборів, яківсе повинні змінити, а якщо ми помилимося, помучимося до наступних і т.д.Вибори – це природній процес, і потрібно жити. І вони не повинні бути причиноюзупинки реформ чи інвестицій.

 

ВіталійМолдаван, перший секретар міському КПУ:

Нашапартія постійно  і чітко стоїть на позиції: всюди повинна бути рада івиконком, щоб було  з кого запитати. Поки ми будемо скубатися і одинодного підводити під монастир, то так і буде. Тому та партія, яка наберебільшість повинна нести  відповідальність, тоді буде порядок. Людиназавойовує своєю працею. В нас сьогодні нема і не буде кандидатури, хоча окремітовариші висувають. А кого будемо підтримувати, ми ще не вирішили. І нашапартія несе відповідальність за кожного свого члена. Якщо так буде у всіхполітичних партіях, в регіоні буде порядок.

 

БогданБедрило, голова ЛМО НРУ:

Забагато років багато втрачено і мало зроблено. Але я хочу задати одне питання:чи є зараз реальна політична сила, яка б могла керувати? Нема. Ми пережили ігенсеків, і багато чого іншого. Інша справа, що дана влада не допрацьовує, алетреба допомагати.

Щодовідповідальності, то люди через півроку будуть її оцінювати, і  думаю, щольвівська влада це розуміє. Інше питання відповідальності політичних партій.Мені приємно було почути уперше сьогодні про відповідальність за міськогоголову, який зруйнував цінності громади. Я б не хотів звинувачувати Буняка: вінє такий, який є. Я б хотів спитати за відповідальність партій, чому вони неговорили про це рік чи два тому. Можна було його змінити після всіх його справ,але цього не було зроблено.

 

ВасильПавлюк,  голова ЛМО ВО „Свобода”:

Япогоджуюся із паном Богданом. Ще перед виборами ми долучилися до виборів цьогомера. Щодо того чи господарник він чи ні, то прошу вас, панове забудьтесовєтську систему „господарювання”. А в нас інша система. І на майбутнє, колибудемо вибирати мера, то необхідно звернути в першу чергу увагу не те, який вінполітик і менеджер. Так, безперечно і досвід відіграє важливу роль, не візьмемож ми студента. Чи це буде працівник компартії чи іншої партії, головне, щоб вінбув професіонал і хороший адміністратор. А тоді у власну команду він будепідбирати вже фахівців.

Щодовлади в Україні, то мені прикро, що Президент і команда буде розгрібати це все.Але на сьогоднішній день ми не бачимо жодного натяку на концепцію національногорозвитку нашої держави. Як ми можемо консолідувати, коли в кожному регіоні людидумають по-різному, ми є різношерсті. Але, якщо б була єдина концепціярозвитку, в якій би чітко зазначалися тактика і стратегія. В Конституції мимаємо декілька пунктів, але це недостатньо. Тому в нас би не виникало тихпитань, які постали сьогодні.

Пропроблеми ЛОДА та ЛОРА. Маємо призначеного Президентом губернатора. Маємо новихголів райадміністрацій, і все. В апараті обласної адміністрації ж залишилисястарі кадри. Я не кажу, що вони не є толковими. Але погляньмо реально. Ті самілюди будуть займатися вирішеннями тих самих проблем. Візьмемо проблемуінвестицій. В якому обсязі вони приходили, якщо приходили. То чи ситуація неповториться?  Я вже до П’ятака казав: „створи команду, яка б їздила пообласті, розмовляла з людьми, дізнавалася про першочергові проблеми”. А тодітреба шукати гроші, інвестиції для їх вирішення. Але вони ж працюють зовсім по-іншому.Так як працювали 5 років назад, і це прикро. Потрібно міняти систему. Поки мине поміняємо совєтську систему управління, доти не буде реально позитивногорезультату. Поїдьмо закордон, візьмімо за основу певну їхню модель, щосьвідкиньмо, щось додамо. Ну поміняємо ми Олійника, ну щось зміниться? Нічого.

 

АндрійКарпінський,  заступник голови ЛОО  СДПУ(о):

Щодополітичної відповідальності розуміння усіх десь сходиться. Я б хотів додати, щодіючий голова ЛОДА є представником НСНУ, то і вся відповідальність лягає на цюпартію. Скажімо, СДПУ(о) ніколи не боялися відповідальності. Медведчук давнозаявляв, якщо ми прийдемо до влади, беремо на себе усю відповідальність. Але яквідповідальність співвідноситься із нинішніми маніпуляціями щодо політичноїреформи. Було погоджено з усіма політичними силами те, що політична реформаповинна бути здійснення, а зараз ми бачимо відхід від процесу. Ті ж самі заявиЗінченка та інших, яким не подобається обмеження повноважень Президента.

Проблемароботи ЛОДА та ЛОРА. Ну ми проводимо собі таку алегорію, що дитина виношується9 місяців, тому пройде нормальний термін, тоді й будемо аналізуватиобладміністрацію. Роботу обласної ради оцінюємо негативно, адже колись вонаборолася проти Медведчука, тепер проти Олійника. Ось і вся їхня діяльність.

 

Промера говорити не хочу. Про це вже сказано. Він не  належить до жодноїполітичної сили. Хто стане мером не знаємо. Ми будемо робити ставку навиграшного кандидата. 

