Головна
Новини
Бібліотека

 

Інформаційний вісник
списку розсилки Інформаційно-видавничих програм
Міжнародного фонду “Відродження”
 

Публікація підготовлена Центром політичних досліджень за погодженням з МФВ


2 липня 2001 року

Зміст

1. Програми фінансування: *

1.1. Конкурс проектів, спрямованих на вирiшення соцiальних проблем громади та суспiльства у цiлому, розвиток партнерств мiж громадськими органiзацiями України та рiзних країн Фонду Charity Know How, Велика Британiя *
1.2. Програма "The Partnership for Tomorrow"(PTP) фiнансування подорожей, метою якої є сприяння процесу демократичних та економiчних реформ у країнах Центральної та Східної Європи, а також розвиток спiвпрацi мiж Канадою та країнами Центрально-Схiдної Європи. *
1.3. Програма Дому свободи “Партнерство за реформи в Україні” *

 2. Європейські партнери: *

 3. Корисні Інтернет-ресурси: *

 4. Літні школи: *

11 Мiжнародна Лiтня Школа з Прав Людини (Polish Helsinki Foundation for Human Rights) *

 5. Конференції, Майстерні, Фестивалі, Конкурси: *

5.1. Експериментальна майстерня “Цифрові електронні системи” в рамках Ініціативи Відкритого Архіву *
5.2. Фестиваль Medi@terra “Де-Глобалізація / Ре-Глобалізація *
5. 3. Конкурс “Перспективні моделі української держави та технології їх реалізації” *

 6. Обмін досвідом: *

 7. Дослідницькі стипендії (Стипендія на розвиток регіональної політики, демократичного врядування та державного управління) (текст англійською мовою): *


1. Програми фінансування:

1.1. Конкурс проектів, спрямованих на вирiшення соцiальних проблем громади та суспiльства у цiлому, розвиток партнерств мiж громадськими органiзацiями України та рiзних країн Фонду Charity Know How, Велика Британiя

Обов'язковою умовою проекту, поданого на розгляд до Charity Know How, є наявнiсть партнерських зв'язкiв мiж українськими органiзацiями, або мiж українською громадською організацією та громадською організацією з Великої Британії, а також "Knowledge transfer" - передача чи обмiн інформацією та досвiдом мiж партнерами.

Останнi дати подання документiв у 2001 роцi - 24 липня та 23 жовтня.

Бiльш детальну iнформацiю отримайте у працiвникiв Фонду:

Charity Know How
114-118 Southampton Row
London WC1B 5AA
Tel: +44 (0) 7400-2317
Fax: +44 (0) 7404-1331
e-mail: ckh@caf.charitynet.org

http://www.charityknowhow.org

Аплiкацiйнi матерiали та бiльш детальну iнформацiю про програми фiнансування (файли Word та zip) Charity Know How Ви також можете знайти на веб-сайтi Ресурсного центру "Гурт": http://www.gurt.org.ua у роздiлi "ДОНОРИ".

(Iнформацiя електронного бюлетеня "ГУРТ")


1.2. Програма "The Partnership for Tomorrow"(PTP) фiнансування подорожей, метою якої є сприяння процесу демократичних та економiчних реформ у країнах Центральної та Східної Європи, а також розвиток спiвпрацi мiж Канадою та країнами Центрально-Схiдної Європи.

Програма фінансується Canadian International Development Agency (CIDA) та адмiнiструється Association of Canadian Community Colleges (ACCC).

У програмi можуть брати участь:

- Представники неурядових органiзацiй та iнституцiй;
- Молодь (19-30 рокiв).

Ґранти передбачають покриття витрат на мiжнароднi подорожi (наприклад, Україна-Канада-Україна). Також будуть надаватися бiльшi гранти, що покриватимуть витрати на проживання, добовi, витрати на мiсцевий транспорт, комунiкацiйнi витрати та iншi витрати ("підготовка маркетинґових матеріалів").

