Центр політичних досліджень

Кафедра політології ЛНУ ім.І.Франка

 

 

cpd_logo

 

 

 

Збірник аналітичних матеріалів

 

 

 

 

 

 

Львів – 2011

 

 

 

Микола Крат

Анна Новик

Ключові повідомлення в президентській кампанії-2010

Визначений інструментарій дослідження спрямований на те, щоб повною мірою з’ясувати зміст передвиборчих ключових повідомлень та їх можливий вплив на електорат.

Завданням даного дослідження є вивчення ключових повідомлень кандидатів в Президенти та визначення їх спрямованості на різні цільові аудиторії виборців, а також на економічний, політичний, громадський, освітній, культурний, духовний спектри, крім того, перевірити сумісність ключових гасел з ідеологічними платформами кандидатів.

Ми обмежили проведення даного дослідження конкретними хронологічними рамками. Політичне дослідження проводилося із середини жовтня 2009 року до початку січня 2010 року. Таке хронологічне обмеження дозолило нам повною мірою простежити ґенезу ключових повідомлень, які з’являлися в зовнішній політичній рекламі та співставити її з ключовими гаслами передвиборчих програм кандидатів

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що на сьогоднішньому етапі переходу наша держава переймає модель виборчої поведінки інших розвинених держав. Із зміною форми правління постала актуальна проблема модернізації ведення передвиборчої боротьби, а вже в цьому контексті ключові повідомлення кандидатів стають базовим елементом впливу на електоральні смаки та вподобання. Вони несуть не лише інформаційну наповненість, але розкривають суть кандидата та його ставлення до певних суспільних проблем.

Задля конструювання інструментарію дослідження необхідно, на нашу думку, дати теоретичне роз’яснення основного поняття «ключове повідомлення».

Розробка ключового повідомлення починається з глибокого дослідження, яке інформує команду про кандидата та його позицію, ставлення та виборчу поведінку людей, а також про засоби масової інформації, в яких це ключове повідомлення повинне висвітлюватися. Для того, щоб ключове повідомлення працювало, команда повинна взяти головні питання, які найбільше турбують кандидата та виборців і постійно працювати, щоб вони відображались в ключовому повідомленні.

Ключове повідомлення кампанії характеризує кандидата і вказує на його відмінність від опонентів. Ключове повідомлення виступає, фактично, фундаментом, який складається з цінностей і який підтримує позицію кандидата з усіх питань і показує що поставлено на карту під час виборів. Ключове повідомлення – це швидше заява особистості, аніж її ставлення до різних питань. Те, що кандидат говорить по проблемних питаннях повинне підсилювати ключове повідомлення. Західні дослідники визначають ключове повідомлення, як обмежену кількість правдивої інформації, яка постійно виголошується кандидатом та його командою для того, щоб надати аудиторії переконливі причини для вибору саме цього кандидата. Правильне ключове повідомлення, яке постійно виголошується, створює у виборців відчуття , що кандидат володіє ситуацією. В ідеалі фундаментом ключового повідомлення повинен бути сам кандидат та його політичні переконання. Іншими словами, ключове повідомлення – це основний меседж всієї виборчої кампанії, який є максимально повторюваним та легким для сприйняття, таким, що добре запам’ятовується. Ключове повідомлення може бути одним, але їх може бути й кілька. Ключове повідомлення – це не так порив творчості, як застосування дуже суворої дисципліни з свідомою регулярною повторюваністю, робота над ним має бути не так ліричною, як емпіричною.

В даному випадку ми використовуватимемо весь наявний масив інформації, сюди будуть включені ЗМІ, політична реклама та офіційні сайти кандидатів. Намагатимемося прослідкувати залежність ключових повідомлень від передвиборчих програм та співпадіння декларованих завдань з ключовими повідомленнями кандидатів.

В методологічному плані в даному аналітичному політичному дослідженні ми використовуватимемо наступні методики: контент-аналіз, аналітична обробка базової інформації шляхом визначення градації та трансформації ключових повідомлень кандидатів за допомогою моніторингу передвиборчих програм та матеріалів зовнішньої політичної реклами. Визначення їх спрямованості на проблемні сфери та цільові аудиторії виборців.

 

1. Контент-аналіз – один з найбільш поширених прикладних методик дослідження текстової інформації. Суть цього методу полягає в систематичному виділенні і фіксуванні визначених одиниць текстової інформації, квантифікації отриманих даних та інтерпретації результатів з метою оцінок і прогнозування дій політичних акторів. До основних переваг цього методу належить чітка та однозначна інтерпретація інформації, а також цей метод дає однозначне уявлення про об’єкт, який дослідник безпосередньо спостерігає. Контент-аналіз дозволяє отримувати кількісні оцінки із доволі величезного масиву інформації та давати чіткі якісні характеристики досліджуваним явищам.

Існує два види контент-аналізу: кількісний та якісний. Для першого основну роль відіграють кількісні величини, які характеризують ту чи іншу категорію аналізу. Якісний спрямований на поглиблене вивчення текстового матеріалу, в тому числі з точки зору контексту (позитивний чи негативний), в якому представлена дана інформація. Методика базується на наступних принципах: обґрунтованості, надійності, об’єктивності, системності.

Метод контент-аналізу реалізується на наступних етапах: 1) підготовчий (визначення об’єму досліджуваної інформації); 2) декомпозиція тексту (виділення з тексту найбільш важливих смислових елементів); 3) квантифікація елементів методу; 4) змістова інтерпретація результатів та декомпозиція текстового масиву; 5) верифікація отриманих результатів.

 

2. Визначення градації та трансформації ключових повідомлень кандидатів за допомогою моніторингу передвиборчих програм та матеріалів зовнішньої політичної реклами. Визначення їх спрямованості на проблемні сфери та цільові аудиторії виборців.

Процес проходитиме в наступних етапах:

1.              Визначення списку кандидатів та їх ключових гасел над якими в подальшому здійснюватиметься політичний аналіз.

2.              Визначення інформаційних масивів.

3.              Диференціація ключових гасел кандидатів за скерованістю їх на ту чи іншу проблемну сферу (економічну, політичну, освітню, культурну, духовну тощо)

4.              Градація ключових повідомлень та співвідношення декларованих політичних гасел у передвиборчих програмах та зовнішній політичній рекламі.

5.              Диференціація ключових гасел кандидатів за спрямованістю їх на основні цільові аудиторії.

6.              Проведення контент-аналізу.

7.              Опрацювання даних, аналіз отриманих результатів та напрацювання практичних висновків, підтвердження робочих гіпотез.