 

ОлексійРадзієвський, голова ЛОО Партії регіонів:

ВКонституції записано, що головним носієм влади є народ, і він делегує окремихпредставників. Напевне, наша вина в тому, що ми не дотягуємо до того, щоб людямроз’яснити, які вимоги повинні пред’являтися представнику влади, тому, якоговисувають. Це велика проблема. Термін „відповідальність” дуже широкий.По-перше, влада повинна навчитися вести публічну роботу і публічну звітність.Без цього розраховувати на політичну відповідальність не доводиться. Треба дужедобре думати, яким повинен бути представник влади, щоб забезпечитивідповідальність. Безумовно, це повинна бути людина, яка є генератором ідей івідповідає за свої вчинки. Здатна переконати своїх послідовників у правильностіідей і рішень, тобто здатна повести за собою.

Якщозараз торкнутися діяльності міського голови, я навіть не буду спиратися нарізні матеріали. Я із власного досвіду скажу, що це випадкова людина. Такі людине повинні бути мерами. Він не готовий ні психологічно, ні організаційно. Віннавіть не знає і не контролює те, що в нього робиться в організаційномуапараті. Він не контролює виконання рішень. Що ж тут можна говорити.

Щодовідповідальності. Владі необхідно навчитися нести відповідальність за своїобіцянки  і задекларовані промови. Але на сьогоднішній день навітьнамагання щось робити і виконувати обіцяне ми не спостерігаємо.

Наступне.Не можна розраховувати на відповідальність в умовах жорсткої дії вертикалівлади хто  б сьогодні не прийшов. Зараз у нас у 2005 році функціонуєкомуністична модель управління процесами у державі. Вся влада зосереджена уцентрі, а не в регіоні, де сидять сліпі виконавці, які змушені виконуватинакази. Від цього потрібно сміливо відмовлятися. І саме основним пунктом нашоїпрограми є теза „Більше повноважень регіонам”. Поки що про ніякувідповідальність говорити не доводиться. Коли виконавець на місці поставлений вумови з викривленими руками, ногами та головою повернутою догори, то хоч би віні хотів щось зробити, не вийде. Ми повинні дати можливість формувати регіонуфінансові потоки, прийняття рішень настільки, щоб влада могла нести за цевідповідальність. І щоб ці проблеми вирішувалися в регіоні де живе конкретналюдина з її проблеми та потребами.

Якщоговорити про реформу Безсмертного, то зазначу, що кожна реформа повинна матимету покращити життя людям. Ось через таку призму потрібно дивитися на кожнуреформу. Але ця реформа - це якась нісенітниця, що ніколи не покращить життялюдини. Ми будемо виступати категорично проти неї. Ми впевнені, що про неїшвидко забудуть і викинуть.

Прокандидатуру мера на наступних виборах наразі говорити не буду. А дії партії навиборах будуть класичними. Влітку буде затишшя. А з вересня ми почнемореалізовувати свою програму дій: буде все, намети, пікети, протести, а владанам лише допоможе в цьому.

 

АндрійБолкун, заступник голови ЛОО ХДС:

Визнаєте, було багато сказано, але, на жаль, політика і мораль речі несумісні. ВЗахідному розумінні політик повинен бути чесним, моральним, відкритим, людиповинні бачити, що це за людина. А в нас політика – це закрита кулуарнасистема, куди впускають вибраних. Бракує довіри до влади. Поки що владавиїжджає на довірі народу до Ющенка, нещадно експлуатує її. Знову ж таки чибуде Президент очолювати партійний список і соціологія показує, що основна масавиборців проти такого факту, все таки він повинен бути народним, а не очолюватипартію. Звичай, що ідеальний політик не повинен брехати, а в нас все навпаки:наші достойники на всіх рівнях цим характеризується.

ОцінкаЛОДА та ЛОРА. Я мав змогу спостерігати все із середини. Дій серйозних нема. Накадровому фронті робляться не найкращі кроки. Хороші спеціалісти змушені іти зпосад. Наведу приклад Брегіна. Це людина, яка має у вчительському середовищіпрекрасний імідж і, який багато зробив. А зробили заміну, галузь лежить. Взятипрограму  „Шкільний автобус” – нуль, все решта – також. Оцінка дій складнаі суперечлива. Рада запрацювала, приймає рішення, у складі її більшістьпредставників провладних партій. Процеси, які там ідуть складні. Амбіції певнихлюдей незадоволені, того ж таки пана Канівця. Про це всі знають і мовчать.

Промера також нема що багато говорити. Оцінка його діяльності – критична. Щодокандидатур на наступних виборах мера. Черкасов заявив, що хоче бути мером.Садовий також. Можливо Куйбіда. Важко поки що говорити хто буде мером. Можливов нашому середовищі знайдеться людина, яку ми висунемо на мера. Але, якщознайдеться достойна людина, то ми підтримаємо її. Головне, щоб все було не насловах. Як то кажуть „По ділах судять”.

 

ВолодимирМакара, голова ЛОО ПППУ:

Першза все політична відповідальність як форма правової  відповідальності я непам’ятаю, щоб була десь у законах прописана. А це вигідно перш за все чиннійвладі. Бо коли є формалізована відповідальність, то рано чи пізно вонанаступає. Оцей перехідний період є визначальним і в питаннях відповідальностітакож. Я б хотів щоб депутатським корпусом була запропонована  формавідповідальності, щоб на рівні висуванців, керівників  усіх рівнів булавідповідальність. І це в принципі є елемент нашої політичної реформи. Ось тодібуде наведений елементарний порядок в правовому статусі політичноївідповідальності.