Ґранти надаються аплiкантам, якi беруть участь у:

Критерії вiдбору:

1. Заявки потрiбно подати не пiзнiше, нiж за мiсяць до поїздки;
2. Подорожуючi повиннi бути громадянами України або Канади;
3. Необхiдно додати до аплiкацiйних матерiалiв лист-запрошення вiд організації, що приймає аплiканта у себе;
4. Гранти розмiром до 10 000 доларiв США будуть надаватися тiльки для представникiв неурядових органiзацiй та iнституцiй, молодi (19-30 рокiв);
5. Довгостроковi вiзити (бiльше 12 тижнiв) не отримають фiнансової пiдтримки та багато iнших критеріїв, про якi Ви можете дiзнатися в органiзаторiв цієї програми фiнансування.

Подорожi будуть пiдтримуватися, якщо вони сприятимуть розвитку вiдносин мiж Канадою та Україною, а також пiдвищувати професiйний рiвень представникiв неурядових органiзацiй та молодi.

Протягом року (1 квiтня - 31 березня) одна людина отримує фiнансування лише на одну подорож. Найбiльша сума фiнансування для фізичної особи або організації складатиме не бiльше 10000 доларiв США на рiк.

За додатковою інформацією звертатися до Branka Gudelj:

BGUDELJ@accc.ca,

а також вiдшукайте бiльш детальну iнформацiю в Iнтернетi: http://ptp.accc.ca/.

(Iнформацiя електронного бюлетеня "ГУРТ")


1.3. Програма Дому свободи “Партнерство за реформи в Україні”
 
Дім Свободи / Freedom House
вул. Б. Хмельницького 68, к. 68
01030 Київ, Україна
Tел.: (380 44) 235-8410Факс: (380 44) 235-8411
E-mail: fh@freedomhouse.kiev.ua www.freedomhouse.org.ua
Контактні особи:

Лариса Татарінова – Директор програми
Світлана Франчук – Керівник проекту
Таня Хмиз – Керівник проекту
Марта Васильців – Асистент програми

Дім Свободи відкрито виступає на захист демократії в усьому світі. Заснований у 1941 році Елеонорою Рузвельт, Уенделом Уілкі та іншими американцями, занепокоєними загрозою, яка нависла над миром і свободою в світі, Дім Свободи одразу ж взяв на себе роль активного захисника демократичних цінностей та непримиримого ворога як лівих, так і правих диктаторських режимів.

Дім Свободи є позапартійною організацією, головним керівним органом якої є Наглядова Рада, до складу якої входять провідні демократи, республіканці та незалежні політичні діячі, бізнесмени і лідери профспілок, колишні відомі державні посадовці, а також науковці, письменники та журналісти. Усі вони об’єднані глибоким переконанням, що роль лідера на міжнародній арені Америка може утримати лише керуючись прагненням свободи і виступаючи на захист прав людини.

Протягом багатьох років Дім Свободи був центром боротьби за свободу. Він активно виступав на захист прав активістів демократії, віруючих, профспілкових діячів, журналістів і прихильників ринкових реформ. У 1997 році Дім Свободи об’єднався з Фундацією Національного Форуму, що сприяло розширенню кола демократичних програм організації.

Сьогодні Дім Свободи є одним з найактивніших прибічників молодих демократій світу, коли нові програми спрямовані на подолання негативних наслідків статичного розвитку, диктаторських режимів і політичних репресій. Дім Свободи підтримує і проводить цілу низку різнопланових ініціатив, як то проведення досліджень в галузі міжнародного розвитку; правозахист; освітня діяльність; організація конференцій і семінарів з питань дотримання прав людини, демократизації суспільства, розвитку вільного ринку, верховенства права, підтримки незалежних засобів масової інформації, а також щодо залучення США до активної участі в демократизації основних напрямків розвитку міжнародної політики.

Програма Дому Свободи "Партнерство за реформи в Україні"

Загальний опис програми

Партнерство за реформи в Україні – трирічна програма, що здійснюється за підтримки USAID і спрямована на посилення ефективності та самоспроможності недержавних дослідницьких організацій в Україні. Головними напрямками проекту є надання фінансової, консультативної, освітньої та технічної допомоги недержавним дослідницьким закладам, які активно працюють в галузі дослідження, розвитку, захисту та практичного втілення ініціатив, спрямованих на підтримку політичних та економічних реформ в Україні.

