Центр політичних досліджень

Кафедра політології ЛНУ ім.І.Франка

 

 

cpd_logo

 

 

 

Збірник аналітичних матеріалів

 

 

 

 

 

 

Львів – 2011

 

 

 

Леся Балуцька

Кандидати в президенти у виборчій кампанії 2010: особистісний вимір

Вперше в історії України кандидати в Президенти обіцяють не поглиблення демократичних процесів, а їх згортання. Таку думку висловив директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

«Головне питання порядку денного нинішньої виборчої кампанії – питання наведення ладу в країні», - констатував політолог. На його думку, практично всі політичні сили пропонують сьогодні своє бачення розвитку України, і практично кожний з кандидатів на пост Президента України обіцяє, що у разі його обрання на вищий державний пост він зробить крок назад від нинішніх стандартів демократії. «Вперше в історії України кандидати в Президенти обіцяють не поглиблення демократичних процесів, а їх згортання. І зрозуміло, чому», - зазначив він.

 

ПРОБЛЕМА: Особистісні якості політичних лідерів – важлива складова політичного процесу. Про роль особистості в політиці написано масу статей та наукових праць, проведено різносторонні емпіричні дослідження. Іноді в літературі доводиться зустрічати поняття особистісного або індивідуального виміру моралі, що означає степінь панування людини над собою, те, якою мірою вона відповідальна за свою діяльність, свої вчинки. Мораль є визначником сутності індивіда. Особистісний вимір описує моральні якості людини, її чесноти, що характеризують активну діяльнісно-вольову людину.

Проблема особистості в українській політиці постала на порядку денному порівняно нещодавно, коли українська влада розпочала декларовану ще з часів незалежності трансформацію від авторитаризму до демократії. Вперше, поняттю особистісного виміру політичного лідера суспільство надало значення під час минулої передвиборчої кампанії, коли на одному політичному полі зійшлися два діаметрально-протилежні (за своїми внутрішніми загальнолюдськими якостями) політичні гравці, що боролися за найвищу державну посаду: тодішній провладний кандидат Віктор Янукович та лідер опозиції Віктор Ющенко.

Окрім основних векторів політичної діяльності, які фіксували кандидати у своїх передвиборчих програмах, та відповідних ідеологічних переконань, на авансцену їхнього публічного життя виходять і посідають чільне місце особисті характеристики цих політиків. Відтак, можемо стверджувати, що перемозі Віктора Ющенка не в останню чергу сприяла його високоморальна позиція, демократичність намірів, та чесність і прозорість його запланованої політики. В цей час образ інтелігентного, морального, правдивого лідера був як ніколи затребуваний населенням. Інша річ, що впродовж п’ятирічної президентської каденції електоральні запити українців суттєво модифікувалися. На це вплинула подальша, за великим рахунком, неочікувана делегітимація влади, невправність суспільних  очікувань, та політико-економічна (кризова) зміна  всередині країни.

Таким чином, сьогодні, в розпалі президентської передвиборчої компанії – 2010 перед українцями, які все ж таки намагаються визначитися у своїх виборчих уподобаннях, виникла нова модель набору характеристик майбутнього лідера. Перед нами завдання: дослідити, які основні риси будуть притаманні цій моделі – інакше кажучи – лідер з яким особистісним виміром сьогодні потрібний українському виборцю, а відтак, Українській державі в цілому.

19 жовтня 2009 року передвиборча компанія в Україні стартувала офіційно. В цілому на сьогодні маємо 18 зареєстрованих кандидатів. Власне, ні для кого не стало новиною, що за особи мали балотуватися на президентський пост. І не зважаючи на те, що реєстрація у ЦВК тривала до 13 листопада, низка претендентів була відомою ще задовго.

Неформально президентська кампанія розпочалася ще влітку, та практично всі ймовірні кандидати в той чи інший спосіб заявили про свої наміри „рятувати країну”, „наводити порядок” чи просто йти, аби не стояти на місці , а „працювати”. І якщо на минулих президентських виборах Україна потребувала високоморального лідера, то сьогодні електоральні запити українського населення дещо модифікувалися. Цього не могли не врахувати власне кандидати. Тож, попри відмінності у самопрезентаціях потенційних президентів, на сьогодні їх об’єднує спроба довести свою дієвість та силу. 

Відтак, можна стверджувати, що сьогодні у масовій свідомості на фоні політичного, економічного, суспільного та правого безладу визрівав роками необхідний ґрунт для того, аби якісно могла назріти потреба та необхідність сильної руки в Україні. Демократія як політичний режим не прижилася в українських умовах у традиційному своєму значенні, – у відкритій чи прихованій формі стверджують політики. Таке бачення нинішнього стану українського політикуму і суспільства в цілому прочитується в масі озвучених підходів до вирішення проблем.

Дедалі частіше з вуст українських політиків можна почути, що необхідно вживати захотів для тотального насадження демократії, чи щось в такому дусі. Так, зокрема, Юлія Тимошенко, неодноразово наголошувала на необхідності в Україні «диктатури демократії», що в принципі суперечить суті цих понять, а ще, про авторитарне правління, що згодом потрактувала як обмовку. Демократичний центрист Арсеній Яценюк на піку своєї популярності також почав критикувати ліберальні ідеї. Попереднє дослідження, чи радше ознайомлення з ключовими гаслами політичних гравців дало змогу апріорі говорити про зміну електоральних запитів українців.

ГІПОТЕЗА: Потреба у високоморальному лідерові, яка постала минулої передвиборчої кампанії змінилася сьогодні на потребу сильної, вольової особистості, потребу в дієвому лідерові, що здатен вивести країну із складної політико-економічної, епідеміологічної чи загалом з кризової ситуації, ситуації політичного безладу та беззаконня, у якому б ракурсі вона не постала.

ЦІЛІ. ЗАВДАННЯ: Перед нами завдання: дослідити, застосовуючи обрану, та вказану нижче методику, особистісний вимір кандидатів у президенти, під час виборчої кампанії – 2010. На основі отриманих результатів підтвердити (чи спростувати нашу гіпотезу), зробити відповідні висновки, щодо того, які особистісні якості сьогодні превалюють у претендентів на президентське крісло, яким чином позиціонують себе кандидати і чи відповідають їхні позиції та самопрезентація істинним настроям електорату (чи саме такі якості є затребуваними).

З огляду на те, що на офіційний початок передвиборчої кампанії (початок реєстрації кандидатів) найвищі рейтинги були зареєстровані в таких кандидатів у президенти як Віктор Янукович, Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк, у нашому дослідженні обмежимося розглядом власне цих осіб, плюс додамо сюди чинного Президента України Віктора Ющенка, що балотувався на наступний термін, а також спікера українського парламенту Володимира Литвина та банкіра Сергія Тигіпка. У нашому дослідженні необхідним є встановлення певних часових обмежень, відтак, його тривалість складатиме близько двох місяців, починаючи з дня офіційного початку президентської передвиборчої кампанії – 19 жовтня 2009 року і триватиме до 1 грудня.

МЕТОДИКА: Дослідження проводитиметься із застосуванням методів:

Контент-аналізу. Аналіз  масиву текстової інформації, щодо визначення ролі і значення особистісного виміру вказаних політиків, кандидатів на президентський пост, підраховуючи кількість у тексті визначених нами категорій, а також розгляд їх з точки зору значимості. Категоріями (одиницями) контент-аналізу будемо вважати ті слова чи словосполуки, які здатні охарактеризувати кандидата з точки зору його особистісних якостей. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАСИВ: Для проведення контент-аналізу використаємо такі інформаційні джерела (новини) як «УНІАН», «Про UA», «Кореспондент. net.», обмежуючись вказаними вище хронологічними рамками (з 19 жовтня 2009 року і включно до 1 грудня 2009 року).

Когнітивне картування. Для побудови когнітивних карт здійснюється аналіз персоніфікованої текстової інформації, за допомогою якого можна виокремити деякі стабільні характеристики мислення, що властиві автору тексту: 1) схильність звертатися до історичного досвіду чи оперувати прогностичними судженнями; 2) проявляти жорстокість або конформізм в кризових ситуаціях та багато інших характеристик. Відтак, ми користуватимемося тексами, що є прямою мовою зазначених кандидатів у президенти, та розміщені на офіційних сайтах останніх, без побудови карт-схем, а лише для доповнення до попереднього методу, аби скласти цілісну картину особистості.

 

Специфіка нашого дослідження полягає в тому, що ми не використовуватимемо цілком інструментарію обраних нами методів (у чистому їх вигляді), а значною мірою намагатимемося адаптувати  їх до теми та поставлених проблемних завдань. Таким чином, це дасть нам змогу орієнтуватися на результат дослідження, і окрім пояснення та вирішення поставленої проблеми, вийти на творення нового знання, одночасно, відслідковуючи основні закономірності, узагальнити результати, підтвердивши або спростувавши гіпотезу нашого дослідження.

Експертні опитування. Наступним етапом нашого дослідження буде проведення експертного опитування. Ми підготували 12 запитань, щодо особистісного виміру політиків – кандидатів на президентський пост, з якими звернемося до фахівців, експертів даної галузі. Після опрацювання зможемо вловити провідні моменти та тенденції формування образу політичного лідера з його характерними рисами та якостями.

Метод SWOT-аналізу.

Застосовується для аналізу середовища, метод SWOT (абревіатуру складають перші літери англійських слів: сила, слабкість, можливості, загрози), широко застосовується для  дослідження та вивчення як зовнішнього так і внутрішнього середовища. Методологія SWOT передбачає спершу виявлення сильних і слабких сторін, а також загроз і можливостей, а далі – встановлення ланцюга зв’язків між ними, які в подальшому можуть бути використаними для формування стратегії поведінки досліджуваного об’єкта (в нашому випадку політичного діяча – кандидата на президентський пост). Для цього, з урахуванням конкретної ситуації (передвиборчі перегони), складається список сильних і слабких сторін особистості, а також ряд ймовірних загроз і можливостей, після чого необхідно віднайти між ними необхідні зв’язки, аби спрогнозувати модель (стратегію) діяльності досліджуваного явища.

Для проведення нашого дослідження із застосуванням вказаних методик, на скільки би вони не були адаптованими під нашу тематику, зокрема, тут йдеться саме про використання методу контент-аналізу, і частково когнітивного картування, для нас важливу роль відіграє саме ракурс, у якому згадується кандидат, ситуація, що здатна охарактеризувати, допомогти скласти уявлення  про особистість політика, його риси, якості, поведінку в тій чи іншій ситуації, а також слова та словосполучення якими послуговується кандидат у своїй риториці, та якими характеризує діяльність кандидата аналізована нами преса.

Переходячи від персоналії до персоналії, ми подаватимемо детальну характеристику особистісних якостей обраних кандидатів, крізь призму поданої про них інформації в Інтернет виданнях (новинах) та з огляду на їхні особисті висловлювання та позиції в тій чи іншій ситуації, у конкретних умовах.

Зрозуміло, що існує пряма кореляція між посадою (владним становищем) відповідного кандидата у президенти (із аналізованого нами списку) і частотою його появи у пресі (Інтернет – ресурсі).Тому ми і не ставили собі за мету проводити кількісний контент-аналіз із підраховуванням відповідних категорій методу і складання висновків на основі цих обрахунків. Для нашого дослідження важливим є саме якісний контент-аналіз, узагальнення, за допомогою якого ми змогли скласти цілісну картину претендентів на найвищу у державі посаду в їх особистісному вимірі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процес виконання

Контент-аналіз, когнітивне картування

Так, проведений контент-аналіз інформаційних джерел «УНІАН», «Про UA», «Кореспондент. net.», починаючи з дня офіційного початку передвиборчої кампанії дав змогу зробити відповідні узагальнення та висновки.