Щодовзаємин адміністрації та ради. На прикладі останньої сесії можна говорити проквінтесенцію усіх цих відносин. Я небагато в громадських організаціях працюю,але щоб еліта області на чолі з губернатором півтора години вирішувала будемоприймати звіт чи інформацію, ну це просто нонсенс. Це виключно непрофесійнеповодження керівників ЛОДА та ЛОРА. Це приклад, в якому проявляєтьсянепрофесійність, чиїсь ліві-праві інтереси, і ми це все спостерігаємо у прямомуефірі. Не треба робити  з влади циркового представлення, тим більшепублічно. Я думаю, що і ЛОДА і ЛОРА потрібно почати разом працювати, робитикроки назустріч. Вони функціонально виконують ті самі речі: відповідають і заекономічне життя, і за політичне, і за соціальне. Тут напевне спрацьовуємеханізм підготовки до політичної реформи: хто головніший. Але приводити домісцевих війн не можна.

Оцінкамерства Буняка політичними партіями та громадськими організаціями практичнобула одностайною. Перед виборами ми слухали і Карвацького, ми слухали іСадового, і Буняка. Але так як вів себе тоді на цій зустрічі тоді ще кандидат умери Буняк... Ми відразу сказали, що ця людина мером бути не може, а намзакидають „Не заполітизовуйте!”. Мало того, коли йому почали задавати конкретніпитання, все перейшло у русло сварки. Ось тоді і стало ясно, що цедеструктивна, непрофесійна людина. Наш голос прозвучав, ті хто хотів почути,почув. В таких випадках я б хотів би застерегти про публічну підтримкурегіональних кандидатів загальнонаціональними лідерами: Ющенка, Тимошенко тощо.Давайте у своєму середовищі розберемося самі. А опісля найбільш рейтинговогокандидата запросимо на круглий стіл. Місто Львів є ініціатором багатьохпозитивних змін у Львівській області. Буняк завалив все. Знаємо його принциповутезу „За два роки буде вода!”. Я був присутній на розмові Кірпи, Піха і нашогомера. Покійний Кірпа сказав таку річ: „Вирішуй питання з грошима, а я допоможуз будівництвом проводу. Я сконцентрую всі свої будівельні можливості і хоч за 5місяців буде. Знайди гроші”.  Ні. Благополуччя міста не в його інтересах.Я б хотів, щоб ми висновки робили через призму виборів. Львівщина нам всімдорога. Зараз кандидатами висуваються і представники банківського бізнесу. І визнаєте всі публікації і по Кубіву, і по  інших. Але прекрасний банкір буде3 роки вивчати  що таке труба. Давайте подивимося в середовище керівників,наприклад, райадміністрацій. З тих хто має досвід на підприємтсвах. Наприклад,Печер Володимир Михайлович, людина професійна, авторитетна, прекрасний аналітикз бездоганною діловою репутацією. Інші підприємці. Це має бути наша людина,командна.

 

ВасильПавлюк,  голова ЛМО ВО „Свобода”: 

Осьви кажете, що потрібно людину-підприємця. Ми повинні бачити людину, яка бпоказала, який вона менеджер, організатор, а вже тоді господарник.

 

ВолодимирМакара, голова ЛОО ПППУ:

Нухто хоч трохи знає людей про які я говорив, той знає, про що йде мова. І вонине лише прекрасні господарники, а й громадські діячі. А політизувати процес непотрібно.  Яка існує об’єктивна оцінка. У керівника функціонування йогопідприємства. У політика –? Знайдіть об’єктивну оцінку діяльності політика.

 

3.Партія під час виборів 2006 року

 

ВіталійІлик, заступник голови УРП „Собор”:

Мибули тими, хто входив у блок Юлії Тимошенко. Зобов’язання перед блокомзберігаються і на період виборчої кампанії. Більшість наших членів схиляютьсядо думки, щоб іти саме в такому форматі. Проблеми, які зараз виникли в нашомусередовищі, це проблеми трансформації та перебудови. Як ми підемо на вибори, неможу наразі сказати. Але система сформувалася двополюсною. Ми будемо докладатиі надалі всіх зусиль для підтримки прем’єра.

 

БогданГорбовий, член президії ЛОО „НСНУ”:

Стратегія– це мистецтво оволодіння електоральною нішою. По-друге: якщо входити у блок,необхідно дотримуватися рамок та принципів співпраці.

Наступне.Ми будемо боротися проти опозиційних партій. В нас є питання до комуністів, чиформується українська комуністична партія, чи це залишки старого формату.

Стоїтьпитання і ставлення до влади. Повинні бути теледебати, дискусії між політичнимипартіями для електорату.

Неостаннім є питання відношення до роботи обласної ради. Відношення до військовихпоховань на Україні та за кордоном. Наприклад, процедура відкриття ЦвинтаряОрлят була ганебною, але сам факт відкриття ми підтримали.

 

ВіталійМолдаван, перший секретар міському КПУ: 

Ми єі надалі будемо називатися Комуністична партія України. Ми працюємопарламентським способом, є фракція. В нас є реальні опоненти, які реально маютьможливість забрати частку наших голосів. Це і партія Регіонів, і партіяВітренко. В області хочемо  і візьмемо 5-7% голосів. Очолюватимуть спискиперші секретарі.  Ми прагнемо до соціалізму. Нас підтримує Фронт лівихсил.

 

ВасильПавлюк,  голова ЛМО ВО „Свобода”:

Вліткуминулого року ВО „Свобода” підписали угоду спільно із КУН,  ОУН(р), ОУН.Про спільні дії. Зараз ведуться переговори з братніми партіями, що буде далі,конкретно зможемо говорити про це у вересні.

