Центр політичних досліджень

Кафедра політології ЛНУ ім.І.Франка

 

 

cpd_logo

 

 

 

Збірник аналітичних матеріалів

 

 

 

 

 

 

Львів – 2011

 

 

 

Тарас Склярський

Кореляційний аналіз етнічного чинника електоральної поведінки населення в Україні

Для виявлення зв’язку між окремими показниками, що відображають політичні явища чи процеси та чинниками, що їх визначають, розраховуються коефіцієнти кореляцій. Такі обрахунки можна здійснювати як шляхом використання програм математичної статистики (дозволяє обрахувати за 1-2 хвилини), а також шляхом обчислень “вручну”. Останнім способом досить нескладно розраховувати, зокрема,  коефіцієнти рангової кореляції.

        Рангова кореляція розраховується за формулою:

R= 1- 6∑ ŗ²/ n ( n² - 1),

 де R – коефіцієнт кореляції рангів

 n – кількість районів  

 r -  різниця рангів району за двома показниками.

      Коефіцієнт кореляції може міститись в межах від -1 до 1. Чим ближчий показник до 0, тим залежність між показниками менша.

        Цікаві тенденції залежностей можна виявити при розрахунку кореляційних коефіцієнтів між результатами голосування та чинниками, що їх визначають. В цьому контексті актуально дослідити вплив етнічного (чи етномовного) складу населення на результати виборів в Україні загалом та на прикладі регіонів з поліетнічним складом населення.

      Приклад 1.  Результати кількох виборчих кампаній в Україні виявляють високу підтримку Партії регіонів в тих областях, де частка україномовного населення є низькою та дуже низькою, і ця тенденція вже є досить стійкою впродовж 2000-х років. Тому, розрахуємо наскільки високою є така залежність. За формулою рангової кореляції, коефіцієнт кореляційної залежності розрахований між двома показниками - часткою україномовного населення в регіонах та підтримкою Партії регіонів на виборах 2006 року. Показники між якими шукаємо кореляції та рангові ряди подано в таблиці 1.

 

 

 

Таблиця 1

Показники для розрахунку рангової кореляції в розрізі регіонів України

      Показники

 

 

 

 

 

Адміністративні

райони та міста

обласного значення

Частка   населення,  що вважає рідною українську мову%

Ранг

Частка голосів, відданих за Партію Регіонів, %

Ранг

Різниця рангів

 

АР Крим

10,0

26

58,0

4

22

Вінницька

94,8

7

8,2

22

-15

Волинська

97,3

3

4,5

24

-21

Дніпропетровська

67,0

20

45

9

11

Донецька

24,1

25

73,6

2

23

Житомирська

93,0

8

18

14

-6

Закарпатська

81,0

15

18,7

13

2

Запорізька

50,2

22

51,2

6

16

Івано-Франківська

97,8

2

1,9

27

-25

Київська

92,3

10

10

21

-11

Кіровоградська

88,9

13

20,1

12

1

Луганська

30,0

24

74,3

1

23

Львівська

95,3

5

3,0

25

-20

Миколаївська

69,2

19

50,3

7

12

Одеська

46,3

23

47,5

8

15

Полтавська

89,9

11

20,4

11

0

Рівненська

97,0

4

7,2

23

-19

Сумська

83,3

14

10,9

18

-4

Тернопільська

98,3

1

2

26

-25

Харківська

53,8

21

51,7

5

16

Херсонська

73,2

7

39

10

-3

Хмельницька

95,2

6

10

20

-14

Черкаська

92,5

9

10,7

19

-10

Чернівецька

75,6

16

12,7

16

0

Чернігівська

89,1

12

15,6

15

-3

Київ

72,1

18

11,8

17

1

Севастополь

6,8

27

64,3

3

24

 

1.     Знаходимо суму квадратів різниці рангів:

∑ ŗ² = 22²+(-15)²+(-21)²+11²+23²+(-6)²+2² + 16² +25²+ 21² + 1²+23²+(-20)²+12²+15²+(-19)²+(-4)²+(-25)²+16²+7²+(-14)²+(-10)²+(-3)²+1²+24² =484+225+441+121+530+36+4+256+625+441+1+529+400+144+361+16+625+256+49+100+9+1+576=5965

                                                                   

2.       Підставляємо розраховані дані в формулу

R= 1- (6∑ ŗ²/ n ( n² - 1))= 1- (6х5865/27 (27² - 1)) = 1-1,80=-0,80

 Розрахований коефіцієнт кореляції є дуже високим  і дорівнює -0,80 і очначає: чим вищою є частка україномовного населення в області, тим менша підтримка Партії Регіонів на виборах. Цю залежність можна продемонструвати і графічно.

 

 

Визначимо також, якою є залежність між часткою україномовного населення та підтримкою В. Януковича у 2010 році і зіставимо розрахований коефіцієнт з  показником рангової кореляції для Партії регіонів у 2006 році (таблиця 2).

1.     Знаходимо суму квадратів різниці рангів:

∑ŗ²=(-22)²+(-14)²+(-21)²+11²+24²+(-6)²+4²+15²+(-25)²+(-12)²+1²+22²+-20²+11²+18²+(-2)²+19²+(-2)+(-25)²+15²+(-3)²+-14²+8²+2²+3²+(-24)² =484+289+441+121+576+36+16+225+625+144+1+484+400+121+324+4+361+4+625+225+9+289+4+9+576=6386

                                                                   

2.       Підставляємо розраховані дані в формулу

R= 1- (6∑ ŗ²/ n ( n² - 1))= 1- (6х6386/27 (27² - 1)) = 1-1,95=-0,95

Таким чином, обернена кореляційна залежність є дуже високою.

 

Таблиця 2

Показники для розрахунку рангової кореляції в розрізі регіонів України

      Показники

 

 

 

 

 

Адміністративні

райони та міста

обласного значення

Частка   населення,  що вважає рідною українську мову%

Ранг

Частка голосів, відданих за В. Януковича у 2010 році, %

Ранг

Різниця рангів

 

АР Крим

10,0

26

78,2

4

22

Вінницька

94,8

7

24,3

21

-14

Волинська

97,3

3

14

24

-21

Дніпропетровська

67,0

20

62,7

9

11

Донецька

24,1

25

90,4

1

24

Житомирська

93,0

8

36,7

14

-6

Закарпатська

81,0

15

41,6

11

4

Запорізька

50,2

22

71,5

7

15

Івано-Франківська

97,8

2

7

27

-25

Київська

92,3

10

23,6

22

-12

Кіровоградська

88,9

13

39,6

12

1

Луганська

30,0

24

88,9

2

22

Львівська

95,3

5

8,6

25

-20

Миколаївська

69,2

19

71,5

8

11

Одеська

46,3

23

74,6

5

18

Полтавська

89,9

11

39

13

-2

Рівненська

97,0

4

18,9

23

-19

Сумська

83,3

14

30,4

16

-2

Тернопільська

98,3

1

7,9

26

-25

Харківська

53,8

21

71,4

6

15

Херсонська

73,2

7

60

10

-3

Хмельницька

95,2

6

25

20

-14

Черкаська

92,5

9

28,8

17

-8

Чернівецька

75,6

16

27,6

18

-2

Чернігівська

89,1

12

31

15

-3

Київ

72,1

18

25,7

19

-1

Севастополь

6,8

27

84,4

3

24

 

 

Приклад 2. Розглянемо вплив етнічного складу населення на результати голосування в поліетнічних Закарпатській і Чернівецькій областях. Оскільки, досить несподіваними на західнорегіональному фоні виявились результати голосування 2010 року в Закарпатській області, де  високу підтримку В. Янукович (у першому турі навіть здобув абсолютну перемогу), то важливо виявити, чи саме наявність меншин є головним чинником такої електоральної позиції регіону.