Робочі гіпотези:

1. Дане дослідження допоможе підтвердити той факт, що основною змінною одиницею інформаційних потоків під час виборчої кампанії є ключове повідомлення.

2. Також в ході дослідження буде з’ясовано, що такі ключові гасла формуються не спонтанно, а є продуктом синтезу ідеологічних і програмних засад того чи іншого кандидата із наявною політичною і соціальною дійсністю (в розумінні тих суспільних викликів, які постають перед кандидатами).

3. Крім того, дослідження дозволить підтвердити те, що ключові гасла не є всеохоплюючими, а свідомо спрямовані на конкретний сектор електорату і націй основі піддаються класифікації.

 

Хід дослідження по етапах:

1. Список кандидатів, ключові гасла яких аналізуватимуться

1.     Богословська Інна Германівна

2.     Гриценко Анатолій Степанович

3.     Костенко Юрій Іванович

4.     Литвин Володимир Михайлович

5.     Симоненко Петро Миколайович

6.     Тимошенко Юлія Володимирівна

7.     Тігіпко Сергій Леонідович

8.     Тягнибок Олег Ярославович

9.     Ющенко Віктор Андрійович

10. Янукович Віктор Федорович

11.  Яценюк Арсеній Петрович

 

Базові положення передвиборчих кампаній:

1. Анатолій Степанович Гриценко

«Присягаю народу України!»

Я люблю мою країну. 

Я захищатиму мою країну. І боротимуся з державою.

Моя країна зламає хребет корупції 

Жодна посадова особа в державі не матиме недоторканності, включно з Президентом. Вчинив кримінальний злочин – за грати, незалежно від посади.

Моя країна матиме сильну та відповідальну владу  (Конституції Порядку).

Всі органи держави працюватимуть на людину – захист її інтересів, прав і свобод. Вони  забезпечать в країні закон і порядок. 

 Моя країна – це потужна економіка та підтримка підприємництва.

Справа держави – не заважати бізнесу і підтримувати того, хто створює робочі місця.

Моя країна створить умови для повернення заробітчан додому.

 Моя країна – це європейське заможне село

Люди, які працюють на землі, житимуть у гідних умовах.

 Моя країна – це соціальні стандарти, духовне і фізичне здоров’я нації

Якість життя і безпека людини в моїй країні – понад усе.

У моїй країні буде створено принципово новий вид індустрії – індустрію відтворення інтелекту.

Державною мовою в Україні буде одна – українська.

У моїй країні буде потужний і заможний середній клас, як запорука прогресивного демократичного розвитку країни.

 Моя країна – це повага у світі і сильна зовнішня політика 

 Зламаю їхню державу, змушу її працювати для країни і народу. Для мене – це справа честі!  

Присягаю народу України!  

 

2. Юрій Іванович Костенко

«Роби українське, купуй українське, захищай українське, бо це твоє!»

Роби українське, купуй українське, захищай українське, бо це твоє!

 Роби та купуй українське – шлях економічного розвитку України!

 Захищай українське – захист українського народу та української держави!

Сильна мобільна армія - гарантія української державності.

 Обирай українське.

Прозорість та відкритість – шлях до ефективної влади!

Ми не обіцяємо нездійсненного, а пропонуємо спільну працю заради добробуту нашої спільної батьківщини та її громадян.

 

3. Олег Ярославович Тягнибок

«Програма захисту українців»

Ми – Українці. Ми – у своїй, Богом даній країні.

Даруй нам, Боже, звитягу, щоб стати творцями Великої Держави.

 Влада і суспільство. Докорінне очищення та справедливий лад

Народне господарство. Економічний націоналізм та соціальна справедливість

 Здоров'я нації. Подолання демографічної кризи та підвищення якості життя

Громадянство і міграція. Право на Батьківщину та захист життєвого простору

Інформаційний простір, освіта і наука. Збереження ідентичності та розвиток культури

Історична справедливість. Тяглість державотворення та подолання наслідків окупації

Зовнішня політика і оборона. Європейський україноцентризм та сильна держава

Крим і Севастополь. Встановлення Конституційного порядку та забезпечення стабільного розвитку

Ми – Українці. Ми – у своїй, Богом даній країні.

 

4. Арсеній Петрович Яценюк

«Новий курс»

 Країні необхідна нова індустріалізація.

 Потрібен прискорений розвиток українського сільського господарства.

Найважливіша мета держави – забезпечити відтворення і зростання здорового і високоосвіченого населення своєї країни.

 Держава повинна взяти на себе ініціативу й відповідальність за модернізацію країни.

Нова українська держава має реалізувати принципи соціальної справедливості та високий рівень соціальних гарантій.

Ініціювати будівництво Великої Європи, стати одним із лідерів цього процесу повинна Україна.

Багатонаціональність та багатокультурність України є нашим найважливішим ресурсом, силою, а не вадою.

У нас велике минуле в загальноєвропейській історії, і я вірю – ми сформуємо наше велике майбутнє. Для цього сьогодні потрібне одне – врятувати країну і стати на Новий Курс. Ми це зробимо!

 

 5. Сергій Леонідович Тігіпко

«Україна: проект розвитку» 

1. Конкурентоспроможна економіка

Піднімемо економіку – піднімемо країну

Захистити вітчизняного виробника

Україна – житниця Європи 

Повернути землю людям

Дати свободу підприємцеві 

Розвивати інновації 

ЖКГ для людей

Здорова нація

2. Сильна держава. Інтереси України понад усе 

Сильний Президент – сильна країна

Зупинити розкладання держави

Сувора боротьба з корупцією

Припинити шукати старшого брата

Відігравати свою роль в регіоні

Ідемо на схід

Україна – Європа, але не Євросоюз.

Україна – Росія: перезавантаження

Нова воєнна доктрина

3. Розвинена демократія. Людина понад усе

 Тисячі центрів ініціатив на місцях

Незалежне правосуддя

Людина народжена вільною

Українці мають розуміти одне одного

Відновити рівень освіти

Діти – наше майбутнє  

Україна буде сильною!

 

6. Петро Миколайович Симоненко

 «Влада трудящих, соціалізм, дружба народів».

До роботи будуть залучені чесні професіонали.

Поліпшення життя трудящих України

Медицина й освіта стануть на ділі безплатними.

Гарантую, що пропоновані перетворення, які забезпечать справжнє народовладдя і перехід України на соціалістичний шлях розвитку, пройдуть мирно, демократично.