 

АндрійКарпінський,  заступник голови ЛОО  СДПУ(о): 

Ведутьсяпереговори з певними політичними силами, конкретики нема наразі. Будеблокування, будемо шукати дотичних точок для того, щоб отримати місця в органахмісцевого самоврядування. 

 

АндрійБолкун, заступник голови ЛОО ХДС:

ЩодоХДС, то минулих виборів нам вдалося у міську раду провести 7 „чистих” своїхпредставників. Зараз вони входять у партійну фракцію „Наша Україна”. Єтенденції до збільшення. Проведено соціологічне опитування щодосповідування  християнсько-демократичних ідеалів серед мешканців міста і12% апріорі довіряють нам. Ми вважаємо, що подолаємо бар’єр на Львівщинісамостійно. Ми приймаємо діалог, але самостійно творимо критичну думку. Додеяких речей у владі ставимося не найкраще.

Наша мета – ми працюємо на ідею. Серйозно нам допоможе те, що уНімеччині ХДС переможе на виборах.
ЛюбомирСкочиляс

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ПОТЕНЦІЙНОЇПІДТРИМКИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

(за результатами соціологічнихопитувань)

 

За даними опитуванняЦентру Разумкова, яке проводилося наприкінці червня 2005 року, „ Якби вибори доВерховної Ради відбувалися найближчим часом”, то партія „Народний союз „НашаУкраїна” (Ющенко) отримала би в на Львівщині 60,9% голосів. Всеукраїнськеоб’єднання “Батьківщина”/ Блок Юліі Тимошенко (Ю.Тимошенко) може розраховуватина 24,9% голосів мешканців Львівщини. Ще однією силою, на яку звертають увагульвів’яни, є Соціалістична партія України (О.Мороз), за яку би проголосували2,4% виборців Львівщини. Інші можливі учасники виборчих перегонів набираютьменше 1% голосів. Такі дані опитування Центру ім. Разумкова, проведеного врамках спільного проекту з Центром політичних досліджень „Активізація структургромадянського суспільства для вибору на користь демократії”.

Якщо ж було б створено блок “Народного СоюзуНаша Україна” (Ющенко), Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” (Тимошенко),Народної партії (В.Литвин), про ймовірність якого говорили тоді то цей блок, заданими опитування може зібрати майже весь електорат Львівщини (87,3%). 2,6%виборців залишилося би СПУ (Мороз). А на решту припадало потенційно лише8,8% тих, які ще не визначилися.

Для порівняння, на протилежному вгеографічному і політичному сенсі боці України – Донбасі – ми мали таку ситуацію.Партія регіонів (В.Янукович) - 51,9%,  Прогресивна соціалістична партіяУкраїни (Н.Вітренко) - 9,9%, Комуністична партія України (П.Симоненко) - 4,2%,Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”/ Блок Юліі Тимошенко(Ю.Тимошенко) - 2,9%, “Народний Союз Наша Україна” (В.Ющенко) - 2,3%,Політична партія “Трудова Україна” (В.Коновалюк) - 2,1, Всеукраїнськеоб’єднання “Жінки за майбутнє” (В.Довженко) - 1,3%, Народна партія (В.Литвин) -1,3%, Соціал-демократична партія України (об’єднана) (В.Медведчук) - 1,1%. Іншіпартії набирають менше 1%.

Якщо би бувстворений вищезгаданий блок Ющенка, Тимошенко, Литвина та Кінаха, то він наДонеччині набрав би 7,2%, а потенційний блок-опонент: Блок Партії регіонів(В.Янукович), Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) (В.Медведчук),Прогресивної соціалістичної партії України (Н.Вітренко), Всеукраїнськогооб’єднання “Держава”    (Г.Васильєв), Партії “Нова сила”(Ю.Збітнєв) набрав би у „своєму” регіоні 62,7%. Третє місце посіла би КПУ (4%),четверте –партія Трудова Україна (Коновалюк) – 1,7%. Інші партії набирають менше1%.

 У Криму лідирувала Партія Регіонів(Янукович) – 36%. На другому місці були ПСПУ (Вітренко) – 11.9%. І лише натретьому НСНУ (Ющенко) - 11,4. Далі йдуть КПУ (Симоненко) - 8,4%, Всеукраїнськеоб’єднання “Батьківщина”/ Блок Юліі Тимошенко (Тимошенко) – 4,7%,Соціал-демократична партія України (об’єднана) (Медведчук) - 2,4%, Народнапартія України (Литвин) - 1,7%. Інші партії набирають менше 1%.

Якщо би бувстворений вищезгаданий блок Ющенка, то він у Криму набрав би 16,6%, а блокЯнуковича набрав би у Криму 49,6% голосів.

На півдніУкраїни (Херсонщина) результати виборів мали биконфігурацію вже з перевагою політичних сил, що асоціюються із нинішньоювладою:

“Народний СоюзНаша Україна” (В.Ющенко) - 33,8%;

Партіярегіонів (Янукович) - 14,9%;

Всеукраїнськеоб’єднання “Батьківщина”/ Блок Юліі Тимошенко (Тимошенко) - 10,6%;

Комуністичнапартія України (Симоненко) - 5,0%;

Народна партія(Литвин) - 4,8%;

Соціалістичнапартія України (Мороз) - 4,5%.