Головною метою програми є посилення спроможності незалежних організацій впливати на розвиток головних напрямків сучасної політики в Україні з метою сприяння втіленню демократичних та економічних реформ в державі.

Особливої уваги програма Партнерство за реформи надає посиленню спроможності незалежних організацій впливати на громадську думку та суспільно-політичні процеси.

Головними завданнями програми Партнерство за реформи можна визначити:

Для досягнення поставленої мети програмою передбачається:

Надання грантів українським НУО, основними напрямками діяльності яких є проведення досліджень, розвиток громадянського суспільства, демократизація законодавчої бази та втілення ініціатив, спрямованих на підтримку політичних і економічних реформ. Гранти можуть бути надані під проекти, які передбачають проведення багатопланової діяльності і поєднують елементи дослідницької роботи, публікації, проведення конференцій, семінарів, тренінгів та інших освітніх заходів, що сприяють відкритому обговоренню процесів реформування в Україні, мають за мету виконання специфічних суспільно-політичних завдань і підвищують можливість громадських дослідницьких центрів впливати на розвиток національної політики.

Програма регіонального обміну. Дім Свободи фінансує і організує короткострокові поїздки для працівників НУО з Центральної та Східної Європи, метою яких є обмін досвідом між партнерськими організаціями країн регіону з таких питань, як то здійснення загального керівництва проектами, пошук нових джерел фінансування, стосунки із засобами масової інформації, а також можливості планування і втілення спільних міжнародних проектів.

Програма стажування в США. В рамках цієї надзвичайно успішної ініціативи мається на увазі організація стажування протягом 6 тижнів для провідних фахівців та керівників українських неурядових дослідницьких центрів у споріднених за напрямками діяльності американських організаціях.

Американські волонтери: програма сприяння міжнародному розвитку. Дім Свободи залучає до участі в своїх програмах досвідчених американських фахівців в галузі пошуку нових джерел фінансування, розвитку інфраструктури НУО, зв’язків з пресою, лобіювання, правозахисну, тощо, які будуть проводити практичні заняття та надавати консультативну допомогу неурядовим організаціям в Україні протягом 3-12 місяців.

Щодо інформаційного елементу програми, в рамках ініціативи видається щоквартальний бюлетень “Новини НУО”, який отримують понад 6,000 неурядових організацій, а також офіційні особи і видатні державні та громадські діячі. Матеріали видання стосуються питань розбудови суспільства, утворення партнерської мережі НУО, діяльності незалежних дослідницьких центрів, а також правозахисту, організації коаліцій та громадянських рухів, тощо в країнах Центральної та Східної Європи. Окрім того, на сторінці Дому Свободи в Інтернет http://www.ngonet.org можна знайти багато цікавої інформації, яка напевно буде корисною для усіх зацікавлених у розвитку третього сектору.

(Інформація Житомирського регіонального вісника “Відродження”)

 1. Європейські партнери:
Федерація Інформаційної Індустрії Австрії пропонує наступні послуги (більшість – безкоштовно): Контактна особа:

Gerhard K. Wagner, Secretary General
VIW - Verband fuer Informationswirtschaft in Oesterreich
Federation for the Information Industry in Austria
1092 Vienna, P.O.Box 273, Austria, Europe
Tel: 0043-676-369 36 10 DVR: 0952214
Email: gkwagner@via.at http://www.viw.or.at/>http://www.viw.or.at/
DLM-Forum: http://www.dlmforum.eu.org/


 • Корисні Інтернет-ресурси:

 • www.cdd.kiev.ua Веб-ресурс Центру “Демократiя i розвиток”, що містить: Мета веб-ресурсу: сприяти демократизації процесу розгляду проектiв рiшень органами законодавчої та виконавчої влади України шляхом посилення впливу “мозкових центрiв”, громадських органiзацiй на їхню розробку та iнiцiювання обговорення проектiв рiшень серед громадськостi.