Віктор Ющенко

При поданні новин, у яких фігурує Президент України Віктор Ющенко, зазначені інформаційні джерела характеризують його діяльність відповідними виразами та водночас подають пряму політичну риторику президента, що у свою чергу можна згрупувати у такі,

 

1) що вказують на постійне протистояння Президента та Уряду :

 (Приклади з УНІАН)

 

Ющенко поскаржився КС ще на одне рішення Тимошенко; написав Тимошенко про борги з зарплати;  вимагає від Тимошенко негайно переписати газові контракти з Росією; Ющенко: Вона працює. Я маю на увазі, вона – це криза; Ющенко назвав Тимошенко «бомжем; У БЮТ кажуть, що пандемію грипу роздмухують Ющенко і Янукович; Ющенко розказав, де взяти ліки, якщо він заветує «грипозний мільярд»; Ющенко не дасть Тимошенко «грипозного» мільярда; Ющенко: Тимошенко наближає країну до дефолту; заветував закон про мораторій на підвищення цін на ліки; просить Генпрокуратуру розібратися з Тимошенко; не бачить різниці між Тимошенко і Януковичем; Ющенко готовий «на очах всієї нації» зробити собі щеплення, якщо Тимошенко сидітиме поруч; У БЮТ думають, що Ющенко заздрить Тимошенко; Ющенко натякає, що Тимошенко - «крутіша» за Азарова; Ющенко пропонує Тимошенко взяти «грипозний мільярд» в борг; Тимошенко порівняла Ющенка з терористом, який кладе бомби в іграшки Ющенко не дав Тимошенко дістати мільярд із Стабфонду; Ющенко звинуватив Тимошенко у «злочині перед державою»; Політолог назвав Ющенка "раком, який намагається вкусити за ноги Тимошенко"; Експерт: у Ющенка вважають, що Янукович - менше зло, ніж Тимошенко; Ющенко вважає Тимошенко та Януковича «двома авантюристами від політики»; Ющенко: дії уряду приведуть до зниження обороноздатності України; Тимошенко: два Віктори хочуть рейтинги на біді заробляти; Ющенко: Тимошенко вам брехала про Єханурова; Ющенко заборонив Тимошенко брати кредит у Китаї; Ющенко каже, що «Тимошенко - це є криза, криза у всьому»; Ющенко: кожен тиждень прем’єрства Тимошенко веде країну до катастрофи; назвав «принизливим» тон переговорів Тимошенко і Путіна; розкритикував те, що сьогодні урядова політика перетворюється в шоу та концерти; Ющенко назвав Тимошенко «вчорашнім днем»; шкодує, що свого часу довіряв Тимошенко; Ющенко - Тимошенко: усе до копієчки має бути віддано людям; Ющенко – Кабміну: досить «жульнічать»; У Тимошенко порадили Ющенку вивчати географію.

 

2)                     Такі, що вказують на відстоювання президентом часто двояко трактованого українського минулого, а також повагу до національних традицій, бачення перспективи розвитку майбутнього, звернення до минулого досвіду.

 

Ющенко говоритиме з доповідачем ПАРЄ про Голодомор; наголошує, що без демократії Україна не має майбутнього; підкреслив, що на сьогодні одним з найбільших здобутків України є забезпечення свободи слова; У МЗС Росії кажуть, що Ющенко не дає жити Чорноморському флоту РФ; виступає за демократичний шлях розвитку нашої держави, заявив про необхідність духовної згуртованості нації та відродження історичної пам’яті; завітає на день народження університету Шевченка;  в архикатедральному соборі Святого Юра у Львові взяв участь у молебні за здоров’я українців; Ющенко: Мене не цікавить, де я буду, - мене цікавить, де ви будете; за створення сильної національної держави; Майдан - це диво; вважає сильну Україну історичним порятунком для Росії; закликав не міняти свободу на “мішок добробуту”; Ющенко: Майдан зразка 2004-го року нікому не вдасться провести за гроші; візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Свободи; переконаний: те, що ми почали робити на Майдані, було визначальним; привітав Патріарха Кирила з днем народження; Ющенко: Голодомор був актом, направленим на знищення національного руху в Україні; Ющенко: Росія має звикнути, що українці – не «хохли»; Ющенко: Євросоюзові така Україна не потрібна.

 

3)         Такі, що характеризують діяльність президента, як демократично спрямовану, з проекцією майбутнього розвитку України, а також ті, що описують власне діяльність президента, (у них можна прочитати відповідну модель поведінки Гаранта):

 

Ющенко: видав указ на забезпечення чесних виборів Президента, пообіцяв,  що вибори пройдуть відкрито і демократично; Ющенко просить припинити спекуляції довкола скандалу із розбещенням; переконаний, що виборець не знайде альтернативи його політиці; заветував документ; Ющенко хоче судити депутатів; закликає бізнес активніше допомагати дітям-сиротам; Ющенко очікує, що ГПУ візьме за шкірку «педофілів з мандатами»; прогнозує; зауважив,... що сьогодні на вищих щаблях державної влади «ми маємо, вибачте, педофілів – людей, які наносять колосальну шкоду нашій моралі, нашому вибору; Ющенко розуміє логіку і хоче знову бути Президентом; піде на вибори Президента як само висуванець; зобов`язаний демонструвати повагу до закону; не піде у відпустку на період президентської виборчої кампанії; щоб уникнути звинувачень у незаконній агітації, вирішив використовувати для агітаційної роботи виключно вихідні дні і офіційний неробочий час»; Ющенко заявляє, що йде в президенти, щоб не допустити згортання демократії в країні; розкритикував; Ющенко не ветуватиме закон про підвищення соціальних стандартів; Ющенку хочуть заборонити брати участь у виборах (прояв демократичного та лояльного лідера. – Л. Б.); Ющенко просить ГПУ розібратися з рекапіталізацією російського банку висловив здивування, чому Генеральна прокуратура не реагує на факти стягнення податку на додану вартість наперед, а також на факти невідшкодування ПДВ;  Ющенко подав приклад боротьби з епідемією; доручив уряду; Ющенко проситиме допомоги у Польщі; Президент доручив встановити єдиний режим звітності про захворюваність; вимагає від Кабінету міністрів; в цілому схвально оцінює готовність компанії НАК «Нафтогаз України»; занепокоєний наміром; звинуватив головного санлікаря; погрожує розпустити Раду; Ющенко руйнує свій ідеологічний образ; сказав, чого йому не вдалося зробити; доручив; заветує закон; візьме участь у телефонній гарячій лінії ;Ющенко відвідав онкодиспансер; призначив; затвердив;  запропонував; Ющенко просить у НАТО вакцину; проситиме допомоги у Польщі; Президент зловживає своїм правом вето; Ющенко не дозволить обвалити гривню; Ющенко вніс до ВР подання; вимагає скасувати карантин; Ющенко назвав свого кандидата; переконаний підписав закон; Ющенко просить ВР; Ющенко прибув в Емірати; написав Медведєву; представить програму, з якою він йде на вибори Президента; Ющенко усамітнився з Саакашвілі; оприлюднив звернення; обіцяє скоротити робочий день; презентує програму;  бачить демографічний оптимізм; Ющенко: я гордий за кожний свій день, прожитий на посаді Президента; переконаний, що «криза - в голові однієї людини»; занепокоєний наміром; Ющенко приймає високу гостю; бачить два виходи з парламентської кризи; наполягає на демонтажі пам’ятника Леніну; не хоче двічі наступати на ті ж самі граблі; не зрозумів, що таке демократія?; спрогнозував; прибув на з’їзд «Нашої України»; Ющенко обіцяє піти з політики; закликає з оптимізмом дивитись у майбутнє; пояснив; сумнівається, зробив заяву; Ющенку погрожують судом; Ющенко сподівається; впевнений; висловив співчуття; заручився підтримкою.

Що ж до контексту, у якому найчастіше фігурує президент, то це головно різноманітні заклики до побудови та розвитку демократії, виступи з приводу автентичності історичного минулого нашої держави, та демократичну суверенну побудову майбутнього, відстоювання прав і свобод громадян, посилання на конституційні норми тощо. Це, як уже згадувалося, протистояння з виконавчою гілкою влади – зокрема з прем’єром та урядом.

Самі ж висловлювання Віктора Ющенка характеризують його діяльність на посаді президента, та претендента на продовження терміну своєї каденції, як правдиву, чесну, розважливу, толерантну особу, в окремих рідкісних випадках, з притиском, що зрештою іманентне природі президентства; присутність відчуття коректності, інтелігентності, прагнення  у своїх діях та висловлюваннях до згуртованості українського суспільства та нації.

Таким чином можемо дане дослідження накласти на аналіз виключно „прямої мови” кандидата у президенти, а нині чинного Глави держави Віктора Ющенка, проаналізованої з офіційного сайту Секретаріату Президента. Відтак, висновок практично не відрізняється від того, що був попередньо зроблений у зв’язку з проведеним контент-аналізом. 

Отже, можемо констатувати, що в особистісному вимірі кандидата у президенти Віктора Ющенка є присутніми такі риси як поміркованість, виваженість, моральність, коректність, м’якість, прямота, патріотизм, любов і повага до національних традицій та героїчної історії, рідше наполегливість.

Натомість не бачимо прояву харизматичності, вольовитості, сили та виняткової рішучості, часто останню може замінювати гнучкість.

Віктор Янукович

Наступним із запланованих до аналізу кандидатів вважаємо за доцільне розглянути, за ідентичною схемою кандидата у президенти України, лідера опозиційних сил Віктора Януковича.

1) Фігурує в темі з Росією: власне в основі політики – побудова добросусідських відносин з Росією, щоб не сказати більше, зокрема відстоює мовну тематику, однак це не надто стосується його особистісного виміру, лише з огляду на те, що кандидат потребує підтримки, так званого протекторату з боку вже перевіреної в часі та історично усталеної зовнішньої сторони:

Янукович вважає авантюрою модернізацію ГТС без Росії; збирається переглядати газові угоди з Росією; Янукович: питання з російською мовою вирішується просто; знає, чому Путіну з Тимошенко комфортно; називає авантюрою рішення України модернізувати свою газотранспортну систему за рахунок європейських інвестицій без участі Росії; наполягає, що Україна повинна мати нейтральний статус і не входити у військові блоки; Янукович: на першому місці - створення ефективної виконавчої машини… обмін досвідом і співпраця Партії регіонів і «Єдиної Росії» може стати ще одним ефективним механізмом українсько-російського зближення; вважає, що Європу втомили газові війни та перестрілки Києва з РФ, Європа втомилася від напружених відносин між Україною і Росією; Янукович упевнений: у 2010 році ми почнемо новий діалог у форматі Україна, Росія і ЄС; Янукович нагадав партії Путіна про події п'ятирічної давнини, що зіпсували українсько-російські відносини: тоді економічні реформи в Україні були зупинені, і почався «необільшовицький» перерозподіл власності, а у державній політиці переважав націоналістичний пафос. Нові правителі відкрито закликали стримувати Росію.

 

 2) Замальовується не автономно, а часто порівнюється з іншими кандидатами, чи постає поруч з ними, як не надто впевнений,нечесний (або недобросовісний) та  лякливий:

Янукович нагадує Тимошенко песика з анекдоту; Ющенко вважає Тимошенко та Януковича «двома авантюристами від політики»; Ющенко впевнений, що Янукович не напише правильно слово НАТО ; Гриценко думає, що Янукович злякався в останній момент; На табличці при вході в «Межигір’я» написали про фобії Януковича; Народна творчість – про азарт Путіна, язик Януковича та інше; Політолог: Янукович зупинився у своєму електоральному розвитку; Янукович відхрестився від консультацій щодо «технічного» уряду; Кожем'якін: Янукович купляє голоси за відставку Тимошенко; Палій: Тимошенко здала більше українських інтересів, ніж Янукович; Єфремов: Янукович і Богатирьова - дуже близькі один одному; Єфремов думає, що Янукович може хоч сьогодні мати більшість у ВР; Януковича, Ющенка і Яценюка об'єднує одне бажання?;Януковичу потрібен Ющенко, бо сам з Тимошенко не впорається?; У ПР кажуть, що Янукович не буде прем'єром при Тимошенко; Янукович буде більш обережним Президентом, ніж Тимошенко?;Гриценко: вибори-2010 стануть останніми для Ющенка, Тимошенко і Януковича; Експерти помітили синхронізацію у діях Януковича та Ющенка; Тимошенко: два Віктори хочуть рейтинги на біді заробляти.

3)Вирази, які характеризують кандидата, як реально опозиційного лідера, з суворими закликами та вимогами щодо діючої влади та критикою останньої та змалюванням майбутніх перспектив на посаді Глави держави:

Янукович: хто зволікав із порушенням справи про розбещення дітей?;

наголошує на необхідності скасування в Україні недоторканності народних депутатів, суддів, Президента; знайшов гроші для Тимошенко: закликав прем’єр-міністра; З’їзд Партії регіонів висунув Януковича кандидатом у Президенти; Януковича під ЦВК вже чекають; Янукович каже, що зареєструвався у символічний день ; впевнений у своїй переконливій перемозі на президентських виборах: і ця перемога буде дуже переконливою;заявляє, що буде вимагати мораторію на проведення мітингів; виборче гасло «подолати бідність» Янукович реалізував за три дні; рятується від грипу холодною водою; вважає помилкою оголошення карантину лише у 9 областях України; Януковичу зрозуміло, чому Тимошенко «провалила» співпрацю з МВФ; прикинув, скільки коштує «політичне знахарство» Тимошенко; хотів би отримати відповідь на питання, хто нестиме відповідальність перед народом за те, що не підготували країну до епідемії; кримські ветерани вирішили підтримати Януковича; Янукович дійшов висновку, що в Україні є все, крім одного: без віри в Бога народові неможливо збудувати сильну Україну; Янукович зізнався: він не упевнений, що його план спрацює; Янукович на виборах зірвав голос;Янукович назвав питання №1, яке він вирішить, коли стане Президентом; у Сумах Януковичу довелося йти на мітинг через «чорний хід»; проти Януковича Майдан не вийде, бо він – опозиція; чому всі хабарники голосуватимуть за Януковича; впевнений, що ніколи не повернеться 2004 рік: в країні вже минула практика виборів глави держави у судах; Янукович готовий віддати прем’єрство будь-кому, тільки не Тимошенко; Янукович каже, що Тимошенко ділить повітря; висловлює сумнів, втрачає голоси на Сході і додає на Заході; Янукович: економіка – це така жіночка, яку треба пестити і любити; Першим указом Януковича буде перерахунок пенсій та зарплат; Янукович здійснив паломництво на Афон; закликає владу виробити національний план із захисту населення від епідемії грипу; Янукович знову гострить зуб на Тимошенко.