Ще кількапартій, а саме Всеукраїнське об’єднання “Жінки за майбутнє” (Довженко), Партіязелених України (Кононов), Соціал-демократична партія України (об’єднана)(Медведчук), - набрали би від 1,5 до 1%.

У разістворення згаданих блоків, партії, об’єднані довкола Ющенка набирають наХерсонщині 48,9%, а партії, об’єднані довкола Януковича - 15,9%.

У центріУкраїни  - наПолтавщині ситуація щекраща для нинішньої влади. Наразі лідером електоральних симпатій також є НСНУ(Ющенко) - 35,6%. Далі йдуть “Батьківщина”/ БЮТ (Тимошенко) - 26,1%. Натретьому місці Партія регіонів В.Янукович) - 8,0, а на четвертому - СПУ (Мороз)- 5,9. Ще кілька партій набрали би відносно помітний відсоток голосів виборцівКомуністична партія України (Симоненко) - 2,7%, Народна партія (Литвин) -2,4%,  і ПСПУ (Вітренко) - 1,7.

За умовистворення блоків довкола Ющенка і Януковича, блок Ющенка набрав би наПолтавщині 64,6%, блок Януковича 9%. А третє місце посіла би СПУ 5,9% ічетверте КПУ – 2,9%. Інші партії набирають менше 1%.

На півночіУкраїни – Житомирщині - електоральні симпатії станомна червень були такими: “Народний Союз Наша Україна” (Ющенко) - 37,8%,Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”/ Блок Юліі Тимошенко (Тимошенко) -21,2%, Народна партія (Литвин) - 5,7%, Соціалістична партія України (Мороз) -5,4%, Партія регіонів (Янукович) - 3,0%, Комуністична партія України(Симоненко) - 2,0%, Партія промисловців і підприємців України (Кінах) - 1,7%.

У разістворення блоків блок Ющенка набрав би на Житомирщині 64,7% голосів виборців, аблок Януковича – 4%. На третьому місці СПУ (Мороз) – 5,7% і на 4 КПУ – 1,5%.Інші партії набирають менше 1%.

Станом на середину-кінецьвересня ситуація у симпатіях населення під впливом кадрових перестановок таконфліктів у середовищі влади зазнала суттєвих змін. Про певні ключовіпоказники суспільних настроїв у контексті виборів 2006 можна дізнатися ізрезультатів соціологічного опитування, наданого Центрові політичних дослідженьУкраїнським фондом дослідження громадської думки „Соціоінформ”.

 

 

Опитування Фонду дослідження громадської думки«Соціоінформ»

населення міста Львова віком від 18 років і старші (Вибірковасукупність 763 респонденти) в період з 17 по 23вересня 2005 року

 

1. Якби вибори до Львiвської обласної ради вiдбувалися найближчої недiлi, то за яку полiтичну партiю Ви б проголосували?

%

Народний союз Наша Україна (Віктор Ющенко, Роман Безсмертний)

30,93%

Батьківщина (Юлія Тимошенко)

24,77%

Партія Реформи i Порядок (Наша Україна) (Віктор Пинзеник)

5,37%

Народний Рух України (Борис Тарасюк)

4,72%

Соціалістична партія України (Олександр Мороз)

4,19%

Народна партія України (Володимир Литвин)

3,54%

Українська Народна Партія (Юрій Костенко)

1,57%

Партія Регіони України (Вiктор Янукович)

1,44%

Комунiстична партiя України (Петро Симоненко)

0,79%

Конгрес українських нацiоналiстiв (Олександр Івченко)

0,39%

УРП „Собор” (Анатолiй Матвiєнко)

0,39%

Соцiал-демократична партiя України (о) (Віктор Медведчук)

0,13%

Iншi партiї

1,05%

Проти всiх

3,15%

Не брав би участi у виборах

3,54%

Важко вiдповiсти

14,02%

 

Як бачимо, встосунку до підтримки партійних списків під час виборів до Львівської обласноїради серед львів’ян беззаперечними лідерами є НСНУ (30,93%) та „Батьківщина”(24,77%).  Відносно суттєву підтримкумають також ПРП (5,37%), НРУ (4,72%), СПУ (4,19%), НПУ 3,54%). Також певнішанси залишаються в УНП та ПРУ.

 

                                                                                                                                   

2. Якби вибори до Верховної Ради України вiдбувалися найближчої недiлi, то за яку полiтичну партiю Ви б проголосували?

%

Народний союз Наша Україна (Вiктор Ющенко, Роман Безсмертний)

31,85%

Батькiвщина (Юлiя Тимошенко)

27,52%

Партiя Реформи i Порядок (Наша Україна) (Віктор Пинзеник)

5,24%

Народний Рух України (Борис Тарасюк)

4,98%

Соцiалiстична партiя України (Олександр Мороз)

4,46%

Народна партiя України (Володимир Литвин)

3,80%

Партiя Регiони України (Вiктор Янукович)

1,70%

Українська Народна Партiя (Юрiй Костенко)

1,18%

Комунiстична партiя України (Петро Симоненко)

0,52%

Конгрес українських нацiоналiстiв (Олександр Івченко)

0,26%

УРП Собор (Анатолiй Матвiєнко)

0,13%

Iншi партiї

1,05%

Проти всiх

3,01%

Не брав би участi у виборах

3,15%

Важко вiдповiсти

11,14%

 

На рівніпідтримки партійних списків до Верховної Ради ситуація у верхній частині є дещоіншою – НСНУ (31,85), „Батьківщина” (27,52). Враховуючи похибку (2,3) можнаговорити, що підтримка є майже рівною. Це може бути зумовлене тим, що у випадкупарламентських списків „Батьківщина” асоціюється з Юлією Тимошенко, а у випадкувиборів до обласної ради накладається певний негатив, зумовлений колізіями усередовищі „Батьківщини” на місцевому рівні. Решта відсотків приблизно корелюютьсяіз підтримкою на рівні обласної ради.