  Запрошення до співпраці: Просимо надсилати новини вiд Ваших органiзацiй (прес-релiзи, оголошення, аналiтичнi розробки, тощо). Якщо Ви бажаєте обговорити новi законопроекти - надсилайте Вашi пропозиції.

  Довiдки за тел/факсом: (044) 2536602
  Або e-mail: cdd@carrier.kiev.ua
  Володимир Лавриненко
  Президент Центру “Демократiя i розвиток”
  (Iнформацiя електронного бюлетеня "ГУРТ")

  http://www.bizpro.org.ua - Інтернет-сторінка BIZPRO (підтримка українських бізнес асоціацій), що активно сприяє розвитку бізнесу на Україні.

  (Інформація Житомирського регіонального вісника “Відродження”)  4. Літні школи:

  11 Мiжнародна Лiтня Школа з Прав Людини (Polish Helsinki Foundation for Human Rights)

  Мета проведення - надання ґрунтовної інформації з прав людини тим, хто працює у цiй галузi в Центральнiй та Схiднiй Європі. Буде висвiтлено такi питання:

  Робоча мова - англiйська i росiйська.
  Рiвень проведення - професiйний.
  Дата проведення - 8-16 вересня 2001 року.
  Мiсце проведення - Варшава, Польща.
  Учасники - юристи, активiсти громадських органiзацiй, журналiсти, парламентарi з посткомунiстичних країн Центральної та Східної Європи.

  За бiльш детальною інформацією звертайтесь до:

  Mr Adam Pyrek, координатор програми
  Helsinki Foundation for Human Rights
  ul.Bracka 18 m 62
  00-028 Warsaw
  POLAND
  Tel: +48 22 828 10 08
  Fax: +48 22 26 98 75
  E-mail: pyrek@hfhrpol.waw.pl
  Web: http://www.hfhrpol.waw.pl

  (Iнформацiя електронного бюлетеня "ГУРТ")


  5. Конференції, Майстерні, Фестивалі, Конкурси:

  5.1. Експериментальна майстерня “Цифрові електронні системи” в рамках Ініціативи Відкритого Архіву

  8 вересня 2001 року у Дармштаді, Німеччина, відбудеться експериментальна майстерня “Цифрові електронні системи” в рамках Ініціативи Відкритого Архіву на 5-й Європейській конференції з досліджень нових технологій цифрових бібліотек (4 – 9 вересня 2001 року) http://www.ecdl2001.org/

  Детальнішу інформацію про майстерню можна знайти за адресою: http://www.cs.odu.edu/OaiEcdlWorkshop

  Метою діяльності Ініціативи Відкритого Архіву є розвиток мереж пошуку змісту дистрибутивних архівів (http://www.openarchives.org).

  Мета майстерні: об’єднати дослідників в області цифрових бібліотек, що розбудовують відкриті архівні системи з метою обміну досвідом, шляхів вирішення проблем. До участі у тренінгу запрошені досвідчені розробники, що працюють в рамках Ініціативи Відкритого Архіву.
  Останній термін подання текстів на майстерню: 10 липня 2001 року.
  Тексти не повинні перевищувати 2000 слів. Прохання подавати тексти у pdf. Форматі, або Postscript.

  Теми досліджень (англійською мовою):

  ------------------

  We invite submissions describing experiences with OAI based system building and reporting on results on the following, non exhaustive, list of relevant topics:

  Організатори майстерні:

  K. Maly and M. Zubair
  Old Dominion University
  Virginia, USA
  Phone: +1 757 683 4817
  Email: {maly,zubair}@cs.odu.edu
  Diann Rusch-Feja
  Max Planck Institute for Human Dev.
  Berlin, Germany
  Tel. +49 30 824 06-230
  Email: ruschfeja@mpib-berlin.mpg.de
  M. L. Nelson
  NASA Langley Research Center
  Virginia, USA
  Phone: +1 757 864 8511
  Email: m.l.nelson@larc.nasa.gov