Відвернути національну катастрофу й вивести Україну з глухого кута, у який загнав її «помаранчевий» режим націоналістів і олігархів, можливо тільки на шляху до народовладдя й соціалізму!

 

7. Володимир Михайлович Литвин

«Час народу»

У соціальній та економічній сферах

Забезпечення сталого та ефективного економічного розвитку через відновлення справедливості та подолання бідності.  

Підвищення зарплат вчителям, лікарям, працівникам сфери культури до рівня середньої в економіці;

Піднесення престижу працівників наукової сфери;

Забезпечення їм соціальних гарантій на рівні держслужбовців;

Надання державою молодим сім’ям пільгового кредиту на житло.

 Відновлення державної мережі комунальних і державних аптек; 

На селі та в сфері екології

 Державна підтримка сільських товаровиробників, допомога у виході на ринки;

 Відновлення крупнотоварного сільськогосподарського виробництва;

 Забезпечення європейських стандартів з контролю стану повітря, питної води;

Протидія корупції

Прирівняти корупцію до державної зради.

Відновлення народного контролю.

У політичній та культурній сферах

Запровадження публічного механізму звітування депутатів, спрощеної системи їх відкликання;

Відродження і утвердження духовності та моралі на основі християнських цінностей;

У сфері безпеки і міжнародних відносин

Реалізація політики позаблокового статусу України на основі активного нейтралітету;

 Створення сучасних збройних сил України.

 Суспільство та країна, де панують соціальна гармонія та справедливість, турбота про кожну людину, гуманне правління, служіння народу.

 

8. Інна Германівна Богословська

«Дорога правди. Робота, порядок, віра»

 Настав час зосередитись на собі! Час обрати між старим і новим! Ви хочете ще 5 років жити так, як сьогодні?

Робота

Україна   стане    країною-виробником.    Весь    світ цінуватиме марку «Маde  in Ukraine». Порядок в заробітних платах, пенсіях, цінах, тарифах в житлово-комунальному господарстві, медицині, бюджеті, освіті, в правоохоронних органах та армії, в бюрократії та політичній системі, в зовнішній, мовній політиці, у місцевому самоврядуванні та молодіжній політиці

Віра

Віра, надія та любов рятують будь-яку людину у важкі години. Ми разом повернемо духовність в суспільне життя та віру кожного в себе і в Україну. Господь  дав   нам   чудову  та  родючу   землю. Наше   завдання - жити  і працювати на цій землі гідно і красиво.

Тільки Робота, Порядок та Віра виведуть Україну з кризи і принесуть достаток і гідність кожному українцю.

 

9. Віктор Андрійович Ющенко

«Вільна, справедлива та сильна Україна»

Курс національної гідності, соборності і сильної держави.

Україні бути вільною

Україні бути справедливою

Ми хочемо справедливості у ставленні держави до своїх громадян. Своїми діями вона буде утверджувати солідарність, повагу до людини і взаємну підтримку.

Україні бути сильною

Наш шлях до успіху – економічна свобода, сучасні механізми регулювання ринків, інновації, енергоефективність.
***
Для подальших перетворень Україні потрібна міцна правова основа держави, чітка система державного управління.

 

10. Віктор Федорович Янукович

«Україна для людей»

Зміна влади – перший крок на шляху до оновленої країни

Очистити українську владу від популістів, політичних авантюристів та корупціонерів

Реформи – шлях до світового визнання

Сильна економіка – успішна країна

Від соціальної незахищеності – до державних гарантій

Майбутнє народжується в родині

Моя мета – п’ятдесят мільйонів громадян України вже у 2020 році.

Освіта - гідна інвестиції в майбутнє!

Забезпечення громадян доступним житлом

Державна пенсія: гарантоване повноцінне життя

Здоров’я людей – впевнене майбутнє

Від влади чиновників – до влади народу!

Дві мови – одна країна!

Сучасна армія – безпека країни.

Зовнішня політика: відкритість і добросусідство.

Відродження села, повернення Україні слави європейської житниці

Україна для людини, Україна для людей!

 

11. Юлія Володимирівна Тимошенко

«Україна переможе. Україна – це ти!»

Справедливе суспільство

Я вірю в установлення справедливості та порядку. Я буду за це боротися.

Ефективна та відповідальна влада

Я вірю – корупційний союз влади та олігархії буде знищено.

Діяти буду жорстко та рішуче

Наведемо порядок у владі – буде порядок в країні

Інновація економіки та прогресивні реформи

Я вірю в «Український прорив»

Освічена нація

Я вірю, що вкладені в науку та освіту кошти – найкраща інвестиція в майбутнє України.

Здоровий народ

Впродовж року буде наведено повний порядок з якістю ліків та цінами на них.

Перемога над бідністю та соціальною несправедливістю

Я вірю у справедливий розподіл суспільного багатства.

Національні інтереси – основа міжнародної політики.

Я вірю, що ми спроможні піднятися на рівень європейських стандартів у питаннях демократії, прав людини, умов життя, політичної культури

Сучасна професійна армія – гарант незалежності.

Україна понад усе!

 

Ключові гасла передвиборчої кампанії в зовнішній політичній рекламі

1. Анатолій Степанович Гриценко

Перший непрохідний

2. Юрій Іванович Костенко

 Роби українське, купуй українське, захищай українське, бо це твоє!

3. Олег Ярославович Тягнибок

Ми – у своїй, Богом даній країні.

У них – влада? У них – гроші? Але ж нас – більше!

4. Арсеній Петрович Яценюк

Нова індустріалізація

Продуктивне село

Здорові освічені люди

Боєздатна армія

Врятувати країну

Вилікую Україну від вірусу Ю1Я1

Йду на війну з корупцією

5. Сергій Леонідович Тігіпко

Сильний президент – сильна країна

Піднімемо економіку – піднімемо і країну.

6. Петро Миколайович Симоненко

 –

7. Володимир Михайлович Литвин

Тільки він врятує країну!

Тільки він гідний бути Президентом!

Тільки він буде служити країні вірою та правдою!

Країні потрібен Литвин!

8. Інна Германівна Богословська

 Ви хочете ще 5 років такого життя?

Країні потрібен Президент - захисник

9. Віктор Андрійович Ющенко

Ми зробили!

Ми здобули!

Україні бути!

10. Віктор Федорович Янукович

Почую кожного!

Твою думку враховано. Проблему буде вирішено!

Україна для людей!

11. Юлія Володимирівна Тимошенко

Вона працює. Вона – це Україна!

Вона переможе. Вона – це Україна!