 

4) Дедалі частіше згадується в контексті свого злочинного минулого:

Проти Януковича готують новий компромат - «ще більш страхітливий», про третю судимість; БЮТ хоче знати, чи причетний Янукович до зґвалтування; Більшість українців не хочуть судимого Президента; У БЮТ хочуть знати, в яких колоніях сидів Янукович.

На сьогоднішній день лідерські позиції Віктора Януковича, як претендента на найвищий в державі пост дещо поступилися його невикориненій безпорадності. І хоч політик явно презентує себе як такий, що здатен організувати, в силу багаторічного управлінського досвіду, роботу на найвищих державних щаблях, все ж прогалини у його біографії, а також явний програш у харизматичності, в порівнянні з іншими кандидатами, дає про себе знати.

Відверта простакуватість Віктора Януковича, поряд з його вираженою як ззовні так і зсередини маскулінністю не створюють образ сильного і вольового політика, надто через його явну несамостійність. І хоч кримінальний авторитет Віктора Федоровича у далекому минулому, все ж його стиль мовлення що свідчить про недостатній інтелектуальний рівень, хоче себе компенсувати за рахунок грубих порівнянь, гострих слівців та, як це не традиційно – тиску на жалість. Агресивні та із долею морального притиску висловлювання Віктора Януковича є не що інше як захисна реакція та ймовірні способи тонкої маніпуляції з боку інших політичних гравців.

Відтак, можемо констатувати, що в особистісному вимірі Віктору Януковичу притаманні такі риси як емоційність та неврівноваженість, часті прояви агресії та грубості.

Юлія Тимошенко

1)                     Чи не найбільше фігурує у проблемі з епідемією грипу в Україні, та в питаннях проведення карантину й необхідних заходів щодо подолання недуги. Відтак, поведінка Прем’єр-міністра носить ультимативне забарвлення, її дії є рішучими, висловлювання категоричними та навіть погрозливими.

 

Тимошенко обіцяє надягнути маски на всю Україну;Тимошенко через «свинячий грип» скасувала усі передвиборчі заходи; упевнена, що жодні кризи та епідемії для виборів - не перешкода: «Безумовно, ніякого скасування виборів Президента не буде. Вибори відбудуться вчасно. Впевнена, що є всі шанси, що вони пройдуть чесно, справедливо»; Тимошенко: ми визнали третій рівень загрози, «ми виділятимемо найбільший обсяг ресурсів, який передбачений, і запроваджувати всі організаційні дії, які відповідають саме такому рівню небезпеки»; Тимошенко: на час епідемії всі клініки підпорядковані МОЗ: «Ми обов`язково залучатимемо всі міністерства і відомства. Якщо треба - ми звертатимемося за додатковою допомогою до армії і МНС. Але тільки в тому разі, якщо буде потреба»; Тимошенко обіцяє не допустити «мародерства» під час епідемії; наголосила, що уряд не дозволить у зв’язку з підвищенням попиту на профілактичні лікарські засоби необґрунтовано підвищувати ціни на них; Тимошенко натякає, що діагностувати "свинячий грип" заважав Ющенко; Тимошенко проведе нараду з виробниками ліків; Тимошенко обіцяє ще 300 тисяч доз; Ульянченко, Тимошенко і Порошенко зустріли літак з Таміфлю; Тимошенко вимагатиме кримінальних справ проти «фармацевтів-мародерів»;Тимошенко накричала на міністрів; Прем’єр Юлія Тимошенко не задоволена контролем за цінами на ліки: "Я ще раз попереджаю і звертаюся… Якщо ви послали інспектора, а він повернувся з нулем, звільняйте такого інспектора. Мені не потрібні перевіряльники, які взяли в зуби хабар, пішли додому відпочивати."Я такої формальної роботи в житті не бачила!", - обурилася Тимошенко, зриваючись на крик; прем’єр висловила невдоволення роботою Міністерства охорони здоров’я та Мінекономіки ; «– мене це не влаштовує»; Вінському не сподобалося, що Тимошенко «картинно» зустрічала літак: політик вважає, що "сьогодні деякі політики намагаються лихо людей використати в якості елемента власної PR-кампанії". Тимошенко у лабораторії безпеки продукції АПК: заявляє про необхідність продовження у 2010 році фінансування заходів з розвитку лабораторій для діагностики вірусів грипу; прем’єр-міністр також повідомила, що найближчим часом уряд розгляне можливість виділення частини фінансових ресурсів з 0,5 млрд. грн., які передбачено на боротьбу з епідемією грипу; Тимошенко заявляє, що уряд не передбачає виплату компенсацій батькам, які вимушені залишатися вдома з малими дітьми через введення карантину у дитячих закладах; прем’єр наголосила, що всі батьки мусять подбати про своїх дітей; Тимошенко хоче, щоб Нацбанк дав мільярд уже завтра; Тимошенко завалить резерв марлею, порізаною на пов'язки; Тимошенко зрозуміла, що експрес-тести на «свинячий грип» недостовірні; Тимошенко веліла платити медикам понаднормові; Тимошенко: ми не можемо покладатися на приватні аптеки; Тимошенко дала мерам добу: щоб черг у лікарнях не було; заявляє, що в 10 областях України захворюваність на грип наближається до епідемічного порогу;Стойко порівняв Тимошенко з Уго Чавесом: «Глава Кабміну не вміє керувати ситуацією і виступає цинічним популістом. Вона, як Уго ЧАВЕС, який звинуватив усіх венесуельців у відсутності води, заявила про те, що кожен власноруч може пошити маски - це найвища міра цинізму», - вважає народний депутат; Губернатори погиркались із Тимошенко; Тимошенко дозволить купувати ліки без тендерів; Тимошенко: дуже добре, що ми так радикально налаштували суспільство; Тимошенко: грип в Україну прийшов з Європи; Тимошенко: лікарні забезпечені трикратним запасом «Таміфлю»; вважає за необхідне кардинальним чином змінити умови ліцензування аптек; Тимошенко просить Ющенка більше не забороняти постачання медапаратури; Тимошенко чекає нового сплеску грипу.

 

2)                     В контексті відносин з Росією, зокрема і в основному з колегою прем’єром РФ В. Путіним, з яким підтримує відкриті добросусідські, партнерські відносини:

 

Тимошенко повідомила, що Президент України Віктор Ющенко перешкоджає виділенню грошей на оплату російського газу; Тимошенко розказала Путіну, хто не дає сплатити за газ? Тимошенко висловила співчуття Путіну; Путін і Тимошенко домовилися разом боротися проти грипу: провели телефонну розмову, під час якої обговорили питання боротьби з епідемією грипу; Путін пообіцяв Тимошенко вакцину: Росія з лютого 2010 року буде готова розпочати постачання в Україну вакцину проти грипу A/H1N1.

 

3)                     Характеризують Прем’єр-міністра як таку, що невтомно працює й водночас багато обіцяє:

Юлія Тимошенко поки що не повернула заставу за участь у приватизації Одеського припортового заводу; щоб підняти зарплати бібліотекарям, Тимошенко врізала субсидії по квартплаті; під прапор Тимошенко стала ще одна партія; Тимошенко планує здатися у ЦВК сьогодні; Тимошенко знову обіцяє повернути вклади Ощадбанку; Тимошенко захопила ідея виборів депутатів за відкритими списками (незважаючи на те, що ще рік тому пані Прем’єр відверто критикувала перехід до виборчої системи з відкритими списками, називаючи її – „поверненням до олігархії” – Л. Б. ); "корупційний союз влади та олігархії буде знищено". "Влада корумпована, бо вона безконтрольна. Стане невідворотною відповідальність влади за порушення Конституції та законів, за корупцію";обіцяє посилити роль опозиції; Тимошенко обіцяє ввести страхову медицину;Тимошенко обіцяє ще 300 тисяч доз; пообіцяла учасникам наради, врахувати всі висловлені пропозиції і ці пропозиції будуть відображені у відповідній урядовій постанові; обіцяє не допустити; У Тимошенко впевнені, що підвищення соцстандартів можна ігнорувати;Тимошенко просить команду Черновецького працювати далі; Тимошенко розділить Героїв України на справжніх і номенклатурних; Тимошенко прокаталася в кабіні машиніста; прем`єр-міністр вважає, що економічна ситуація в Україні поліпшуватиметься, і у березні можна буде відчути вже серйозні позитивні зміни: «Криза ось-ось вже підходить до завершення. Я вважаю, що у березні ми вже почнемо про неї забувати і забувати про ті виклики, які у нас були в цей важкий час»; у Ющенка стежитимуть, які пенсії Тимошенко нарахує шахтарям; тисячі шахтарів підтримали Тимошенко; Ющенко каже, що Тимошенко чесні міністри не потрібні; передвиборча програма Юлії Тимошенко носить назву: "Україна переможе. Україна – це ти".

 

Не зважаючи на бажання та прагнення чи не усіх зареєстрованих кандидатів, зокрема тих, особистісний вимір яких нас найдужче цікавить в ході провадженого дослідження, повноправно та безкомпромісно відстоювати і демонструвати свою вольовитість, дієвість та силу, чинна Прем’єр-міністр України, кандидат у президенти Юлія Тимошенко виборює у цих змаганнях першість. Вона єдина із кандидатів, яка істинно може претендувати на звання потенційного авторитарного лідера.

 

Чого лише вартує її вже усталений образ матері – опікунки, берегині всіх і кожного. Вдалий цілеспрямований тиск на архетипічність людського мислення,  в якому віддавна закладено святість материнського образу, а також ідентифікація себе з власне державою : «Вона переможе! Вона – це Україна!» дає змогу стверджувати, що Юлія Тимошенко, у разі її приходу до президентства, може посісти лави авторитарних діячів. Як свідчить ще не померкла практика, (розкручена паніка довкола епідемії грипу в Україні) пані прем’єр не гребує жодними засобами, задля отримання бажаного результату.

 

Мова політичних повідомлень, якою послуговується Юлія Тимошенко, а також та, якою характеризує її діяльність преса, більше скидається на перманентний ультиматум, який, щоправда, чергується із лагідними, материнськими зверненнями до простого люду – електорату й обов’язковими обіцянками та запевненнями, щодо кращого, світлого, безхмарного майбутнього до якого кожен прагне.

 

Арсеній Яценюк

 

Тематично групуватимемо висловлювання кандидата у президенти Арсенія Яценюка, як у випадку з вище розглянутими кандидатами будемо, за такими одиницями аналізу та контекстом висловлювань:

 

1) В основному народний депутат, лідер ініціативи «Фронт змін» висловлюється на тему «деструктивної» урядової політики, зокрема критикує діяльність нинішньої глави уряду Юлії Тимошенко, надто, що стосується відносин з Росією:

 

Яценюк каже, що уряд на грипі піариться, «при тому безсовісно»;  Яценюк каже, що Тимошенко і Януковича чекає доля більшовиків; Україні потрібно міняти політичну еліту:  вважає, що Україні потрібно міняти не тільки Президента, але й обирати у 2010 році нові парламент і місцеві органи влади, інакше «все болото залишиться»; Яценюк: гроші, які платить Україна Росії за газ, - з кредитів і верстата: кандидат на посаду Президента України Арсеній Яценюк переконаний, що після виборів новому президентові і новому урядові доведеться зайнятися розслідуванням газових махінацій, починаючи з ЄЕСУ, «РосУкрЕнерго» і закінчуючи останнім газовим контрактом; не виключає, що в подальшому Україна продовжить накопичувати борг перед російською стороною, що суттєво послаблюватиме суверенітет України, наголосив, що проблеми з оплатою за російський газ вже дійшли до абсурду. Яценюк вважає, що сумська влада злякалася не епідемії, а Тимошенко; Яценюк думає, що у грудні Тимошенко врятує лише диво: відставка Кабінету міністрів зараз вигідна в першу чергу прем’єр-міністру Юлії Тимошенко, яка таким чином зможе уникнути відповідальності за непрофесійні дії її команди: «Вона» взяла 12 мільярдів доларів у МВФ - це на кожен місяць по мільярду доларів. Зарплати, пенсії, гроші за газ платилися з кредитів МВФ. Зараз гроші закінчилися». Яценюк вважає, що два останні уряди добили Україну: нинішній Кабінет міністрів логічно було б відправити у відставку і призначити в країні технічний уряд: «цей уряд не те що у відставку треба відправляти – його не треба було призначати”. Він додав, що “ це – історична оцінка”. А.Яценюк вважає, що “все, що протягом останніх п’яти років робилося двома урядами, – це був шлях до остаточної деградації України”. Яценюк: Тимошенко здає трубу Росії. Кандидат на пост Президента України Арсеній Яценюк заявляє, що прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко «завершує російський план контролю над українською газотранспортною системою»…Нам потрібен доступ до російських ресурсів, нам потрібні джерела цих енергетичних ресурсів у Росії, а також нам потрібні споживачі у Європейському Союзі», - сказав він. Яценюк: поступки Путіна Тимошенко дорого обійдуться Україні;