  5.2. Фестиваль Medi@terra “Де-Глобалізація / Ре-Глобалізація

  14 вересня – 15 жовтня 2001 року у Лавріоні – Афінах >> Софії – Пловдіві >> Маріборі >> Франкфурті (Міжнародний Книжковий ярмарок) відбудеться щорічний фестиваль Medi@terra “Де-Глобалізація – Ре-Глобалізація” – одна з культурних подій, що реалізується напередодні Олімпійських ігор в Афінах 2004 року. Цей фестиваль мандруватиме з півдня на північ у формі мікроМузею – невеликою адаптованою структури, що за допомогою електронних технологій містить у собі мистецькі роботи, пропозиції та презентації: архіви текстів у цифровому форматі, мистецтво виробництва CD-ROM, мистецтво у мережі, комп’ютерне мистецтво, цифрова фотографії, інтерактивні об’єкти, тощо.

  Існуватиме можливість спостерігати за подією у мережі та брати активну участь ("Pilot Operating Net").

  Терміни подання пропозицій: 20 липня

  Основні вимоги:

  Архів та електронні книги: включаючи електронні книги, пропозиції, біографії, портрети, свідчення, тощо у цифровому, Інтернет-, чи друкованому форматі.

  Електронні книги: текст повинен бути на одні з наступних тем:

  Це можуть бути наукові тексти, есе, щоденники, комікси, тощо у цифровому форматі англійською мовою від 500 до 10 000 слів.

  Друковані матеріали: створені будь-якою мовою з оглядом змісту англійською мовою.

  Відео: mini DV format роботи тривалістю максимум 5 хвилин.

  CD-ROM, Інтернет

  Музика у цифровому форматі: максимальна тривалість роботи – 8 хвилин; твір повинен відтворюватися на комп’ютері із середніми параметрами (середній розмір колонок, аудіо-карта типу саунд-бластера).

  Відео-арт та комп’ютерна анімація: умови участі: роботи повинні створюватися будь-якою мовою, проте містити англійські субтитри, подаватися у форматі mini DV або VHS, PAL системи

  Мистецтво цифрового звуку та електронної музики: формат wav audio (stereo, 44.1 kHz, 16bit) та mp3 формат (96 or 128 kBits, 44.1 kHz, stereo), на CD-ROM; максимальна тривалість твору 8 хвилин, робота повинна бути створена не пізніше, ніж 2 роки тому.

  Комп’ютерне мистецтво та цифрова фотографія: максимальний розмір роботи 10 x 15 cm, без рамки, надрукована на будь-якому папері.

  Більш повну інформацію можна отримати за адресою: www.mediaterra.org.

  Адреса для листування:

  Fournos Centre for Art and New Technologies
  Поштова: 168 Mavromichali Street, 114 72, Athens
  Факс: +301 6470 069
  Е-mail: info@fournos-culture.gr

  Контактна особа: Daphne Dragona, експерт з комунікацій та координатор фестивалю, тел.: +301 6460 748, +301 6420 451, Email daphne@fournos-culture.gr

  5. 3. Конкурс “Перспективні моделі української держави та технології їх реалізації”

  Продовжує свою роботу конкурс "ПЕРСПЕКТИВНІ МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ", що проходить в рамках Політологічної секції III Всесвітнього форуму українців.

  Конкурс організовано спільними зусиллями журналу нової еліти "Перехід-IV" (інформаційного спонсора Форуму - www.perehid.org.ua), Українського клубу, Центру соціально-політичних досліджень Києво-Могилянської Академії і видавничого дому "Княгиня Ольга" за технічної підтримки Інтернет-студії "Гармонія". На переможців конкурсу - авторів кращих україномовних науково-популярних статей з політичної футурології - чекають грошові премії розміром 2000, 1500, 1000 і 500 грн. Точкою відштовхування для вибору тематики статей служать програмні тексти, опубліковані в журналі "Перехід-IV": "Арійський стандарт" http://www.perehid.kiev.ua/as1.html, "Німецький експеримент" http://www.perehid.kiev.ua/doc/exper.zip (2-2000) , "Варнова самоорганізація і принцип Пітера" http://www.perehid.kiev.ua/doc/n5-1.zip (3-2000) та "Арійська метацивілізація" (1-2001) http://www.perehid.org.ua/doc/ar-meta.zip .