Україна переможе! Україна – це ти!

 

2. Інформаційний масив:

-         контент-аналіз: ЗМІ, інтернет-видання;

-         аналіз градації ключових повідомлень: передвиборчі програми кандидатів та зовнішня політична реклама (біл-борди, сіті-лайти, плакати, наклейки, агітаційні матеріали).

 

3.     Диференціація ключових гасел кандидатів за скерованістю їх на ту чи іншу проблемну сферу (економічну, політичну, освітню, культурну, духовну тощо)

 

Таблиця 1

 

Кандидат

Диференціація ключових повідомлень за проблемними сферами

Соціальна

Економічна-фінансова

Політична, військова

Культурна, духовна, освітня

Гриценко А.С.

Моя країна створить умови для повернення заробітчан додому.

Моя країна – це потужна економіка та підтримка підприємництва

Моя країна – це європейське заможне село

Моя країна матиме сильну та відповідальну владу  

Зламаю їхню державу, змушу її працювати для країни і народу

Наша армія стане контрактною і надійно захищатиме народ.

Моя країна – це соціальні стандарти, духовне і фізичне здоров’я нації

У моїй країні буде створено принципово новий вид індустрії – індустрію відтворення  інтелекту.

Костенко Ю.І.

Захищай українське – захист українського народу та української держави!

Роби та купуй українське – шлях економічного розвитку України!

Прозорість та відкритість – шлях до ефективної влади!

Сильна мобільна армія - гарантія української державності.

Обирай українське

Тягнибок О.Я.

Подолання демографічної кризи та підвищення якості життя

Право на Батьківщину та захист життєвого простору

Економічний націоналізм та соціальна справедливість

Докорінне очищення та справедливий лад

Європейський україноцентризм та сильна держава

Професійна контрактна армія. Створення народного резерву ЗСУ.

Збереження ідентичності та розвиток культури

Яценюк А.П.

Нова українська держава має реалізувати принципи соціальної справедливості та високий рівень соціальних гарантій

Країні необхідна нова індустріалізація.

 Потрібен прискорений розвиток українського сільського господарства.

Держава повинна взяти на себе ініціативу й відповідальність за модернізацію країни.

Ініціювати будівництво Великої Європи, стати одним із лідерів цього процесу повинна Україна.

Багатонаціональність та багатокультурність України є нашим найважливішим ресурсом, силою, а не вадою.

Тігіпко С.Л.

Людина понад усе.

Україна буде сильною!

 

Конкурентоспроможна економіка.

Піднімемо економіку – піднімемо і країну

Інтереси України понад усе.

Сильний Президент – сильна країна

Україна – Росія: перезавантаження

Нова воєнна доктрина.

Українці мають розуміти одне одного

Відновити рівень освіти

Діти – наше майбутнє 

Симоненко П.М.

Поліпшення життя трудящих України

До роботи будуть залучені чесні професіонали

Армія одержить гідне фінансування за рахунок коштів, що звільняться в результаті подвійного скорочення видатків на утримання держапарату.

Медицина й освіта стануть на ділі безплатними.

Литвин В.М.

Суспільство та країна, де панують соціальна гармонія та справедливість, турбота про кожну людину, гуманне правління, служіння народу.

Забезпечення сталого та ефективного економічного розвитку через відновлення справедливості та подолання бідності.  

Запровадження публічного механізму звітування депутатів, спрощеної системи їх відкликання.

Створимо сучасні збройні сили України.

 Відродження і утвердження духовності та моралі на основі християнських цінностей

Богословська І.Г

Наше   завдання - жити  і працювати на цій землі гідно і красиво

Україна   стане    країною-виробником.   

Тільки Робота, Порядок та Віра виведуть Україну з кризи і принесуть достаток і гідність кожному українцю.

За 5 років українська армія буде професійною.

Віра, надія та любов рятують будь-яку людину у важкі години.

Ми разом повернемо духовність в суспільне життя та віру кожного в себе і в Україну.

Ющенко В.А

Україні бути справедливою!

Ми хочемо справедливості у ставленні держави до своїх громадян. Своїми діями вона буде утверджувати солідарність, повагу до людини і взаємну підтримку.

Україні бути сильною!

Наш шлях до успіху – економічна свобода, сучасні механізми регулювання ринків, інновації, енергоефективність

Україні бути вільною!

Для подальших перетворень Україні потрібна міцна правова основа держави, чітка система державного управління.

Збройні Сили України стануть потужними, професійними, контрактними.

Курс національної гідності, соборності і сильної держави

 

Янукович В.Ф

Від соціальної незахищеності – до державних гарантій

Україна для людини, Україна для людей!

Сильна економіка – успішна країна

Відродження села, повернення Україні слави європейської житниці.

Від влади чиновників – до влади народу!

Дві мови – одна країна!

Сучасна армія – безпека країни.

Зовнішня політика: відкритість і добросусідство.

Освіта - гідна інвестиції в майбутнє!

Майбутнє народжується в родині.

Тимошенко Ю.В

Я вірю в установлення справедливості та порядку

Перемога над бідністю та соціальною несправедливістю

Я вірю у справедливий розподіл суспільного багатства.

Інновація економіки та прогресивні реформи

Я вірю в «Український прорив»

 

Я вірю – корупційний союз влади та олігархії буде знищено.

Наведемо порядок у владі – буде порядок в країні

Національні інтереси – основа міжнародної політики.

Сучасна професійна армія – гарант незалежності.

Я вірю, що вкладені в науку та освіту кошти – найкраща інвестиція в майбутнє України.

 

4. Визначення градації та трансформації ключових повідомлень кандидатів за допомогою моніторингу передвиборчих програм та матеріалів зовнішньої політичної реклами.

Співвідношення основних ключових гасел в програмах кандидатів та зовнішній політичній рекламі.

Таблиця 2

 

Кандидат

Основні ключові гасла кандидатів

в їхніх передвиборчих програмах

в зовнішній політичній рекламі

Гриценко А.С

Присягаю народу України!

Перший непрохідний.

Ворог їхньої держави.

Костенко Ю.І.

Роби українське, купуй українське, захищай українське, бо це твоє!

Роби українське, купуй українське, захищай українське, бо це твоє!

Тягнибок О.Я.

Ми – Українці. Ми – у своїй, Богом даній країні.

Ми – у своїй, Богом даній країні.

У них – влада? У них – гроші? Але ж нас – більше!

А з нашого боку Тягнибок.

Яценюк А.П.

Сьогодні потрібне одне – врятувати країну і стати на Новий Курс. Ми це зробимо!