Яценюк: силовими міністерствами не повинні керувати "політикани", а очолювати «фахові люди, а не політикани»; підкреслив, що базовим завданням на посту президента вважає «відновлення в Україні державності й держави, яка забезпечує права і гарантії людям, несе відповідальність перед людьми, працює на людей, водночас,в, люди повинні працювати на державу, «бо це - двосторонній процес». Яценюк про газ, Тимошенко, санкції й альтернативну енергію; Яценюк про уряд, МВФ, валютний курс і наступну хвилю кризи; Яценюк не хоче на колінах проситися чи то до Росії, чи то до ЄС

 

2) Окрім цього його політична риторика спрямована в русло побудови нової системи влади в державі, оновлення політичної еліти, створення та якісної зміна зовнішньополітичних векторів України. Відверто державницька позиція Арсенія Яценюка, його заклики до суворої централізації, створення нової системи політичного управління в країні, повсюдне дотримання букви закону свідчать про самопрезентацію кандидата в образі сильного, вольового,  розважливого та рішучого політика, який досить вдало оперує статистичними даними, науковими фактами, цілеспрямовано та упевнено працює з необхідними блоками інформації, й таким чином  здатен «навести лад» в країні та все розставити на свої місця.

 

Яценюк каже, що виклав 2,5 мільйона з власної кишені: іде на вибори Президента України як само висуванець; Яценюк не вважає агітацією інформаційну кампанію «Фронту змін»: повідомив, що його громадська організація надіслала підрядникам з розміщення зовнішньої реклами листа з проханням своєчасно демонтувати інформаційні матеріали громадської організації, адже термін розміщення завершився 17 жовтня; він наголосив, що вестиме свою передвиборчу агітацію з дотриманням усіх норм виборчого законодавства. «У мене вища юридична освіта, я сам дію винятково у межах закону і нікому не раджу обходити закон», - підкреслив він; Яценюк: «каста недоторканних» не хоче розлучитися зі своєю безкарністю наполягає на поверненні парламенту до питання обмеження депутатської недоторканності;        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

сада прем’єра його не цікавитьЯценюк вважає, що Україну переключили на грип з педофілії ; вважає, що ситуація навколо епідемії грипу в країні є політичною технологією, заручниками якої стали люди, вважає, що ця «політична епідемія» була потрібна, щоб відволікти увагу від «педофільського скандалу», в якому фігурують народні депутати, і «справи Лозінського»; Яценюк: Україна не збирається нікуди проситися: Україна готова до переговорів про членство України в Європейському Союзі у тому випадку, якщо ЄС оголосить про свою готовність до таких переговорів. До того моменту Україна повинна будувати власну державу, сильну державу, у тому числі і зі східноєвропейським проектом. Від Яценюка пішов керівник обласного штабу Олександр Ганущин: сьогодні А. Яценюк “кардинально відійшов від принципів, задекларованих на старті претензій на крісло глави держави, не кажучи вже про позиції, сповідувані ним на посаді міністра закордонних справ України”. “Сьогодні мені гірко визнати, що проект нової України європейського взірця виродився в одну з неперспективних євразійських політико-економічних моделей, - зазначає О.Ганущин. Яценюк: в Україні створено «печерний капіталізм»: Яценюк виступає за радикальну зміну системи управління в державі; наголошує, що для того, аби «повернути державі її природні функції, необхідна централізація влади». «Перше, що повинен зробити новий Президент, – скорочення видатків на все державне управління і централізація державної влади, бо це пов’язані речі»;  наголосив, що в Україні панує криза цінностей і криза моралі. «Ми вибрали нових богів: у нас людина, яка не має грошей – це не людина, бо все купується і продається»; акцентував на необхідності радикально змінити систему управління в державі. «Зараз іде боротьба між персоналіями і гаслами: за все добре проти всього поганого»; Яценюк: Берлінський мур «переїхав» на кордон України і ЄС; наголошує, що фактично Берлінський мур не було зруйновано, а «пересунуто» на кордон України з Європейським Союзом, і його остаточне падіння відбудеться в результаті формування Великої Європи.

 

 Яценюк обіцяє розпустити парламент: у разі приходу до влади обіцяє розпустити Верховну Раду, оскільки вважає нинішній склад парламенту непрофесійним і корупційним; Яценюк має намір ліквідувати вузи, що надають неякісну освіту: у разі обрання обіцяє ліквідувати ті вищі навчальні заклади, які надають неякісну освіту; Рейтинги Литвина і Яценюка зрівнялися – опитування; Яценюк є одиноким гравцем, який “занадто гнучкий в своїх ідеологічних та політичних позиціях”. “Можливо, ті люди, котрі з ним працюють, так впливають на нього”, припустив експерт. Він розкритикував політика за невизначеність та коливання між електоратом заходу та сходу України; причини падіння рейтингу Яценюка: “невідповідність реклами з образом” викликає недовіру в людей. Зміна політичних позицій та поглядів, “надмірна амбітність, що веде до сумбуру”, дивні кольорові гамми на біг-бордах, навіть калька на “Продуктивне село” показує непрофесійність лідера, відзначив експерт, особливо з пантелику людей збила його утопічна “Велика Європа”, адже, наголосив політолог, “політика - це є чистої води реалізм, а не будівництво повітряних замків”; для А. Яценюка “важливо бути самостійним гравцем, а не жити в команді”;

 

 Яценюк каже, що Україну поділили між собою два феодали:  заявляє, що у деградації країни винна антидержавна політика, яку проводили керівники України протягом останніх 18 років: в 1991 році “країна завдяки тодішньому Президенту Кравчуку бездарно здає ядерний статус, здає всі гарантії безпеки, заходить у повний економічний хаос, розпродає все: зброю, армію, майно, державний резерв, землю, заводи, підприємства”. Він додав, що “розтягується все, що будувалося десятками років вами, вашими батьками і вашими дідами, в тому числі і моїми батьками, і моїми дідами... “це – феодалізм, кожен феодал закріпив за собою територію: ЯНУКОВИЧ – Східну Україну, Тимошенко – Центральну і Західну, і це той державний устрій, який ми маємо»; А. Яценюк вважає своїм завданням формування Української держави. «У нас більше немає часу чекати – це вибори між минулим і майбутнім. Це вибори, які дають відповідь на питання, чи відбудеться Україна як держава», - зазначив кандидат на пост Президента України; Він заявив, що це складний процес, з яким не зможе впоратися один Президент – йому потрібна підтримка і допомога всіх українців. «Я знаю, що робити, я знаю, як робити, я це робив на кожній державній посаді, куди мене відправляла Українська держава. Будь-яке завдання, яке ставилося особисто переді мною Українською державою, я виконував і перевиконував. В цьому є моя відповідальність, в цьому я бачив своє місце”. Яценюк пояснив, чому їздить сам, а не виставляє замість себе артистів: переконаний в тому, що Президент повинен вести діалог із людьми, а не виставляти замість себе артистів: «Маємо багато проблем, маємо тяжко працювати. Але якщо це робитимемо, то дійдемо до мети. Всі разом ми це обов’язково реалізуємо - і Президент, і 46 мільйонів українців».

 

А.Яценюк виступає за реформування систем управління країною: реформування системи управління державою необхідно розпочинати з системи центральної влади. «Перше, з чого я почну, - це зміна виборчої системи. Ми не будемо вибирати кота в мішку. Найважливіше завдання - відкрити списки, голосувати безпосередньо за депутата, який закріплений за округом і належить до тієї чи іншої політичної партії», - сказав він. Політик переконаний, що чинний парламент має бути розпущено. «Держава має пройти перезавантаження: у країні повинен бути новий Президент, новий парламент і нова місцева влада». Яценюк має намір ліквідувати вузи, що надають неякісну освіту Яценюк: у Тимошенко і Януковича - це останній шанс залишитися при владі Яценюк розповів, за що виключатиме з партії. Як зазначив на прес-конференції лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк  в партії «буде жорстка політична дисципліна». За його словами, той хто в регіонах «захоче зробити коаліції за гроші, той буде виключений з партії». Яценюк нікому не дасть "дискримінувати російськомовне населення" – А.Яценюк наголосив, що цього не буде. Лідер партії «Фронт змін», кандидат у Президенти Арсеній Яценюк виключає можливість дострокового виведення Чорноморського флоту Росії з території України. Він нагадав, що термін закінчення перебування Чорноморського флоту РФ на території України - в 2017 році.

 

Яценюк заявляє, що посада прем’єра його не цікавить Яценюк: про те, що буде з доларом, не знає навіть Обома. Яценюк: я очолю контрреволюцію. А. Яцеюк наголосив, що партія «Фронт змін» - «це не бізнес-проект, це не політичний проект, це не проект, який передбачає – дали гроші і стали чи то депутатом, чи то міністром, чи отримали можливість роздавати державні блага». «Таких партій в Україні вистачає, такі партії це наші політичні опоненти – це БЮТ та Партія регіонів», - наголосив А.ЯЦЕНЮК; партія «Фронт змін» буде державницькою. «Ми не ліві і не праві, ми державники», - додав він. За його словами, «ми будемо застосовувати всі засоби і методи для того, щоб Україна відбулася, щоб мала свою державу, а не просто територію і гімн та герб». А.Яценюк наголосив, що відмовив усім, хто пропонував йому приєднатися до старої політичної системи. «Стояли черги з чемоданами, олігархами і всіма іншими принадами». Яценюк на парламентські вибори не хоче брати з собою «хвоста»; Яценюк на парламентські вибори не хоче брати з собою «хвоста» і заявляє, що його партія формуватиметься «за відкритими списками, навіть якщо відповідні зміни до виборчого законодавства прийнято не буде. “Я не продаю партію, не торгую партією, людьми і Батьківщиною», - наголосив він.

 

Отже, Арсеній Яценюк у своєму особистісному вимірі на час саме передвиборчої кампанії почав більше скидається на політика з ухилом в бік диктату, але не у звичному своєму розумінні (диктатури), а у значенні вибору ним таких моделей поведінки, за якими саме майбутній лідер держави (в перспективі саме Арсеній Яценюк) здатен повновладно керувати оновленою ним же системою влади. Його діяльність засновуватиметься виключно на безвідступних єдиноправильних, на думку Яценюка, указах, які, у свою чергу, матимуть в своїй основі законний стрижень. Помилки та недоліки попередньої влади можна усунути тільки за допомогою її повної ліквідації (усунення, заміни, перезавантаження) та одноосібного якісного управління.

 

На відміну від особистісного виміру Юлії Тимошенко, яка характеризується дещо радикальнішою часом безвідповідальною поведінкою та неконтрольованою із законно-морального боку системою дій, Арсеній Яценюк, все ще намагається зберегти у своїй політичній полеміці та діяльності фаховість та нормативність. Це відбувається в силу того, що із високоінтелектуального спершу незаангажованого власними інтересами політика в час передвиборчої агітації Арсеній Яценюк поспішно трансформувався у сильного, рішучого, вольового та безкомпромісного діяча (такі вимоги поставив чинний суспільно-політичний уклад).

 

Тоді як Юлія Тимошенко за період свої політичної кар’єри, надто на посту прем’єр-міністра, а також у проміжку – лідера опозиції, вишколювала свої популістські, зазвичай реально нічим не підкріплені та не обумовлені звернені у маси гасла, Арсеній Яценюк в усьому слідкував та дотримувався писаних правил та норм, вдало оперуючи ними та застосовуючи їх на практиці. Сьогодні ж з інтелігентний «денді», як його часто називають в журналістських колах, мусив переродитися у «бойового командира», адже тільки зайнявши таку передвиборчу позицію, ймовірно на думку Яценюка та його команди, можна було скласти достойну конкуренцію тим політичним гравцям президентського забігу які із самого початку позиціонували себе як перш за все та головно сильні кандидати.

 

Сергій Тигіпко

 

Надає фахові оцінки та коментує стан речей у різних галузях суспільно-політичного життя, зокрема в фінансово-економічній, банківській сферах, щодо аграрної та енергетичної політики, сферах малого та середнього бізнесу, у земельних питаннях, питаннях та проблемах газу, проблемах, що стосуються зовнішньої політики держави, а також кваліфіковані коментарі й значною мірою конструктивна критика діяльності усіх гілок влади, причому різних рівнів.