Крім того, певні припущенняпро зміни суспільно-політичних настроїв на Львівщині ми можемо робити  екстраполюючи на наш регіон загальноукраїнськітенденції, а також беручи з певною долею умовності за основу для Львівщини даніпро суспільно-політичні настрої у західному регіоні відповідно до опитуваньФонду „Демократичні ініціативи” у липні та вересні (тобто до та післярозколу у владному таборі) щодо перспектив політичних сил на парламентськихвиборах.

 

 

Дані опитування, оприлюдненого 12 липня

 

За яку політичну партію або виборчий блок політичнихпартій Ви б проголосували

Таблиця 1

 

Україна в цілому

Регіони

Захід

Центр

Південь

Схід

Народний Союз “Наша Україна” (В.Ющенко)

26,7

46.3

31.0

22.3

6.5

Партія регіонів (В.Янукович)

13,4

1.5

2.9

16.3

35.7

Блок Юлії Тимошенко

10,6

12.5

19.6

4.6

3.5

Комуністична партія України (П.Симоненко)

6,4

1.2

4.8

11.3

8.0

Соціалістична партія України (О.Мороз)

3,8

2.6

5.6

4.0

2.2

Народна партія України (В.Литвин)

2,7

2.1

2.5

3.5

2.5

Прогресивна соціалістична партія України (Н.Вітренко)

2,5

0.3

1.3

2.4

6.5

Важко відповісти, ще не визначився

20,0

25.9

19.6

14.4

21.3

Не брав би участі у виборах

5,0

4.1

4.4

9.4

1.8

 

Дані опитування, оприлюдненого 28 вересня

26 березня 2006 рокувідбудуться вибори до Верховної Ради України, які проводитимуться повністю запартійними списками. Якби ці вибори відбувалися найближчої неділі і в спискудля голосування були такі партії, то за список якої партії Ви проголосували б? (Відсоток до тих, хто не відмовляється брати участь увиборах)

Народний Союз “Наша Україна” (Р.Безсмертний,Ю.Єхануров, П.Порошенко, О.Рибачук)................................................................................................................................................ 13.9

Партія регіонів України (В.Янукович, Р.Богатирьова,Б.Колесніков).......................... 20.7

Блок Юлії Тимошенко (Ю.Тимошенко, О.Зінченко,О.Турчинов, М.Томенко, М.Бродський)................................................................................................................................................ 20.5

Комуністична партія України (П.Симоненко)........................................................................ 7.6

Соціалістична партія України (О.Мороз)............................................................................ 10.5

Народна партія України (В.Литвин)....................................................................................... 5.7

Прогресивно-соціалістичнапартія України (Н.Вітренко).................................................. 3.3

Соціал-демократичнапартія України (об’єднана) (В.Медведчук)................................... 1.7

Партіяпромисловців і підприємців (А.Кінах)....................................................................... 1.7

Партія“Трудова Україна” (В.Коновалюк)............................................................................. 0.5

Партіязелених України (В.Кононов)...................................................................................... 0.4

Партія“Союз” (Костусев)......................................................................................................... 0.4

Народнийрух України (Б.Тарасюк)........................................................................................ 0.4

Українськанародна партія (Ю.Костенко)............................................................................. 0.1

Партія“Пора” (В.Каськів)........................................................................................................ 0.3

Партія“Держава” (Г.Васильєв).............................................................................................. 0.1

Народно-демократичнапартія (В.Пустовойтенко)............................................................. 0.3

Республіканськапартія України (Ю.Бойко).......................................................................... 0.2

Партія“Нова демократія” (Є.Кушнарьов)............................................................................ 0.1

Заіншу партію............................................................................................................................ 0.6

Противсіх................................................................................................................................... 3.3

Важкосказати............................................................................................................................ 7.6

Цілком імовірно, що блоки партій будуть утворюватися навколо тих чи іншихполітиків. За який блок чи за яку партію Ви тоді проголосували б?(Відсоток до тих, хто не відмовляється брати участь увиборах)

БлокВіктора Ющенка............................................................................................................ 17.8

БлокЮлії Тимошенко............................................................................................................. 18.7

БлокВіктора Януковича........................................................................................................ 21.3

БлокЛеоніда Кравчука............................................................................................................ 0.9

БлокВолодимира Литвина...................................................................................................... 6.0

Соціалістичнапартія Олександра Мороза.......................................................................... 8.6

Комуністичнапартія Петра Симоненка................................................................................ 6.4

БлокНаталі Вітренко................................................................................................................ 3.3

Заінший блок чи партію........................................................................................................... 1.4

Противсіх................................................................................................................................... 1.7

Увиборах участі не братиму................................................................................................... 0.7

Важкосказати.......................................................................................................................... 13.1

 

Діяльність кого з лідерів Помаранчевої революції, наВашу думку, найбільше відповідає ідеалам Майдану? (Зазначте усіх, кого вважаєтеза потрібне)

РоманаБезсмертного............................................................................................................. 2.9

ОлександраЗінченка............................................................................................................. 13.8

ЮріяЛуценка........................................................................................................................... 12.6

ПетраПорошенка...................................................................................................................... 4.8

ЮліїТимошенко....................................................................................................................... 29.9

МиколиТоменка......................................................................................................................... 7.5

ТарасаСтецьківа..................................................................................................................... 1.4

ВолодимираФіленка................................................................................................................. 0.6

ВіктораЮщенка...................................................................................................................... 28.9

Когоще........................................................................................................................................ 1.9

Нікого......................................................................................................................................... 23.5

Важкосказати.......................................................................................................................... 27.1

 

За кого з українських політиків Ви готові вийти наМайдан — за Віктора Ющенка чи за Юлю Тимошенко?