Країну врятує: нова індустріалізація, продуктивне село, здорові освічені люди, боєздатна армія.

Вилікую Україну від вірусу Ю1Я1.

Йду на війну з корупцією

Тігіпко С.Л.

Україна буде сильною!

Сильний президент – сильна країна!

Піднімемо економіку – піднімемо і країну.

Симоненко П.М.

Влада трудящих, соціалізм, дружба народів!

 –

Литвин В.М.

Час народу!

Час Литвина!

Тільки Литвин врятує країну!

Тільки Литвин гідний бути Президентом!

Тільки Литвин буде служити країні вірою та правдою!

Країні потрібен Литвин!

Богословська І.Г

Дорога правди. Робота, порядок, віра!

Я на зустрічах питаю людей: «Ви хочете ще 5 років такого життя?»

Країні потрібен Президент – захисник!

Ющенко В.А

Вільна, справедлива та сильна Україна.

Ми зробили!

 Ми здобули!

Україні бути!

Янукович В.Ф

Україна для людини, Україна для людей!

Україна для людей!

Тимошенко Ю.В

Україна переможе. Україна – це ти!

Вона переможе. Вона – це Україна!

Україна переможе. Україна – це ти!

 

 

Попередні результати дослідження:

Інтерпретація отриманих результатів

На даному етапі дослідження ми розглядали ключові повідомлення в передвиборчих програмах кандидатів в Президенти, на предмет градації їх за проблемними сферами та співвідношення з ідеологічними платформами кандидатів в «ліво-правому» спектрі. Досліджували ключові повідомлення кандидатів за відповідністю їх до визначеним критеріям ключового гасла. А також вивчали Співвідношення основних ключових гасел в програмах кандидатів та зовнішній політичній рекламі.

 

І. Для того, щоб визначити співвідношення ключових гасел з ідеологічними платформами кандидатів ми виділили наступні проблемні сфери: соціальна, економічно-фінансова, політична, військова, культурна, духовна, освітня. Здійснивши моніторинг передвиборчих програм кандидатів на пост Президента ми виділили основні ключові гасла в програмних пунктах та провели їх градацію за вище перерахованими проблемними сферами. Табл.1. Відповідно на даному етапі дослідження ми прийшли до таких висновків:

1. Ключові гасла усіх кандидатів в передвиборчих програмах повною мірою враховують всі виділені нами проблемні сфери акцентуючи увагу на окремих з них.

2. Всі кандидати найбільшу увагу приділяють економічно-фінансовій, політичній, військовій та соціальній сфері. Менший акцент кандидати роблять на культурній, духовній та освітній.

3. Ключові гасла кандидатів не виходять за рамки приналежності політиків до «ліво-правого» спектру їх ідеологічних платформ та повною мірою співвідносяться з ними.

 

ІІ. Для того щоб дати якісну оцінку ключовим гаслам кожного з кандидатів ми виділяємо наступні якісні критерії ключового гасла:

1.     інформативність;

2.     стислість повідомлення;

3.     унікальність;

4.     максимальна повторюваність та легкість у сприйняття;

5.     емпіричність.

Проаналізувавши виділені нами ключові гасла ми прийшли до наступних висновків:

1. Інформативність – це найважливіший критерій ключового повідомлення, адже саме за допомогою інформаційно активного повідомлення виборець здатен оцінити платформу кандидата, а також скласти перше враження про нього, як про особистість, адже кожне гасло – це відображення, фактично, особистих переконань претендента на пост Президента. До найбільш інформаційних гасел кандидатів можна віднести наступні: А.С. Гриценка, Ю.І. Костенка, О.Я. Тягнибока, В.М. Литвина, А.П. Яценюка, С.Л. Тігіпка, В.А. Ющенка, В.Ф. Януковича та Ю.В. Тимошенко.

2. Стислість. В ідеалі ключове повідомлення має бути одним, але цілком доступним та зрозумілим у сприйнятті його виборцем. Кандидат може мати одразу кілька ключових повідомлень, але при цьому має бути не надто велика кількість цих повідомлень, адже тоді вони губитимуться серед повідомлень опонентів, тим більше, якщо ключові гасла не достатньо емоційно забарвлені. Надто велика кількість ключових повідомлень не дозволяє виборцю виділити щось одне, основне, що є фундаментом передвиборчої платформи кандидатів. В даному випадку ми зіштовхнулися з такою проблемою у В.М. Литвина, та В.Ф. Януковича.

3. Унікальність ключового повідомлення дає можливість підкреслити унікальність і самого кандидата, який здатен продукувати якісні ідеї та новаторські шляхи вирішення старих проблем. Унікальність ключового повідомлення полягає утому, що воно собою пропонуватиме те чого іще не пропонували виборцю, а також робитиме наголос на тому, що саме може виступити основним моментом у розв’язанні тих чи інших проблем в житті суспільства. В даному випадку ключове повідомлення буде також підкреслювати «унікальну політичну пропозицію» кандидата. На нашу думку найунікальнішими ключовими повідомленнями виступають гасла О.Я. Тягнибока, С.Л. Тігіпка, Ю.В. Тимошенко.

4. Максимальна повторюваність та легкість у сприйняття. Цей критерій допомагає зробити кандидата упізнаваним та виділити його з масиву іншої пропонованої виборцю продукції. Сюди можна віднести: Ю.І. Костенка, О.Я. Тягнибока, А. П. Яценюка, С.Л. Тігіпка, В.Ф. Януковича, Ю.В. Тимошенко.

5. Емпіричність. Ключові повідомлення – це не так порив творчості, як застосування дуже суворої дисципліни зі свідомою регулярною повторюваністю, робота над ними має бути не так ліричною, як емпіричною. Виходячи з такого критерію можна зробити висновок, що ключові повідомлення П.М Симоненка, В. М. Литвина, І.Г. Богословської потребують певного доопрацювання. Ключові повідомлення цих кандидатів є надто інформаційно громіздкими та надто довгими.

Виходячи з позиції, що фундаментом ключового повідомлення має бути сам кандидат та його політичні переконання можна зробити висновок, що найорганічніше в даному випадку із своїми ключовими повідомленнями співвідносяться наступні кандидати: А. С. Гриценко, Ю. І. Костенко, О. Я. Тягнибок, С. Л. Тігіпко, В. А. Ющенко, Ю.В. Тимошенко. Мова йде про правильну подачу та поєднання образу кандидата з його декларованим повідомленням. Не вдалим на нашу думку поєднання ключових гасел та образу самого кандидата є в А. П Яценюка. Це можна пояснити тим, що цей кандидат дещо відійшов від свого початкового курсу та почав декларувати інші програмні тактики, відтак на фоні цього він виглядає не органічно.