 

Тігіпко: криза ніяк не вплинула на бажання чиновників брати хабарі: «Пакет антикризових заходів, прийнятий Верховною Радою наприкінці 2008 року, не так допомагає боротися з проблемами в галузі, як консервує їх, – вважає С. Тігіпко. – Захистивши забудовників від претензій кредиторів та інвесторів, влада тим самим не спонукала їх будувати більше та швидше». Тігіпко: соратники Ющенка брешуть народові: Тигіпко заявляє, що Рада національної безпеки і оборони вводить народ в оману, називаючи корисною для України ініціативу про збільшення українського контингенту в Афганістані: «кілька днів тому я висловив обурення спробами першого заступника секретаря РНБО Володимира Огризка видати збільшення українського контингенту в Афганістані за корисну для України ініціативу”.

Тігіпко вважає, що Тимошенко шукає привід «розкуркулити» облгази

Тігіпко закликає уряд припинити нарощування зовнішнього боргу, шляхом отримання позик від комерційних організацій - кожен позичений на ринку долар або євро обходяться Україні за нинішніх умов надто дорого: «Найбільші аналітичні центри сигналять світовому бізнесу, що Україна незабаром втратить можливість оплачувати рахунки”, - наголосив С. Тігіпко. На його переконання, потрібні негайні та радикальні заходи для порятунку національної фінансової системи.

 

Тігіпко каже, що популізм уряду може довести до цілковитої капітуляції; Тігіпко: Ющенко і Медведєв роблять з міждержавних відносин шоу;Тігіпко: уряд убиває вітчизняний газовидобуток;Тігіпко: до розкрадання землі доклали руку і влада, і опозиція: наголошує, що відсутність Земельного кадастру дозволяє “чиновникам і нечистим на руку бізнесменам безперешкодно наживатися на земельних махінаціях, а депутати обслуговують їхні інтереси... Мотивація політиків зрозуміла – земельні махінації годують багатьох з них”. Тігіпко не розуміє, чому з труби роблять «священну корову»;Тігіпко: уряд і державні компанії беруть дедалі дорожчі позики: наголошує, що зовнішній борг України зростає дуже швидко. Тігіпко бачить, як Газпром може захопити українську трубу: виступає за прозору приватизацію газотранспортної системи України і спільне з Росією та Європою управління ГТС. Тігіпко заявляє, що його партія з'явиться найближчим часом; Ситуація в Донецьку нагадує Тігіпкові СРСР: заявляє, що в Донецькій області він як ніде відчуває певний політичний тиск, схожий на те, як було в СРСР з боку Компартії і порадив Партії регіонів відмовитися від будь-якого адміністративного впливу і тиску на населення області. Тігіпка непокоїть видача Бухарестом румунських паспортів українцям: заявляє, що саміт Центрально-європейської ініціативи в Бухаресті необхідно використати для рішучої розмови з румунською владою - час різко виступити проти роздавання українцям румунських паспортів. Тігіпко: Ющенко поквапився із ставкою на прорумунські сили в Молдові;

 

Тігіпко побачив зло, більше за інфляцію і заявляє, що Національний банк України повинен кредитувати економіку, а не уряд: «нинішня ціна грошей, встановлена Нацбанком, робить неможливим відновлення економічного зростання». «На жаль, Україна повернулася в початок 90-х років, коли гроші потрапляли в економіку з НБУ винятково через держбюджет, – стверджує С.Тігіпко. – Треба негайно відновити рефінансування банків під нормальний відсоток, бо кредит буде й надалі недоступним для суб`єктів господарювання. У нинішніх умовах наявне падіння ВВП є набагато більшим злом, ніж загроза інфляції вище від очікуваних 13-14%». Тігіпко: МВФ втомився від брехні і популізму української влади вважає закономірним рішення Міжнародного валютного фонду припинити співпрацю з Україною до завершення президентських виборів: «терпіння Заходу вичерпане». Тігіпко не розуміє, навіщо Ющенко скаржився Баррозу на стан Нафтобазу і критикує главу держави Віктора Ющенка за бездіяльність у питанні зміни ситуації в паливно-енергетичному комплексі.

 

Тігіпко: побудова відносин з Мінськом на бажанні насолити Москві - помилка «Для України Білорусь – дуже важливий партнер. Але було б помилкою будувати відносини з Мінськом на бажанні насолити комусь у Москві». «Добре, що в Києві не залишилося охочих експортувати помаранчеву революцію сусідам, – зазначив С.Тігіпко. – Але погано, що й нова українська політика щодо Білорусі продиктована ззовні». Тігіпко вважає, що перегляд газових угод може перетворитися на фарс Тігіпко: власний бізнес держави ні до чого хорошого не приведе Тігіпко візьметься за активне створення партії Тігіпко пропонує владі та бізнесу об'єднатися проти грипу та негайно організувати масштабні закупівлі протигрипозних препаратів та імуностимуляторів у вітчизняних і зарубіжних виробників за бюджетні кошти з подальшим розподіленням їх через лікарні та аптечні мережі за доступними для населення цінами. В “Українському домі” Тігіпко зустрінеться з представниками малого і середнього бізнесу; Тигіпко заявляє, що уряд будує фінансові піраміди: так кандидат прокоментував повідомлення Міністерства фінансів України про підвищення максимального рівня доходності за 6- і 24-місячними облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) з 27% річних до 29,5%. Раніше повідомлялося, що середньозважена ставка розміщення 6-місячних облігацій на аукціонах 27 жовтня 2009 склала 27,89% річних, а за тиждень до того – 24,5% річних. За словами С.Тігіпка, «якщо Мінфін готовий позичати гроші під 30%, це означає, що довіру до уряду вже підірвано. Такі високі відсотки востаннє пропонувалися перед кризою 1998 року».

 

Тігіпко каже, що популізм Ющенка загрожуватиме нацбезпеці Економіка тікає в тінь: Тігіпко знає, хто винен і що робити: він переконаний, що держава заганяє економіку у тінь – так він прокоментував повідомлення міністра економіки України Богдана Данилишина про те, що за перше півріччя 2009 року рівень тінізації економіки зріс на 8%. За офіційними даними, у тіні перебуває 40% економіки України, а за оцінками Всесвітнього банку, рівень тінізації досягає половини ВВП. «Недоступність кредитів, нестабільність гривні, фіскальний терор та свавілля чиновників – все це змушує бізнес тікати з легального поля», - сказав С.Тігіпко. Тігіпко: перш ніж давати звання Героя Бандері, варто подумати і застерігає, що “героїзуючи націоналістів, українська влада сварить нас не лише з Росією, але й з Польщею». Тігіпко: держборг перевалив за 205 мільярдів, попереду – гіперінфляція: заявляє, що уряд втратив контроль над зростанням зовнішнього боргу; про це він сказав, коментуючи опубліковані на офіційному сайті Президента України дані про темпи зростання державного зовнішнього боргу. Він уже перевищив 205 млрд. грн., що утричі більше, ніж наприкінці 2007 року, хоча законом про держбюджет-2009 уряду було дозволено видати держгарантії за зовнішніми боргами суб`єктів господарювання на 37 млрд. грн., таких гарантій вже видано на суму 50 млрд. грн.«Контроль над запозиченнями втрачений. - Це означає, що позики беруться без розуміння того, хто, як і за рахунок чого буде ці борги повертати. А те, що Президент не має можливості вплинути на цей процес і критикує уряд через свій сайт, свідчить про глибоку кризу системи влади».

 

Тігіпко: треба повертатися до проектів "малої енергетики",

вважає, що Україні потрібен власний проект розвитку альтернативної енергетики. «Розвинені держави давно задумалися про перехід на альтернативні, екологічно чисті джерела електроенергії. Україна не повинна відставати». Тігіпко: Румунія була головним союзником гітлерівської Німеччини : вважає, що Україна має дати жорстку відповідь на поширення румунського впливу на прикордонні українські землі,  так він прокоментував відкриття в суботу, 24 жовтня, на території Молдови меморіалу румунським солдатам, які брали участь у нападі на СРСР в 1941 році. За словами С.Тігіпка, «гідно поховати загиблих по обидва боки фронту в роки Великої Вітчизняної – наш спільний обов’язок. Але коли такі заходи перетворюються на спроби переоцінити результати тієї війни, назвати агресорів героями, наша реакція повинна бути однозначно негативною».

Тігіпко думає, що депутати залишать народ з бинтами і зеленкою Тігіпко претендує на "вотчину" Тимошенко?: неформально розпочав свою президентську кампанію з Дніпропетровська.

Тігіпко: повага до суду – одне, а перетворення суддів на касту – інше: переконаний, що українська судова система потребує щеплення від корупції і тяганини. «Тотальне невиконання судових рішень зводить нанівець все, що робиться судами для відновлення порушених прав громадян, - зауважив С.Тігіпко. – Кричущі приклади відомі – це і невиконання рішень за позовами вкладників до банків, громадян до держорганів, за трудовими спорами. Починати потрібно саме з реформи виконавчої служби».Тігіпко вважає, що металурги знайшли правильну стратегію з придбання за кордоном компаній з виробництва коксівного вугілля.«Вітчизняні металургійні компанії досить міцні, щоб купувати сировинні активи за кордоном та виробляти готову продукцію в Україні. Держава повинна сприяти цьому, стимулюючи попит на метал на внутрішньому ринку»; Тігіпко: модель державного капіталізму неприйнятна для України: «Коли держава намагається підмінити собою бізнес, страждають обоє», коментуючи слова Президента Росії Дмитра Медвєдєва про те, що ставка на держкорпорації як локомотиви економіки не виправдала себе і рано чи пізно їх потрібно буде або акціонувати, або ліквідувати. Тігіпко пропонує кримчанам питання російської мови вирішити самим, бо впевнений, що рішення про надання російській мові статусу другої державної найближчим часом не буде прийнято, але питання може бути вирішене шляхом проведення місцевих референдумів. Будь-який Президент, який стає Президентом, починає думати в масштабі всієї країни, а не в масштабі якогось регіону».

 

Тігіпко звинуватив Тимошенко у податкових репресіях: вважає, що уряд застосовує проти підприємців податкові репресії, які матимуть зворотній результат. «Усе це ні що інше як шантаж платників податків, - вважає С.Тігіпко. – Нескінченні перевірки, відмова в законному поверненні ПДВ – все це завдяки розпорядженню уряду стає вже офіційною практикою». «Країні потрібна прозора, проста, лояльна до економіки податкова система. Така податкова реформа не лише забезпечить зростання доходів бюджету, але й стимулюватиме економічне зростання і зменшить корупцію. А дії уряду позбавляють Україну шансів на швидкий вихід із кризи», – вважає С.Тігіпко.

Тігіпко: реструктуризація боргів Нафтогазу дорого обійдеться Україні  До кабального газового договору зараз додалися кабальні умови кредитування». Так колишній міністр економіки України Сергій ТІГІПКО прокоментував повідомлення про умови реструктуризації боргів «Нафтогазу». Він відзначив, що технічний дефолт НАКу за єврооблігаціями спричинив підвищення ставки кредитування за всіма зовнішніми зобов’язаннями держкомпанії. «Елементарний розрахунок свідчить, що відстрочка виплати кредитів обійдеться «Нафтогазу» в додаткові 700 млн. доларів», – говорить С.Тігіпко. В результаті «вдалої», на думку чиновників «Нафтогазу», реструктуризації боргів іноземні банкіри додатково зароблять від 2 до 5% річних.

Тігіпко: уряди змінюються один за одним, і всі відбуваються подачками.  Він переконаний у необхідності проведення у вугільній галузі реформ та модернізації.

 

Тігіпко розказав, як уряд одним рішенням вдарив по двох галузях: відмова уряду виплачувати аграріям компенсації за закупівлю добрив призвела до збитків в агропромисловому комплексі та хімічній галузі. Таким чином, можемо підвести підсумок, що кандидат у президенти Сергій Тигіпко відверто не протиставляє себе чи то президентові, чи урядові й опозиції, одночасно критикуючи їхню діяльність і презентуючи на цьому фоні свої шляхи вирішення проблем, намагається адекватно реагувати та висловлювати свою думку з приводу важливих подій в українській політиці.  Цікаво, що реакція Сергія Тигіпка підкріплена конкретними прикладами, реальною перспективою вирішення завдань чи скерування їх у більш дієве русло. Значно менше у його політичній риториці, на відміну від інших, попередньо розглянутих кандидатів, виражена емоційна складова. В основному його особистісний вимір можна трактувати як набір вольових мотивацій, сили, рішучості, компетентності, впевненості у своїх діях та власній правоті, у поєднанні із стриманістю, зосередженістю, організованістю та внутрішнім самоконтролем одночасно із контролем всіх і всього, що відбувається на зовні.