       Розрахуємо кореляційну залежність між часткою голосів, відданих за В. Януковича на виборах 2010 року та часткою меншин для Закарпатської області.

Етапи розрахунків

3.     Присвоюємо ранг  району за обома показниками  (колонки 3,5)

4.     Знаходимо різницю ранків для кожного з районів (колонка 6)

Вихідні дані для розрахунків, ранжування – див таблицю 3.

 

Таблиця 3

Показники для розрахунку рангової кореляції. Ранжування районів та міст

      Показники

 

 

 

 

 

Адміністративні

райони та міста

обласного значення

Частка   голосів, відданих за В. Януковича, у 2 турі %

Ранг за часткою голосів, відданих за В. Януковича

Частка етнічно неукраїнського  населення, %

Ранг за часткою етнічних меншин

Різниця рангів

 

Берегове

51

2

61,1

2

0

Мукачеве

45,8

5

22,9

5

0

Ужгород

25,9

17

22,2

6

11

Хуст

34,3

11

10,7

10

1

Берегівський

54,5

1

81,2

1

0

Великоберезнянський

33,7

12

3,7

14

-2

Виноградівський

41,6

7

28,6

4

3

Воловецький

35,8

10

1,2

16

-6

Іршавський

26,5

16

1,4

15

1

Між гірський

31,9

14

0,9

17

-3

Мукачівський

50,2

3

16

9

-6

Перечинський

36,6

8

3,7

13

-5

Рахівський

27,3

15

16,2

8

-7

Свалявський

33,1

13

5,5

11

2

Тячівський

48,4

4

16,8

7

-3

Ужгородський

36,2

9

41,6

3

6

Хустський

41,9

6

5,0

12

-6

 

5.     Знаходимо суму квадратів різниці рангів:

∑ ŗ² = 0² +0² +11² + 1²+ 0²+ (-2) ² + 3² + (-6) ² +1²+ (-3) ² + (-6) ²+ (-5) ² +(-7) ²+2²+ (-3) ²+6²+ (-6) ²= 367

 

6.       Підставляємо розраховані дані в формулу

R= 1- (6∑ ŗ²/ n ( n² - 1))= 1- (6х367/17 (17² - 1)) = 1-0,45=0,55

 

          В даному випадку коефіцієнт 0,55 показує вищу середнього пряму залежність між часткою меншин та голосуванням за В. Януковича: чим вища частка меншин в районі, тим більшою є підтримка кандидата В. Януковича.

        Однак, як бачимо, залежність не є абсолютною, тобто не лише етнічні відмінності визначають результати голосування. Розподіл сфер впливу політико-бізнесових структур регіону, інтегрованих у відповідні симбіозні проекти загальнодержавного рівня дещо нівелюють вплив етнічного чинника. Наприклад, високу підтримку В. Януковича в Мукачівському районі, попри дещо нижчу частку меншин визначає вплив адмінресурсу – ситуативна співпраця В. Балоги з “регіоналами” напередодні 1 туру. Нижчий є ранг підтримки Януковича порівняно з рангом частки меншин в Ужгородського району, адже тут зосереджено адмінресурс БЮТу (М. Ратушняк і його команда).

       Залежність результатів виборів від окремих чинників можна виразити у вигляді  рівнянь, складених за результатами регресійного аналізу: y=ax+b, де у ─ залежна змінна, х – незалежна змінна (чинник).  Однак, такі обрахунки здійснюємо за алгоритмом  комп’ютерної програми “математична статистика” , ввівши в таблицю усі показники, що можуть визначати результати голосування в регіоні – частку меншин, частку міського населення, релігійну строкатість населення, периферійність (віддаленість від обласного центру) .    При цьому, результати показали, що саме етнічний чинник є єдиним вагомим фактором голосування в Закарпатській області у 2010 році. Рівняння виглядає так:   Y=0,2x+21,28 .