 

ІІІ. Ми проаналізували співвідношення основних ключових гасел в програмах кандидатів та зовнішній політичній рекламі (Табл.2.) і прийшли до наступних висновків:

1. Зважаючи на те, що зовнішня політична реклама – це фактично основне джерело черпання виборцем інформації про передвиборчі платформи кандидатів, не можна нехтувати тим фактом, що подача ключових гасел в  задекларованих передвиборчих програмах та в зовнішній політичній рекламі повинні збігатися. Оскільки ключове гасло собою окреслює цілий курс, то воно повинно повноцінно бути висвітленим перед виборцем. В даному випадку ми помітили невідповідності в подачі ключових гасел в наступних кандидатів: В.М. Литвина, І.Г. Богословської, В.А. Ющенка. Дещо змістовно перефразованими є гасла Ю.В. Тимошенко, С.Л. Тігіпка, А.П Яценюка та В.Ф. Януковича (див. Табл. 2). Повною мірою співвідносяться ключові гасла Ю.І. Костенка та О.Я. Тягнибока. В порівнянні ключових гасел П.М. Симоненка ми зіштовхнулися з проблемою відсутності його зовнішньої політичної реклами, а отже порівняння здійснити неможливо.

2. Прихована політична реклама, яка почалася ще від літа та містила в собі ознаки нейролінгвістичного програмування (НЛП) підготувала виборців до подачі основних ключових повідомлень кандидатів. Цим методом скористалися А.П. Яценюк, Ю.В. Тимошенко, В.М. Литвин, С.Л. Тігіпко, В.Ф. Янукович, О.Я. Тягнибок.

 

5. Диференціація ключових гасел кандидатів за спрямованість їх на основні цільові аудиторії.

Цільові аудиторії

- Молодь (18 – 35 років)

- Люди середнього віку (36 – 55 років (жінки) 60 чоловіки)

- Люди пенсійного віку

- Соціально незахищені

- Робітники

- Середній клас

- Великий бізнес

- Місто, село

- Територія (Схід, Захід, Центр, Південь)

 

Таблиця 3.

Кандидат

Ключове гасло

Цільова аудиторія

Богословська І. Г.

Я на зустрічах питаю людей: «Ви хочете ще 5 років такого життя?»

Країні потрібен Президент-захисник!

Молодь

Соціально незахищені

Середній клас

Схід (Харків), Південь

Гриценко А.С.

Перший непрохідний.

Ворог їхньої держави.

Присягаю народу України!

Середній клас

Захід, Центр

Костенко Ю.І.

Роби українське, купуй українське, захищай українське, бо це твоє!

Люди середнього віку

Місто

Середній клас

Захід

Литвин В.М

Час Литвина!

Час народу!

Центр (аграрні регіони)

Село

Робітники

Люди середнього віку

Соціально незахищені

Симоненко П.М.

Влада трудящих, соціалізм, дружба народів!

Соціально незахищені

Люди пенсійного віку

Місто

Робітники

Схід, Південь

Тимошенко Ю.В.

Вона переможе. Вона – це Україна!

Молодь

Люди пенсійного віку

Соціально незахищені

Середній клас

 Місто, село

Захід, Центр

Тігіпко С.Л.

Сильний президент – сильна країна!

Піднімемо економіку – піднімемо і країну.

Україна буде сильною!

Середній клас

Люди середнього віку

Місто

Схід

Тягнибок О.Я.

Ми – у своїй, Богом даній країні.

У них – влада? У них – гроші? Але ж нас – більше!

А з нашого боку Тягнибок.

Середній клас

Місто, село

Люди середнього та пенсійного віку

Захід

Ющенко В.А.

Ми зробили!

 Ми здобули!

Місто

Молодь, люди середнього віку

Середній клас

Захід, Центр

Янукович В.Ф.

Україна для людини! Україна для людей!

Місто

Робітники, соціально незахищені, середній клас

Молодь, люди середнього віку

Схід, Південь

Яценюк А.П.

Країну врятує: нова індустріалізація, продуктивне село, здорові освічені люди, боєздатна армія.

Середній клас

Молодь, люди середнього віку,

Місто

Вся територія

 

6. Контент-аналіз

В даному дослідженні здійснено контент-аналіз текстових повідомлень інформаційного ресурсу «Українська правда» за період із вересня до листопада 2009 року з метою перевірки частоти згадування тих чи інших передвиборчих гасел учасників електоральних перегонів, а також виявлення їх якісного змісту. Труднощі із аналізом даного пласту інформації полягають у тому, що істотне число кандидатів на посаду президента сьогодні обіймають певні посади, у зв’язку із чим медіа-простір наповнений коментарями, зауваженнями та іншими повідомленнями цих осіб, тому при здійсненні дослідження варто особливу увагу приділяти розрізненню передвиборчих гасел і стратегічних зауважень щодо вирішення поточних проблем. Також виникають труднощі із тим, що дуже значна частина повідомлень кандидатів на посаду президента стосуються винятково критики своїх опонентів, пошуку антиконституційних чи антиетичних сценаріїв розгортання подій у таборах своїх конкурентів. В цьому контексті варто зробити висновок, що основним гаслом виборчої кампанії є критика, як опонентів, так і чинної влади, навіть з боку тих, хто обіймає певну посаду в одній із гілок цієї влади.

Загалом було взято до уваги повідомлення, що стосуються ключових гасел основних кандидатів на посаду президента, – тих, чиї обличчя вже не перший рік у великій політиці, а тому передвиборчі програми бодай трохи відомі широкому загалу. При здійсненні кількісного контент-аналізу, було враховано сукупну кількість чітко сформованих гасел, а не повідомлень, де ці гасла згадувалися, оскільки одне текстове повідомлення могло містити як одне, так і кілька гасел. До уваги бралися лише ті повідомлення, де справді чітко простежувалась наявність одного чи кількох передвиборчих гасел, а поради, оціночні судження, критика опонентів, думки з приводу поточних подій ігнорувалися. Відтак згадуваність гасел кандидатів на посаду президента така:

Богословська 2

Гриценко 2

Костенко 2

Литвин 8

Симоненко 1

Тігіпко 1

Тимошенко 8

Тягнибок 6

Ющенко 4

Янукович 17

Яценюк 3

Вище наведені цифри демонструють, що у вітчизняному виборчому процесі ідеологічні та програмні першооснови відіграють другорядну роль, тому є підстави вважати, що дуже значна частка виборців голосує не стільки за конкретні програмні положення, скільки за бренди, імена. Самі ж кандидати у висвітленні власних програмних засад обмежуються, в основному, лише зовнішньою рекламою – у вигляді коротких доступних слоганів – не використовуючи ЗМІ, як засіб донесення власних передвиборчих платформ до електорату. А тому, відповідно, ключові повідомлення ще не виконують у ЗМІ і загалом у суспільстві тієї функції, яку б повинні були виконувати, а деякі ключові гасла створені лише формально і знайшли широкого застосування у політичній пропаганді.