 

 

Володимир Литвин

 

У випадку із спікером ВР Володимиром Литвином як і з попереднім аналізованим кандидатом Сергієм Тигіпком, для визначення політичного виміру кандидатів достатньо розглянути генеральну сукупність джерел, в яких згадується політик (не групуючи їх, як звичайно, по тематичним категоріям) аби скласти уявлення про те, яка особа є перед нами. Відтак, спершу наведемо кілька прикладів, знову ж таки з „УНІАН” у, а далі детальніше охарактеризуємо особу-кандидата.

 

Литвин думає, що зіткнень можна очікувати вже після першого туру; пропонує політикам задуматися, що про них скажуть на похороні; Литвин: у країні грошей немає...; Литвин коментує самовисування Ющенка...; Литвин: яким має бути Президент? - Пишіть портрет, я перед вами – Литвин: не царська це справа - з’ясовувати, хто що підписував; Литвин: без доступу на ринки ЄС доведеться ставити на колишній СРСР; Литвин сподівається з Божою поміччю дістатися другого туру; Литвин: до ворожки ходити не треба - дочасні вибори до ВР будуть ; Віхи тижня: плач Литвина, Майдан для Юлі і парламент із несподіваним ККД; Литвин каже, що 38 підписів за «зміну влади» у фракції НУ-НС - це реальність; Литвин: Ющенко розуміє логіку і хоче знову бути Президентом; Литвин про вибори, педофільські скандали та знищення опонентів; Литвин заборонив нардепам їздити у відрядження в робочий час; Литвин: треба зробити все, щоб ЧФ РФ залишився в Криму і після 2017 року; Литвин категорично заперечує доцільність інтеграції України в НАТО; Литвин розплакався перед з'їздом, який назвав його кандидатом; Литвин з Лондона коментує рішення парламенту. Литвин: ми унікальна країна, де вся влада перебуває в опозиції: Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає за доцільне вимагати від політичних сил «звіту про зроблену роботу» напередодні президентських виборів. «За ситуацію в країні мають нести відповідальність ті, хто перебуває у структурах влади, починаючи від сільського голови і закінчуючи Президентом України, і насамперед відповідальність має демонструвати Верховна Рада», - сказав В. Литвин.

Литвин прогнозує: парламент подолає вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. з коштів Національного банку України на боротьбу з епідемією грипу буде подолано.  «Я вважаю, що Президенту варто було б підписати цей закон, а парламенту - забезпечити тотальний контроль за тим, щоб виділені гроші були використані виключно за призначенням, не через комерційні структури, а безпосередньо державою», - зазначив він, додавши, що на ці гроші потрібно було б закупити необхідні ліки та медичне обладнання.

 

Литвин про Росію, НАТО і ВПК. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає перспективною подальшу співпрацю України і Російської Федерації у військово-промисловій сфері на взаємовигідних умовах., нагадав, що за радянських часів до складу українського військово-промислового комплексу входило більш ніж 3,5 тисячі підприємств, на яких працювало 3 млн. осіб. При цьому, зазначив він, на зосереджених у Росії більш ніж 80% потужностей ВПК колишнього СРСР без кооперації з Україною та іншими країнами СНД можна виробляти лише 17% військової продукції. Литвин змусить ВР розглянути бюджет-2010 незважаючи ні на що? Голова Верховної Ради України Володимир Литввин заявляє, що наступного тижня парламент розгляне проект державного бюджету на 2010 рік попри блокування цього питання. «Маємо парадоксальну ситуацію: з одного боку є звернення уряду перенести розгляд програми економічно-соціального розвитку на 2010 рік, затвердження якої має передувати розгляду проекту бюджету, а з другого боку – заяви, що бюджет не буде прийнятий». Литвин: влада використовує горе людей: упевнений, що розмови про можливість оголошення надзвичайного стану в Україні під час епідемії грипу є своєрідною «пробою реакції суспільства на введення надзвичайного стану». Галас, який здіймається навколо ситуації з грипом, вважає «політичною епідемією», що має дуже далеку від здоров`я людей мету. «Влада використовує горе людей з метою власного економічного збагачення і політичних маніпуляцій. Владу необхідно зупинити, поки залякування людей не привело до встановлення диктатури і скасування виборів».

 

Литвин не збирається робити Тимошенко «величезний подарунок»; Литвин ще думає, чи підписувати зміни до держбюджету-2009; Литвин відповів «ходакам, які його обсідають»; Литвин дав пораду тим, хто хоче прибрати друге підборіддя; Литвин пропонує політикам зняти маски; Від Литвина вимагають оголосити про «переворот» у НУ-НС; Литвин - фракції БЮТ: ви організували епідемію грипу; Литвин думає, що депутати про своє здоров'я вже подбали; Литвин думає, що депутати в масках розлякають всю Україну; Литвин такої безпорадності ще не бачив; Литвин оголосив війну бакланам; Литвин про грип, РНБО, політичну гарячку і прості речі; Литвин каже, що не отримував паперів про позачергове засідання ВР; Литвин виступає за проведення дострокових парламентських виборів, у разі скасування норми про обрання депутатів за партійними списками. Він вкотре наголосив, що слід змінити виборчу систему. “За такого підходу я бачив би сенс ще раз провести вибори, бо відміна виборів за партійними списками радикально у позитивному плані призвела би до оздоровлення системи влади”;Відповідаючи на питання, якими можуть бути підстави для розпуску парламенту, голова ВР сказав, що “підстави для розпуску завжди можна знайти”. Він зазначив, що новообраний Президент буде мати “найвищу легітимність" і “буде говорити, що наділений повноваженнями чинити будь-які дії”.

 

Литвин розказав про свою особливість, яка виведе його до другого туру:

«На президентських виборах я вийду до другого туру. Інакше я не брав би участі у цій кампанії», - заявив голова Верховної Ради України . Ви знаєте, я маю одну особливість - я завжди перемагаю тих, кого називають сильним».

За його словами, сьогодні українцям пропонують обирати між двома «фінансово-олігархічними кланами, однак все більше людей не хочуть цього робити. Адже у разі перемоги будь-якого з них, чи буде спокій, і чи буде нормальне життя в країні?».  «Мій ресурс для перемоги саме і полягає у відсутності в моєму оточенні олігархів. Ті, хто намагається маніпулювати свідомістю людей, будуть дуже здивовані результатами виборів», - переконаний В.Литвин. Хто замінить Литвина в парламенті? Голова Верховної Ради Володимир Литвин пропонуватиме, аби на час його відпустки пленарні засідання проводили його заступники. В.Литвин підтвердив, що з наступного тижня він має намір піти у відпустку, аби займатися виборчою кампанією. Водночас, за словами В.Литвина, його перебування у відпустці не означатиме, що закони, які ухвалюватиме парламент, не будуть підписуватись.«Я не хочу давати підстави для різного роду звинувачень», - сказав він. За словами В.Литвина, робота ВР організована.

 

Литвин: до завершення першого туру торг недоречний і запевняє, що ніхто з кандидатів у Президенти на даний момент не веде з ним переговорів щодо можливої підтримки в другому турі виборів; зазначив, що для нього зараз важливіше посада Президента, хоча вона в економічному, кадровому плані менш приваблива. «Але я тільки там зможу повністю реалізувати свій потенціал - об`єднати країну, щоб політика була адекватною, щоб ми відчували себе державою, яку поважають власні громадяни, тоді її поважатимуть й інші». Литвин показав, що навіть у його віці та стані можна ганяти м'яча; вважає, що здоров´я повинно бути пріоритетом номер один для кожної людини, оскільки здорова людина буде успішною. Спікер навів невтішну статистику: сьогодні в Україні кожен другий палить, третина підлітків до 15-ти років також курці, в країні майже 500 тисяч наркоманів. При цьому наголосив, що на всю Україну є лише 350 басейнів, з них дві третини не працюють, тоді як за нормативом треба мати більше 7-ми тисяч басейнів. «Як тоді нарікати на дітей, якщо вони не мають реальної можливості займатися спортом», - зауважив він.

 

Литвин зрозумів, що держбюджет Тимошенко не потрібний?: Критикує уряд за ухвалення постанови, якою з наступного року у разі неухвалення державного бюджету на 2010 рік регулюватимуться державні видатки. «Сам факт ухвалення такої постанови свідчить про те, що прем’єр-міністр України не налаштована на те, аби Верховна Рада України ухвалила державний бюджет», - сказав спікер. Литвин з-під палки заганяє депутатів працювати над бюджетом Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вкотре звернувся до лідерів фракцій БЮТ і Партії регіонів з приводу того, щоб вони забезпечили, щоб на засіданнях Комітету ВР з питань бюджету були присутні члени їхніх фракцій. Литвин пояснив, чому пішов у відпустку

Кандидат на посаду Президента України, голова Верховної Ради на час виборчої кампанії перебуватиме у відпусті, аби його не звинуватили у використанні адміністративного ресурсу. В.Литвин зауважив, що поки він єдиний кандидат у Президенти, який відмовився використовувати адміністративний ресурс у власних передвиборчих цілях. Свій крок він пояснив тим, що “незаконно та аморально використовувати державні посади задля накручування власних рейтингів”.

 

Литвин: держава зобов’язана створити правила гри для бізнесу. Голова ВР зазначив, що у той час, як держава зобов`язана створювати відповідні правила гри, представники бізнесу «мають демонструвати відповідальність за робітників, які у них працюють, і забезпечувати не лише своєчасну виплату зарплати та її гідний рівень, але й підтримувати соціальну сферу й інфраструктуру, особливо у невеликих містах, містечках і селищах, де надзвичайно мало бюджетоутворюючих підприємств і переконаний, що такий підхід є гарантією стабільного життя; Литвин сформулював місії для наступного Президента. Наступний Президент України має забезпечити ефективний діалог всередині влади і діалог влади з суспільством. При цьому він наголосив, що «того, хто повинен взяти на себе місію примирення і примушення до відповідального виконання своїх повноважень, має визначити народ». За словами спікера, саме народ «має виступити таким арбітром під час виборів». Новообраний Президент України повинен «взяти на себе місію не тільки лідерства, але й забезпечення такого діалогу влади з суспільством і всередині влади, який забезпечить ефективну роботу». Литвин: поки немає нового прем'єра, не треба чіпати старого: критично ставиться до ідеї розгляду у парламенті питання про відповідальність Кабінету міністрів і призначення «технічного» уряду. За словами спікера, якщо питання про відповідальність уряду буде внесено на розгляд Верховної Ради, то «при його розгляді я обов`язково буду присутній у сесійній залі, і як голова Верховної Ради забезпечу, щоб не було політики, а був абсолютно професійний підхід до розгляду цієї проблеми». І заявив, що він є прихильником того, аби «розв`язувати проблеми по мірі їх надходження».

 

Литвин нагадує Тимошенко її ж слова про виконання бюджету:

кошти на виконання закону щодо підвищення соціальних стандартів є, і Литвин наполягає на його виконанні. «Уряд стверджує, що бюджет виконується на 100%, відповідно, кошти є. Верховна Рада України прийняла закон, яким передбачила кошти на підвищення прожиткового мінімуму – це десь менше, ніж 800 млн. Кошти є, їх потрібно просто виконувати», - сказав голова ВР. Литвин про бюджет, уряд, вибори і ручний режим; Литвин про енергетику, уран і екологію; Литвин переконався, що бюджет-2010 уряду не потрібний; Литвин «в телефонному режимі» консультувався з фракціями; дав «оптимальний прогноз» щодо кандидатури Єханурова; готовий перервати відпустку, якщо ВР спробує повалити Тимошенко; Литвин вже знає, яке питання Рада розгляне першим; Литвин: треба розмежувати повноваження між Києвом і Кримом; розказав у Криму, що він думає про мовну проблему; назвав кандидатуру прем'єра в разі його обрання Президентом; ухилився від відповіді, чи викликали його до ГПУ у справі Гонгадзе; обурюється закордонною картоплею на базарах ; радіє, що «державні діячі прозріли хоча б перед виборами»; У Литвина готові віддати Тимошенко мільярд; Литвин вважає, що ВР може приберегти любов до народу на наступний тиждень; Литвин: влада свідомо нищить обороноздатність країни.