Таблиця 4

Результати регресії для показника підтримки  В. Януковича у Закарпатській області, 2010 р.

 

Beta

Std.Err.

B

Std.Err.

t(15)

p-level

Intercept

 

 

21,27702

1,942274

10,95470

0,000000

Частка меншин

0,549584

0,204680

0,19543

0,065618

2,97823

0,009379

 

Приклад 3. Виявимо кореляційну залежність підтримки В. Януковича від частки етнічних меншин  для Чернівецької області.

1.     Знаходимо суму квадратів різниці рангів:

∑ ŗ² = -2² +0² +-1² + -1²+ -1²+ (-2) ² + 0² + (-4) ²+ (-2) ² + +(-7) ²+2²+ 2²+ (-1) ²= 89

 

2.       Підставляємо розраховані дані в формулу

R= 1- (6∑ ŗ²/ n ( n² - 1))= 1- (6х89/11 (11² - 1)) = 1-0,38=0,62

 

 

Таблиця 5

Показники для розрахунку рангової кореляції по Чернівецькій області

      Показники

 

 

 

 

 

Адміністративні

райони та міста

обласного значення

Частка   голосів, відданих за В. Януковича, у 2 турі %

Ранг за часткою голосів, відданих за В. Януковича

Частка етнічно неукраїнського  населення, %

Ранг за часткою етнічних меншин

Різниця рангів

 

Вижницький

19,0

10

1,8

8

-2

Герцаївський

68,8

1

95

1

0

Глибоцький

34,8

4

53,2

3

-1

Заставнівський

19,6

9

0,9

10

-1

Кельменецький

29,4

8

2,5

7

-1

Кіцманський

17

11

1,5

9

-2

Новоселицький

50,3

2

66

2

0

Путильський

29,4

7

0,7

11

-4

Сокирянський

40,3

3

10,2

5

-2

Сторожинецький

32,3

6

40,4

4

2

Хотинський

34,1

5

8,8

6

-1

 

Кореляційна залежність між часткою виборців, що проголосували за Януковича та часткою меншин дорівнює 0,62 і є дещо вищою, ніж для Закарпатської. Таким чином, етнонаціональні відмінності в Чернівецькій області все більше визначають територіальну диференціацію електорального простору порівняно з Закарпатською. Очевидно, це пов’язано з меншою дієвістю інших факторів, які впливають на електоральну поведінку в Закарпатті, зокрема, механізм застосування адмінресурсу менш   відпрацьований.

 

Висновки:  Таким  чином здійснивши кореляційний аналіз між електоральною поведінкою  та етнічним ( етномовним ) чинником можна здійснити наступні висновки:

1.     В межах України етномовний чинник є дуже суттєвий, підтвердженням цього служить  розрахунки коефіцієнту кореляції між голосуванням за партію регіонів (яка пропонує в партійній програмі ведення другої державної мови) на парламентських виборах  2006 року та часткою громадян, які вважають рідною українську мову. Розрахований коефіцієнт кореляції  для цієї позиції є дуже високим  і дорівнює -0,80 та  означає: чим вищою є частка україномовного населення в області, тим менша підтримка Партії Регіонів на виборах. Щодо цієї ж самої залежності, але на президентських  виборах 2010 року то вона становить -0,95 , що свідчить про чітку залежність електорального вибору від етномовної змінної;

2.     В результаті виявлення кореляйної залежності між електоральним вибором  (знову ж таки голосування  за В. Януковича на виборах 2010) та часткою етнічних меншин у поліетнічних Чернівецькій та Закарпатській областях  було отримано наступні результати:  Закарпатська обл.  0,55 , що показує високу пряму залежність між часткою меншин та голосуванням за В. Януковича: чим вища частка меншин в районі, тим більшою є підтримка кандидата В. Януковича; у Чернівецькій  0,62 , що вказує на більшу залежність голосування від етнічного фактора ніж у Закарпатській області.