У якісному плані, у потоці гасел простежується чітка спрямованість на електоральні сектори: другу державну мову пропонують кандидати, що орієнтуються на східні регіони, праві ідеї – ті, що орієнтуються на західний регіон. Крім того простежується відсутність уваги ЗМІ до ключових гасел тих кандидатів, чиї рейтинги електоральної підтримки не входять в трійку перших, по суті, майже немає інформації про передвиборчу платформу Гриценка, Костенка, Тігіпка, Симоненка, Богословської. Ці кандидати на посаду президента найчастіше акцентують увагу на якомусь одному ключовому гаслі, щоразу посилаючись на нього в медіа-повідомленнях. Варто також зазначити, що ключові гасла принаймні цієї кампанії мають тенденцію повторюватися у різних кандидатів. Наприклад, перехід до контрактної армії обіцяють як Тимошенко, так і Янукович. Таких прикладів достатньо, і це свідчить про те, що кандидати, формуючи основні гасла виборчої кампанії, керуються не стільки ідеологічними переконаннями чи наявністю чіткої програми дій, скільки гнучким реагуванням на виклики суспільства, будучи готовими при потребі змінити частину своїх програмних положень. Крім того, гасла принаймні частини кандидатів звучать настільки стисло, що носять швидше формальний ніж реальний характер. Наприклад, гасло «вирішимо проблему екології» виглядає, як спроба зафіксувати у свідомості виборця той факт, що кандидат згадав про екологію, а не наявність бачення реальних шляхів щодо покращення екологічної ситуації.

 

Кандидат

Градація ключових повідомлень за проблемними сферами

Соціальна

Економічно-фінансова

Політична, військова

Культурна, духовна, освітня

Гриценко А.С.

 

1. Буду захищати інтереси 46 мільйонів людей, а не кількох сімей.

1. Змінити правила олігархів.

 

Костенко Ю.І.

 

1. Економічний націоналізм – необхідно виробляти українське, купувати українське.

 

 

Тягнибок О.Я.

1. Смертна кара за злочини проти нації і держави.

1. Вплив держави на економічні процеси.

2. Заборона торгівлі землею.

 

1. Боротьба із свавіллям кланів.

2. Створення Балто-Чорноморського союзу.

3. Європоцентризм.

1. Відновлення історичної і національної справедливості.

Яценюк А.П.

 

1. Провести розслідування валютних спекуляцій.

2. Заборонити приватизацію державного майна у період кризи.

 

1. Проблема двомовності розколює країну.

Тігіпко С.Л.

 

 

1.Провести референдум щодо повернення до президентської форми правління.

 

Симоненко П.М.

 

 

1. Ліва ідея і лівий президент – вихід для України, права ідея і правий президент – тупик.

 

Литвин В.М.

1. Скорочення адміністративного апарату.

2. Вирішення проблеми довкілля.

3. Україна не переживе розколу.

1. Вирішення проблеми тіньової економіки.

2. Модернізація економіки.

3. Придушення корупції.  

1. Боєздатні Збройні Сили.

2. Деполітизація правоохоронних структур.

 

Богословська І.Г

1. Повернути суспільству віру в себе.

 

1. Україна повинна самостійно обирати свій шлях.

 

Ющенко В.А

1. Скорочення робочого дня для матерів на 1 годину.

2. Доплата до соціальних виплат жертвам сталінських репресій.

1. Справедлий перерозподіл – введення податку на розкішне майно.

1. Членство у НАТО – питання державної незалежності.

 

Янукович В.Ф

1. Збільшення грошової допомоги при народженні дитини.

2. Розширення будівництва соціального житла.

3. Поступове зростання фінансування охорони здоров’я.

4. Через 10 років 50 млн українців.

5. Зростання соціальних стандартів.

1. Україна повинна через 10 років увійти до G-20 – 20 найрозвинутіших країн світу. 

2. Податкові канікули малому бізнесу на 5 років.

3. Стрімке зростання рівня залучення інвестицій.

4. Конкуренто спроможний національний виробник.

1. Зміцнення стосунків із Росією, сповільнення просування в НАТО.

 2. Україна – позаблокова держава.

3. Скасування строкової військової служби.

1. Збільшення бюджетних місць у ВНЗ до 70% від загального числа.

2. Російській мові – статус державної.

Тимошенко Ю.В

1. Диктатура закону, порядку, правил.

2. Закінчення виплати компенсацій за вкладами.

1. Розібратися із банками і кредитними союзами, які грабували українців.

 

 1. Україна стане членом ЄС.

2. Питання колективної безпеки – на референдум.

3. Контрактна армія.

1. Відродити українську мову.

 

 

На нашу думку, доцільно проілюструвати в кількісних показниках розподіл передвиборчих гасел за основними сферами. Відповідно, гасла, висвітлені у передвиборчих програмах, виглядають так

 

 

Кандидат

Кількісна градація ключових повідомлень за проблемними сферами

Соціальна

Економічно-фінансова

Політична, військова

Культурна, духовна, освітня

Гриценко А.С.

1

2

3

2

Костенко Ю.І.

1

1

2

1

Тягнибок О.Я.

2

1

3

1

Яценюк А.П.

1

2

2

1

Тігіпко С.Л.

2

2

4

3

Симоненко П.М.

1

1

1

1

Литвин В.М.

1

1

2

1

Богословська І.Г

1

1

2

2

Ющенко В.А

2

2

3

1

Янукович В.Ф

2

2

4

2

Тимошенко Ю.В

3

2

4

1

 

 

 

Таким чином, можна стверджувати, що акцент у політичних програмах робиться на політичній і військовій складових, оскільки у цих проблемних сферах майже у всіх кандидатів найбільше гасел. Можливо, частково це пояснюється тим, що програми мають досить формальний характер і не розраховані на те, що масовий виборець знатиме їхній зміст. Якщо підсумувати розподіл гасел усіх кандидатів, то отримаємо:

соціальна 17 (21%)

економічно-фінансова 17 (21%)

політично-військова 30 (38%)

культурна, духовна, освітня 16 (20%).