  Визначення і нагородження переможців відбудеться в Києві 19-го серпня 2001 року на вечірньому засіданні Політологічної секції за участі провідних українських політологів, авторитетних гостей Форуму, журналістів і музикантів рок-групи "Кому вниз". Переможці конкурсу, що мешкають за межами України, отримають премії у вигляді грошового переказу.

  З умовами конкурсу можна ознайомитися на сайті www.aratta.org.ua .


 • Обмін досвідом:

 • Фундація імені князів-благодійників Острозьких запрошує до активної співпраці та обміну досвідом у галузі залучення місцевих ресурсів (в тому числі фінансових) для розвитку громадських і благодійних організацій України.

  Звертаємося до усіх НДО, що готові відкрито поділитися своїми цікавими та успішними моделями залучення локальних коштів. Якщо Ваша організація має таку готовність- ми допоможемо не лише поширити інформацію про Вас, але можемо запропонувати Вам новий досвід, який мають інші успішні та розвинуті НДО.

  Щоб заохотити Вас до обміну досвідом пропонуємо Вам взяти участь у серії міжрегіональних зустрічей, семінарів, тренінгів і стажувань у різних місцевостях України та різних організаціях. Оскільки форми та методи залучення ресурсів у містах і селах різних регіонів, як і різних за сферою діяльності НДО (благодійних, спортивних, дитячих, інвалідів, пенсіонерів ін.) будуть різними.

  Фінансування цієї діяльності здійснюватиметься Фондом імені Чарльза С. Мотта в межах проекту розвитку локальних ресурсів в Україні. Проект передбачає вдосконалення існуючих, розробку, перевірку на практиці та розвиток нових ефективних моделей залучення локальних ресурсів для українських недержавних неприбуткових організацій.

  Якщо Ви зацікавлені взяти участь в цій програмі просимо до 18.00. години 20 липня 2001 року направити у Фундацію імені князів-благодійників Острозьких інформацію про Вашу організацію (історія, кількість штатних працівників і волонтерів, бюджет і джерела надходження у %-співвідношенні) в об’ємі до 1сторінки, а також опис діючої успішно моделі(лей) залучення локального фінансування, що застосовує Ваша організація у своїй роботі (об”єм не менше 0,5 сторінки на опис кожної моделі залучення фінансування).

  Нам буде цікаво отримати більше інформації про Вашу діяльність. Тому просимо надсилати Ваші заявки на адресу:

  36 Київська вул. Рівне, 33000, Україна
  факс: (0362) 290674
  E-mail: vrc@ukrwest.net

  Заявки просимо направляти у друкованому або електронному вигляді. Результати розгляду Ваших заявок незалежною експертною групою будуть повідомлені Вам після 27 липня 2001 року.

  Контактні особи: Руслан Краплич – керівник проекту

  Марія Панфілова – координатор міжнародних програм

  Мирослава Стасюк – координатор локального фандрейзингу  7. Дослідницькі стипендії (Стипендія на розвиток регіональної політики, демократичного врядування та державного управління) (текст англійською мовою): LGI Policy Fellowship 2002

  Purpose

  The purpose of the LGI Policy Fellowship program is to provide experts and professionals from the region the opportunity to work with a multinational team of fellows on comparative research. The fellowship program is aimed at developing policy research and strengthening regional capacity by developing policy networks throughout the region. The expected outcomes - policy studies and recommendations - will support democratic governance and public administration reform in the region.

  The project

  The primary goal of the LGI Policy Fellowship program is to launch policy research and to design recommendations on the interaction of development models in various areas of government and public services. Fellows are encouraged to initiate research and to work on policy conclusions with national and local government officials and advisers.

  Each year, three or four broad topics are identified for candidates from different country groups. LGI will support joint, or compatible, research and policy development studies. Combining the fellows' efforts on their own countries' problems, our intention is to create long-standing horizontal professional contacts and to improve knowledge on specific Central European and Eastern development models.