 

 

Найбільш загадковий кандидату президенти – саме таким означенням можна наділити Володимира Литвина, провівши відповідні дослідження. Сам же політик позиціонує себе як такий, що хоче з усіма жити в мирі та злагоді, ні з ким не хоче кардинально розсварюватися, адже місія у нього: всюди і всіх організовувати, мотивувати на ефективну діяльність. У разі потреби Володимир Литвин готовий підтримати того, з ким і ще вчора був у відносинах протистояння, аби лише на його (супротивника) боці була справедливість і правота. Тому, чи не найосновнішою рисою в особистісному вимірі політика можемо назвати гнучкість. Це діяч, який за будь-яких умов залишається «собі на думці». Литвин єдиний з усіх вищерозглянутих політиків (окрім чинного президента Ющенка), який наголошує на необхідності в чесному, відповідальному та моральному лідерові, відповідно ж приписує ці якості собі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ

 Проведений нами контент-аналіз трьох вищезазначених інформаційних джерел, а також аналіз прямої мови кандидатів на пост президента (за прикладом когнітивного картування, без застосування карт-схем, лише беручи за основу сутнісний аспект даного методу як поверхневий  збір та обробку інформації, яка перебуває у свідомості політичного діяча і характеризує його уявлення та міркування  стосовно минулого, сучасного та майбутнього), дав змогу нам зробити певні висновки щодо превалювання в особистісному вимірі політиків того чи іншого набору характеристик та якостей, що природно випливали з поведінкового аспекту кандидатів, їх висловлювань, моделей та способів діяльності тощо. Таким чином ми проаналізували особистісний вимір політиків за допомогою інформації, поданої про них (чи ними самими) у ЗМІ (Інтернет-виданнях) та на офіційних сайтах кандидатів.

Говорячи про особистісний вимір політиків – кандидатів на пост Президента під час поточної виборчої кампанії – 2010, слід зауважити, що до уваги ми брали ті характеристики і якості політиків, які іманентні власне психологічному типу того чи іншого політика і витікають з самої природи особи – кандидата, але також і ті, які приписуються йому завдяки розгортанню та проведенню ним відповідної передвиборчої агітації. Адже часто (чи навіть зазвичай) створюваний образ політика є далеким віддзеркаленням істинних особистісних рис особи. Інша річ, чи вдасться команді політтехнологів приживити до вже існуючої структури особистості ті компоненти, що здатні відобразити політика в іншому, бажаному суспільстві образі та створити йому новий особистісний вимір.

2)  Метод SWOT-аналіз

Використання даного методу дасть нам змогу здійснити аналіз сильних і слабких сторін особистісного виміру кандидатів у президенти. Зрозуміло, що „внутрішнє середовище” (психологічні аспекти особистості) складається з набору елементів, частина з яких є ключовими і у своїй сукупності визначають сутність індивіда, його можливості, потенціал та здібності на ймовірній майбутній керівній посаді. Проте так чи інакше, „внутрішнє середовище” особистості – це природній відбиток зовнішнього середовища, відповідь на вимоги часу, суспільства, історичної ситуації в цілому. Відтак, запити та потреби соціуму здебільшого є відображенням відповідної поведінки потенційних політичних лідерів. Оскільки це ситуаційний метод аналізу, то основною розгляду для нас буде етап передвиборчої агітації (з моменту її неофіційного старту).

SWOT-таблиця 1. Віктор Ющенко

З  О  В  Н  І  Ш  Н  Є     С  Е  Р  Е Д  О  В  И  Щ  Е

Сильні сторони

Слабкі сторони

Переваги "S" — STRENGTH

Недоліки "W" — WEAKNESS

1.                       Цілеспрямований, впевнений у собі.

2.                       Достатньо аргументований, оперує фактологічною та статистичною інформацією, змістовно, у своїй передвиборчій риториці, протистоїть політичним опонентам.

3.                       Чітко дотримується проукраїнської лінії, не заграє з Росією та не спекулює на мовному питанні.

4.                       Істинний український патріот, відстоює національні інтереси України на міжнародній арені, відстоює визнання українського минулого у світовій спільноті.

5.                       Будує свою передвиборчу кампанію не як засіб, а як мету. Позиціонує себе як конструктивний та фаховий політик.

1.                       Недостатність політичної волі для прийняття негайного часом радикального, але такого необхідного  рішення.

2.                       Нездатність згуртувати і втримати біля себе сильну команду соратників.

3.                       Бажання в усьому доходити консенсусу, навіть тоді, коли треба наполягати на своїй лінії поведінки.

4.                       Неготовність та нездатність йти на ризик, відсутність авантюризму, натомість уповільнення в діях, що вимагають негайного вирішення; достеменне, часом прискіпливе обдумування прийнятого рішення.

Можливості "O" — OPPORTUNITIES

Загрози "T" — THREATS

1.                       Чітка прозахідна (про європейська) позиція з чіткою «демаркаційною» лінією у відносинах з Росією дасть можливість поступово рухатися Україні в бік євроінтеграційних процесів та відповідним чином «окультурюватися»та демократизуватися, позбуваюсь небезпечних рудиментів радянського періоду.

2.                       Відверта національна позиція та вірне їй служіння, прагнення до збереження, розвитку та пропагування українських традицій, мови, культури до самобутності та здорового становлення української нації та її світового визнання залишає серед прихильників чинного президента національно свідоме крило українців, політичну й творчу інтелігенцію.

1.                       У зв’язку із всенародним розчаруванням, яке наступило після розпаду Помаранчевої команди, основним винуватцем якого стали вважати Віктора Ющенка, як лідера нації, сьогодні чинному Главі держави буде украй важко відновити собі авторитет та підтримку.

2.                       Основна відповідальність  та тягар обвинувачень за делегітимацію політичної влади в Вкраїні впав на плечі Віктора Ющенка, відтак, аби повернути довіру до своєї особи, слід змінювати цілу систему влади в державі, що зробити вкрай не просто.

3.                       Політичні опоненти Віктора Ющенка усіма способами намагаються дискредитувати особу чинного Президента, який часто, суто з морально-етичних міркувань свідомо залишається у програші.

SWOT-таблиця 2. Віктор Янукович

З  О  В  Н  І  Ш  Н  Є     С  Е  Р  Е Д  О  В  И  Щ  Е

Сильні сторони

Слабкі сторони

Переваги "S" — STRENGTH

Недоліки "W" — WEAKNESS

1.                       Протиставлення себе і досягнень свого уряду нинішній «неповносправній» владі, яка усіляко себе дискредитувала.

2.                       Упевнене проголошення політичних гасел, які спрямовані на вирішення найбільш назрілих злободенних потреб населення.

3.                       Обстоювання прийняття у парламенті закону про підвищення соціальних стандартів.

4.                       Не залишився осторонь епідеміологічної ситуації: допомагав (не важливо яким чином) найдужче ураженим регіонам.

1.                       Кримінальне минуле, яке у минулій передвиборчій кампанії яскраво фігурувало в негативному іміджі кандидата і сьогодні не в останню чергу псує репутацію Віктору Януковичу.

2.                       По-суті нікудишні ораторські здібності, коли доводиться говорити без особливої підготовки (без допомоги спічрайтерів) - наслідок недостатнього інтелектуального  рівня.

3.                       Необхідність підтримки, навіть покровительства, потреба у дорадчих голосах, неможливість та нездатність одноосібно прийняти адекватне рішення у кризовій ситуації.

 

 

Можливості "O" — OPPORTUNITIES

Загрози "T" — THREATS

1.                       Перебування в опозиції  - вагома складова, що здатна зіграти на користь під час президентського забігу.

2.                       Має сильну команду однодумців,в обличчі своїх численних колег по партії та готовий у будь який момент заповнити урядову нішу, оскільки професіоналів у відповідних галузях (опозиційні міністри) у його команді теж не бракує.

3.                       Відтак, уразі перемоги на виборах – забезпечений ефективними людськими ресурсами для формування секретаріату.

1.                       Є частим об’єктом політичних провокацій та авантюр, а також політичної маніпуляції потенційних конкурентів

2.                       Через відсутність здатності до ризику та застосування хитрощів  може виходити програшним з конфліктної ситуації чи ситуації протистояння.

3.                       Теж саме стосується дипломатичних відносин, у яких може поступитися своїми принципами, з огляду на більший тиск чи «акторської майстерності» іншої сторони.

 

 

 

SWOT-таблиця 3. Юлія Тимошенко

З  О  В  Н  І  Ш  Н  Є     С  Е  Р  Е Д  О  В  И  Щ  Е

Сильні сторони

Слабкі сторони

Переваги "S" — STRENGTH

Недоліки "W" — WEAKNESS

1.                       Здатність та вміння постійно перебувати в центрі уваги як серед владних гілок, у політичних кулуарах так і преси та громадськості (вдалий політичний PR як частина всієї діяльності).

2.                       Вміння поєднувати відверті чоловічі риси та використовувати у якості зброї (обеззброєння) непересічну жіночність.

3.                        Не гребує жодними засобами для досягнення поставленої мети.

4.                       Швидка реакція та відповідь на можливі загрози й імпульси ззовні. Динамізм та вміння швидко  оцінювати події та приймати комплекс необхідних рішень.

5.                       Талановитий оратор, харизматичний лідер, який, щоправда, частково «зліпив» себе сам.

1.                       Амбітність та відсутність емоційної витривалості часто призводить до того, що Юля Тимошенко може неконтрольовано зриватися на крик та проводити свою політику застосовуючи ультиматуми та погрози. 

2.                       Найкраще проявляє себе у ситуаціях протистояння та конфліктів, коли необхідно вдаватися до рішучих і радикальних дій, натомість перебуває у «стагнації», коли ситуація стабілізується. Звідси і її непересічне бажання згущувати фарби та нагнітати ситуації (як у випадку з епідемією).

3.                       Зловживання владним ресурсами, як от заборона через суд критикувати діяльність уряду, характеризує діяльність Юлії Тимошенко як таку, що далека від декларованої демократичної.

Можливості "O" — OPPORTUNITIES

Загрози "T" — THREATS

1.                       Сильний вольовий стрижень, який дозволяє їй знищувати усі негативні стереотипи щодо жінки в політиці й позиціонувати себе на рівні навіть вищому, ніж «сильні світу цього».

2.                       Здатність удаватися до застосування особистого шарму навіть у веденні ділових переговорів свідчить про не аби які дипломатичні можливості, підкріплені у свою чергу →

3.                       умінням логічно мислити,оперувати інформацією, спростовувати негативні повідомлення, обертаючи їх у бік супротивника.

1.                       Хвороблива зацикленість на здобутті максимальної влади, використовуючи усі можливі методи.

2.                       Звідси дещо гіперболізована переоцінка особистих можливостей і сил, що в кінцевому результаті можуть обернутися ударом.

3.                       Часто з небувалою легкістю обертає своїх політичних партнерів та однодумців у ворогів, виставляючи їх собі на користь, а їм у збиток, у про вокативному, якнайнегативнішому світлі, що зрештою може мати наслідком цілковиту недовіру до її персони.

4.                       Часто по-суті необґрунтоване звільнення відповідальних міністрів і зосередження в особистому ручному керуванні діяльність міністерств.

 

 

SWOT-таблиця 4. Арсеній Яценюк

З  О  В  Н  І  Ш  Н  Є     С  Е  Р  Е Д  О  В  И  Щ  Е

Сильні сторони

Слабкі сторони

Переваги "S" — STRENGTH

Недоліки "W" — WEAKNESS

1.                       Високі інтелектуальні здібності, вміння оперувати фактами, наводити  приклади, часто метафоричного характеру, проводити вдалі паралелі між минулим та сьогоденням.

2.                       Порівняна новизна на політичному полі, претензія на статус «нової політичної генерації».

3.                       Передчасний початок виборчої агітації , що міг би дати змогу врахувати потенційні електоральні запити і за потреби виправити ситуацію на час офіційного початку «перегонів»

4.                       Створення багатообіцяючої громадської організації «Фронт змін» та прозорий  збір коштів для реєстрації у кандидати й на проведення перевиборчої кампанії.

5.                       В особистісному аспекті – відсутність гордовитості, натомість яскраво виражене почуття гумору з долею самокритичної іронії.

1.                       «Фальстарт» передвиборчої кампанії і таки не враховані та не взяті до уваги її помилки.

2.                       Відсутність чіткого бачення розвитку України, маневрування між темами «Великої Європи» та «НАТО».

3.                       Надмірна презентація свого походження (чернівчанин) та родоводу, релігійної приналежності (греко-католик) як чітка орієнтація на західноукраїнський електорат.

4.                       Разом із тим, незадовго – перебіг на східноукраїнське електоральне поле, білі плями з темою НАТО та російської мови. Як наслідок –не закріплена популярність.

5.                       Негативізм передвиборчої кампанії в цілому (як в колористиці, так і в основних гаслах та декларованих обіцянок).

Можливості "O" — OPPORTUNITIES

Загрози "T" — THREATS

1.                       Закріпивши за собою електорат Галичини, плюс проведення ефективної передвиборчої кампанії з орієнтацією також на проблемні регіони могло б дати змогу вийти до другого туру президентських виборів.

2.                       Створення ефективної команди однодумців, що у перспективі дало би змогу пройти до парламенту і мати помітний вплив у законодавчому та ймовірно виконавчому органах влади.

3.                       Співпраця з одним із конкурентоспроможних кандидатів  та домовленості щодо отримання у разі перемоги останнього, посади прем’єр-міністра.