Втім, контент-аналіз дає інші результати:

 

 

Кандидат

Кількісна градація ключових повідомлень за проблемними сферами

Соціальна

Економічно-фінансова

Політична, військова

Культурна, духовна, освітня

Гриценко А.С.

-

1

1

-

Костенко Ю.І.

-

1

-

-

Тягнибок О.Я.

1

2

3

1

Яценюк А.П.

-

2

-

1

Тігіпко С.Л.

-

-

1

-

Симоненко П.М.

-

-

1

-

Литвин В.М.

3

3

2

-

Богословська І.Г

1

-

1

-

Ющенко В.А

2

1

1

-

Янукович В.Ф

5

4

3

2

Тимошенко Ю.В

2

1

3

1

 

І, відповідно, підсумувавши показники усіх кандидатів, отримуємо:

соціальна 14 (28%)

економічно-фінансова 15 (30%)

політична 16 (32%)

культурна, освітня, духовна 5 (10%).

Таким чином, у засобах масової інформації кандидати на посаду Президента висвітлюють свої програми по-іншому, значно більше уваги приділяючи соціальній та економічній сферам, і вдвічі менше, ніж у програмах – духовній. Це свідчить, окрім іншого, про те, що до постматеріальних суспільств, які поступово склалися у розвинених країнах, Україні ще далеко.

 

Крім того, корисним, на нашу думку, виглядає в рамках даного дослідження провести градацію ключових повідомлень за право-лівим спектром. Так у передвиборчих програмах кандидатів гасла розподіляються так:

 

Кандидат

Кількісна градація ключових повідомлень за право-лівим спектром

Ліва ідеологія

Права ідеологія

Нейтральні повідомлення

Гриценко А.С.

-

1

7

Костенко Ю.І.

-

4

1

Тягнибок О.Я.

1

5

1

Яценюк А.П.

3

-

3

Тігіпко С.Л.

1

2

8

Симоненко П.М.

3

-

1

Литвин В.М.

2

1

2

Богословська І.Г

-

-

6

Ющенко В.А

2

4

2

Янукович В.Ф

3

-

7

Тимошенко Ю.В

4

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, на основі програм, можна зробити висновок, що до правої ідеології  близькі (50% усіх гасел і більше) Юрій Костенко (80%), Олег Тягнибок (70%), Віктор Ющенко (50%); до лівої ідеології близькі Симоненко (75%), Яценюк (50%) (у випадку останнього це швидше пояснюється наявністю популістичних гасел, а не реальною приналежністю до лівої ідеології). Щодо даних контент-аналізу, то тут градація виглядає так:

 

Кандидат

Кількісна градація ключових повідомлень за право-лівим спектром

Ліва ідеологія

Права ідеологія

Нейтральні повідомлення

Гриценко А.С.

1

-

1

Костенко Ю.І.

-

1

-

Тягнибок О.Я.

1

3

3

Яценюк А.П.

1

-

2

Тігіпко С.Л.

-

-

1

Симоненко П.М.

1

-

-

Литвин В.М.

-

-

8

Богословська І.Г

-

-

2

Ющенко В.А

3

1

-

Янукович В.Ф

7

3

4

Тимошенко Ю.В

1

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно із цією таблицею, у ЗМІ праві гасла відстоює Костенко (100%) і Тягнибок (43%), а ліві гасла переважають у Гриценка (50%), Симоненка (100%), Ющенка (75%), Януковича (50%). Знову ж, тут «лівизна» кандидатів пояснюється застосуванням популістичних гасел.

Загалом у сумі в програмах кандидатів градація виглядає так:

ліві ідеї 19 (24%)

праві ідеї 18 (23%)

нейтральні ідеї 43 (53%).

Контент-аналіз дає такі результати:

ліві ідеї 15 (30%)

праві ідеї 9 (18%)

нейтральні ідеї 26 (52%).

Отож можна помітити те, що по-перше, в обох випадках нейтральні повідомлення становлять більше половини усіх гасел, по-друге, у ЗМІ кандидати більше акцентують увагу на лівих ідеях, навіть якщо самі кандидати вважаються правими. То ж можна зробити висновок, що ідеологія в даній виборчій кампанії не відіграє особливого значення, є лише кілька кандидатів, які і в програмах і у ЗМІ акцентують увагу на певних ідеологічних підставах політики, але вони перебувають на узбіччі виборчих симпатій, і навпаки, кандидати, які замість чіткої ідеології вибудовують свою агітацію на потаканні масам користуються значно більшою популярністю. Це, окрім всього, свідчить і про кризу ідеології в Україні.


 

6.     Опрацювання даних, аналіз отриманих результатів та напрацювання практичних висновків, підтвердження робочих гіпотез.

 

Таким чином, було визначено ключові повідомлення цієї виборчої кампанії, здійснено їх класифікацію за основними проблемними сферами, а також за спрямованістю на електоральні сектори. Дослідження допомогло підтвердити, що основною змінною інформаційних потоків у сфері політичної реклами та політичної пропаганди є ключове повідомлення, проте це явище ще не знайшло достатнього втілення у ЗМІ. Також було з’ясовано, що ключові повідомлення кандидатів на посаду Президента співвідносяться із їхніми ідеологією та задекларованими програмами, мають логічний зв’язок із самим образом кандидата. Також підтверджено те, що ці ключові повідомлення характеризуються спрямованістю на конкретний електоральний сектор, а не на все суспільство. Відтак ключове повідомлення виступає ефективним інструментом донесення політичної пропаганди до рядового виборця, характеристики того чи іншого кандидата, проте спостерігається ще певна відірваність ключових повідомлень у зовнішній рекламі від гасел, що містяться у програмах кандидатів, а також неповне висвітлення ключових повідомлень у ЗМІ. Це пояснюється тим, що, на жаль, сьогодні у виборчому процесі політичні програми та ідеологія не відграють тієї ролі, яку повинні були б відігравати, і в окремих випадках, носять виключно формальний характер. В той же час можна стверджувати, що Україна після виборів Президента 2010 року вступила в новий епоху ведення політичної боротьби, послуговуючись такими методиками впливу на електоральну свідомість як навіювання, НЛП тощо. Це суттєво і докорінно міняє традиційний хід виборчої боротьби, а сама кампанія повністю носить персоніфікований характер.