  LGI is currently calling for Fellows for the 2001/2002 LGI Policy Fellowship Program. The program will begin in October 2001 and will end in July, 2002 .

  II. Fellowship topics for 2002

 • Municipal Creditworthiness, Fiscal Distress and Debt Adjustment in Transition Countries

 • Mentor: Charles Jokay, Executive Director of IGE Consulting

  Topic Summary: Municipal governments in Central Europe face the common problem of establishing the administrative, taxation and management capacities to maintain and build service delivery infrastructure of all types. Normative grant financing, tax sharing and other revenue systems, however, often do not cover the full operational and capital costs of local services. Besides having difficulties in meeting operational budgets, municipalities in some transition countries have begun to borrow from banks and on the capital markets to finance vital infrastructure projects in particular water, wastewater and solid waste facilities. The need to borrow raises the question of the appropriateness of the borrowing framework, and creates a need to address default or non-payment of debt on the part of municipalities. The municipal borrowing framework, both statutory and regulatory, greatly affects creditworthiness, though does not fully explain the level of municipal capital borrowing.

  Policy Research Issues:

  1. the nature of and general causes of operational deficits, unpaid bills and other forms of fiscal stress at the municipal level;
  2. efforts by national governments to prevent, adjust and finance such gaps at the local level (comparing Latvia, Hungary and Slovenia for example);
  3. elements of national municipal borrowing frameworks and how they affect creditworthiness; policies to limit/control sub-national borrowing;
  4. solutions offered in various countries to address municipal borrowers in default (debt adjustment, reorganization), Hungary and Latvia in particular.
  A preference will be given to candidates from Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Slovakia, Slovenia.

  2. Improvement of Fiscal Equalization Techniques in Countries with Several Tiers of Government

  Mentor: Sergii Slukhai, Faculty of Economics, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, Ukraine

  Topic Summary: Intergovernmental fiscal relations in transition countries are adjusted to current realities of public administration and influenced by historic and political traditions. Fellows will provide a critical comparative analysis and policy recommendations of equalization techniques. The research will be based on local political and economic environment, building on the theory and worldwide practices of fiscal federalism.

  Policy Research Issues:

  1. evaluation of existing equalization schemes;
  2. developing guidelines to improve current systems of fiscal equalization;
  3. comparing alternatives to commonly used revenue-sharing as an instrument of equalization.
  A preference will be given to candidates from Poland, Romania, Russian Federation and Ukraine.
  1. Performance Measurement in Public Service Provision
  Mentor: Zeljko Sevic, Professor, The Business School, University of Greenwich, London, United Kingdom

  Topic Summary: Some countries in the CEEC region have already begun to outsource local government activities, while in others (mainly in the Balkans), very few attempts have been made. This Fellowship Team will look at issues related to strategic management in the public sector – a prerequisite for effective models measuring the performance of local authorities in public service provision. More specifically, fellows will examine financial and accounting information systems, reporting practices, narrative reports and other topics relevant to local government accountability.

  Policy Research Issues:

  a) structure and implementation of existing legal arrangements;
  b) private-public partnership concept;
  c) perceptions of policy-makers and the public about the private provision of public services;
  d) performance indicators.

  A preference will be given to candidates from Albania, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Moldova and Federal Republic of Yugoslavia.

  4. Decentralization of Water Management: Public Service Reform in Central Asia and the Caucasus

  Mentor: Iskandar Abdullaev, Association of Uzbekhistan for Sustainable Water Resource Development

  Delivery of local public services in countries of Central Asia and the Caucasus continues to suffer from the legacies of the Soviet planned economies, compounded by the circumstances of their demise. The purpose of the fellowship programme is to compare regional experience of efforts to adapt their management and financing to a changed political and economic environment. Fellows will be invited to describe and evaluate efforts to reform the delivery of public services in their own countries through changes in ownership, management, finance and accountability related to the case of decentralisation of water management.