 

1.                       Сприйняття Яценюка як послідовника Ющенка із причетністю до «кумівського» режиму

2.                       Негативне сприйняття кандидата через його гнучкість, що в очах спостережливого електорату трансформується у пристосуванство.

3.                       Його штучно створений образ украй вольового кандидата, що здатен за необхідності застосовувати силу та виявляти  зовнішню агресію, провокуватиме думку, що і його інтелектуальний імідж завідомо є роздутий, позаяк не підкріплений жодним науковим ступенем, авторськими працями чи іншими доробками на науковій ниві.

 

SWOT-таблиця 5. Сергій Тігіпко

З  О  В  Н  І  Ш  Н  Є     С  Е  Р  Е Д  О  В  И  Щ  Е

Сильні сторони

Слабкі сторони

Переваги "S" — STRENGTH

Недоліки "W" — WEAKNESS

1.                       Успішний бізнесмен, фаховий банкір, експерт у своїй справі.

2.                       Розгорнув дуже вдалу передвиборчу кампанію, що базувалася на затребуваних часом вирішенні проблем (зокрема, встановлення гарячої телефонної лінії, з питань банківських вкладів).

3.                       Їздив Україною, не просто агітуючи, а вивчаючи проблеми в областях з конкретними пропозиціями щодо їх вирішення.

4.                       Дає кваліфіковані коментарі та поради, щодо існуючого стану речей в політико-економічному житті країни.

5.                       В особистісному вимірі: вольовий, рішучий та послідовний.

1.                       Відносна не публічність, практично до самого початку передвиборчого старту.

2.                       Нездатність привернути уваги до себе з якогось іншого ракурсу, окрім твердого та наполегливого «пересилювання» всіх кандидатів та цілої країни.

3.                       Надмірна стриманість. Як бажання відобразити силу волі, в цілому формалізують особу кандидата, як такого, що не затни до прояву елементарних емоцій, а виявляє свій ентузіазм виключно «у справі».

Можливості "O" — OPPORTUNITIES

Загрози "T" — THREATS

1.                       Прагматичний, схильний іти на домовленості у випадку однозначно вигідної для нього позиції.

2.                       Розвинуте коло зв’язків з бізнес-елітою, а відтак лояльне та практичне ставлення (свого роду покровительське, без невмотивованих «поблажок») до представників бізнесових структур та здобуття їх електоральної підтримки.

3.                       Чіткість у своїх політичних діях та дотримання обраного вектора у політиці.

1.                       Є максимально закритою людиною, що у свою чергу в

2.                       поєднанні з його умінням ризикувати та за потреби іти Ва-банк може загрожувати і його соратникам з послідовниками і його опонентам.

3.                       Не гнучкий, не схильний до консенсусу, з ним важко буде домовитися, оскільки навряд чи здатен поділитися якимось своїми перевагами, заради поступок союзника (сторони).

 

 

 

SWOT-таблиця 6. Володимир Литвин

З  О  В  Н  І  Ш  Н  Є     С  Е  Р  Е Д  О  В  И  Щ  Е

Сильні сторони

Слабкі сторони

Переваги "S" — STRENGTH

Недоліки "W" — WEAKNESS

1.                       Добре організовує роботу законодавчого органу в країні, чим вказує на свою здатність до організації роботи цілої державної влади.

2.                       Вміє досягати злагоди та примирення між політичними силами.

3.                       Виважений та переконливий, достатньо добре підлаштовується під існуючу ситуацію, розцінюючи її як альтернативну.

4.                       Непоганий оратор, вміє відстояти свою правоту,  навіть в умовах, коли правда на боці опонента.

1.                       Амбітність як самоціль, перебування при владі та піднімання владною драбиною як спосіб самоствердження, досягнення внутрішнього комфорту.

2.                       Разом із тим – декларування «високих» цілей, досягнення пріоритетних для держави на народу можливостей.

3.                       Голослівне перекладання на себе відповідальності за «всіх і вся»

4.                       Неконтрольований прояв емоцій (як у випадку з висунення у кандидати).

Можливості "O" — OPPORTUNITIES

Загрози "T" — THREATS

1.                       Здатність адаптуватися до будь-якого політичного середовища,освоїтися в ньому, незважаючи на те, хто відіграє керівні ролі в державі.

2.                       Звідси – політична гнучкість Володимира Литвина.

3.                       Володіє розвинутими комунікативними навичками, риторичними здібностями та вміє успішно проводити переговори з наступним досягненням компромісу.

4.                       Повільно однак впевнено торує собі стежку до високих державних посад, усіляко обминаючи провокації. Відтак, може сміливо позиціонувати себе як політик, що жодним чином не дискредитував свою діяльність.

1.                       Для Володимира Литвина не так важливо з ким працювати, головне – залишитися при владі як наслідок – бажання чи не всім угодити, досягаючи, таким чином необхідної наданий час справедливості.

2.                       Бажання постійного ведення переговорів та досягнення згоди між ключовими гравцями (або /та політичними силами) може на довго відтягувати прийняття невідкладних рішень.

3.                       Звідси – ліберальний (колегіальний) тип прийняття політичних рішень, що часто є неприйнятним у політиці.

4.                       Порівняна м’якість, часто нерішучість, балансування між доцільністю та вигідністю.

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

Отже, проведений нами аналіз із застосуванням методики «SWOT», а також з використанням методик «контент-аналізу» та частково – «когнітивного картування», дав нам можливість дійти висновку, що на сьогоднішній день в українському соціумі потреба у чесному, високоморальному, інтелігентному лідерові як ніколи вичерпала себе, навіть дискредитувала, не виправдавши колишніх очікувань з боку суспільства. Відповідно, ідучи за вимогою часу та реальними потребами розчарованого і навіть обуреного населення, частина кандидатів у президенти, зокрема ті, яких ми характеризували у нашому дослідженні, обрала за стратегію своєї поведінки повсемісну демонстрацію авторитету і сили.

Вольовий  дієвий характер, наполегливість, рішучість, впевненість у власній правоті та непереможності – ось основні якості, якими послуговувалися кандидати на найвищий у державі пост під час передвиборчої кампанії – 2010. Основна тематика виборчих перегонів розкручена на проблемі фінансово-економічної кризи в Україні, тому в питаннях демократії та справедливості ніхто з розглянутих кандидатів (окрім діючого Президента Віктора Ющенка та чинного спікера ВР Володимира Литвина) особливо не акцентує уваги.

В основному, і це не могли не врахувати політики, стерлися вже звичні для українців межі між демократією та авторитаризмом (останнє поняття в нинішніх умовах набуло також затребуваного відтінку, трансформувавшись в устах деяких політиків у безневинний і такий необхідний авторитет), російсько-українськими відносинами, відносинами Україна – НАТО, Україна – ЄС. Хоч, до прикладу, кандидат у президенти Віктор Янукович як і його колега по забігу Арсеній Яценюк по-своєму взялися розкручувати вказані тематичні блоки, знову ж таки, роблячи акцент виключно на діяльнісно-вольовому аспекті їхньої політичної активності.

Кандидат у президенти, чинна Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко вже своєю урядовою діяльністю, а далі обраною моделлю поведінки під час президентської кампанії, по-суті задала тон останній. Лідер від природи, Юлія Тимошенко не втрачає жодної можливості аби „засвітитися” на загальному безпорадному  та в переважній своїй більшості одноманітному й безликому, відстаючому в рейтингах передвиборчому полі.

Юлія Тимошенко не гребує жодними способи і методами досягнення поставленої мети. Її „макіавелліанська” поведінка знайшла сьогодні виправдання за принципом „прагматичної відповідності”, позаяк у безвихідній ситуації, якими шляхами вона б не була створена, усі засоби виправдані. У випадку ж з Юлією Тимошенко, її засоби в кінцевому результаті виявляються ефективними, відтак, маємо подвійний чи навіть потрійний бажаний результат і одночасно приклад, що без сили, рішучості, авторитету і навіть поміркованої агресії (за необхідності, прояв маскулінності Юлією Тимошенко грає на її користь) бажаної мети добитися неможливо.

Таким чином, сьогодні суспільство здатне виправдати агресивні прояви у поведінці інших кандидатів (якщо для справи потрібно). Чималою популярністю користується й Віктор Янукович, ймовірно саме через здатність вдаватися до прямого тиску у своїй діяльності. Оскільки ані інтелектуальними здібностями, ані вродженою харизмою Віктор Федорович похвалитися не може, то основний акцент його передвиборчої кампанії робиться якраз на прояві бійцівського характеру та вольового вишколу, ймовірно закладеного ще з тих незапам’ятних кримінальних часів. Його стриманість, а за потреби прямота, якраз і є свідченням застосування „силових”, цілеспрямованих, навіть ультимативних і часто безкомпромісних моментів, які на даний час є затребуваними в українському соціумі, оскільки вважаються єдиним набором методів досягнення поставленої мети – наведення порядку в країні. Звідси і відповідні високі рейтинги кандидата.

За схожим сценарієм намагаються  проявитися в особистісному вимірі й інші розглянуті нами кандидати. І якщо, до прикладу, Віктору Ющенку свої „затавровані” м’якість на нерішучість уже нічим не зіпсувати, то такі не новачки у політиці як Володимир Литвин та Арсеній Яценюк, все ж таки вирішили перешикуватися у ряд сильних лідерів.

Відтак, Володимир Литвин, хоч і є, на нашу думку, одним із найслабших, серед сильних, все ж задекларував і продовжує декларувати своє прагнення „навести порядок”, щоправда не за будь яку ціну, як таке часто пропагують інші кандидати, а за умов дотримання елементарних моральних засад, (прочитується категоричний імператив Канта), вдалої організаційної роботи, примирення між собою всіх і кожного, досягнення злагоди і консенсусу, а звідси і загального суспільного блага  та добробуту як у прямому так і в переносному значеннях. Досвіду із наведенням порядку, за твердженням самого кандидата, йому не бракує. В приклад він ставить налагоджену роботу в парламенті. Це кандидат який багато думає, а далі «глибоко переконливо» стверджує.

 

Що ж до виражених лідерських якостей, то у порівнянні з іншими претендентами на крісло Глави держави у Володимира Литвина вони присутні меншою мірою, і перебоєм цьому є помітна м’якість спікера. Його «сльозоточивий» передвиборчий старт на довго запам’ятався електорату й не зіграв на користь, принаймні у графі «вольовитість»-«сила» у Литвина додався прочерк. Зрештою, повільно, однак впевнено Володимир Литвин торує собі шлях у президенти. Він не надто проявляється особливостями свого емоційного складу, більше виграє розсудливістю та порівняною компетентністю, що має наслідком переконливість.

 

Молодий багатообіцяючий політик Арсеній Яценюк, політична зірка якого засвітилася порівняно нещодавно, відноситься до когорти тих політиків, які представляють нову генерацію, і ще не встигли себе жодним чином дискредитувати поруч з рудиментами попередньої влади. Саме політична новизна Арсенія Петровича з доповненням до його освіченості, інтелектуальності комунікабельності та природного шарму, а далі його адекватні часові та потребам суспільства бачення перспектив розвитку України, слугували його чималій конкурентоспроможності, поруч з ветеранами великої політики.

Однак, трансформація особистісного виміру Арсенія Яценюка з інтелектуала у „бойового командира” як відповідь на запити електорату, з помітним перегинанням палці, а також передчасне перестрибування з одного електорального поля на інше (без остаточного закріплення за собою) не „зіслужило доброї служби” багатообіцяючому кандидатові, особистісний вимір якого вже сьогодні можемо вважати „продуктом” („напівфабрикатом”) президентської кампанії.

І нарешті кандидат у президенти Сергій Тигіпко, ще один новачок, щоправда вже у політиці в цілому (виходимо тут із розуміння, що нове – це добре забуте старе). Фаховий кваліфікований кандидат який скеровує свою діяльність  відповідно до запитів електорату і у відповідь на зовнішні сигнали. Його виважена та конструктивна критика існуючого стану речей у політиці, підкріплені фактологічним матеріалом поради, щодо вирішення того чи іншого наболілого суспільству питання презентують його як знаючого свою справу майбутнього керівника (так, свого часу, позиціонував себе і чинний президент Віктор Ющенко).

Відтак, в особистісному вимірі Сергій Тигіпко постає як стриманий, конкретний, послідовний та внутрішньо організований кандидат, передвиборча кампанія якого побудована виключно на гаслах „сильного президента”, „сильної влади” та „сильної країни”. Своєю моделлю поведінки Сергій Тигіпко вповні вписується у створений ним (чи для нього) образ.

Отож, наша гіпотеза підтвердилася: на період президентської кампанії – 2010 потреба у високоморальному лідерові, змінилася на потребу сильної, вольової особистості, рішучого та дієвого президента, що зуміє впорядковано організувати роботу державної влади на засадах підзвітності, підконтрольності та законності, покладаючись на особисті якості, в основному авторитет, та вже згадувані дієвість, волю та силу.