За ВіктораЮщенка................................................................................................................... 8.9

За ЮлюТимошенко.................................................................................................................. 7.9

Закогось іншого........................................................................................................................ 3.3

Ні закого взагалі..................................................................................................................... 65.5

Важкосказати.......................................................................................................................... 14.4

 

Отже, як бачимо, у порівнянні із липнем, підтримкапартії Народний Союз „Наша Україна” у порівнянні із підтримкою Блоку ЮліїТимошенко в загальноукраїнському вимірі суттєво видозмінилася: у липні 26,7% і10,6% відповідно, а у вересні – 13,9% і 20,7 відповідно. Очевидно, що такаситуація певним чином екстраполюється і на Львівщину. Тим більше, що уконфлікті у владному таборі люди в більшості схильні довіряти тим політикам, щовважаються близькими до Тимошенко (Зінченко), а не тим, що окреслені якоточення Ющенка (Порошенко) Разом із тим у безпосередньому співставленні Ющенкаі Тимошенко стосовно їх вини у розколі, а також стосовно відповідності ідеалам майдануоцінки з боку громадян майже однакові.

Так само бачимо з опитування, якщо Народний Союз„Наша Україна” зможе окреслити себе у сприйнятті виборців як блок ВіктораЮщенка, то його шанси і шанси Блоку Тимошенко будуть майже рівними. Варто такожвідзначити, що загальний сумарний рейтинг цих сил у загальноукраїнському виміріне змінився суттєво: якщо у липні було 37,3%, то у вересні - 34,6. Таким чином,незважаючи на розкол і певне розчарування у помаранчевих сподіваннях,помаранчевий електорат в основному перегрупувався між цими політичними силами,не  перетікаючи масово до інших таборів.

Хоча в цілому, під впливом розколу рейтингконкурентів помаранчевих – Партії регіонів зріс доволі суттєво – із 13,4% до20,7%. Тому навіть у такому статистичному вимірі – розкол у владній команді непішов на користь загальній „помаранчевій” справі.

Зрозуміло, що на Львівщині ця тенденція не єтотожною, адже рівень довіри до Ющенка тут і раніше був значно вищий, аніж вінших регіонах, у тому числі у порівнянні із Тимошенко. Більше того, заоцінками оглядачів, останній виступ президента на народному віче у Львові 6жовтня також став вагомим кроком у поверненні серед частини львів’ян довіри допрезидента. Попри те, той факт що шальки терезів прихильності електоратуЛьвівщини змістилися у бік політичних сил, що асоціюються із Тимошенко, єнезаперечним.

 

Дані опитуванняЦентру Разумкова, оприлюднені 20 жовтня 2005 року

 

Дослідженняпроведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 жовтня   2005 року  в усіх регіонах України. Опитано 2007  респондентів віком від 18 років. Теоретичнапохибка вибірки не перевищує 2,3%.

Якби найближчимчасом відбувалися вибори до Верховної Ради і до виборчого бюлетеню буливключені такі партії, за яку партію Ви б проголосували?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Україна

Партія регіонів (В. Янукович)

1,1

5,7

24,1

34,1

17,0

Політична партія „Народний Союз Наша Україна” (В.Ющенко)

24,3

14,7

9,7

5,1

12,5

Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” (Ю.Тимошенко)

24,6

15,7

8,0

3,6

12,2

Комуністична партія України (П.Симоненко)

2,4

6,4

8,0

7,4

6,2

Соціалістична партія України (О.Мороз)

4,8

10,6

1,3

3,2

5,7

Народна партія (В.Литвин)

2,7

5,2

4,3

1,5

3,4

Прогресивна соціалістична партія України (Н.Вітренко)

0,0

0,8

1,7

3,8

1,8

Партія промисловців і підприємців України (А.Кінах)

1,1

1,5

0,7

1,8

1,4

Всеукраїнське об’єднання “Жінки за майбутнє” (В.Довженко)

1,1

1,2

1,3

0,9

1,1

Партія зелених України (В.Кононов)

0,0

0,3

1,3

1,4

0,8

Партія захисників Вітчизни (Ю.Кармазін)

0,5

1,1

0,7

0,6

0,7

Політична партія “Трудова Україна” (В.Сівкович)

0,3

0,3

0,0

1,5

0,7

Соціал-демократична партія України (об’єднана) (В.Медведчук)

0,0

0,8

1,0

0,8

0,6

Українська народна партія (Ю.Костенко)

1,1

0,6

0,3

0,2

0,5

Народний Рух України (Б.Тарасюк)

1,1

0,5

0,3

0,0

0,4

Партія “Реформи і порядок” (В.Пинзеник)

0,5

0,5

0,3

0,5

0,4

Політична партія “Союз” (О.Костусєв)

0,0

0,5

1,0

0,5

0,4

Всеукраїнська політична партія “Братство” (Д.Корчинський)