  Policy Research Issues:

 • role of local administration on water management;
 • delegation of responsibility for service delivery;
 • economic aspects of reforming of water management: water pricing application of and market tools in the water management;
 • public participation on water management. (Water Users Association and its applicability for the FSU countries etc.)

 • A preference will be given to candidates from Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

  Fellowship Academic Advisor: Professor Kenneth Davey, University of Birmingham, LGI Steering Committee member

  Methods and procedures

  Grant

  LGI will award successful applicants with a stipend for a period of 10 month between October 2001 and July 2002. The grant will cover a monthly stipend as well as expenses related to the research and travel costs related to Fellowship workshops.

  Eligibility

  Ideal applicants are civil servants, policy researchers, and policy advisers. A graduate degree or equivalent is required. Applicants must be citizens of CEE, SEE, or NIS countries. As a rule, Fellows will be based in their home countries, but they are expected to attend fellowship workshops. Fellows are expected to continue their activities at their home institution, working on the mutually agreed project for fifty percent or less of their work time.

  Methodology

  LGI will group Fellows into small teams of 3 or 4 according to their topic. Each team of fellows will be lead by a mentor – a well-known expert. Mentors will advise and supervise Fellows in the course of the implementation of their research projects. Mentors will also facilitate professional cooperation and communication between members of the team. Fellows are encouraged to support each other’s work with their expertise and comments within their teams. LGI encourages teams of fellows to develop joint or comparable research agendas.

  Expected outcomes/ products

  Fellows are expected to conduct quality research according to the mutually accepted research protocol. As a final product, fellows will submit a research report that is an informative policy document, based on recent theoretical literature and policy research findings, that includes policy recommendations. Teams are expected to submit a joint report concluding their comparative results. LGI will publish the best reports.

  Application procedure

  Step 1. Submission of the Application:

  The application must include the following elements:

  The deadline for submitting applications is July 20, 2001.

  Late applications will not be considered.

  Step 2. Review and selection:

  Each incoming application will be registered by LGI upon reception. LGI will assign the submission a registration number that will be used for further reference. Submissions will be reviewed by LGI as of September 5, 2001 (see timetable below). LGI may contact the applicants to verify or request further information relevant for the LGI Fellowship. LGI will check each submission to ensure that it meets the formal criteria and quality.

  Criteria for Evaluation: proposals must respond to domestic needs, be policy-oriented, focused, creative, and theory-based but practice-oriented

  Step 3. Feedback

  All applicants will be notified by LGI of their status by September 5, 2001.

  Step 4. Fellowship program

  July 20, 2001 Deadline for submitting applications
  September 5, 2001 Selection, notification
  September-October, 2001 Fellows will sign the fellowship contract with LGI
  October 1, 2001 Starting date of the Fellowship program
  October – November 2001 Fellows will start their research and will prepare their detailed research plan
  December 2001 Workshops of Team 1, 2, 3 & 4
  Teams will discuss each individual research plan and will accept common TOR for a team report
  March 1, 2002 Deadline for first drafts

  March 2002 "Virtual Workshop"
  Mentors and members of each team discuss and comment on each other’s first drafts through e-mail
  April 2002 Summary of "virtual workshops": preliminary team reports
  May 30, 2002 Deadline for final drafts of fellowship projects
  June 30, 2002 Review of final drafts
  July 31, 2002 Delivery of full fellowship outcome and team reports

  November 2002 LGI Fellowship closing conference

  Step 5. Follow-up

  Alumni-fellows are invited to participate in various LGI initiatives including Curriculum Development, technical assistance, consultancy work and contribution to LGI publications.

  Alumni-fellows are expected to assist new fellows with comments and guidance in their research. Alumni-fellows are expected to help in connecting institutions to LGI.

  Applications should be submitted to:

  Local Government and Public Service Reform Initiative: lgprog@osi.hu
  Please write "LGI Policy Fellowship 2002" in the subject line.
  Contact Person: Petra Kovacs kovacsp@osi.hu for related detailes.
   

  Головна
  Новини
  Бібліотека

  New York based school has it's own online makeup course. Online Makeup Academy reviews can be found her. Professional and nice videos plus a free makeup kit.