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

Всеукраїнське об’єднання “Держава” (Г.Васильєв)

0,0

0,2

0,7

0,2

0,3

Християнсько-демократична партія України (В.Журавський)

0,5

0,3

0,0

0,3

0,3

Партія “Єдність” (В.Яловий)

0,0

0,3

0,0

0,3

0,2

Партія “Нова демократія” (Є.Кушнарьов)

0,0

0,2

0,3

0,3

0,2

Політична партія “Пора” (В.Каськів)

0,8

0,3

0,0

0,0

0,2

Партія Християнсько-Демократичний Союз (В.Стретович)

0,0

0,0

0,0

0,2

0,1

Республіканська партія України (Ю.Бойко)

0,3

0,0

0,0

0,2

0,1

Народний Рух України за єдність (Б.Бойко)

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

Народно-демократична партія (В.Пустовойтенко)

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

Партія “Єдина Україна” (Б.Губський)

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

Селянська партія України (Т.Засуха)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Християнсько-ліберальна партія України (Л.Черновецький)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проголосував би проти всіх

5,6

5,0

3,3

4,4

4,6

Не брав би участі у виборах

2,7

4,7

4,7

2,1

3,5

Важко відповісти

24,3

22,3

26,1

25,2

24,5

 

Отже, якщо виводитиймовірну підтримку партій населенням Львівщини із графи „Захід”, то бачимо, щопотенційна підтримка двох помаранчевих блоків є на сьогодні майже рівною. Водночасбачимо також, що у порівнянні з опитуванням Демініціатив більш ніж півмісячноїдавності ситуація із співвідношенням підтримки НСНУ і „Батьківщини” суттєвозмінилася: якщо в НСНУ залишилася майже такою ж – на рівні 12%, то у„Батьківщини” значно зменшилася – із 20% теж до 12%. Це можна пояснити тим, щоспостерігається ефект маятника – від початкового пересилення шальків терез набік Юлії Тимошенко під впливом інформаційних потоків негативного характеру,маятник коливнувся в іншу сторону, зменшивши, таким чином, підтримку„Батьківщини”, але разом з тим, не додавши голосів НСНУ. Тобто „помаранчевий”електорат не перейшов від одних помаранчевих до інших, а найімовірніше перейшову категорію „Важко відповісти”, або інші не ідентифіковані партійно категорії.Також частково можливо відбулося перетікання електорату помаранчевих до іншихполітичних сил.

Крім НСНУ та„Батьківщини” певні шанси на підтримку в західному регіоні матимуть також СПУ(4,8%), НПУ (2,7%), КПУ (2,4). Крім цих партій на електорат обсягом в межах1,1% в західному регіоні можуть розраховувати також ПРУ, ПСПУ, УНП, НРУ та„Жінки за майбутнє”. Водночас СДПУ (о) - партія, чиєю вотчиною донедавнавважалася Львівщина, і у якої досі розгалужена організаційна структура як вобласті так і загалом в західному регіоні, не отримує наразі жодного голосузахідноукраїнця.

Разом з тим бачимо,що потенціал для збільшення електоральної підтримки у західному регіоні єдоволі суттєвий, адже наразі кожен четвертий мешканець західного регіонуУкраїни  ще не визначився (Важковідповісти на питання про підтримку тої чи іншої партії було 24,3% опитаних).

 

Якби найближчимчасом відбувалися вибори до Верховної Ради і до виборчого бюлетеню буливключені такі партії та блоки, за яку партію чи блок Ви б проголосували?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Україна

Блок Віктора Ющенка “Наша Україна” (“Народний Союз Наша Україна” (В.Ющенко), Партія промисловців і підприємців України (А.Кінах), Народний Рух України (Б.Тарасюк),  Українська народна партія (Ю.Костенко))

30,2

18,9

11,0

7,2

15,6

Блок Віктора Януковича (Партія регіонів (В.Янукович), Політична партія “Союз” (О.Костусєв))

1,4

5,6

24,1

29,6

15,1

Блок Юлії Тимошенко (ВО “Батьківщина” (Ю.Тимошенко), Партія “Реформи і порядок” (В.Пинзеник), Партія “Єдина Україна” (Б.Губський), Політична партія “Пора” (В.Каськів), УРП  “Собор” (А.Матвієнко)

22,6

14,7

7,6

3,9

11,2

Комуністична партія України (П.Симоненко)

2,4

6,3

8,6

6,5

5,8

Соціалістична партія України (О.Мороз)

3,8

10,4

1,7

3,5

5,5

Народний блок Володимира Литвина (Народна партія (В.Литвин), Народно-демократична партія (В.Пустовойтенко), Республіканська партія України (Ю.Бойко))

2,4

4,5

4,5

1,1

2,9

Блок Леоніда Кравчука “Об’єднаємо Україну” (Соціал-демократична партія України (об’єднана) (В.Медведчук), Партія “Нова демократія” (Є.Кушнарьов), Політична партія “Трудова Україна” (В.Сівкович))

0,5

2,0

2,1

2,8

1,9

Блок Наталії Вітренко (ПСПУ (Н.Вітренко), Всеукраїнське об’єднання “Держава” (Г.Васильєв))

0,3

0,8

3,4

3,4

1,9

Блок Ю.Кармазіна (Партія захисників Вітчизни (Ю.Кармазін), Партія захисту пенсіонерів України (О.Остапенко))

0,8

1,5

1,0

1,2

1,2

Християнсько-демократична партія України (В.Журавський)

0,5

0,5

0,0

2,8